Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 11.08.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 11.08.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*11.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- Sv. MISE

*12.08. PIRMDIENA sv. Joannas Franciskas de Šantāla, mūķenes, piemiņas diena

7.00- SV. MISE

*13.08. OTRDIENA SV. MISE  nenotiek

AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 13.08

18.30 VESPERES 19.00 VAKARA SV. MISE, LITĀNIJA, PROCESIJA AR FATIMAS DIEVMĀTES STATUJU APKĀRT BAZILIKAI

22.00 LŪGŠANU VAKARS

*14.08. TREŠDIENA SV. MISE  nenotiek

BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki

AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 14.08.

00.00 PUSNAKTS SV. MISE, NAKTS ADORĀCIJA BAZILIKĀ 7.00 RĪTA SV. MISE (BAZILIKĀ PIE DIEVMĀTES ALTĀRA) 9.00 DIENAS SV. MISE, GARĪGĀ ADOPCIJA (BAZILIKĀ PIE LIELĀ ALTĀRA 11.00 ROŽUKRONIS (BAZILIKĀ PIE LIELĀ ALTĀRA) 12.00 SV. MISE SVĒTCEĻNIEKIEM (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 15.00 ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS 16.00 SV. MISE (PIE DIEVMĀTES ALTĀRA BAZILIKĀ) 18.00 KONKURSA „DZIEDU DIEVMĀTEI” LAUREĀTU DZIEDĀJUMI (PIE BAZILIKAS) 18.30 VESPERES 19.00 VAKARA SV. MISE, , DIEVMĀTES LITĀNIJA, EUHARISTISKĀ PROCESIJA (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 22.00 TAUTAS KRUSTACEĻŠ (SAKRĀLAJĀ LAUKUMĀ)

*15.08. CETURTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki

AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 15.08.

00.00 PUSNAKTS SV. MISE (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 1.00 ADORĀCIJA BAZILIKĀ 7.00 RĪTA SV. MISE (BAZILIKĀ PIE DIEVMĀTES ALTĀRA, LATGALISKI) 9.00 SV. MISE JAUNIEŠIEM (PIE PĀVESTA ALTĀRA), IESTIPRINĀŠANA 10.00 SV. MISE SVEŠVALODĀ (APAKŠĒJĀ BAZNĪCĀ) 10.00 SPREDIĶIS KRIEVU VALODĀ 11.00 ROŽUKRONIS (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 12.00 SVĒTKU GALVENĀ SV. MISE (PIE PĀVESTA ALTĀRA), LITĀNIJA, EUHARISTISKĀ PROCESIJA 19.00 VAKARA SV. MISE (PIE DIEVMĀTES ALTĀRA)

GULBENĒ 19.00- SV. MISE par Draudzi

*16.08. PIEKTDIENA sv. Stefana no Ungārijas, sv. Sv. Roha piemiņas diena

19.00-SV. MISE 

*17.08. SESTDIENA

10.00 SV. MISE

19.00-SV. MISE

*18.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00 SV. MISE

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

* 11.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par Ilzes ģimeni, lai Dievs dāvā vajadzības žēlastības kritiskajās situācijās

 • 12.08. PIRMDIENA sv. Joannas Franciskas de Šantāla, mūķenes, piemiņas diena

7.00- SV. MISE

 • 13.08. OTRDIENA SV. MISE  nenotiek
 1. Maksimiliāna Marijas Kolbe, priestera un mocekļa piemiņas diena, sv. Ponciāna, pāvesta, un Hipolīta, priestera, mocekļu, piemiņas diena
 • 14.08. TREŠDIENA SV. MISE  nenotiek
 • BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki
 • MISE AGLONĀ
 • 15.08. CETURTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki

MISE AGLONĀ

GULBENĒ 19.00- SV. MISE par Draudzi

 • 16.08. PIEKTDIENA sv. Stefana no Ungārijas, sv. Sv. Roha piemiņas diena

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par mirušo Ilvaru un Māri

 • 17.08. SESTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Astru vārdā dienā

19.00 – SV. MISE par Margrietiņām un tiem kuri lūdzas par priesteriem

 • 18.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par mieru ğimenē un sirdīs

 Pateicos par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Aglonas svētku kārtība 2019

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kārtība Aglonas Dievmātes sanktuārijā 2019. gadā

 1. augusts, svētdiena SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

10.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, svētība slimniekiem
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija

 1. augusts, pirmdiena ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

 1. augusts, otrdiena

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise
15.00 Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30 
Vesperes
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00 Lūgšanu vakars
24.00 Pusnakts Svētā Mise, nakts adorācija bazilikā

