Lk 12, 13-21

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 12, 13-21

13. Bet kāds no ļaužu pulka sacīja Viņam: Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā! 14. Un Viņš tam sacīja: Cilvēk, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? 15. Un Viņš sacīja tiem: Pielūkojiet un sargieties no katras mantkārības, jo ne no pārpilnības un tā, kas viņam ir, atkarīga viņa dzīve!

16. Bet viņš tiem teica līdzību, sacīdams: Kāda bagāta cilvēka tīrums deva bagātu ražu. 17. Un viņš sevī domāja, sacīdams: Ko lai es daru, jo man nav kur novietot savu ražu. 18. Un viņš sacīja: Es darīšu tā: nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus; un tur es savākšu, kas man izaudzis un visu savu mantu. 19. Un es sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev mantas piekrātas ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un dzīro! 20. Bet Dievs sacīja viņam: Tu neprātīgais, šinī naktī atprasīs tavu dvēseli no tevis, bet kam paliks tas, ko tu sakrāji? 21. Tā iet tiem, kas krāj sev mantu, bet nav bagāts pie Dieva.


Jaunais tulkojums: 

​13 Kāds no pūļa viņam sacīja: “Skolotāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” 14 Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?” 15 Un viņš tiem sacīja: “Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder.”

16 Tad viņš stāstīja tiem līdzību: “Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. 17 Un viņš sāka pie sevis spriest: ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. 18 Tad viņš teica: es darīšu tā – nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un citus labumus. 19 Un savai dvēselei es sacīšu: tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un līksmo! 20 Tad viņam Dievs sacīja: neprātīgais! Šajā naktī tev atprasīs dzīvību – kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? 21 Tā notiek tam, kas krāj tikai sev, bet netop bagāts Dievā.”


Rakstu vieta: Lk 12,13-21

Paralēlās vietas:

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

  • Lk 12,13-14: Lk 22,58-60; Izc 2,13-14; Apd 7,26-27.35; Sk 27,1-11; Sk 36,6-9; At 21,15-17.
  • Lk 12,15: Lk 9,24-25; Lk 12,22-23; Mk 7,21-23; Rom 1,28-29; 2 Kor 9,5; Kol 3,4-5; Ef 4,18-19; Ef 5,3.5; 2 P 2,1-3.14; 1 Tim 6,9-10.
  • Lk 12, 16: Ps 49,17-21
  • Lk 12, 17: Lk 16,3; Lk 20,13-15a
  • Lk 12,19: vārds “dvēsele” atzīmē gan personu gan dzīvi
  • Lk 12, 19: Lk 12,19; Māc 2,24; Māc 3,13; Māc 5,17-18; Māc 8,15; Ties 19,4-9; Tob 7,10; Sīr 11,17-19; 1 Kor 15,32-33 (→ Is 22,13).
  • Lk 12, 20: Ps 39,5-8; Ps 90,12; Jk 4,13-5,6; Sīr 11,19-20; J 14,13-14.
  • Lk 12, 21: Mt 6,19-21; Mk 10,21-23; 1 Tim 6,17-19; 

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16