Vēstule no RGS (tuvu 2021.pūpolsvētdienai )

†M

 

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Tuvojoties pūpolsvētdienai, vēršos pie Jums atbalstīt mūsu Garīgo semināru  ar kolekti, kas tiks vākta Garīgā semināra uzturēšanai.

Latvijas Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra rektors
pr. Marcins Vozņaks