 1. augusts, trešdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
16.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBAS
17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa “Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Svētā Mise, iestiprināšana, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (pie pāvesta altāra)
24.00 Svētā Mise (pie pāvesta altāra)
Nakts adorācija bazilikā

 1. augusts, ceturtdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Svētā Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), iestiprināšana
10.00 Svētā Mise (bazilikas apakšstāvā, sprediķis krievu valodā)
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra)

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Aglonas svētku kārtība 2019

Aglonas svētku kārtība 2019

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kārtība Aglonas Dievmātes sanktuārijā 2019. gadā

 1. augusts, svētdiena SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

10.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, svētība slimniekiem
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija

 1. augusts, pirmdiena ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

 1. augusts, otrdiena

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise
15.00 Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30 
Vesperes
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00 Lūgšanu vakars
24.00 Pusnakts Svētā Mise, nakts adorācija bazilikā

 1. augusts, trešdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
16.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBAS
17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa “Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Svētā Mise, iestiprināšana, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (pie pāvesta altāra)
24.00 Svētā Mise (pie pāvesta altāra)
Nakts adorācija bazilikā

 1. augusts, ceturtdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Svētā Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), iestiprināšana
10.00 Svētā Mise (bazilikas apakšstāvā, sprediķis krievu valodā)
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra)

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 4.08.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 4.08.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*4.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XVIII SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V. J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.  Ziedojumi Rīgas garīgā semināra uzturēšanai.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00 SV. MISE

*5.08. PIRMDIENA V. J. Marijas bazilikas Romā iesvētīšanas gadadiena

8.00 SV. MISE

*6.08. OTRDIENA KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS svētki

19.00- SV. MISE

*7.08. TREŠDIENA sv. Kajetāna, priestera, sv. Siksta II, pāvesta un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

8.00-SV. MISE

*8.08. CETURTDIENA sv. Dominika, piemiņas diena

 1. MISE  nenotiek

*9.08. PIEKTDIENA SV. TERĒZES BENEDIKTAS NO KRUSTA, JAUNAVAS, … svētki

 1. MISE  nenotiek

*10.08. SESTDIENA SV. LAURENCIJA, DIAKONA UN MOCEKĻA svētki

DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU “Sv. Filomena, klosterbrāļu un māsu, misiju un atgriešanos pie Dieva aizbildne.”

14:45 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana. 15:00: Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, individuāli aizlūgumi; par Sv. Filomenas dzīvi; Sv. Filomenas kronītis; Litānija Sv. Filomenai, 16:00 Rožukronis, Slavēšana, 17:30 Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,

18.00-SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību, pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība, liecības.

*11.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA
Sv. Klāras, jaunavas, piemiņas diena, pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00 SV. MISE

 • Šodien izejam svētceļojumā uz Aglonu. Aicinu vēl uzrakstīt savus nodomus, kuros svētceļnieki lūgsies šajā svētceļojumā caur Dievmātes aizbildniecību.
 • Pateicos par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

 

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

* 4.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XVIII SVĒTDIENA
Ziedojumi Rīgas garīgā semināra uzturēšanai.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE lūdzot Dieva gaismu nākotnē

 • 5.08. PIRMDIENA V. J. Marijas bazilikas Romā iesvētīšanas gadadiena

8.00- SV. MISE par māsu Vianneju vārda dienā+ Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

 • 6.08. OTRDIENA KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS svētki

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 SV. MISE

 • 7.08. TREŠDIENA sv. Kajetāna, priestera, sv. Siksta II, pāvesta un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

8.00- SV. MISE  + Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

 • 8.08. CETURTDIENA sv. Dominika, piemiņas diena
 1. MISE  nenotiek
 • 9.08. PIEKTDIENA SV. TERĒZES BENEDIKTAS NO KRUSTA, JAUNAVAS, svētki
  SV. MISE  nenotiek
 • 10.08. SESTDIENA dvēseles un miesas atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija ar sv. Filomenas aizbildniecību-“SV. FILOMENA, KLOSTERBRĀĻU UN MĀSU, MISIJU UN ATGRIEŠANOS PIE DIEVA AIZBILDNE.”

14:45 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana.

15:00 sāksies liturģija: Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, individuāli aizlūgumi; par Sv. Filomenas dzīvi; Sv. Filomenas kronītis; Litānija Sv. Filomenai, 16:00 Rožukronis, Slavēšana, 17:30 Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,

18.00-SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību, pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām. Pateicība, liecības.

 • 11.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA
  Sv. Klāras, jaunavas, piemiņas diena pēc Sv. Mises svētība ar relikvijām

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par Ilzes ģimeni, lai Dievs dāvā vajadzības žēlastības kritiskajās situācijās

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv