Lk 11, 33-36

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 11, 27-32

33. Sveci aizdedzinājis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet svečturī, lai tie, kas ienāk, redzētu gaismu.

34. Tavas miesas gaisma ir tava acs. Ja tava acs ir vesela, arī visa tava miesa būs gaiša, bet ja tā ir ļauna, tad visa tava miesa būs tumša. 35. Tāpēc pielūko, ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst tumsa. 36. Ja tad visa tava miesa būs gaiša un tanī nebūs vietas tumsībai, tad tā būs visa gaiša, it kā zibens spožums tevi apspīdētu.


Jaunais tulkojums: 

33  Gaismekli iededzis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet liek to lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu.

34 Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna; bet, ja acs kļūst ļauna, arī tava miesa ir aptumšota. 35 Tad nu pielūko, ka gaisma tevī nav tapusi par tumsu. 36 Ja nu visa tava miesa ir apgaismota un neviena tās daļa nav tumsā, tā visa būs tik gaiša, itin kā gaismeklis ar savu spožumu tevi apspīdētu.”


Rakstu vieta: Lk 11, 33

Paralēlās vietas:

  • Mt 5, 15;
  • Mk 4, 21

Līdzīga tēma: 

  • Lk 8, 16

Atsauces:

  • Lk  11, 33 par.: 2 Sam 22, 29; 27,17; Zah 4, 2; Ps 119, 105; Gudr 18, 4; Mt 23, 13; Lk 11, 52; J 5, 35; 2 P 1, 19; Ap 18, 23; 21, 23; 22, 5.

Rakstu vieta: Lk 11, 34-36

Paralēlās vietas:

  • Mt 6,  22-23

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  • Lk 11, 34a → Mt 6, 22: Ef 1, 18; Sak 15, 30; 22, 9; Sīr 23, 19; Jk 1, 5; Rom 12, 8; 2 Kor 8, 2; 9, 11.13; Ef 6, 5.
  • Lk 11, 34b → Mt 6, 23: Mt 20, 15; Mk 7, 22; J 11, 10; At 15, 9; 28, 54-; Sak 23, 6; 28, 22; Sīr 14, 10; Tob 4, 7.
  • Lk 11, 36: Mt 28, 3.


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16