Vēstule – sv. Akvīnas Toma svētki

†M

 

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Sakarā ar Svētā Akvīnas Toma svētkiem sūtu vēstuli un lūgšanu par aicinājumu uz priesterību.

Latvijas Starpdiecēžu Augstākā Garīgā semināra rektors
pr. Marcins Vozņaks


Vēstules teksts te: Svetku vestule

Lūgšanu par aicinājumu uz priesterību teksts te:  Lugsana par aicinajumiem