Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 1.09.2019

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 1.09.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*1.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA

Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- Sv. MISE

*2.09. PIRMDIENA 10.00 SV. MISE

*3.09. OTRDIENA sv. Gregora Lielā, pāvesta un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.00- SV. MISE. Pēc Sv. Mises DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

*4.09. TREŠDIENA 10.00-SV. MISE… 14.30 SV. MISE Daukstes AC

*5.09. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena sv. Mātes Terēzes no Kalkutas, piemiņas diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par priesteriem, … un konsekrētām personām. Pēc vakara Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA

*6.09. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena 18.00-SV. MISE 

*7.09. SESTDIENA Mēneša I sestdiena V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

*V.E. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam konsekrācijas gadadiena (kons. 07.09.2013.)

10.00 SV. MISE Gandarīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij mēneša pirmajās sestdienās

18.00-SV. MISE

*8.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē.

Vissv. Sakramenta adorācija, Litānija V.J. Marijas godam, Veltīšanās akts V.J. Marijaj, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus. Ziedojumi RARZI vajadzībām

10.00- SV. MISE par Draudzi, pēc Sv. Mises Dzīvās Rozes formācijas tikšanās ar Jezuītu Tēvu Gintaras.

18.00 SV. MISE

 • Pirms 80 gadiem sākās Otrais Pasaules Karš
 • Mūsu draudzē bija pirmo reizi Gaidu aktivitāte-30. augustā. Paldies Elīzai un Ditai par vadīšanu.
 • Svētdienas skola nodarbības sāksies 29 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 238 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu!
 • Kā redzat, to vajag sakārtot malkas talkā, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pie Astras: tel. 27484427.
 • septembrī plkst.15.00 kā parasti notiks miesas un dvēseles atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija ar Svētās Filomenas aizbildniecību. Liturģijas tēma: “Sv. Filomena saderināto aizbildne“. Visi, kuri ir piedzīvojuši brīnumus, dziedināšanu, pārmaiņas, lūdzam, savas liecības, lūgumus un pateicības uzrakstīt un ievietot kastītē.
 • Rekolekcijas, kas veltītas dzīvības mātes miesās aizstāvēšanai. Rekolekcijas norisinās 2019. gadā no 6. septembra-8. Septembrim. Tās vadīs diakons brālis Jānis Savickis cap no Sv. Alberta draudzes.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Dievkalpojumu kārtība 1.09.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 1.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA

Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Pēc Mises tiks pasvētīti skolas piederumi: burtnīcas, klades, rakstāmrīki u.c. Aicinu uz šo Svēto Misi ierasties visus tos, kas grib saņemt Dieva svētību jaunajam mācību gadam.

18.00- SV. MISE par Margaritu, lai Dievs svētī un pasargā

 • 2.09. PIRMDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE lūdzot par veiksmīgu operāciju un labu redzi  Zinaīdai un Valentīnai

 • 3.09. OTRDIENA sv. Gregora Lielā, pāvesta un Baznīcas doktora, piemiņas diena

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par Jolantas Terēzes veselību un bērniņu. Pēc Sv. Mises DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

 • 4.09. TREŠDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par mirušo Miliju

14.30- SV. MISE Daukstes AC par mirušo Annu Jurcāni

 • 5.09.CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena sv. Mātes Terēzes no Kalkutas, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00-SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Svētā stunda

 • 6.09. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena slimnieku apmeklēšana.
  Gandarīšana Vissv. Jēzus Sirdij

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par Tomasu un viņa vecākiem skolas gaitas uzsākot

 • 7.09. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

V.E. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam konsekrācijas gadadiena (kons. 07.09.2013.)

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE Gandarīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij mēneša pirmajās sestdienās

18.00- SV. MISE par Krīstīni un Artūru

 • 8.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS svētki un atlaidas mūsu draudzē.

Ziedojumi RARZI vajadzībām

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

18.00- SV. MISE par mirušo Arnoldu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv