Lk 13, 31-35

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 13, 31-35

31. Tanī pat dienā nāca daži farizeji un sacīja Viņam: Aizej un aizceļo no šejienes, jo Herods grib Tevi nonāvēt! 32. Un Viņš tiem sacīja: Ejiet un sakiet šim lapsai: lūk, es izdzenu ļaunos garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. 33. Tomēr man šodien un rīt, un nākošajā dienā jābūt ceļā, jo nepiedienas pravietim ārpus Jeruzalemes iet bojā. 34. Jeruzaleme, Jeruzaleme, kas nokauj praviešus un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevis sūtīti! Cik reizes es gribēju savākt tavus bērnus, kā putns savāc savus cāļus zem spārniem, bet tu to negribēji! 35. Lūk, jūsu nams tiks jums atstāts tukšs. Bet es jums saku: jūs mani neredzēsiet, kamēr nāks laiks, kad jūs sacīsiet: Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā!


Jaunais tulkojums: 

31 Tad pienāca daži farizeji un viņam sacīja: “Aizej no šejienes un dodies prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt.” 32 Viņš tiem sacīja: “Ejiet un sakiet šai lapsai: redzi, es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. 33 Patiešām, šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā, jo neklājas pravietim tikt nonāvētam ārpus Jeruzālemes. 34 Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti! Cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. 35 Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts. Un es jums saku: jūs vairs neredzēsiet mani, līdz nāks laiks, kad jūs teiksiet: svētīts, kas nāk Kunga vārdā!”


Rakstu vieta: Lk 13, 31-33

Paralēlās vietas: –  

Līdzīga tēma –  

Atsauces

  • Lk 13,31: Lk 5,17; 9,9; 23,8.
  • Lk 13,32: Os 6,2.
  • Lk 13,33: Izc 19,10n; Lk 12,28; Sīr 10,10; Mt 16,21; 20,18 par; Lk 13,34 par.

Rakstu vieta: Lk 13, 34-35

Paralēlās vietas:

  • Mt 23,37-39

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  • Lk 13, 34 par.: Lk 13,33; 19,41-44; Mt 5,12; Apd 7,52.59; Mt 21,35; 1 Tes 2,15 utt; At 32,11; Rut 2,12; Is 31,5; Ps 17,8; 36,8.
  • Lk 13, 35a Mt 23,38: Jer 22,5; 12,7; Ez 8,6.12; 9,3.9; 11,23; Bar 4,12; Ps 69,26; 1 Ķēn 9,7n; Tob 14,4; Apd 1,20; Mt 24,2; Apd 6,14.
  • Lk 13, 35b Mt 23,39: Mt 21,1-9 par.; Ps 118,26; Mt 21,9; 24,30; Mk 11,10; Lk 19,38; J 12,13; 14,19; Atkl 1,4.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16