VISI SVĒTIE

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 28.10.2018
GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*28.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXX SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par draudzi un 18.00 Sv. MISE…
17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
*29.10. PIRMDIENA 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.00 SV. MISE
*30.10. OTRDIENA. 17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18.00 Sv. Mise
*31.10. TREŠDIENA. Rožukroņa mēneša noslēgums. Slimnieku apmeklēšana.
7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.30 .Sv. Mise
18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
*1.11. CETURTDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības Mēneša I ceturtdiena
10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE…* Pēc vakara Sv. Mises Svētā Stunda. 18:30 Alfa kurss – Gulbenes domes telpās, kuru organizē Luterāņu un Katoļu draudzes apvienotā komanda
*2.11 PIEKTDIENA Visu ticīgo mirušo piemiņas diena Ziedojumi diecēžu kūrijām Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00- SV. MISE
15.00- SV. MISE
18.00 SV. MISE
*3.11 SESTDIENA Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 SV. MISE
18.00 SV. MISE
*4.11 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par draudzi
18.00- Sv. MISE
• Tāpat kā katru gadu, tā arī šogad novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks: no 2. – 8. novembrim 2018 gadā
9:00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem
10.00 – Sv. Mise par pieminamiem mirušajiem – citas lūgšana par mirušajiem
• Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par visiem mirušajiem, kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu lapiņā. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta.
• Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties lūgšanām par pieminamiem mirušajiem.
• Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību. Paldies par dāvātajām rudens veltēm un ziediem.
Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
•28.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXX SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00-SV. MISE par draudzi
18.00 Sv. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm
•29.10 PIRMDIENA
7.00 SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm
7:30. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
•30.10. OTRDIENA
17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18.00 SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm
•31.10. TREŠDIENA Rožukroņa mēneša noslēgums. Slimnieku apmeklēšana.
7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.30 .Sv. Mise par Ingu, Elizabete un Aleksandru, par svētīgu, laimīgu…
18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
•1.11. CETURTDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības Mēneša I ceturtdiena
10.00 -SV. MISE par draudzi
18:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes. Pēc vakara Sv. Mises Svētā Stunda
•2.11. PIEKTDIENA Visu ticīgo mirušo piemiņas diena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā
9.00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem, Litānija V.J. Marijas godam
10.00- SV. MISE par pieminamiem mirušajiem
15.00- SV. MISE par mirušo Valēriju
18.00- SV. MISE par Pāvestu Francisku
•3.11. SESTDIENA Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā
9.00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 – SV. MISE par pieminamiem mirušajiem
18.00 SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem
•4.11 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXI SVĒTDIENA
Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
9.00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par pieminamiem mirušajiem
18.00 Sv. MISE par draudzi

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 28.10.2018
GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
*28.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXX SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par draudzi un 18.00 Sv. MISE…
17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
*29.10. PIRMDIENA 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.00 SV. MISE
*30.10. OTRDIENA. 17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18.00 Sv. Mise
*31.10. TREŠDIENA. Rožukroņa mēneša noslēgums. Slimnieku apmeklēšana.
7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.30 .Sv. Mise
18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
*1.11. CETURTDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības Mēneša I ceturtdiena
10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE…* Pēc vakara Sv. Mises Svētā Stunda. 18:30 Alfa kurss – Gulbenes domes telpās, kuru organizē Luterāņu un Katoļu draudzes apvienotā komanda
*2.11 PIEKTDIENA Visu ticīgo mirušo piemiņas diena Ziedojumi diecēžu kūrijām Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00- SV. MISE
15.00- SV. MISE
18.00 SV. MISE
*3.11 SESTDIENA Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 SV. MISE
18.00 SV. MISE
*4.11 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par draudzi
18.00- Sv. MISE
• Tāpat kā katru gadu, tā arī šogad novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks: no 2. – 8. novembrim 2018 gadā
9:00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem
10.00 – Sv. Mise par pieminamiem mirušajiem – citas lūgšana par mirušajiem
• Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par visiem mirušajiem, kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu lapiņā. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta.
• Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties lūgšanām par pieminamiem mirušajiem.
• Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību. Paldies par dāvātajām rudens veltēm un ziediem.
Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
•28.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXX SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00-SV. MISE par draudzi
18.00 Sv. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm
•29.10 PIRMDIENA
7.00 SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm
7:30. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
•30.10. OTRDIENA
17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18.00 SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm
•31.10. TREŠDIENA Rožukroņa mēneša noslēgums. Slimnieku apmeklēšana.
7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.30 .Sv. Mise par Ingu, Elizabete un Aleksandru, par svētīgu, laimīgu…
18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
•1.11. CETURTDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības Mēneša I ceturtdiena
10.00 -SV. MISE par draudzi
18:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes. Pēc vakara Sv. Mises Svētā Stunda
•2.11. PIEKTDIENA Visu ticīgo mirušo piemiņas diena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā
9.00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem, Litānija V.J. Marijas godam
10.00- SV. MISE par pieminamiem mirušajiem
15.00- SV. MISE par mirušo Valēriju
18.00- SV. MISE par Pāvestu Francisku
•3.11. SESTDIENA Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā
9.00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 – SV. MISE par pieminamiem mirušajiem
18.00 SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem
•4.11 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXI SVĒTDIENA
Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
9.00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par pieminamiem mirušajiem
18.00 Sv. MISE par draudzi

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 21.10.2018

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

21.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIX SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE par Jāni un Valentīnu Brūniņiem

22.10 PIRMDIENA sv. Jāņa Pāvila II piemiņas diena
9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm

23.10. OTRDIENA Sv. Jānis no Kapestrāno, priesteris
17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm

24.10. TREŠDIENA Sv. Antons Marija Klarets, bīskaps.
7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30 .Sv. Mise NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm

10.00 Sv. Mise Līgo AC par Ingu, Elizabete un Aleksandru, par svētīgu, laimīgu…
18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

25.10. CETURTDIENA
10.00 -SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm

18:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

26.10. PIEKTDIENA
17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00- SV MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto cīņās par Latvijas brīvību dvēselēm

27.10. SESTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE  par mūsu draudzes bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18.00 SV. MISE NOVENNA par kritušo un nogalināto, cīņās par Latvijas brīvību, dvēselēm

28.10. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXX SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE  NOVENNA par kritušo un nogalināto, cīņās par Latvijas brīvību, dvēselēm

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!
Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 21.10.2018
GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
*21.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIX SVĒTDIENA. Šodien Baznīca aicina lūgties par misijām. Šodien ziedojumi misiju atbalstam. Ūdens un sāls svētīšana
10:00 – SV. MISE par draudzi un 18.00 Sv. MISE
17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.

*22.10. PIRMDIENA sv. Jāņa Pāvila II piemiņas diena 10.00 SV. MISE

*23.10. OTRDIENA Sv. Jānis no Kapestrāno, priesteris. 11.00 notiks bēru Svētā Mise Balvu Romas katoļu baznīcā, 18.00 Sv. Mise

*24.10. TREŠDIENA. Sv. Antons Marija Klarets, bīskaps. 7.30 .Sv. Mise. 10.00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*25.10. CETURTDIENA 10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV.* Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.
18:30 Alfa kurss – Gulbenes domes telpās, kuru organizē Luterāņu un Katoļu draudzes apvienotā komanda

*26.10 PIEKTDIENA 18.00 SV. MISE

*27.10 SESTDIENA 10.00 SV. MISE. 18.00 SV. MISE

*28.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXX SVĒTDIENA
10:00 – SV. MISE par draudzi
18.00- Sv. MISE

• 17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
• 19.oktobrī, 91 gada vecumā mūžībā devies Rēzeknes-Aglonas diecēzes Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes emeritētais prāvests Jānis Bārtulis. Kā norādīja Balvu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs, atvadīšanās no mirušā priestera notiks pirmdien, 22. oktobrī vispirms pl.17 dziedot psalmus, bet pl.19 būs Svētā Mise
• Otrdien, 23. oktobrī pl.11 notiks bēru Svētā Mise Balvu Romas katoļu baznīcā, kuru vadīs Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Priesteris Jānis Bārtulis tiks guldīts zemes klēpī Balvu baznīcas dārzā.
• Visi, kuri gribētu braukt uz bērēm, lūdzu pēc sv. Mises pieteikties zakristijā.
• Tāpat kā katru gadu, tā arī šogad novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks: no 2. – 8. novembrim 2018 gadā
9:00 – Rožukroņa lūgšana par mirušajiem
10.00 – Sv. Mise par pieminamiem mirušajiem – citas lūgšana par mirušajiem
• Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par visiem mirušajiem, kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu lapiņā. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta.
• Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties lūgšanām par pieminamiem mirušajiem.
• Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību. Paldies par dāvātajām rudens veltēm un ziediem.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv
Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv
Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 14.10.2018
GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*14.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVIII SVĒTDIENA.
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par draudzi un 18.00 Sv. MISE…
17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
*15.10. PIRMDIENA sv. Terēzes no Avilas piemiņas diena 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 SV. MISE
*16.10. OTRDIENA sv. Jadvigas, mūķenes, sv. Margaritas Marijas Alakokas, jaunavas, piemiņas diena. 17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18.00 Sv. Mise… 19:00- Draudzes padomes tikšanās.
*17.10. TREŠDIENA. sv. Ignata no Antiohijas piemiņas diena
7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.30 .Sv. Mise
14.00 Sv. Mise Litenes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!
18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
*18.10. CETURTDIENA SV. EVAŅĢĒLISTA LŪKASA, svētki
10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc vakara Sv. Mises slavēšana
*19.10 PIEKTDIENA DESMITĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA to vadīs priesteris Madonas un Ērgļu draudzes prāvests Kamola Pāvils. Visu dienu Vissvētākā Sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Svētās Mises ar konferenci.9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00- SV. MISE
15.05- SV. MISE
18.30 SV. MISE
*20.10 SESTDIENA 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 SV. MISE
18.00 SV. MISE
*21.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIX SVĒTDIENA Ūdens un sāls svētīšana
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par draudzi
18.00 Sv. MISE
• 17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
• 18. oktobri 18:30 (ceturtdienā) Alfa kurss – Gulbenes domes telpās, kuru organizē Luterāņu un Katoļu draudzes apvienotā komanda.
• Mēs meklējam Mistiskās Rozes figūru, un Vladimiras Dievmātes gleznu lai tās varētu turpināt savu svētceļojumu Dzīvajās Rozēs un ģimenēs.
• Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību. Paldies par dāvātajām rudens veltēm un ziediem.
Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
•14.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVIII SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par draudzi
18.00 Sv. MISE par pr. Artūru
•15.10 PIRMDIENA sv. Terēzes no Avilas piemiņas diena
9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 SV. MISE par mirušo krustmāti Ernu, Arvīdu un Sofiju
•16.10. OTRDIENA sv. Jadvigas, mūķenes, sv. Margaritas Marijas Alakokas, jaunavas, piemiņas diena.
17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18.00 SV. MISE par Daigu vārda dienā
•17.10. TREŠDIENA sv. Ignata no Antiohijas piemiņas diena
7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
7.30 .Sv. Mise par mirušo Jevgeniju un Voldemāru
14.00 Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā Litenes aprūpes centrā.
18.30 GARĪGĀS ATJAUNOŠANĀS LŪGŠANU GRUPAS TIKŠANĀS
•18.10. CETURTDIENA SV. EVAŅĢĒLISTA LŪKASA, svētki
10.00 -SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Vissvētākā Sakramenta adorācija visas dienas garumā.
18:00 – SV. MISE par medicīnas darbiniekiem. Pēc vakara Sv. Mises slavēšana
•19.10. PIEKTDIENA DESMITĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA to vadīs priesteris Madonas un Ērgļu draudzes prāvests Kamola Pāvils. Visu dienu Vissvētākā Sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Svētās Mises ar konferenci
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00- SV MISE par Lūciju, lūdzot veselības žēlastību
15.05- SV. MISE par Raimondu, lūdzot veselības žēlastību
18.30- SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.
•20.10. SESTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas Margrietiņās par priesteriem
18.00 –SV. MISE par Ingu, Elizabete un Aleksandru, par svētīgu, laimīgu…
•21.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIX SVĒTDIENA
Ūdens un sāls svētīšana 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par draudzi
18.00 Sv. MISE par Jāni un Valentīnu Brūniņiem
Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  7.10.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS 

*7.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVII SVĒTDIENA. Mēneša I svētdienā. Vissv. Sakramenta adorācija. V. J. Marijas, Rožukroņa Karalienes, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi un 18.00 Sv. MISE…

17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.

*8.10. Pirmdiena 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00  SV. MISE

*9.10. Otrdiena sv. Sv. Dionīzija bīskapa un viņa biedru, mocekļu un sv. Jāņa Leonarda, priestera, piemiņas diena. 17.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 Sv. Mise  

*10.10. Trešdiena. 7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30 .Sv. Mise

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!
18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*11.10. Ceturtdiena   Sv. Jāņa XXIII, pāvesta, piemiņas diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18.00-SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*12.10 Piektdiena 17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE

*13.10 Sestdiena 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE

14.00 SV. MISE Ranka

*14.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVIII SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE

 • 17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
 • Paldies visiem, kuri devās svētceļojumā uz Kuldīgu. Īpaša pateicība Vilmai par brauciena organizēšanu. Vakardien Bīskaps Viktors Kuldīgas Baznīcu pasludināja par oficiālu svētvietu, kur svētceļnieki draudzes svētkos var saņemt pilnas atlaidas.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, jau ir savākti 1323 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu
 • 11. oktobri 18:30 (ceturtdienā) sāksies Alfa kurss – Gulbenes domes telpās, kuru organizē Luterāņu un Katoļu draudzes apvienotā komanda. Ielūgumi aizmugurē…
 • Mēs meklējam Mistiskās Rozes abas figūras, lai tās varētu turpināt savu svētceļojumu Dzīvajās Rozēs.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību. Paldies par dāvātajām rudens veltēm un ziediem.

 Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

 • 7.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVII SVĒTDIENA
  Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija. V. J. Marijas, Rožukroņa Karalienes, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE mirušo Helēnu

 • 8.10 PIRMDIENA

9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par m. Joannes

 • 9.10. OTRDIENA sv. Dionīzija bīskapa un viņa biedru, mocekļu un sv. Jāņa Leonarda, priestera piemiņas diena

17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par Anniņas veselību

 • 10.10. TREŠDIENA sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

7.00 .Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30 .Sv. Mise par Aigara un Evitas ģimeni

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 11.10. CETURTDIENA sv. Jāņa XXIII, pāvesta, piemiņas diena

10.00 -SV. MISE par Annas ģimeni, par veselību un parejam vajadzīgajam Dieva žēlastībām

18:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

 • 12.10. PIEKTDIENA 14:00 ber.

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 SV. MISE par svētceļniekiem

 • 13.10. SESTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem un par tiem kam vārda dienas

14.00 SV. MISE Rankā. Sv. Mise tiks celebrēta par godu kapelas otrajai gadadienai

 • 14.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVIII SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE par pr. Artūru

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  30.09.2018

*30.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVI SVĒTDIENA.

————–RAŽAS  SVĒTKI. ZEMES AUGĻUS, KURUS NOGĀDĀSIET BAZNĪCAI————-

———————–ZIEDOSIM RĪGAS GARĪGAJAM SEMINĀRAM——————–

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Draudzi

18.00 SV. MISE 

Sākas Rožukroņa mēnesis. Par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī pilnas atlaidas.

*1.10. PIRMDIENA sv. Terēzes no Bērna Jēzus, jaunavas un Baznīcas doktores piemiņas diena

7.00 SV. MISE

7.30- Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

*2.10. OTRDIENA sv. Sargeņģeļu piemiņas diena

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10.00 Sv. Mise

*3.10TREŠDIENA sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30- SV. MISE

14.00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!
18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*4.10. CETURTDIENA   Mēneša I ceturtdiena sv. Franciska no Asīzes, piemiņas diena un relikviju godināšana.

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc Sv. Mises Svētā Stunda.

*5.10 PIEKTDIENA  Mēneša I piektdiena Sv. Annas Šefere piemiņas diena. Slimnieku apmeklēšana.

Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā

17:15.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 Sv. Mise

*6.10 SESTDIENA Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā

      Draudzes  svētceļojums uz Kuldīgu.

*7.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVII SVĒTDIENA Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija.
V. J. Marijas, Rožukroņa Karalienes, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi un 18.00 Sv. MISE

 • 17:00 Svētdienas skola nodarbības. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
 • Paldies visiem, kuri devās uz Aglonu, lai tiktos ar Pāvestu Francisku. Īpaša pateicība Geņai un Jānim par brauciena organizēšanu.   
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, jau ir savākti 1257 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu
 • 11. oktobri 18:30 (ceturtdienā) sāksies Alfa kurss – Gulbenes domes telpās, kuru organizē Luterāņu un Katoļu draudzes apvienotā komanda. Ielūgumi aizmugurē…
 • Mēs meklējam Mistiskās Rozes abas figūras, lai tās varētu turpināt savu svētceļojumu Dzīvajās Rozēs.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, par darbu malkas talkā un rožu stādīšanā, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību. Paldies par dāvātajām rudens veltēm un ziediem. Īpašs paldies māsām  par skaistajām dekorācijām ražas svētkiem.  

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

*30.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVI SVĒTDIENA.

————–RAŽAS  SVĒTKI MŪSU DRAUDZĒ. ZEMES AUGĻUS, KURUS NOGĀDĀSIET BAZNĪCAI————-

———————–ZIEDOSIM RĪGAS GARĪGAJAM SEMINĀRAM——————–

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Draudzi

18.00 Sv. MISE par m. Eliju

Sākas Rožukroņa mēnesis. Par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī pilnas atlaidas

 • 1.10 Pirmdiena sv. Terēzes no Bērna Jēzus, jaunavas un Baznīcas doktores piemiņas diena

7.00 SV. MISE par pirmās Rozes dalībniecēm

7.30- Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

 • 2.10. Otrdiena sv. Sargeņģeļu piemiņas diena

9,00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par Genovefu

 • 3.10. Trešdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

14.00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā.

18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 4.10. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena sv. Franciska no Asīzes, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

18:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc  vakara Sv. Mises  SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas

 • 5.10. Piektdiena Mēneša I piektdiena Sv. Annas Šefere piemiņas diena. Slimnieku apmeklēšana.

      Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā

17:15.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00 Sv. Mise  par Erminu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

 • 6.10. Sestdiena Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā.
 • Draudzes svētceļojums uz Kuldīgu.
 • 7.10 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVII SVĒTDIENA Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. V. J. Marijas, Rožukroņa Karalienes, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par draudzi.

18:00 – SV. MISE par mirušo Helenu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  23.09.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*23.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA. Rudens sākums. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi. 18.00 Sv. MISE

 • Līdz Pāvesta Franciska vizītei, jau visu nedēļu pēc Sv. Mises lūgsimies Sv. Filomenas litāniju, lai arī caur viņas aizbildniecību mēs visi Latvijā piedzīvotu daudz un lielus garīgus augļus caur šo Pāvesta vizīti. Arī savās ikdienas lūgšanās centīsimies sirsnīgi lūgties šajā nodomā.

*24.09. PIRMDIENA PĀVESTS FRANCISKS LATVIJĀ

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam7.30- SV. MISE par Pāvestu Francisku

 • No mūsu draudzes uz Pāvesta vizīti Aglonā izbraukšana 24. septembrī 9:00 no baznīcas.
 • Pāvesta vizītes programma būs šāda:

08:20         Ierašanās Rīgas starptautiskajā lidostā

08:50         OFICIĀLĀ SAGAIDĪŠANAS CEREMONIJA/ pie Rīgas pils (Visi laipni aicināti!)

09:30         Pāvesta uzruna valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiskajam korpusam/ Rīgas pilī (Ieeja ar ielūgumiem.)          Svētā tēva uzruna

10:10         ZIEDU NOLIKŠANA pie Brīvības pieminekļa (Visi laipni aicināti!)

Ceļš “papamobilī” no Brīvības pieminekļa uz Rīgas Domu (Visi laipni aicināti! Kaļķu iela, Šķūņu iela, Doma laukums.)

10:40         EKUMENISKS DIEVKALPOJUMS/ Rīgas Domā (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva uzruna

Ceļš “papamobilī” no Rīgas Doma uz Rīgas Sv. Jēkaba katedrāli (Visi laipni aicināti! Jēkaba iela, Klostera iela.)

11:50         RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLES APMEKLĒJUMS (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva sveiciens

16:30         SVĒTĀ MISE Aglonā (Visi laipni aicināti! Ieejas kartes varēs saņemt katoļu draudzēs, sākot no 9. septembra; ieeja Aglonas bazilikas laukumā no plkst. 9.00. Ļoti ieteicams ierasties jau līdz plkst. 14.00.) Svētā tēva homīlija

Visas dienas garumā pie Brīvības pieminekļa un Doma laukumā būs novietoti ekrāni, uz kuriem varēs vērot pāvesta Franciska vizītes gaitu citās norises vietās.

*25.09. Otrdiena

17.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 18.00 Sv. Mise

*26.09Trešdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 7.30 Sv. Mise

11.00 . LĪGO APRŪPES CENTRĀ.  Sv. Mise par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

*27.09. Ceturtdiena  sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

10.00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*28.09 Piektdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

17.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 18.00 – SV. MISE

*29.09 Sestdiena SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10.00 SV. MISE 

18.00 SV. MISE PAR MŪSU PILSĒTAS UN NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM UN PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJIEM

*30.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVI SVĒTDIENA.

————–RAŽAS  SVĒTKI MŪSU DRAUDZĒ. ZEMES AUGĻUS, KURUS NOGĀDĀSIET BAZNĪCAI————-

———————–ZIEDOSIM RĪGAS GARĪGAJAM SEMINĀRAM——————–

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 10:00 – SV. MISE par Draudzi

18.00 SV. MISE 

 • 17:00 Svētdienas skola nodarbības sāksies. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Paldies T. Tomašam un visiem, kas piedalījās Baznīcas jubilejas devitajā garīgās sagatavošanās dienā.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, jau ir savākti 1192 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām,līdz Pavesta vizītei pieteikties pie Astras: tel. 27484427.
 • oktobri 18:30 (ceturtdienā) sāksies Alfa kurss – Gulbenes domes telpās, kuru organizē Luterāņu un Katoļu draudzes apvienotā komanda.
 • Mēs meklējam Mistiskās Rozes abas figūras, lai tās varētu turpināt savu svētceļojumu Dzīvajās Rozēs.
 • Pateicos Jumspar baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 

*23.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA. Rudens sākums. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi.

18.00 Sv. MISE par Ābolu ģimeni

 • 24.09. PIRMDIENA PĀVESTS FRANCISKS LATVIJĀ

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Pāvestu Francisku
16:30 – SV. MISE AGLONĀ

 • 25.09. Otrdiena

17.15. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00. SV. MISE par mirušo Franci Kaminski

 • 26.09. Trešdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Aldi (v) lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

11.00 . LĪGO APRŪPES CENTRĀ.  Sv. Mise par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

 • 27.09. Ceturtdiena sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Vanesu dzimšanas dienā.

18:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzesPēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

 • 28.09. Piektdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00- SV.MISE par Juri dziedināšanu

 • 29.09. Sestdiena SV. ERCEŅĞEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA SVĒTKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Dzērves ğimeni

18.00 SV. MISE PAR MŪSU PILSĒTAS UN NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM UN PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJIEM

 • 30.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVI SVĒTDIENA. Sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena————–RAŽAS  SVĒTKI MŪSU DRAUDZĒ. ZEMES AUGĻUS, KURUS NOGĀDĀSIET BAZNĪCAI————-———————–ZIEDOSIM RĪGAS GARĪGAJAM SEMINĀRAM——————–

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Draudzi

18:00 – SV. MISE par m. Eliju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  16.09.2018

*16.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA  BŪS TRANSPORTA LĪDZEKĻU SVĒTĪŠANA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10:00 – SV. MISE par draudzi. 18.00 Sv. MISE

*17.09. Pirmdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10:00 – SV. MISE par…

*18.09. Otrdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena. V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 18.00 Sv. MISE…

*19.09Trešdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena. DEVĪTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA to vadīs misionārs T. Tomašs Dudziuks  Svētās Mises ar konferenci 10:00, 15:05 un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*20.09. Ceturtdiena  sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

10.00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

*21.09 Piektdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 18.00 Sv. MISE…

*22.09 Sestdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10:00 – SV. MISE par… 18.00 SV. MISE…

*23.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA. Rudens sākums. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Tautu

18.00 Sv. MISE…..

 • Līdz Pāvesta Franciska vizītei, katru dienu pēc Sv. Mises lūgsimies Sv. Filomenas litāniju, lai arī caur viņas aizbildniecību mēs visi Latvijā piedzīvotu daudz un lielus garīgus augļus caur šo Pāvesta vizīti.
  Arī savās ikdienas lūgšanās centīsimies sirsnīgi lūgties šajā nodomā.
 • No mūsu draudzes uz Pāvesta vizīti Aglonā izbraukšana 24. septembrī 9:00 no baznīcas. Maksa par ceļu 10 € un nauda jāiemaksā līdz 20. septembrim Geņai.
 • Svētdienas skola nodarbības sāksies 30 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Sirsnīgs paldies vīriem par mēbeļu pārvešanu.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 1053 eiro. Paldies visiem, kuri ir  piedalījušies malkas talkā. Ļoti sirsnīgs paldies sievietēm un vīriem,  lieliem un maziem talciniekiem,kuri strādāja otrdien, trešdien un sestdien. Kā redzot, to vajag atkārtot, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām,līdz Pavesta vizītei pieteikties pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jumspar baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

 Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 16.09.2018

*16.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA  BŪS TRANSPORTA LĪDZEKĻU SVĒTĪŠANA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par draudzi.
18
.00 Sv. MISE par Damianu un Magdu. Par dziedināšanu un atbrīvošanu. Smolany

*17.09. Pirmdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par mirušajiem Petri un Sofiju

*18.09. Otrdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena. V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
18.00 Sv. MISE par Ausmu veselību

*19.09Trešdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena. DEVĪTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA to vadīs misionārs T. Tomašs Dudziuks

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušajām Veroniku un Mariju

15:05 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

18:30 – SV. MISE par…

*20.09. Ceturtdiena  sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

10.00 SV. MISE. m. Tabitu. Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

*21.09 Piektdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
18.00 Sv. MISE par Ābolu ģimeni

*22.09 Sestdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm
18.00 SV. MISE par Ābolu ģimeni

*23.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA. Rudens sākums. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi.

18.00 Sv. MISE par Ābolu ģimeni

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  9.09.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 9.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA. VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, svētku atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  10:00 – SV. MISE par Draudzi.
  18:00 – SV. MISE

*10.09. Pirmdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10:00 – SV. MISE par…

*11.09. Otrdiena

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 18:00 – SV. MISE par…

*12.09Trešdiena Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena

7:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 7:30 – SV. MISE par…

*13.09. Ceturtdiena sv. Jāņa Hrizostoma, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.

