Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 25.08.2019

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 25.08.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*25.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi pēc Sv. Mises 11:00 tikšanās un saruna ar vispārizglītojošās izglītība iestādes “Mīlestības māja” direktori psiholoģijas maģistri, bijušo Valdorfa skolas skolotāju Inu Grasmani un šīs skolas izpilddirektoru, Reliģijas zinātņu bakalauru Normundu Grasmani. Kas ir Valdorfa skola? Vai tā patiesi ir vispārizglītojošās skolas alternatīva? https://lv.wikipedia.org/wiki/Valdorfpedago%C4%A3ija; https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_%C5%A0teiners

19.00- Sv. MISE

*26.08. PIRMDIENA SV. MISE  nenotiek

*27.08. OTRDIENA 19.00- SV. MISE sv. Monikas, piemiņas diena

*28.08. TREŠDIENA 8.00-SV. MISE. 11.00 – SV. MISE Līgo AC. sv. Augustīna, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena
Priestera un mocekļa VLADISLAVA LITAUNIEKA 110 dzimšanas diena

*29.08. CETURTDIENA sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāves, piemiņas diena

10.00- SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 19.00-SV. MISE

*30.08. PIEKTDIENA 19.00-SV. MISE 

*31.08. SESTDIENA10.00- SV. MISE. 19.00-SV. MISE

*1.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- SV.MISE

 • Pirms 80 gadiem sākās Otrais Pasaules Karš
 • Mūsu draudzē pirmo reizi Gaidu aktivitāte 29.-30. augustā. Aicinām pievienoties 11 līdz 18 gadus jaunas meitenes. 29. augustā sākums 10:00 no rīta, līdzi guļammaiss un matracītis, ēst gatavos Gaidas pašas. Vairāk informācijas pie Ditas.
 • Jaunā mācību gada sākumā lūdzu aiciniet uz sv. Misi un pie sv. Sakramentiem skolēnus, pedagogus, vecākus
 • Svētdienas skola nodarbības sāksies 29 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Paldies Ludim un Gatim par zāles pļaušanu
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei. Paldies Ābolu ģimenei par dāvināto malku. Kā redzat, to vajag sakārtot malkas talkā, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

* 25.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par Kaminsku dzimtu

 • 26.08. PIRMDIENA SV. MISE  nenotiek
 • 27.08. OTRDIENA sv. Monikas, piemiņas diena

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE pateicība Dievam par nodzīvoto mūžu

 • 28.08. TREŠDIENA sv. Augustīna, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

8.00- SV. MISE par Jolantas Terēzes veselību un bērniņu

11.00 SV. MISE  Līgo AC

 • 29.08. CETURTDIENA sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāves, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00-SV. MISE par mirušo Anastasiju

19.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 30.08. PIEKTDIENA

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par Horohu Moniku un viņas ģimeni

 • 31.08. SESTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par mūsu pilsētas un novada  bērniem un iedzīvotājiem un pašvaldības vadītājiem

19.00 – SV. MISE par mirušo Donatu

 • 1.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Pēc Mises tiks pasvētīti skolas piederumi: burtnīcas, klades, rakstāmrīki u.c. Aicinu uz šo Svēto Misi ierasties visus tos, kas grib saņemt Dieva svētību jaunajam mācību gadam.

18.00- SV. MISE par Margaritu lai Dievs svēti un pasarga

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv