Lk 10, 13-16

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 10, 13-16

13. Bēdas tev, Horacina! Bēdas tev Betsaida, jo, ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tie brīnumi, kas notika jūsos, tad tās jau sen, rupjās drēbēs un pelnos sēdot, gandarītu par grēkiem. 14. Tiešām Tirai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. 15. Un tu, Kafarnauma, kas līdz debesīm esi paaugstināta, tiksi nogremdēta līdz pat ellei. 16. Kas jūs klausa, tas mani klausa; un kas jūs nicina tas nicina mani; bet kas mani nicina tas nicina to, kas mani sūtījis.


Jaunais tulkojums: 

13 Vai! tev, Horazīna! Vai! tev, Bētsaīda! Ja Tīrā un Sidonā tādi brīnumi būtu notikuši kā pie jums, tie sen jau, maisus apvilkuši un pelnos sēdot, būtu no grēkiem atgriezušies. 14 Tiešām Tīrai un Sidonai tiesas priekšā būs vieglāk nekā jums. 15 Un tu, Kapernauma, – vai tiksi paaugstināta līdz debesīm? Nē, līdz ellei tev būs jānokāpj. 16 Kas jūs klausa, tas klausa mani, un, kas jūs atraida, tas atraida mani; bet, kas mani atraida, tas atraida to, kas mani sūtījis.”


Rakstu vieta: Lk 10,13-15

Paralēlās vietas:

 • Mt 11, 20-24

Līdzīga tēma: 

 • Mt 10, 15

Atsauces:

 • Lk 10, 13 par.: Mk 6,45;8,22; Lk 9,10; J 1,44; 12,21; Mt 15,21 par.; Mk 3,8; 7,31; Lk 6,17; Is 23,1-18; Ez 26-28; Is 58,5; Jl 3,4-8; Dan 9,3; Jon 3,5-6; Est 4,3; 1 Mak 3,47; Ap 11,3.
 • Lk 10, 14 par.: Sak 6,34; Rom 2,12.
 • Lk 10, 15 par.: Mt 4,13; 8,5 par.; 9,1; 17,24; Mk 2,1 par. u.t.t.; Is 14,13.15; Ez 26,20; Rad 19,24-; Is 1,9; Mk 6,11; Lk 17,29; Rom 9,29; 2 P 2,6; Jūd 7; Atkl 11,8.


Rakstu vieta: Lk 10,16

Paralēlās vietas:

 • Mt 10, 40;
 • J 13, 20

Līdzīga tēma:

 • Mt 18,5; Mk 9,37; Łk 9,48a
 • J 12, 44-45
 • J 5, 23

Atsauces:

 • Lk 10, 16 par.: 2 Kor 2,10; Gal 4,14; 3 J 8; Mt 18,5; J 12,44.48; 15,23; 1 Tes 4,8; 1 J 2,23.

 


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16