10.00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

 18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*14.09 Piektdiena SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS svētki

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 18.00 Sv. MISE…

*15.09 Sestdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS , Sāpju Mātes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10.00 SV. MISE… 14.00 SV. MISE Rankā

*16.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA  BŪS TRANSPORTA LĪDZEKĻU SVĒTĪŠANA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10:00 – SV. MISE par draudzi. 18.00 Sv. MISE

 

 • Sirsnīgi pateicamies tēvam Tadeušam par manis aizvietošanu un par klātbūtni draudzē manas prombūtnes laikā. Liels paldies arī par draudzes atlaidu dievkalpojuma vadīšanu
 • Ražu svētki mūsu draudzē šogad tiks organizēti pēc pāvesta vizītes. Zemes augļus, kurus nogādāsiet baznīcai, ziedosim Rīgas garīgajam semināram. Lūdzu agrāk par ražu svētkiem dārzeņus nenest, lai tie nesabojātos.
 • Vēlos informēt, ka atsāksim mūsu trešdienas kalpošanu pansionātos, uz kuru aicinām brīvprātīgos.
 • No mūsu draudzes uz Pāvesta vizīti Aglonā izbraukšana 24. septembrī 9:00no baznīcas. Maksa par ceļu 10€ un nauda jāiemaksā līdz 20. septembrim Geņai.
 • Svētdienas skola nodarbības sāksies 30 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 918 eiro. Paldies Ābolu ģimenei par dāvināto malku un visiem, kuri vakar piedalījās malkas talkā. Kā redzot, to vajag atkārtot, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, līdz Pavesta vizītei pieteikties pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

 

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

 • Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!
 • Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com
 • chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 10.09.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*

*9.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par draudzi

19.00 Sv. MISE…..

 *10.09. Pirmdiena

10:00 – SV. MISE par Nidu

 *11.09. Otrdiena

18:00 – SV. MISE par pr. Tadeušu

 *12.09Trešdiena Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena

7:30 – SV. MISE par draudzi J.P.II

 *13.09. Ceturtdiena sv. Jāņa Hrizostoma, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.

10.00 SV. MISE par pr. Wojciech.

Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 *14.09 Piektdiena SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS svētki

18.00 Sv. MISE par m. Mariju

 *15.09 Sestdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS , Sāpju Mātes piemiņas diena

10.00 SV. MISE par Margrietiņām

14.00 SV. MISE Ranka…

*16.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE…..

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 • Pāvesta vizītes programma būs šāda:

08:20         Ierašanās Rīgas starptautiskajā lidostā

08:50         OFICIĀLĀ SAGAIDĪŠANAS CEREMONIJA/ pie Rīgas pils (Visi laipni aicināti!)

09:30         Pāvesta uzruna valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiskajam korpusam/ Rīgas pilī (Ieeja ar ielūgumiem.)          Svētā tēva uzruna

10:10         ZIEDU NOLIKŠANA pie Brīvības pieminekļa (Visi laipni aicināti!)

Ceļš “papamobilī” no Brīvības pieminekļa uz Rīgas Domu (Visi laipni aicināti! Kaļķu iela, Šķūņu iela, Doma laukums.)

10:40         EKUMENISKS DIEVKALPOJUMS/ Rīgas Domā (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva uzruna

Ceļš “papamobilī” no Rīgas Doma uz Rīgas Sv. Jēkaba katedrāli (Visi laipni aicināti! Jēkaba iela, Klostera iela.)

11:50         RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLES APMEKLĒJUMS (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva sveiciens

16:30         SVĒTĀ MISE Aglonā (Visi laipni aicināti! Ieejas kartes varēs saņemt katoļu draudzēs, sākot no 9. septembra; ieeja Aglonas bazilikas laukumā no plkst. 9.00. Ļoti ieteicams ierasties jau līdz plkst. 14.00.) Svētā tēva homīlija

Visas dienas garumā pie Brīvības pieminekļa un Doma laukumā būs novietoti ekrāni, uz kuriem varēs vērot pāvesta Franciska vizītes gaitu citās norises vietās.

 

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  2.09.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 2.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša 1 svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
  10:00- SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem.
  19:00 – SV. MISE
 • 3.09. Pirmdiena sv. Gregora Lielā, pāvesta un Baznīcas doktora, piemiņas diena
 • Šodien sākas jaunais mācību gads.
  7:30 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
  7:30 SV. MISE…
 • 4.09. Otrdiena
  17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE
 • 5.09. Trešdiena 
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE…
 • 6.09. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes
  18:00 – SV. MISE
  Pēc vakara Sv. Mises 
  SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas
 • 7.09. Piektdiena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā

V.E. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam konsekrācijas gadadiena (kons. 07.09.2013]
17:00 
 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18:00 – SV. MISE

 • 8.09. Sestdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, svētki. · Šodien var svētīt graudus
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE…
  18:00 – SV. MISE…
 • 9.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA. VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, svētku atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  10:00 – SV. MISE par Draudzi.
  18:00 – SV. MISE
 • Nākamajā nedēļā, kamēr es būšu Polija. Svētas Mises celebrēs T. Tadeušs. Ir brīvas dienas, kad nav Sv. Mises nodomu, var pieteikties šodien vai pie T. Tadeuša.
 • Svētdienas skola nodarbības sāksies 30 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Paldies visiem, kas palīdzēja baznīcas grīdas vaskošanas darbos
 • Paldies Ludim par zāles pļaušanu
 • Mēs turpinām vākt ziedojumusmalkas iegādei, jau ir savākti 918 eiro. Paldies Ābolu ģimenei par dāvināto malku un visiem, kuri vakar piedalījās malkas talkā. Kā redzot, to vajag atkārtot, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, līdz Pavesta vizītei pieteikties pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 02-09.09.2018

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 2.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša 1 svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
  10:00- SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem.
  19:00 – SV. MISE par mirušo Ivo, lai Dievs dāvā viņam mūžīgo mieru un prieku.
 • 3.09. Pirmdiena sv. Gregora Lielā, pāvesta un Baznīcas doktora, piemiņas diena
 • Šodien sākas jaunais mācību gads.
  7:30 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
  7:30 SV. MISE par Inesi un viņas ģimeni
 • 4.09. Otrdiena
  17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par m. Eliju
 • 5.09. Trešdiena 
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam 
  10.00 -SV. MISE…
 • 6.09. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes
  18:00 – SV. MISE par mirušo Donatu.
  Pēc vakara Sv. Mises
   SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas
 • 7.09. Piektdiena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā

V.E. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam konsekrācijas gadadiena (kons. 07.09.2013]
17:00 
 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18:00 – SV. MISE par slimniekiem.

 • 8.09. Sestdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, svētki.
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE…
  18:00 – SV. MISE…
 • 9.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA. VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, Svētku atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  10:00 – SV. MISE par Draudzi.
  18:00 – SV. MISE

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  26.08.2018

*26.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

19.00 Sv. MISE…

*27.08. PIRMDIENA sv. Monikas, piemiņas diena

7.00  SV. MISE… 7.30  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

Pēc Sv. Mises aicinu uz baznīcas grīdas vaskošanu gan vīriēšus gan sievietes.

*28.08. Otrdiena sv. Augustīna, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.15  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas 19.00 Sv. Mise…

*29.08Trešdiena sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāves, piemiņas diena

18.15  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas 19.00 Sv. Mise…

*30.08. Ceturtdiena

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*31.08 Piektdiena

!!!!!!!!!!!!!!!!! 7:00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!! 7:30 Sv. Mise par mirušo Viktoru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*1.09 Sestdiena  Mēneša I sestdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam 10.00 SV. MISE…

15.00. Laulību  SV. MISE… 19.00 Sv. Mise…

Būs lielā malkas talka jo vairāk cilvēku, jo ātrāk sanesīsim šķūnī.

*2.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša 1 svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Pēc Mises tiks pasvētīti skolas piederumi: burtnīcas, klades, rakstāmrīki u.c. Aicinu uz šo Svēto Misi ierasties visus tos, kas grib saņemt Dieva svētību jaunajam mācību gadam.

19.00 Sv. MISE…..

 • Svētdienas skola nodarbības sāksies septembra beigās, Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Draudzes garīgo dāvanu grāmatu. Kas tas ir? Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām, kuras saturu veidosim mēs paši. Tajā mēs varēsim visa gada garumā ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Piemēram, ģimene var apsolīt kopīgi lūgt Rožukroni vai citas lūgšanas katru dienu vai vienu dienu nedēļā visa gada garumā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Padomājiet un izmantojiet iespēju dot savu ieguldījumu svētku sagatavošanā! Aicinām iesaistīties visu vecumu cilvēkus, gan bērnus un jauniešus, gan vecāko paaudzi. Šo grāmatu noliksim Svētās Mises laikā 19.janvārī uz altāra kopā ar upurdāvanām.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, jau ir savākti 755 eiro. Liels paldies par Jūsu atbalstu!
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, līdz Pavesta vizītei pieteikties pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

 • 26.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

19.00 Sv. MISE par Mariju.

 • 27.08. Pirmdiena sv. Monikas, piemiņas diena

7.00 SV. MISE par Mariju

7.30  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

 • 28.08. Otrdiena sv. Augustīna, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00  SV. MISE par Mariju

 • 29.08. Trešdiena sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāves, piemiņas diena

18.15  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas

19.00 Sv. Mise par mirušo Valeriju

 • 30.08. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Eugeniju Kalvane

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 31.08. Piektdiena

!!!!!!!!!!!!!!!!! 7:00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!! 7:30 Sv. Mise par mirušo Viktoru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 1.09. Sestdiena Mēneša I sestdiena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE…

15.00 – Laulību  SV. MISE…

19.00 – SV. MISE par Idu un Simonu…

 • 2.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša 1 svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem.

19:00 – SV. MISE par mirušo Ivo, lai Dievs dāvā viņam mūžīgo mieru un prieku.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  19.08.2018

*19.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA
Šodien, ir mūsu draudzes Astotā Baznīcas Jubilejas garīgās sagatavošanās diena, to vadīs mūsu dekanāta dekāns priesteris Andris Kazakievičs. Svētā Mise kā katru svētdienu 10.00 un 19.00. Visu dienu Vissvētākā Sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija.Svētās Mises ar konferenci.
         SV. MISE  par Draudzi, PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI, un SV. MISE par Ģertrūdes ģimeni, par dēliem un mazbērniem, lūdzot Dieva svētību. Prāvests šo Sv. Misi celebrē Cesvainē.

*20.08. PIRMDIENA sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena
9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam10.00 – SV. MISE…

*21.08. OTRDIENA sv. Pija X, pāvesta, piemiņas diena
18.15 
Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 19.00 Sv. Mise…

 • 22.08. TREŠDIENA Vissv. Jaunavas Marijas – Karalienes piemiņas diena
  9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10:00 – SV. MISE …

*23.08. CETURTDIENA sv. Rozes no Limas, jaunavas, piemiņas diena
9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10.00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*24.08 PIEKTDIENA SV. APUSTUĻA BARTOLOMEJAsvētki
18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 19.00 – SV. MISE… 

*25.08 SESTDIENA  sv. Jāzepa no Kalasantas, sv. Ludviga, piemiņas diena
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10.00 SV. MISE… 19.00 SV. MISE…

*26.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 10:00 – SV. MISE par Draudzi. 19.00 Sv. MISE

 • Var vēl pieteikties uz Pāvesta Franciska Dievkalpojumu  Aglonā, dalībnieku saraksts ir  pie māsām, lūdzu nekavējieties ar pierakstīšanos.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.
 • Paldies visiem, kuri sagatavoja, atbalstīja ar ziedojumiem un lūgšanām un visiem kuri piedalījās un radīja un bija atbildīgi par svētceļojumu uz Aglonu. Katram personīgi un visiem kopā – liels, sirsnīgs paldies! Lai Dievs svētī jūs un jūsu kalpojumu.
 • Paldies ari visiem, kuri piedalījās Aglonas svētkos 14. un 15. augustā un organizēja šo braucienu.
 • Paldies tiem kuri piedalījās 100 dienu svētceļojumā no mūsu draudzes.
 • Otrdien – 21. augustā aicinu visus uz draudzes padomes tikšanos.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, līdz Pavesta vizītei pieteikties pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 19,08,2018

 • 19.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA
  ASTOTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE…

19.00 Sv. MISE…

 • 20.08. PIRMDIENA sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Silviju

 • 21.08. OTRDIENA sv. Pija X, pāvesta, piemiņas diena

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par Aivitu, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 22.08. TREŠDIENA Vissv. Jaunavas Marijas – Karalienes piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā

 • 23.08. CETURTDIENA sv. Rozes no Limas, jaunavas, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Mariju (2)

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā.
Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 24.08. PIEKTDIENA SV. APUSTUĻA BARTOLOMEJA, svētki

18.15 .Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par Irēnu un Jaroslavu Schabieņscy, lūdzot Dieva svētību ğimenē un darbā.

 • 25.08. SESTDIENA sv. Jāzepa no Kalasantas, sv. Ludviga, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

19.00 – SV. MISE par mirušo Pēteri

 • 26.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Draudzi.

19:00 – SV. MISE par Mariju (3)

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 12.08.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

INFORMĀCIJA PAR SVĒTCEĻOJUMU UZ AGLONU.

 • No mūsu draudzes 14. augustā ir paredzēts autobuss uz Aglonas svētkiem, atgriešanās Gulbenē būtu 15. augusta vakarā. Lūdzu pieteikties pie Genovefa (t. 22464362) tuvākajā laikā tiem, kas vēlētos braukt uz Aglonu, lai mēs zinātu, cik liels autobuss jāpasūta.

*12.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

19.00 Sv. MISE

*13.08. PIRMDIENA Svētceļojums Gulbene – Aglona
 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

 7.00 Sv. Mise

*14.08. Otrdiena SV. BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svinības. Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.

Sv. Mise [Aglonā]  

*15.08Trešdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, obligātās svinības. Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018. Šodien var svētīt lauku zāles, augļus

12.00 Sv. Mise [Aglonā] par svētceļiniekiem un labdariem

19.00 (Gulbene) Sv. Mise par draudzi

*16.08. Ceturtdiena sv. Stefana no Ungārijas piemiņas diena, Sv. Rohs.

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*17.08 Piektdiena

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE 

*18.08 Sestdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE

14.00 SV. MISE RANKA

*19.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA

ASTOTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA.

 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Draudzi PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.
19.00 Sv. MISE…..

 • Nākošo svētdien, 19 augustā ir mūsu draudzes Astotā Baznīcas Jubilejas garīgās sagatavošanās diena, to vadīs mūsu dekanāta dekāns priesteris Andris Kazakievičs. Svētā Mise kā katru svētdienu 10.00 un 19.00. Visu dienu Vissvētākā Sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Svētās Mises ar konferenci.
 • No mūsu draudzes augustā ir paredzēts autobuss uz Aglonas svētkiem, atgriešanās Gulbenē būtu 15. augusta vakarā.
 • Var vēl pieteikties uz Pāvesta Franciska Dievkalpojumu  Aglonā, dalībnieku saraksts ir  pie māsām, lūdzu nekavējieties ar pierakstīšanos.
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 12.08. 2018.

*12.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par draudzi

19:00 – SV. MISE par mirušo Jadvigu

 • 13.08. Pirmdiena sv. Maksimiliāna Marijas Kolbe, priestera un mocekļa sv. Ponciāna, pāvesta, un Hipolīta, priestera, mocekļu, piemiņas diena

 7.00 SV. MISE par Mariju lūdzot Dieva svētību

 • 14.08. Otrdiena SV. BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svinības

 Sv. Mise [Aglonā] par  Ingu, par labdariem.

 • 15.08. Trešdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, obligātās svinības. Šodien var svētīt lauku zāles, augļus

12.00 Sv. Mise [Aglonā] par svētceļiniekiem un labdariem

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 (Gulbene) Sv. Mise par draudzi

 • 16.08. Ceturtdiena sv. Stefana no Ungārijas piemiņas diena, Sv. Rohs.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Astru lūdzot Dieva svētību

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 17.08. Piektdiena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par Ingu, par labdariem.

 • 18.08. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Ģertrūdes ģimeni, par dēliem un mazbērniem, lūdzot Dieva svētību.

14.00- SV. MISE RANKA

 • 19.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA

ASTOTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Draudzi, PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

19:00 – SV. MISE par Ģertrūdes ģimeni, par dēliem un mazbērniem, lūdzot Dieva svētību..

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

AGLONA  SVĒTKU KĀRTĪBA 2018

Svētdiena, 12. augusts. ĢIMENĒM VELTĪTA DIENA

10:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise, laulībā doto solījumu atjaunošana
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – Svētā Mise saderinātajiem, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Pirmdiena 13. augusts

07:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – Svētā Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam
             Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Lūgšanu vakars
24:00 – Svētā Mise, nakts  adorācija bazilikā

Otrdiena, 14. augusts

07:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09:00 – Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11:00 – Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12:00 – Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
16:00 – Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  obligātās svinības

18.00  Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)

18.30  Vesperes

19.00  Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija,  Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)

22.00  Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā

24.00  Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)

1.00-7.00 adorācija bazilikā    

15.augusts, trešdiena

7.00   Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski

9.00   Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.

10.00  Sprediķis krievu valodā    

11.00   Rožukronis (pie pāvesta altāra

12.00  Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija,      pāvesta sūtnis Baltijas valstīs V.E. arhibīskaps. Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)        Pedro Lopess Kintana, bīskapi koncelebrē  

19.00  Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)    bazilikas priesteri

19.00 (Gulbene) Sv. Mise par draudzi

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 5.08. Parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena Mēneša I svētdienā Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts, V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzi

19:00 SV. MISE par Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

 

*6.08. PIRMDIENA  KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS svētki Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 SV. MISE par Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

 

*7.08. Otrdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.

*8.08Trešdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.

V.E. Rīgas arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam konsekrācijas gadadiena kons. 08.08.2010.

 

*9.08. Ceturtdiena SV. TERĒZE BENEDIKTA NO KRUSTA (EDĪTE ŠTEINA), JAUNAVA UN MOCEKLE, EIROPAS AIZBILDNE, svētki. Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.

 

*10.08 Piektdiena SV. LAURENCIJA, DIAKONA UN MOCEKĻA svētki. Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.

*11.08 Sestdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018SV. FILOMENA, PIEMIŅAS DIENA

15.00 laulibas
18:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
19.00 SV. MISE par Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

 

*12.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzi

19.00 Sv. MISE par mirušo Jadvigu

 

 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.
 • Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziem kā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķudārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

 

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  29.07.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*29.07 Parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze, par mirušajiem no mūsu ģimenēm, mirušajiem, kas apbedīti mūsu draudzes kapsētās

12:00 – VECAJĀ KAPSĒTĀ KATOĻU KAPUSVĒTKI.

15:00 JAUNAJĀ KAPSĒTĀ – EKUMENISKI KAPUSVĒTKI. Aicinu Jūs piedalīties lūgšanās par mūsu mirušajiem.

19.00 SV. MISE…

*30.07. PIRMDIENA 10.00 SV. MISE

*31.07. Otrdiena 19.00  SV. MISE 

*1.08Trešdiena 10.00 Sv. Mise

*2.08. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena 10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00.
*Porcjunkula atlaidas. Pilnu atlaidu iegūšanai nepieciešams dievbijīgi apmeklēt baznīcu, tajā palūgties Tēvs mūsu…, Es ticu…, pieiet pie Grēksūdzes, pieņemt Svēto Komūniju, palūgties pāvesta nodomā (piemēram, Tēvs mūsu… un Esi sveicināta…). Šīs atlaidas var iegūt sev vai kādam mirušajam šķīstītavā.

*3.08 Piektdiena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā, būs slimnieku apmeklēšana. 19.00  SV. MISE 

*4.08 Sestdiena Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā

10.00 SV. MISE… Pēc Mises svētceļnieki izies uz Aglonu

 • Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018. gads 4.-15. augusts ‘’Lūk, es nāku pildīt Tavu gribu’’ (Ebr 10,7). Pieteikšanās svētceļojumam līdz 15.jūlijam pie Diānas tel. nr.29242570. Dalības maksa 30€. Draudzes locekļi svētceļniekiem var noziedot pārtiku. Pieteikšanās ziedošanai pie Valentīnas telf.nr. 26168045

*5.08 Parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena. Mēneša I svētdienā. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze

19.00 Sv. MISE…

 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.
 • Sirsnīgi pateicos arī visai draudzei par aktīvu dalību vizitācijas sagatavošanā un norisē, visiem, kas rūpējas par dievnama un tās teritorijas skaistumu, par liturģijas un agapes sagatavošanu, par katru jūsu lūgšanu un atbalstu. Pateicos vizitācijas dalībniekiem.
 • No mūsu draudzes augustā ir paredzēts autobuss uz Aglonas svētkiem, atgriešanās Gulbenē būtu 15. augusta vakarā.
 • Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziem kā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķudārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*29.07 Parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze, par mirušajiem no mūsu ģimenēm, mirušajiem, kas apbedīti mūsu draudzes kapsētās

12:00 – VECAJĀ KAPSĒTĀ KATOĻU KAPUSVĒTKI.

15:00 JAUNAJĀ KAPSĒTĀ – EKUMENISKI KAPUSVĒTKI. Aicinu Jūs piedalīties lūgšanās par mūsu mirušajiem.

19:00 – SV. MISE par mirušo Jāni- 40 dienā.

 • 30.07. Pirmdiena sv. Pētera Hrizologa, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

7.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā

 • 31.07. Otrdiena sv. Ignāta no Lojolas, priestera piemiņas diena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par Inesi un Viņas ğimeni

 • 1.08. Trešdiena sv. Alfona Marijas Liguri, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – Sv. Mise par mirušo Normundu

 • 2.08. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena Porcjunkula atlaidas, sv. Pēteria Juliana Eimarda, priestera, sv. Euzēbija no Vercellas, bīskapa, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

19:00 – SV. MISE  par Raimonda veiksmīgu operāciju un atveseļošanās periodu

 • 3.08. Piektdiena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par  Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

 • 4.08. Sestdiena Mēneša I sestdiena  V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā, sv. Jāņa Marijas Vianeja, priestera, piemiņas diena

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par  Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.
Pēc Mises svētceļnieki izies uz Aglonu

 • 5.08. Parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze

19:00 SV. MISE par  Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 22.07.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

21-22. jūlijā Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē 

 

*22.07 Parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA obligātās svinības  Ziedojumi pāvesta Franciska vizītes vajadzībām

Svētā Mise ir tikai viena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

 • 23.07. Pirmdiena SV. BRIGITAS, MŪĶENES, EIROPAS AIZBILDNES, svētki

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Bartku

 • 24.07. Otrdiena sv. Sarbēlija Makhlūfa , priestera, piemiņas diena

9:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Kristīni un m. Eliju vārda dienā

 • 25.07. Trešdiena SV. APUSTUĻA JĒKABA, svētki

18.15  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19:00 Sv. Mise par m. Konsuēlu

 • 26.07. Ceturtdiena sv. Joahima un sv. Annas, V. J. Marijas vecāku, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par pr. Andžeju

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 27.07. Piektdiena V.E. arhibīskapam Pedro Lopesam Kintanam dzīves 65 gadi.

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par mirušo Broņislavu (v) un Marijannu

 • 28.07. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

19.00 – SV. MISE par Vītolu un Priedesleipu dzimtas mirušajiem

 • 29.07. Parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena sv. Martas, piemiņas diena.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzi.

12:00 – Vecajā kapsētā KAPU SVĒTKI. 15:00 Jaunajā kapsētā –  KAPU SVĒTKI.

19:00 – SV. MISE par mirušo Jāni- 40 dienā.

 Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.

Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018. gads 4.-15. augusts ‘’Lūk, es nāku pildīt Tavu gribu’’ (Ebr 10,7). Pieteikšanās svētceļojumam līdz 15.jūlijam pie Diānas tel. nr.29242570. Dalības maksa 30€. Draudzes locekļi svētceļniekiem var noziedot pārtiku. Pieteikšanās ziedošanai pie Valentīnas telf.nr. 26168045

* Sirsnīgi pateicos arī visai draudzei par aktīvu dalību šīs vizitācijas sagatavošanā un norisē, visiem, kas rūpējas par dievnama un tās teritorijas skaistumu, par liturģijas un agapes sagatavošanu, par katru jūsu lūgšanu un atbalstu. Pateicos vizitāciju dalībniekiem.

* Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 15.07.2018. 

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*15.07 Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena sv. Bonaventūras, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena. Ūdens un sāls svētīšana

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE… 

 • 16.07. Pirmdiena Vissv. Jaunavas Marijas – Karmela kalna Dievmātes piemiņas diena. 

10.00 – SV. MISE… 

* Liela talka un apkārtnes sakopšana. Aicināti visi!!!

 • 17.07. Otrdiena

10.00  SV. MISE …

 • 18.07. Trešdiena  

10.00  SV. MISE…

 • 19.07. Ceturtdiena SEPTĪTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA.Vadīs priesteris Juris Zarāns. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju. Svētās Mises ar konferenci.

10.00 -SV. MISE …

15:00 DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS STUNDA

15.05 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

18:30 – SV. MISE  

 • 20.07. Piektdiena sv. Apolinārija, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

10.00  SV. MISE …

21-22. jūlijā Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē .

 • 21.07. Sestdiena sv. Laurencija no Brindisi, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena

10.00 – SV. MISE 

17:00 Sv. Mise Rankas muižas kapelāViņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija. Pēc Sv. Mises sadraudzības mielasts Rankas Muižas parkā. Laipni aicināta Gulbenes draudze un citi apkārtnes ticīgie.

 • 22.07. Parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA – obligātās svinības. Ziedojumi pāvesta Franciska vizītes vajadzībām.  
 • Svētā Mise būs tikai viena – 10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi. Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē. Aicinu visus aktīvi piedalīties.

 • Pēc Sv. Mises sadraudzības agape.

*  Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.

Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018. gads 4.-15. augusts ‘’Lūk, es nāku pildīt Tavu gribu’’ (Ebr 10,7). Pieteikšanās svētceļojumam līdz 15.jūlijam pie Diānas tel. nr.29242570. Dalības maksa 30€. Draudzes locekļi svētceļniekiem var noziedot pārtiku. Pieteikšanās ziedošanai pie Valentīnas telf.nr. 26168045

*CARITAS LATVIJA un KATOĻU BAZNĪCAS VĒSTNESI  veidota akcija – “Uzadi zeķes pāvestam” – vairāk informācijas pie ziņojumu dēļa. *No 20.-29.jūlijam Suntažos norisināsies KRISTĪGU VĪRU NOMETNE, par to arī var iepazīties pie ziņojumu dēļa.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

*8.07. Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE 

 • 9.07. Pirmdiena sv. Augustīna Zhao Ronga, priestera, un viņa biedru, mocekļu piemiņas diena

10.00 – SV. MISE 

 • 10.07. Otrdiena

19.00 – SV. MISE

 • 11.07. Trešdiena  SV. BENEDIKTA, ABATA UN EIROPAS AIZBILDŅA svētki

10.00 – Sv. Mise

 • 12.07. Ceturtdiena

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

19.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 13.07. Piektdiena Sv. Henrika piemiņas diena

19:00- SV.MISE

 • 14.07. Sestdiena sv. Kamila no Lellisas, priestera piemiņas diena

10.00 – SV. MISE 

19:00 – SV. MISE…

 • 15.07. Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, sv. Bonaventūras, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena. Ūdens un sāls svētišana.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE

*Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē notiks 21-22. jūlijā.

21. jūlijā. plkst. 17:00 tiks celebrēta Sv. Mise Rankas muižas kapelā. Pēc Sv. Mises sadraudzības mielasts Rankas Muižas parkā. Laipni aicināta Gulbenes draudze un citi apkārtnes ticīgie.

* Mēs sāksim vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.

Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018. gads 4.-15. augusts ‘’Lūk, es nāku pildīt Tavu gribu’’ (Ebr 10,7). Pieteikšanās svētceļojumam līdz 15.jūlijam pie Diānas tel. nr.29242570. Dalības maksa 30€. Draudzes locekļi svētceļniekiem var noziedot pārtiku. Pieteikšanās ziedošanai pie Valentīnas telf.nr. 26168045

*CARITAS LATVIJA un KATOĻU BAZNĪCAS VĒSTNESI  veidota akcija – “Uzadi zeķes pāvestam” – vairāk informācijas pie ziņojumu dēļa. *No 20.-29.jūlijam Suntažos norisināsies KRISTĪGU VĪRU NOMETNE, par to arī var iepazīties pie ziņojumu dēļa.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 8.-15.07.2018. 

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*8.07. Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE par Domicelu; Petrovsku un Krevicu ģimenēm.

 • 9.07. Pirmdiena sv. Augustīna Zhao Ronga, priestera, un viņa biedru, mocekļu piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par grēcinieku atgriešanos

 • 10.07. Otrdiena

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par mirušo + Mildu

 • 11.07. Trešdiena  SV. BENEDIKTA, ABATA UN EIROPAS AIZBILDŅA svētki

9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – Sv. Mise par mirušo + Silvestru

 • 12.07. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE lūdzot, lai notiek Dieva griba pie Adriāna

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 13.07. Piektdiena Sv. Henrika piemiņas diena

18:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00- SV.MISE par Juri un Kristīni veselību

 • 14.07. Sestdiena sv. Kamila no Lellisas, priestera piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

19:00 – SV. MISE…

 • 15.07. Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena. sv. Bonaventūras, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE par Annu un Annas ğimeni.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  8.07.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*1.07 Parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.  

19.00 – Sv. MISE

*2.07. PIRMDIENA

10.00 – SV. MISE

* 19:00 draudzes padomes tikšanās. (lai noslēgtu sētas un nojumes jumta remontus, kā arī, lai gatavotos arhibīskapa vizītei 21.jūlijā. Svarīgi ir arī runāt par došanos uz Aglonu, lai tiktos Sv.Misē ar pāvestu Francisku. )

*3.07. Otrdiena SV. APUSTUĻA TOMA svētki

10.00 – SV. MISE 

*4.07Trešdiena sv. Elizabete no Portugāles piemiņas diena

19.00 – SV. MISE

*5.07. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena sv. Antona Marijas Zaharija, priestera piemiņas diena

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc vakara Sv. Mises svētā stunda

*6.07 Piektdiena Mēneša I piektdiena slimnieku apmeklēšana; sv. Marijas Goreti, jaunavas un mocekles piemiņas diena

19:00 – SV. MISE 

*7.07 Sestdiena V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

10.00 – SV. MISE

19.00 – SV. MISE

*8.07 Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

19.00 – SV. MISE

 *Pateicība priesterim Modrim Lācim par piedalīšanos draudzes jubilejas sagatavošanās procesā.*Paldies arī visiem, kas piedalījās un ņēma dalību sadraudzībā.*Pateicos tēvam Staņislavam, ka varēja būt ar Gulbenes draudzi manā prombūtnes laikā. Tāpat paldies visiem, kas rūpējās par saimnieciskajiem darbiem un palīdzēja virtuvē kamēr biju ar jauniešiem Spānijā.*Šajānedēļā lūgums savās lūgšanās iekļaut arī priesterus no Rīgas arhidiacēzes, kuriem notiks rekolekcijas Rīgā. Lūgšana ir ļoti svarīga, lai motivētu un stiprinātu priesteri viņa kalpojumā tāpat arī par bīskapu Viktoru, kurš šīs rekolekcijas vadīs. *Pirmdien, 19:00 notiks draudzes padomes tikšanās. *CARITAS LATVIJA un KATOĻU BAZNĪCAS VĒSTNESI  veidota akcija – “Uzadi zeķes pāvestam” – vairāk informācijas pie ziņojumu dēļa. *No 20.-29.jūlijam Suntažos norisināsies KRISTĪGU VĪRU NOMETNE, par to arī var iepazīties pie ziņojumu dēļa.*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 

*1.07 Parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena Mēneša I svētdienā

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi  + Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija

19:00 – SV. MISE par Mariju un Samantu

 

 • 2.07. Pirmdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par labdariem

 

 • 3.07. Otrdiena SV. APUSTUĻA TOMA svētki

09:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE. par labdariem

 

 • 4.07. Trešdiena  sv. Elizabete no Portugāles piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – Sv. Mise par Dieva svētību Brigitai

 

 • 5.07.  Mēneša I ceturtdiena sv. Antona Marijas Zaharija, priestera piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc  vakara Sv. Mises  Svētā stunda

 

 • 6.07. Mēneša I piektdiena sv. Marijas Goreti, jaunavas un mocekles piemiņas diena

18:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par Ainu lūdzot viņai veselību

 

 • 7.07. Sestdiena V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par labdariem

19.00 – SV. MISS par Gulbenes un Alūksnes draudzi

 

 • 8.07. Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE par Domicelu; Petrovsku un Krevicu ģimenēm.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

*24.06 Parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena
SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANA, svinības. Mūsu draudzes titulsvētki, atlaidas
V.E. Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim konsekrācijas gadadiena (dz. 17.08.1950., kons. 1991.24.06., ord.
1977.22.05.).
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam
• 25.06. Pirmdiena

• 26.06. Otrdiena
18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
19:00 – SV. MISE par Ausmu vārda dienā+ Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam
• 27.06. Trešdiena sv. Kirila no Aleksandrijas, bīskapa un Baznīcas doktora,
Vissv. Jaunavas Marijas – Pastāvīgās Palīdzības piemiņas diena
Viņa Svētībai pāvestam Franciskam konsekrācijas gadadiena (1992.)
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – Sv. Mise .. + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam
• 28.06. Ceturtdiena sv. Ireneja, bīskapa un mocekļa piemiņas diena
9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
10.00 -SV. MISE par mirušo Daci + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam
19:00 – SV. MISE MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām
personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par
mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.
Pēc vakara Sv. Mises
• 29.06. Piektdiena SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA obligātās svinības
Ziedojums Vatikāna kūrijai Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša
18:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
19:00.- SV.MISE par labdariem + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam
• 30.06. Sestdiena Svētās Romas Baznīcas sv. Pirmmocekļi
9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
10.00 – SV. MISE par labdariem + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam
14.00 – SV. MISE RANKA
• 1.07. Parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija
Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; atļauta euharistiskā procesija
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi
19:00 – SV. MISE par Mariju un Samantu
Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!
Prāvests Andžejs Stoklosa : +371 20275175 : andrstok@gmail.com
Viceprāvests Ingars Stepkāns : +37129479873 : ingars.stepkans@gmail.com
chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 • 17.06. Parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena. Ūdens un sāls svētišana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19.00 – SV. MISE par mirušo Jevgēniju 

 • 18.06. Pirmdiena. No 18.06 līdz 28.06 mani aizvietos kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis.

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00- SV. MISE par mirušo Teklu + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam 

 • 19.06. Otrdiena SESTO JUBILEJAS GARĪGO SAGATAVOŠANOS visas dienas garumā vadīs Lācis Modris Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes prāvests, Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns, Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūta direktors, Sakrālās mākslas komisijas loceklis.Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju. Svētās Mises ar konferenci:10.00 – Sv. Mise…Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam15:00 DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS STUNDA

  15.05- Sv. Mise PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI

  18.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

  18:30 – SV. MISE par mirušajiem Veroniku un Mariju

 • 20.06. Trešdiena  sv. Romualda, abata, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par Marijas veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 21.06. Ceturtdiena sv. Aloizija Gonzaga, mūka, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Dzintras un Gunāra veselību Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 22.06. Piektdiena sv. Jāņa Fišera, bīskapa, un sv. Toma Mora, mocekļu un sv. Paulīna no Nolas, bīskapa, piemiņas diena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE… + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 23.06. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE…. + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19:00 – SV. MISE par 

 • 24.06. Parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena.
  JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANA, svinības. MŪSU DRAUDZES TITULSVĒTKI, ATLAIDAS

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzi. +Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, Euharistiskā procesija

19:00 – SV. MISE par Jāni, lai Dievs svētī.

*Jūnija mēnesis veltīts Vissvētākās Jēzus Sirds godināšanai. Jūnija mēnesī katru dienu pēc Sv. Mises Jēzus Sirds litānija.

*Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē notiks 21-22. jūlijā.

* Paldies Dievam. Beidzot atveda betona plāksnes mūsu baznīcas žogam, kura iegādei jau vairāk nekā gadu vācām līdzekļus. Manis nebūs tagad desmit dienas, varēs remontēt žogu bez manas iejaukšanās😉.

*Pateicos visiem kuri  atnāca uz malkas talku un pateicos par zāles nopļaušanu.

*Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziemkā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķu dārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! 

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 • 10.06. Parastā liturģiskā laikposma X svētdiena.

8.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

9:00 – SV. MISE par Jāņa un Annas veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19.00 SV. MISE par labdariem

 • 11.06. Pirmdiena sv. Barnabas, apustuļa, piemiņas diena

9.15 .Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par mirušo Juri  Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 12.06. Otrdiena

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – Sv. Mise par Aivitu, lai Dievs dod žēlastības + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam 

 • 13.06. Trešdiena  sv. Antona no Padujas, piemiņas diena.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par labdariem

19:00 – SV. MISE par pr. Juri pateicībā par dzīvības un ticības dāvanu, lai Dievs dod žēlastības
Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

17:00 Malkas talka. Aicināti visi!!!

 • 14.06. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Agnesi Golubova + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 15.06. Piektdiena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE par Ritu, par viņas veselību, sirdsmieru un prieku + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 16.06. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par labdariem

19.00 – SV. MISE par Dievmātēs nodomiem  + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 17.06. Parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena.  Ūdens un sāls svētišana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes draudzi. + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19:00 – SV. MISE par mirušo Jevģēniju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

*Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē notiks 21-22. jūlijā.

* No 6.06 līdz 10.06 mani aizvietos pr. Ingars Stepkāns.

*Jūnija mēnesis veltīts Vissvētākās Jēzus Sirds godināšanai. Jūnija mēnesī katru dienu pēc Sv. Mises Jēzus Sirds litānija.

*Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziemkā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķu dārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!

*Mūsu draudzes svētceļojumu uz Poliju (Suwałki, Sejny, Studzieniczna, Sokółka, Różanystok, Białystok, Suchowola) plānojam no 4.-7. jūnijam. Vēl ja kas vēlas, var pieteikties uz svētceļojumu uz Poliju.

*Sirsnīgi pateicos visiem, kuri mūsu draudzē iesaistījās  kultūras notikuma „Baznīcu nakts” organizēšanā un vadīšanā.

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! 

 • 3.06 Parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;

8.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

9:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzi+ Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19.00 – SV. MISE  pateicības Mise

* 4.06. PIRMDIENA

7.00 Rožukronis un Litānija V.J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE par labdariem +Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 5.06. Otrdiena sv. Bonifācija, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

– SV. MISE nenotiks

 • 6.06. Trešdiena sv. Norberta, bīskapa, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par pr. Pāvilu pateicībā, lai Dievs dod katru vajadzīgo žēlastību. + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 7.06. Mēneša I ceturtdiena Vissv. Sakramenta oktāvas noslēgums. Var svētīt bērnus un lauku zāles

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes+ Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 8.06. Piektdiena VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS, lieli svētki. Var saņemt pilnas atlaidas par uzupurēšanās aktu Vissv. Jēzus Sirdij. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV.MISE par veselību un lai Dievs dāvā bērniņu Ğērmaņu ğimenei + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19.00 – SV. MISE par labdariem

 • 9.06. Sestdiena Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds piemiņas diena. Vēlams noskaitīt uzupurēšanās aktu V.J.M. Bezvainīgajai Sirdij

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par labdariem

19.00 – SV. MISE par Ata veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 10.06. Parastā liturģiskā laikposma X svētdiena.

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

9:00 – SV. MISE par Jāņa un Annas veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19.00 – SV. MISE par labdariem

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  27.05.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 *27.05. Parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena. VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātās svinības

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzēm. 19.00  Sv. MISE…

*28.05. PIRMDIENA  7.00 SV. MISE…

*29.05 līdz 31.05.2018.  –  40 stundu atlaidas Gulbenes katoļu draudzē. Aicinām uz KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASINS svinībām. 40 stundu atlaidu dievkalpojumu galvenais mērķis ir labāk apzināties Jēzus Kristus klātbūtni Vissvētākajā Sakramentā. Citi mērķi- tie ir pārlūguma akti par Jēzus Kristus apvainojumiem, lūgšana par visu cilvēci, par mieru pasaulē, par baznīcu, diecēzi, draudzi, par grēciniekiem un arī savos nodomos. Vissvētākā Sakramenta adorācijas mērķis ir arī padziļināt mūsu draudzes vienotību ar Jēzu Kristu Eucharistisko.

SVĒTKU KĀRTĪBA.

29.05. Otrdiena
18.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana un  adorācija. 19.00- SV. MISE…

*30.05Trešdiena
*10:00 Sv. Mise Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE 

*31.05. Ceturtdiena KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, obligātās svinības. Draudzes svētki. 40 stundu atlaidu dievkalpojumu noslēgums.
10.00 Sv. Mise… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE …

Euharistiskā procesija ar 4 Evaņģēliju dziedājumiem. Pilnas atlaidas par dievbijīgu piedalīšanos euharistiskajā procesijā Kristus Miesas un Asiņu svinībās.

*1.06 Mēneša I piektdiena BAZNĪCU NAKTS 2018 no 18:00-24:00   Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana. Sv. Justīna, mocekļa, piemiņas dienaV.Em. kardinālam Jānim Pujatam konsekrācijas gadadiena (konsekrēts 1991.01.06.)

19.00- SV. MISE…  

*2.06 Mēneša I sestdiena  V.J.M.B.S. godināšana

19.00 SV. Mise…

*3.07 Parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena  Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;

9:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzēm

*Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē notiks 21-22. jūlijā.

* No 2.06 līdz 10.06 mani aizvietos pr. Ingars Stepkāns.

*Jūnija mēnesis veltīts Vissvētākās Jēzus Sirds godināšanai. Jūnija mēnesī katru dienu pēc Sv. Mises Jēzus Sirds litānija.

*Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziemkā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķu dārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!

*Mūsu draudzes svētceļojumu uz Poliju (Suwałki, Sejny, Studzieniczna, Sokółka, Różanystok, Białystok, Suchowola) plānojam no 4.-7. jūnijam. Vēl ja kas vēlas, var pieteikties uz svētceļojumu uz Poliju.

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! 

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 27.05. Parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena. VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātās svinības. Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
  10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzēm
  19.00 Sv. MISE par mirušo Antonīnu
 • 28.05. Pirmdiena
  7.00 – SV. MISE par mirušo Juri lai Dievs viņa dāvā mūžīgo mieru
  7.30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

SVĒTKU KĀRTĪBA.

 • 29.05. Otrdiena
  18.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana un  adorācija.
  19:00 – SV. MISE par mirušajiem Kozakieviču, Birznieku, Rižovu dzimtam
 • 30.05. Trešdiena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
 • 10:00 – Sv. MISE par mirušajiem Mariju un Evaldu
  19:00 – SV. MISE par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos.
 • 31.05. Ceturtdiena KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, obligātās svinības
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE  par Gulbenes draudzēm.
  19:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.
 • 1.06. Mēneša I piektdiena BAZNĪCU NAKTS 2018 no 18:00-24:00. Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana. V. Em. kardinālam Jānim Pujatam konsekrācijas gadadiena.
  18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19:00 – SV.MISE par slimniekiem
 • 2.06. Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana
  18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19.00 sv. MISE par Sarmīti, Veltu, Viktoru, Svetlanu, Eviju, Jāni, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības
 • 3.06. Parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena. Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
  8.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  9:00 – SV. MISE  par Gulbenes draudzēm,

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

*20.05. Lieldienu svētdiena  SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS obligātās svinības. (Vasarsvētki)

Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

19.00  Sv.MISE

Noslēdzas Lieldienu laiks.

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*21.05. PIRMDIENA VISSV. JAUNAVA MARIJA, BAZNĪCAS MĀTE, svētki, SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS svētku otrā diena. Ūdeni un sals svetišana

10.00 SV. MISE  

19:00 – SV. Mise… pēc vakara Sv. Mises  vēlos satikties ar svētceļniekiem kuri dosies uz Poliju

*22.05. Otrdiena sv. Ritas no Kaskijas, mūķenes, piemiņas diena *Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim ordinācijas gadadiena (ord. 22.05.1977.)

19.00- SV. MISE 

*23.05Trešdiena

*7:30 Sv. Mise … 14.00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

 18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*24.05. Ceturtdiena MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, AUGSTAIS UN MŪŽĪGAIS PRIESTERIS, svētkiVissv. Jaunavas Marijas – Kristīgo Palīdzības piemiņas diena

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE …

*25.05 Piektdiena sv. Filomena jaunava un mocekle, piemiņas dienaPēc Svētas Misēs svētās Filomenas relikviju godināšana viņas kapa atvēršanas gadadienā, kas notika 1802. gadā. 19.00- SV. MISE 

*26.05 Sestdiena sv. Filipa Neri, priestera piemiņas diena

10.00 SV. MISE… 14.00 Sv. Mise Ranka 

*27.05. Parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena. VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātās svinības

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 –bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE…

*Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē notiks 21-22. jūlijā.

*Pateicos par zāles nopļaušanu un vēja nopostītās nojumes atjaunošanu.

*Pateicos visiem kuri vakar (sestdien) atnāca uz mūsu lielo malkas talku, baznīcas dekorāciju un teritorijas sakopšanu.

*Lai Dievs bagātīgi atalgo mūsu katehētei Palmīrai par bērnu sagatavošanu grēksūdzei un Pirmajai Svētajai komūnijai. Paldies.

*Pateicamies Santai un Gintai par Kardināla Jāņa Pujāta atvešanu uz mūsu baznīcas konsekrācijas Jubilejas gada garīgās sagatavošanās dienu.*

* Es pateicos par katru lūgšanu par mani un par draudzi, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 20.05.2018

*20.05. Lieldienu  svētdiena   SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS obligātās svinības. (Vasarsvētki). Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.  Pirmās Svētās Komūnijas Svētā Mise.
19.00 Sv. MISE  par Agnesi Golubovu

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 21.05. Pirmdiena Vissv. Jaunavas Marijas, Baznīcas Mātes, svētki. Ūdens un sals svētīšana.
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 – SV. Mise par Dieva aizsardzību Ingas ģimenei , lai Dievs…
  19:00 – SV. Mise saskaņā ar ziedotāju nodomu (Smolany)
 • 22.05. Otrdiena sv. Ritas no Kaskijas, mūķenes, piemiņas diena. *Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim ordinācijas gadadiena (ord. 22.05.1977.)
  18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19:00 – SV. Mise saskaņā ar ziedotāju nodomu (Smolany)
 • 23.05. Trešdiena 
  7.00
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  7.30– Sv. Mise par mirušo Annu
  14.00 sv. Mise par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos. Līgo aprūpes centrā.
  18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?
 • 24.05. Ceturtdiena MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, AUGSTAIS UN MŪŽĪGAIS PRIESTERIS, svētki. Vissv. Jaunavas Marijas – Kristīgo Palīdzības piemiņas diena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE par mirušo Stanislavu Majevski
  19:00 – SV. MISE par Agnesi Golubovu.
 • 25.05. Piektdiena sv. Filomena jaunava un mocekle, piemiņas dienaPēc Svētas Misēs svētās Filomenas relikviju godināšana viņas kapa atvēršanas gadadienā, kas notika 1802. gadā.
 • 18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19:00 – SV.MISE par mirušo Ināru Ratsepa
 • 26.05. Sestdiena sv. Filipa Neri, priestera piemiņas diena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 – SV. MISE par jaunām ğimenēm, par jauniešiem un bērniem
  14.00 Sv. Mise Ranka
 • 27.05. Parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena. VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātās svinības
  sv. Augustīna no Kenterberijas, bīskapa, piemiņas diena
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,
  19:00 – SV. MISE par mirušo Antonīnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 13.05.2018

Lieldienu laiks

*13.05. Lieldienu VII svētdiena V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*18:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE …

*14.05. PIRMDIENA SV. APUSTUĻA MATIJA, svētki Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

10.00 SV. MISE…, 19.00 Sv. MISE

*15.05. Otrdiena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

19.00- SV. MISE…

*16.05Trešdiena sv. Andreja Boboļas, priestera un mocekļa piemiņas diena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

*10:00 Sv. Mise …, 14.00 Sv. Mise …Litenes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

 18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*17.05. Ceturtdiena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

*18.05 Piektdiena sv. Jāņa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

19.00- SV. MISE 

*19.05 Sestdiena PIEKTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem.

10.00 SV. Misi celebrēs V. E. Kardināls Jānis Pujats.

*20.05. Lieldienu svētdiena  SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS obligātās svinības. (Vasarsvētki)

Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*18:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE…

*Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē notiks 21-22. jūlijā.

*Šajā Nedēļā mūsu draudzes bērniem būs eksāmens, gatavojoties pirmās Svētās Komūnijaspieņemšanai, pirmā Grēksūdze un bērnu ģimenes sakops un izdekorēs baznīcu.

* 20. maijā, nākošajā svētdienā, plkst. 10:00 – pirmās Svētās Komūnijas Svētā Mise.

*Mūsu draudzes svētceļojumu uz Poliju (Suwałki, Sejny, Studzieniczna, Sokółka, Różanystok, Białystok, Siemiatycze) plānojam no 4.-7. jūnijam. Tiem, kuri vēlas braukt svētceļojumā, līdz ceturtdienai, 17.05, vajag pierakstīties pie mūsu draudzes prāvesta Andžeja un samaksāt 10 eiro.

*Pateicos par atsaucību Jānim Brūniņam un Ludim vēja nopostītās nojumes balstu un jumta atjanošanas remontdarbos. Liels paldies par malkas talku! Aicinu arī citus palīgus, jo darba vēl ir daudz.

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

 

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*13.05. Lieldienu VII svētdiena  V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena
Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*18:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE par mirušo Līviju

 • 14.05. Pirmdiena SV. APUSTUĻA MATIJA, svētki Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mirušajiem Annu, Teodoru un Māri (v)

19.00 Sv. MISE par m. Sofiju

 • 15.05. Otrdiena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE par Domicellu.

 • 16.05. Trešdiena sv. Andreja Boboļas, priestera un mocekļa piemiņas diena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

10:00 – Sv. Mise par Marku

14.00  sv. Mise par Pr. Pāvilu – Litenes aprūpes centrā.

18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 17.05. Ceturtdiena . Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par atbrīvošanu no bailēm un lūdzot atgriešanās žēlastību.

19.00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

 • 18.05. Piektdiena sv. Jāņa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE saskaņā ar ziedotāju nodomu (Smolany)

 • 19.05. Sestdiena PIEKTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. Pie mums viesosies V. E. Kardināls Jānis Pujats. Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

 • 20.05. Lieldienu svētdiena SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS obligātās svinības. (Vasarsvētki)

Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

19:00 – SV. MISE par mirušo Agnesi Golubovu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

INFORMĀCIJA PAR SVĒTCEĻOJUMU UZ POLIJU.

 

Izbraucam 4.05. rītā (ap plkst. 6.00) no baznīcas (600km).

Mūsu ceļojuma mērķis ir Różanystok (Rožu kalns) un Sokółka,, kur notika Euharistiskais brīnums; apmeklēsim arī citas svētvietas.

Astoņas stundas braucam līdz Różanystok. Tur būs dzīvošana, naktsmītne trīs naktis, brokastis un vakariņas. Cena 60 eiro. Katru dienu no Różanystok brauksim apmeklēt svētvietas, bet vakarā atgriezīsimies pārnakšņot.

Aptuveni 18.00 iebrauksim Różanystok, tur būs sv. Mise un lūgšana.

* Różanystok ir Dievmātes Brīnumdarītājas svētglezna un Dievmātes sanktuārijs.

*Sokółka, kur nesen notika Euharistiskais brīnums.

*Lipskā atrodas svētīgās Mariannas Bernadskas sanktuārijs. Marianna Bernadska ir aizbildne vedeklām, vīramātēm un sievasmātēm.

*Studzieņiczna ir Dievmātes Brīnumdarītājas sanktuārijs. Sanktuārijs ir uz salas.

*Suvałki ir Dieva žēlsirdības sanktuārijs. Suvalkos mūsu draudzes prāvests Andžejs strādāja četrus gadus.

*Sejny-atrodas Dievmātes Brīnumdarītājas sanktuārijs. Dievmāte ir aizbildne mammām, kuras gaida bērniņu.

*Krasny Bór ( Sarkanais mežs) ir Dievmātes Brīnumdarītājas sanktuārijs.

*Smolany atrodas sv. Filomenas relikvijas un Medžugorjes Dievmātes statuja.

*Siemiatycze kalpo Māsa Deogrācija. Varbūt būsim, jo tas ir ļoti tālu no Różanystok

Transports – cena atkarīga no transporta ar kādu brauksim, un no tā, cik daudz mēs būsim.

Tiem, kuri vēlas braukt svētceļojumā, līdz ceturtdienai, 17.05, vajag pierakstīties pie mūsu draudzes prāvesta Andžeja un samaksāt 10 eiro.

Atpakaļ uz Gulbeni brauksim pa nakti, izbrauksim ap pusdienām.

 

 

 

*6.05. Lieldienu VI svētdiena  Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*18:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .19.00  Sv. MISE

*7.05. PIRMDIENA 10.00 SV. MISE  

*8.05. Otrdiena 19.00- SV. MISE 

*9.05Trešdiena *10:00 Sv. Mise …14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!
18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*10.05. Ceturtdiena MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU DEBESKĀPŠANAS obligātās svinības

Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai. Rīt sākas novenna Dieva Svētā Gara godam

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*11.05 Piektdiena Šodien sākas novenna Dieva Svētā Gara godam 19.00- SV. MISE 

*12.05 Sestdiena sv. Nereja un sv. Ahileja, mocekļu un  sv. Pankratija, mocekļa, piemiņas diena. Novenna Svētā Gara godam 2 diena. 10.00 SV. MISE….. 19.00 – SV. MISE 

*13.05. Lieldienu VII svētdiena  V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena. Novenna Svētā Gara godam 3 diena. 10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.*18:00 Svētdienas skolasnodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 19.00 Sv. MISE…

*Tie kuri vēlas palīdzēt BAZNĪCU NAKTS 2018” (01.06.2018. piektdiena) no 18:00-24:00 organizēšanā, lūdzu pieteikties pie Ineses un grafikā uz galdiņa zem kora. Aicinu piedalīties mūsu draudzes kopīgajā pasākuma organizēšanā. 8. 05. 2018. pl  20:00 Tikšanās par “Baznīcu nakts 2018”norisi mūsu baznīcā! Visi laipni lūgti

*Mūsu draudzes svētceļojumu uz Poliju (Suwałki, Sejny, Studzieniczna, Sokółka, Różanystok, Białystok, Siemiatycze) plānojam no 4.-7. jūnijam. Kas vēlētos braukt pieteikties pie manis.

