Lk 13, 10-17

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 13, 10-17

10. Un Viņš mācīja sabatos to sinagogā. 11. Un, lūk, sieviete: tai astoņpadsmit gadu bija slimības gars; un viņa bija saliekta un nespēja pat augšup paskatīties. 12. Jēzus, ieraudzījis viņu, pasauca to pie sevis un sacīja tai: Sieviete, tu esi atbrīvota no savas slimības. 13. Un Viņš uzlika tai rokas; un tūdaļ tā uzcēlās un godināja Dievu. 14. Bet sinagogas priekšnieks, saīdzis, ka Jēzus dziedināja sabatā, sāka runāt ļaudīm, sacīdams: Ir sešas dienas, kurās jāstrādā; tanīs nāciet un dziedinieties, bet ne sabatā! 15. Bet Kungs atbildēja viņam, sacīdams: Jūs, liekuļi, vai katrs no jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no siles un neved dzirdināt? 16. Bet vai nevajadzēja sabatā atraisīt no šīm saitēm šo Ābrahama meitu, kuru sātans bija saistījis, lūk, jau astoņpadsmit gadu? 17. Un kad Viņš to pateica, visi Viņa pretinieki nosarka, bet visa tauta priecājās par visu, ko Viņš vareni darīja.


Jaunais tulkojums: 

10 Kādā sinagogā viņš mācīja sabatos. 11 Redzi, bija sieviete, kurai jau astoņpadsmit gadus bija nespēka gars, un viņa bija salīkusi un nespēja iztaisnoties. 12 Jēzus, viņu ieraudzījis, pieaicināja sev klāt un sacīja: “Sieviete, tu esi atbrīvota no savas slimības.” 13 Viņš tai uzlika rokas, un viņa tūdaļ iztaisnojās un sāka godināt Dievu. 14 Bet sinagogas priekšnieks, saskaities, ka Jēzus dziedina sabatā, vērsās pie ļaužu pūļa: “Ir sešas dienas, kurās jāstrādā. Tad nāciet tajās un topiet dziedināti, bet ne sabatā.” 15 Bet Kungs viņam atbildēja: “Liekuļi, vai tad sabatā jebkurš no jums neatraisa savu vērsi vai ēzeli no siles un neved to dzirdināt? 16 Redzi, vai šo Ābrahāma meitu, kuru sātans ir turējis sasietu jau astoņpadsmit gadus, nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm?” 17 Viņam tā runājot, visi viņa pretinieki nokaunējās, bet ļaužu pūlis priecājās par tām brīnumainajām lietām, kas notika caur viņu.


Rakstu vieta: Lk 13,10-17

Paralēlās vietas:

Līdzīga tēma:

  • Mt 12,9-14 → Mk 3,1-6 → Lk 6,6-11
  • Lk 14,1-6

Atsauces

  • Lk 13,11: Apd 16,16; 10.38; Ties 3,13-14; 10,8; 20,25.44; 2 Sam 8,13.
  • Lk 13,12: Lk 5,20; 7,48.
  • Lk 13,13: Lk 4,40; Mt 9,18; 19,13; Mk 5,23; 6,5; 7,32; 6,5; 7,32; 8,23.25; 16,18; Apd 6,6 utt.; Mt 21,19-20.
  • Lk 13,14: Lk 5,25 par.; 7,16; 8,41; 17,15; 18,43; 23,47; Izc 20,9; At 5,13.
  • Lk 13,16: Lk 19,9; 3,8 par.; 16 24; 8,29; Mk 9,71; J 5,6.
  • Lk 13,17: Is 45,16; Izc 34,10.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16