Lk 11, 14-26

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 11, 14-26

14. Un Viņš izdzina ļauno garu; un tas bija mēms. Un kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt, un ļaudis brīnījās. 15. Bet daži no tiem sacīja: Viņš izdzen velnus ar Belcebula, velnu virsnieka, spēku. 16. Un citi, kārdinādami Viņu, prasīja Viņam zīmi no debesīm. 17. Bet Viņš, redzēdams to domas, sacīja tiem: Ikviena valsts, kas savā iekšienē sašķēlusies, sabrūk, un nams gāžas pāri namam. 18. Bet ja sātanam vairs nav vienības sevī, kā tad pastāvēs viņa valsts? Jo jūs sakāt, ka es izdzenu ļaunos garus ar Belcebulu. 19. Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Belcebulu, ar ko tos izdzen jūsu bērni? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. 20. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad tiešām pie jums ir atnākusi Dieva valstība.

21. Ja stiprais apbruņojies sargā savu māju, tad viss, kas viņam ir, paliek drošībā. 22. Bet ja stiprāks par viņu atnāk un uzvar to, tad tas paņem visas viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala savu laupījumu. 23. Kas nav ar mani, tas ir pret mani; un kas ar mani nesakrāj, tas izšķiež.

24. Kad nešķīstais gars atstāj cilvēku, tad tas staigā pa tuksnešainām vietām, meklēdams mieru, bet, neatradis to, tas saka: Es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. 25. Un atnācis Viņš atrod to ar slotu izslaucītu un izgreznotu. 26. Tad viņš iet un ņem sev līdz septiņus citus garus, kas ļaunāki par to; un tie tur dzīvo; un šī cilvēka pēdējās lietas kļūst ļaunākas nekā pirmās.


Jaunais tulkojums: 

14 Kādu reizi Jēzus izdzina dēmonu, kas bija mēms; dēmons izgāja, un mēmais sāka runāt, un ļaužu pūlis brīnījās. 15 Bet daži no tiem sacīja: “Viņš izdzen dēmonus ar Belcebula, dēmonu valdnieka, palīdzību.” 16 Bet citi, viņu izaicinādami, prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. 17 Zinādams viņu domas, viņš tiem sacīja: “Ikviena valsts, kas sevī sašķelta, iet bojā, un nams uz namu krīt. 18 Ja nu sātans sevī sašķeļas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs taču sakāt, ka es izdzenu dēmonus ar Belcebula palīdzību. 19 Bet, ja es izdzenu dēmonus ar Belcebula palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. 20 Bet, ja es izdzenu dēmonus ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi.

21 Kamēr stiprs vīrs apbruņojies sargā savu namu, viņa manta ir drošībā. 22 Bet, tiklīdz kāds stiprāks par viņu nāk un to uzveic, tas atņem viņa bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies, un laupījumu izdala. 23 Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un, kas ar mani nesavāc, tas izkaisa.

24 Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru un, to neatradis, saka: es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. 25 Atnācis viņš atrod to izslaucītu un uzpostu. 26 Tad viņš iet un ņem sev līdzi septiņus citus garus, par sevi vēl ļaunākus, un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk, nekā bija sākumā.” 


Rakstu vieta: Lk 11, 14-23

Paralēlās vietas:

 • Mt 9, 32-34
 • Mt 12, 22–30
 • Mk 3, 22–27

Līdzīga tēma:

 • Mt 16, 1
 • Mt 12, 38
 • Mk 8, 11
 • Mk 9, 40
 • Lk 9, 50
 • J 7, 20; 10, 20; 8, 48.52; 4, 35; 6, 30

Atsauces:

 • Lk  11, 14a par.: Mt 11,5 par. 15, 30-31; Mk 7, 32.37; 9, 25.
 • Lk  11, 14b par.: Mt 11, 4-5; 15, 31; Mk 2, 12; 7, 37; Lk 7, 22-23; J 7, 31; Mt 9, 37; 15, 22; 20, 29-30 par.
 • Lk  11, 15 par.: Mt 12,24-.; Lk 11,17-; Mk 15,1; 2,6; 3,28-; 7,1; J 1,19; Mk 3,30; Mt 10,25; 2 Ķēn 1,2.6.
 • Lk  11, 17 par.: Mt 9,4; Mk 2,8; Lk 6,8; 9,47; Mt 18,23-; 22,2-; Lk 14,31-; 19,12–; Mt 7,24-; Lk 6,47-.
 • Lk  11, 19 par.: Mt 8,12; Mk 9,38.; Apd 19,13.
 • Lk  11, 20 par.: Lk 17,20-21; 19,11; 21,31; 1 J 3,8; Izc 8,15(19); At 9,10.
 • Lk  11, 21-22 par.: Is 49,24; 53,12; Kol 2,15; 1 J 4,4.

Rakstu vieta: Lk 11, 24-26

Paralēlās vietas:

 • Mt 12, 43-45

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Lk 11, 24a Mt 12,43 par. Mt 10,1; 8, 16; Mk 1,23; 3,11.30; 5,2.8.13; 6,7 u.t.t.; Lk 4,33; 6,18; 8,29; 9,42; Is 13,21; 34,14; 43,19.
 • Lk 11,24b.25a Mt 12,44 par.: Rom 8,9; 1 Kor 3,16; 6,19; 2 Kor 6,16; Ef 2,21-22, 1 Kor 7,5; Lk 15,8.
 • Lk 11,26Mt 12,45 par.: Lk 8,2; Mk 5,9 par.; 16,9; Mt 27,64; J 5,14; 2 P 2,20.

 


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16