Skaidrojums par maskām un citiem (no 11.12.2020.)

Skaidrojums par masku lietošanu un dažām citām lietām

(no 11.12.2020.)

 

Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 20.00.

Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu; darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

Vēršu uzmanību tam, ka vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt publiskās vietas, t.sk. dievnamus.

Aicinām visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par ierobežojumiem, t.sk. publiskojot Veselības ministrijas epidemioloģiskās prasības, un ar atbildību izturēties pret tiem, turpinot ievērot maksimālo piesardzību.

Tāpat uzsveram, ka reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

 

Ar cieņu, Tieslietu ministrija