Par pamudinājumu

M

 

Dievs, mūsu Tēvs, dod, lai mēs Tavā Svētajā Garā vairāk sadzirdētu, saprastu no Tava Svētā Vārda un gribētu šajā augt līdz mūžībai! Amen.


2020. gadā, uz COVID-19 situācijas fona, es saņēmu no ticīgajiem pamudinājumu, lai piedāvātu iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Es atsaucos šim lūgumam, aiz kura – cik es saprotu – atrodas toreizējo situāciju izraisītas kādas garīgās slāpēs. Zem sekojošajām saitēm ir atrodams to saraksti:

Lai Dievs jūs visus svētī: †

Pāvils, priesteris


DOD MAN DZERT…  J 4,7