*Pateicos visiem, kuri palīdzēja sagatavot 5.05 azlūdzēju par garīdzniekiem un konsekrētājiem tikšanos un agapi ar groziņiem.

*Pateicos par atsaucību Jānim Brūniņam, Ludim un Žanim vēja nopostītās nojumes balstu un jumta atjanošanas remontdarbos, paldies Inārai Annai par tehnisku palīdzību un projektu veikšanu. Aicinu arī citus palīgus, jo darba vēl ir daudz.

*Liels paldies mūsu ministrantam Gatim, šonedēļ kā vienīgais 😉vīrietis😉 mūsu draudzē iesaistījās malkas talkā! Joprojām aicināti visi!!! Katru dienu, kad kurš var atnākt.

*Šodien 5.05 no mūsu draudzes 3 cilvēki devās simts dienu svētceļojumā apkārt Latvijai, par godu Latvijas simtgadei. Atbalstīsim viņus ar savām lūgšanām un lūgsimies par Latviju.

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*6.05. Lieldienu VI svētdiena  Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*18:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE  par mirušo Annu

 • 7.05. Pirmdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE mana pateicības Mise

 • 8.05. Otrdiena

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE lūdzot Dieva svētību un Dievmātes gādību Mariuša 31 dzimšanas gadadienā.

 • 9.05. Trešdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušo Moniku.

14.00  sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. (Smolany) Tirzas aprūpes centrā.

18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 10.05. Ceturtdiena MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU DEBESKĀPŠANAS obligātās svinības,
 1. Izidora Arāja piemiņas diena * Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

19:00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc  vakara Sv. Mises

 • 11.05. Piektdiena Šodien sākas Novenna Dieva Svētā Gara godam

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE par mirušajiem par Jāņa ğimeni.

 • 12.05. Sestdiena sv. Nereja un sv. Ahileja, mocekļu un sv. Pankratija, mocekļa, piemiņas diena

Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem 2 diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE  par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

19.00  SV. MISE par mirušo Līviju

 • 13.05. Lieldienu VII svētdiena V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena

Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem 3 diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

19:00 – SV. MISE par mirušo Līviju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

*29.04. Lieldienu V svētdiena SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS, JAUNAVAS UN BAZNĪCAS DOKTORES, EIROPAS AIZBILDNES SVETKI

Šodien lūdzamies par aicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi. Lūgumus jāiekļauj vispārējā lūgšanā

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00  Sv. MISE…

*30.04. PIRMDIENA sv. Pija V, pāvesta piemiņas diena

7:00 SV. MISE…

1.maijā sākas dievkalpojumi V.J.M. godam.

Maija mēnesī pirms vai pēc sv. Mises pie uzstādīta Vissv. Sakramenta vai pie atvērta tabernakula atļauts nodziedāt vai noskaitīt litāniju V.J.Marijas godam.

*1.05. Otrdiena sv. Jāzepa, strādnieka – piemiņas diena. *DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

19.00- SV. MISE…

*2.05Trešdiena sv. Atanāzija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

*10:00 Sv. Mise …14.00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

 18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*3.05. Mēneša I ceturtdiena SV. APUSTUĻU FILIPA UN JĒKABA, svētki

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 19.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises Svētā stunda pirms mēneša I piektdienas.

*4.05 Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

19.00- SV. MISE … Žēlsirdības Kronītis par Latviju

 • Šodien, LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā, atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.

*5.05 Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana

10.00 SV. MISE…

16:00  Aizlūdzēju par garīdzniekiem un konsekrētājiem tikšanās un agape ar groziņiem. Pēc tam 18.00 – SV. MISE…

*6.05. Lieldienu VI svētdiena  Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*18:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE…

*Vējš stipri nopostīja nojumes balstus un jumtu. Ir vajadzīga palīdzība nojumes atjaunošanas darbos. Jau iegādājāmies daļu materiālu. Ceru uz jūsu atsaucību!

*Mīļie draudzes locekļi! Šis gads ir ļoti nozīmīgs mums un visai mūsu tautai, tāpēc arī šogad mēs esam pieteikuši mūsu baznīcas dalību “BAZNĪCU NAKTĪ 2018” (01.06.2018. piektdiena) no 18:00-24:00 un ļoti ceram uz Jūsu aktivitāti un iesaistīšanos! Esiet īpaši aicināti piedalīties mūsu draudzes kopīgajā pasākuma organizēšanā. Lūdzu, izvērtējiet savu aicinājumu un iespēju piedalīties šajā Dievam un cilvēkiem veltītajā kalpojumā. Kalpojumam pieteikties varat internetā draudzes mājas lapā vai grafikā uz galdiņa zem kora.

*Lūdzu, atnesiet pa vienai vismīļākajai fotogrāfijai, kura tapusi mūsu baznīcā (jaunajā vai vecajā) 20. gadu laikā, lai varam kopīgi izgatavot savu īpašo garīgo mirkļu dāvanu (izstādi pagrabtelpā)Dieva godam ! Sirsnīgs paldies.   (Var norādīt arī vārdu/ uzvārdu , laiku, vietu un notikumu). Sirsnīgs paldies!

*1.05. 2018. pl 20:00 Tikšanās par “Baznīcu nakts 2018”norisi mūsu baznīcā! Visi laipni lūgti

*Mūsu draudzes svētceļojumu uz Poliju plānojam no 4.-7. jūnijam. Kas vēlētos braukt pieteikties pie manis.

*Liela malkas talka – turpinājums. Aicināti visi!!! Katru dienu, kad kurš var atnākt.

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

*29.04. Lieldienu V svētdiena SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS, JAUNAVAS UN BAZNĪCAS DOKTORES, EIROPAS AIZBILDNES SVETKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE  par krustmāti Joannu dzimšanas dienā.

 • 30.04. Pirmdiena sv. Pija V, pāvesta piemiņas diena

7:00 – SV. MISE par m. Natāliju dzimšanas dienā

7:30 –  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

 • 1.05. Otrdiena sv. Jāzepa, strādnieka – piemiņas diena 1.maijā sākas dievkalpojumi V.J.M. godam.

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE par Valteru dzimšanas dienā un Ralfu kristību gadadienā.

 • 2.05. Trešdiena sv. Atanāzija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9:00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušajiem Alfrēdu un Elzu

14.00 – Sv. Mise Daukstes  aprūpes centrā.

15:30  Laulības. Anrita un Lauris

18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 3.05. Mēneša I ceturtdiena SV. APUSTUĻU FILIPA UN JĒKABA, svētki

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

19:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc  vakara Sv. Mises  Svētā stunda pirms mēneša I piektdienas

 • 4.05. Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienāLR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE par slimniekiem

 • 5.05. Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mirušo Austru

18.00  SV. MISE par labdariem, īpaši par tiem, kuri atbalsta un palīdz priesteriem.

 • 6.05. Lieldienu VI svētdiena Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

19:00 – SV. MISE par mirušo Annu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

*22.04. Lieldienu IV svētdiena – Labā Gana svētdiena

Šodien lūdzamies par aicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00  Sv.MISE…

*23.04. PIRMDIENA sv. Adalberta, bīskapa un mocekļa un sv. Jura, mocekļa piemiņas diena

10.00 SV. MISE…

*24.04. Otrdiena sv. Fidela no Sigmaringas, priestera un mocekļa piemiņas diena

18.00- SV. MISE  …

*25.04Trešdiena SV. EVAŅĢĒLISTA MARKA svētki

10:00 Sv. Mise … 18.00 Sv. Mise …

*26.04. Ceturtdiena

10.00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*27.04 Piektdiena

18.00- SV. MISE …

*28.04 Sestdiena sv. Ludviga Marijas Grignion no Montfortas, priestera un sv. Pētera Šanela,
priestera un mocekļa piemiņas diena

10.00 SV. MISE… 18.00- SV. MISE  …

*29.04. Lieldienu V svētdiena SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS, JAUNAVAS UN BAZNĪCAS DOKTORES, EIROPAS AIZBILDNES SVETKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 SV. MISE…..18.00- SV. MISE 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE…

*Sestdien vējš stipri nopostīja nojumes balstus un jumtu. Ir vajadzīga palīdzība un konstruktīvs risinājums. Satiksimies otrdien pēc Sv. Mises.

*Liela malkas talka – turpinājums. Aicināti visi!!! Katru dienu, kad kurš var atnākt.

*Pateicos  par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*Paldies Bp. Viktoram un visiem, kas piedalījās Baznīcas jubilejas ceturtajā garīgās sagatavošanās dienā.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Jauniešu nometne Spānijā!

Ja Tev ir 15 – 26 gadi, esi aicināts piedalīties spāņu – latviešu jauniešu nometnē – mūs aicina Avilas jaunieši, lai dalītos ticības pieredzē un iepazīt spāņu kristietības tradīcijas, Dzīvošana, brokastis un vakariņas – bez maksas, uzņem vieģimenes.

Ceļojuma laiks 18.-28. jūnijs 

Dalības maksa – 450 eiro (lidojums un ceļojumi Spānijā)

Pieteikšanās līdz 25.martam pa e.pastu: bjkarmelites@gmail.com vai pie draudzes prāvesta.

ar tēmu:  Spāņu jauniešu nometne. Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, telefona numurs.

Organizatoriskā sapulce 25. martā plkst 18.00, Rīgā, Kristus Karaļa draudzē, Meža prospekts 86. Pirmā iemaksa līdz 25.martam 250 eiro.

 Bet vel ir iespejams

Organizē Bērniņa Jēzus māsas Karmelītes

Jautājumi: 29931767 (m. Sofija sākot ar 23. februāri), 27470783 (m. Stefana līdz 23.februārim)

Tiem, kas vēlas atbalstīt materiāli jauniešus no nabadzīgām ģimenēm, lai daļēji apmaksāt ceļojuma izdevumus konta nr ziedojumiem, lūdzam norādīt maksājuma mērķi – spāņu jauniešu nometnei:

GULBENES ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Reģ.Nr.90000083764

Konts: (EUR) LV49PARX0012759900001

Kods: PARXLV22

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*22.04. Lieldienu IV svētdiena- Labā Gana svētdiena.  Lūgsimies par aicinājumiem uz garīgo kārtu

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, par tautu.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 – Sv. MISE par Artūru dzimšanas dienā. 

 • 23.04. Pirmdiena sv. Adalberta, bīskapa un mocekļa un sv. Jura, mocekļa piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteri Vojciechu vārda dienā, un arī par citiem Vojciechiem maniem draugiem.

 • 24.04. Otrdiena sv. Fidela no Sigmaringas, priestera un mocekļa piemiņas diena

17.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Jāni un Ivetu dzimšanas dienā

 • 25.04. Trešdiena SV. EVAŅĢĒLISTA MARKA svētki

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – sv. Mise par mirušo Agritu

18.00 – sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā ( SMOLANY).

 • 26.04. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Vladislavu

18:00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 • 27.04. Piektdiena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV.MISE par Žaņa un Diānas dzimtas mirušajiem.

 • 28.04. Sestdiena sv. Ludviga Marijas Grignion no Montfortas, priestera un sv. Pētera Šanela, priestera un mocekļa piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

18:00 – SV. MISE par + mammu dzimšanas gadadienā.

 • 29.04. Lieldienu V svētdiena SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS, JAUNAVAS UN BAZNĪCAS DOKTORES, EIROPAS AIZBILDNES SVETKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, par tautu.

18:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu dzimšanas dienā

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  15.04.2018

*15.04. Lieldienu III svētdiena
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18.00  Sv.MISE …

*16.04. PIRMDIENA
10.00 SV. MISE…  

*17.04. Otrdiena 
18.00- SV. MISE …

*18.04 Trešdiena 
*10:00 Sv. Mise … 14.00 Sv. Mise .Litenes aprūpes centrā Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!
18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*19.04. Ceturtdiena CETURTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. *Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās. Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejaspasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad, ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs garīgi vesela draudze.

*19.04.  jubilejas garīgo sagatavošanos, visas dienas garumā, vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Sv. Mises ar konferenci: 10:00; 15:05un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas, par kopīgo Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 
15.05- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. 18.30 Sv. Mise …

*20.04 Piektdiena
18.00- SV. MISE…

*21.04 Sestdiena sv. Anzelma bīskapa un baznīcas doktora piemiņas diena
10.00 SV. MISE… 18.00- SV. MISE…

*22.04. Lieldienu IV svētdiena -Labā Gana svētdiena
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18:00 Sv. MISE…

*Paldies visiem dalībniekiem par malkas talku un apkārtnes sakopšanu.

*Paldies Valentīnai par Baznīcas jubilejas gada bukletu sagatavošanu.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

*

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

*15.04. Lieldienu III svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18:00 Sv. MISE par m. Vianneju

 • 16.04. Pirmdiena

9:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Aleksandru

 • 17.04. Otrdiena

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo tēvu Bernardu

 • 18.04. Trešdiena

10:00 – Sv. Mise par + mammu dzimšanas gadadienā

14:00 – Sv. Mise …Litenes aprūpes centrā

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 19.04. Ceturtdiena CETURTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 -SV. MISE par labu garīgu sagatavošanos draudzes jubilejai

15:05  SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

18:30 Sv. Mise par Bp Viktoru

 • 20.04. Piektdiena

17:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV.MISE  par Juri un Kristīni dzimšanas dienā.

 • 21.04. Sestdiena sv. Anzelma bīskapa un baznīcas doktora piemiņas diena

9:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

18:00 –  SV. MISE par Diānu Strupka dzimšanas dienā

 • 22.04. Lieldienu IV svētdiena Labā Gana svētdiena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēmpar tautu

18:00 – SV. MISE par Artūru dzimšanas dienā

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  8.04.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*8.04. Lieldienu II svētdiena – Dieva žēlsirdības svētki  Lieldienu oktāvas noslēgums

Vissvētākā Sakramenta adorācija. Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00  Sv. MISE…

*9.04. PIRMDIENA KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki (2018.gadā pārcelti no 25.03. uz 9.04.)

Uz simbola Es ticu…vārdiem …iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks… jāloka ceļus.

10.00 SV. MISE…, 18.00 SV. MISE…

*10.04. Otrdiena  

7:30- SV. MISE …

*11.04 Trešdiena sv. Staņislava, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

*10:00 Sv. Mise …, 14.00 Sv. Mise… Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

18.30  Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*12.04. Ceturtdiena

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.  18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*13.04 Piektdiena sv. Mārtiņa I, pāvesta un mocekļa piemiņas diena

18.00- SV. MISE…

*14.04 Sestdiena

10.00 SV. MISE…..14.00- SV. MISE  Rankā.

* Liela malkas talka un apkārtnes sakopšana. Aicināti visi!!!

*15.04. Lieldienu III svētdiena –

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE…

* Liels un sirsnīgs paldies klostermāsām par dekorāciju un ziedu kompozīciju sagatavošanu Kristus augšāmcelšanās un Dieva žēlsirdības svētkiem.

* Paldies sievietēm, kuras notīrīja grīdu un solus no sveču taukiem!

* Lūdzu tos, kuri gribētu lūgties margrietiņā par bīskapu Viktoru ir 2 brīvas iespējas un tēvu Stanislavu ir 3 brīvas lapiņas.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! ALLELUJA!!!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*8.04. Lieldienu II svētdiena – Dieva žēlsirdības svētki  Lieldienu oktāvas noslēgums
Vissvētākā Sakramenta adorācija. Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18.00 Sv. MISE par māsu Joannes

 • 9.04. Pirmdiena KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki (2018.gadā pārcelti no 25.03. uz 9.04.)
  Uz simbola Es ticu…vārdiem… iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks… jāloka ceļus.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Dzintras un Gunāra ğimeni, par veselību.

18.00 – SV. MISE par Zinaidu vārdā diena 😊

 • 10.04. Otrdiena

7.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. MISE par svētās Filomenas figūras veiksmīgu, ātru un skaistu izveidošanu.

 • 11.04. Trešdiena sv. Staņislava, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

9.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par jaunās ambonas finansētājiem.

14.00 – Sv. Mise par mirušajiem ( par dvēselēm šķīstītavā) Tirzas aprūpes centrā

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 12.04. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par visiem, kuri darījuši ļaunu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 13.04. Piektdiena sv. Mārtiņa I, pāvesta un mocekļa piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV.MISE Pateicības sv. Mise no Konstances par saņemtajām žēlastībām.

 • 14.04. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

14:00 – SV. MISE – Rankā

 • 15.04. Lieldienu III svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par m. Vianneju

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  1.04. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu oktāva

*1.04. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS (Lieldienu svētdiena) Mēneša I svētdiena. Šajā dienā ziedojumi diecēžu kūrijām. Dieva Žēlsirdības novenna, 3. d.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00  Sv.MISE …

*2.04. PIRMDIENA Lieldienu oktāva. Dieva Žēlsirdības novenna, 4. d

10.00 SV. MISE     18.00 SV. MISE

*3.04. Otrdiena Lieldienu oktāva. Dieva Žēlsirdības novenna, 5. d

10.00 SV. MISE…..18.00- SV. MISE  ..

*4.04. Trešdiena Lieldienu oktāva. Dieva Žēlsirdības novenna, 6. d

*10:00 – Sv. Mise...

*14:00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novadaaprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

18.00  Sv.MISE … Pēc Sv. Mises būs draudzes Padomes tikšanās un runāsim arī par “Baznīcu nakts 2018” organizāciju un norisi mūsu baznīcas 20. jubilejas gadā – mūsu draudzē. Visi, kuri vēlas un var, laipni lūgti piedalīties!

*5.04. Ceturtdiena Lieldienu oktāva  Mēneša I ceturtdiena. Dieva Žēlsirdības novenna, 7. d

10.00 SV. MISE.. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei 18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

*6.04 Piektdiena Lieldienu oktāvaVissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.Slimnieku apmeklēšana. Dieva Žēlsirdības novenna, 8. d. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša

10.00 SV. MISE…..18.00- SV. MISE  ..

*7.04 Sestdiena Lieldienu oktāva Mēneša I sestdiena. Dieva Žēlsirdības novenna, 9. d

10.00 SV. MISE…..18.00- SV. MISE  ..

*8.04. Lieldienu II svētdiena – Dieva žēlsirdības svētki  Lieldienu oktāvas noslēgums.

Vissvētākā Sakramenta adorācija. Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 SV. MISE…..18.00- SV. MISE 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE…..

* Sirsnīgi sveicu visus draudzes ticīgos Kristus augšāmcelšanās svētkos! Lai augšāmcēlies Jēzus Jūs svētī, dāvā mieru un prieku par Viņa uzvaru pār nāvi!

*Izsaku sirsnīgu pateicību visiem, kas iesaistījās svētku sagatavošanas darbos un to norisē. Pateicos vīriešiem un sievietēm par baznīcas tīrīšanu un apkārtnes sakopšanu, klostermāsām par Kristus kapa un tumsību altāra dekorēšanu, ziedu sakārtošanu. Pateicos ministrantiem par piekalpošanu, vīriešiem par kāju mazgāšanu, tiem, kas sagatavoja un svinīgi pienesa upurdāvanas. Pateicos tiem, kas piedalījās Krustceļā, mācītājiem par meditācijām, krusta nesējiem, tehniskā aprīkojuma nodrošinātājiem.

* Pateicos Ditai un Tīnai par dziesmu un psalmu dziedāšanu, dziesmu tekstu sagatavošanu, tiem, kas lasīja liturģiskos lasījumus un Kristus ciešanu aprakstus.

* Pateicos tiem, kas ņēma dalību adorācijā pie Kristus kapa.

* Paldies Annai-Inārai un viņas bērniem par jaunu ambonu.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu! ALLELUJA!!!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu oktāva

*25.03. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS (Lieldienu svētdiena)  Mēneša I svētdiena. Šajā dienā ziedojumi diecēžu kūrijām. Dieva Žēlsirdības novenna, 3. d.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE  par mirušajiem

 • 2.04. Pirmdiena Lieldienu oktāva Dieva Žēlsirdības novenna, 4. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE lai Veronika, Maris, Viktorija, Inguna, Ligita, Gundars, Juris, Mārīte, Jānis un Gatis vienmēr priecājas veselību un Dieva svētību.

18.00 – SV. MISE par  mirušo Eriku

 • 3.04. Otrdiena Lieldienu oktāva. Dieva Žēlsirdības novenna, 5. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Hannu, Magdalenu un Karolu

18:00 – SV. MISE par Boldānu ģimeni kāzu gadadienā

 • 4..04. . Trešdiena Lieldienu oktāva. Dieva Žēlsirdības novenna, 6. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušajiem Mariju un Donatu  

14:00 – Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā.

18.30-  Sv. Mise par Rafaelu, Aliciju un mammu, Ameliju, Aleksandru, Helenu…

 • 5.04. Ceturtdiena Lieldienu oktāva Mēneša I ceturtdiena Dieva Žēlsirdības novenna, 7. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par priesterim no Dzīvās Rozes

18:00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 6.04. Piektdiena Lieldienu oktāva Mēneša I piektdiena. Dieva Žēlsirdības novenna, 8. d.
  Vissv. Jēzus Sirds godināšana. Slimnieku apmeklēšana. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 –  SV. MISE par mirušo Arnoldu

18:00 – SV.MISE par grēcinieku atgriešanos

 • 7.04. Sestdiena Lieldienu oktāva Mēneša I sestdiena Dieva Žēlsirdības novenna, 9. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

18:00 –  SV. MISE par grēcinieku atgriešanos

 • 8.04. Lieldienu II svētdiena – Dieva žēlsirdības svētki Lieldienu oktāvas noslēgums. Vissvētākā Sakramenta adorācija. Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par masu Joannes

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! ALLELUJA!!!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  25.03. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELĀ NEDĒĻA

*25.03. LIELĀ GAVĒŅA VI SVĒTDIENA , PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA

Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām. Šodien ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 – Sv. MISE

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

*26.03. PIRMDIENA LIELĀ NEDĒĻA 10:00 – SV. MISE…

*27.03. OTRDIENA LIELĀ NEDĒĻA 18.00- SV. MISE  …

*28.03TREŠDIENA LIELĀ NEDĒĻA 7.30 -Sv. Mise…

*11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā. * Aicinu visus kas var palīdzēt sagatavot dekorācijas Tumsību altārim un Kunga kapam atnākt pēc sv. Mises trešdien.  Noslēdzas Lielā gavēņa laiks.

† TRĪS SVĒTĀS DIENAS †

*29.03. Lielā Ceturtdiena KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA. Bīskapi savās diecēžu katedrālēs no rīta celebrē Hrizmas svētīšanas sv. Misi, kurā aicināti piedalīties gan priesteri, gan diecēžu draudžu pārstāvji.
V. Em. Jānim Kardinālam Pujatam ordinācijas gadadiena (ord. 29.03. 1951.). Par Visusvēto Sakramentu…(Tantum ergo…) dievbijīgu nodziedāšanu pilnas atlaidas. Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nesaista

18.00 KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Svēta MISE par krustmāti Joannu*Vissvētākā Sakramenta adorācija

*30.03 Lielā Piektdiena KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA. BAZNICA TIKS ATVERTA PLKST. 8.00. Vissvētākā Sakramenta adorācija. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem! Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā

Ekumeniskais Krustaceļš pa Gulbenes pilsētu, kas sāksies plkst. 12.00 Luterāņu baznīcā

15:00 – KUNGA CIEŠANU LITURĢIJA Var saņemt pilnas atlaidas – par Kristus Krusta adorāciju

*31.03 Lielā Sestdiena Vissvētākā Sakramenta adorācija

10:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00 – Ēdienu svētīšana. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.

Var saņemt pilnas atlaidas par Kristībā doto solījumu atjaunošanu

20:00 – LIELDIENU VIGĪLIJAS SVINĒŠANA. Pēc svētās Mises Rezurekcijas procesija. Lielajā sestdienā par Kristībā doto solījumu atjaunošanu pilnas atlaidas. Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras iededzina no svētītās uguns.

*1.04. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS (Lieldienu svētdiena) Mēneša I svētdiena

Šajā dienā ziedojumi diecēžu kūrijām

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE…

Lieldienu oktāva

 • 2.04 , Lieldienu oktāva – SV. MISES Gulbenē 10:00; 18:00. katru dienu.

* Paldies visiem, kuri piedalījās dzimtas dziedināšanas rekolekcijas un īpaši tiem kuri kalpoja praktiski palīdzot. Paldies pr. Arnim, Jānim, Ilzei, Sandrai un Leontinai par lekcijām.

* Sirsnīgs paldies jums visiem, kuri aktīvi ņēmāt dalību draudzes Gavēņa laika rekolekcijas un Žēlsirdības Svētcelojuma laikā. Paldies t. Stanislavam un pr. Ingaram un pr. Pāvilam par kalpojumu rekolekcijās.

* Pie baznīcas durvīm, ieejot labajā pusē pie staba, atrodas kaste, kurā vācam ziedojumus Jēzus Kristus kapam un ziediem Lieldienām. Lai mūsu sirds upuris parādās arī mūsu baznīcas skaistumā. Paldies visiem ziedotājiem par atsaucību! Lai Dievs atmaksā!

* Aicinu aktīvi iesaistīties Lielās nedēļas dievkalpojumos ar lasījumu lasīšanu, psalmu dziedāšanu, piedalīšanos procesijā. Vīriešus – kāju mazgāšanas liturģijā.

* Svētā Krēsla Preses dienests paziņoja, ka SVĒTAIS TĒVS PĀVESTS FRANCISKS 2018. GADA 22. – 25. SEPTEMBRĪ DOSIES APUSTULISKAJĀ VIZĪTĒ UZ BALTIJAS VALSTĪM. Tās laikā viņš apmeklēs Viļņu, Kauņu, Rīgu, Aglonu un Tallinu. Latvijā pāvests ieradīsies 24. septembrī. Latvijas Romas katoļu Baznīcas bīskapi pauž prieku par gaidāmo vizīti. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs uzskata, ka pāvesta Franciska vizīte mūsu tautai nesīs lielu Dieva svētību. Tāpat viņš aicina apzināties, ka esam iekļuvuši izredzēto skaitā, jo pāvestu vizītē ir ielūgušas ļoti daudzas valstis. Vairāk: http://katolis.lv/zinas/article/pavests-francisks-latviju-apmekles-24-septembri.html

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELĀ NEDĒĻA

*25.03. LIELĀ GAVĒŅA VI SVĒTDIENA , PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA

Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.

Šodien ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE  par mirušo Georgiju

 • 26.03. PIRMDIENA LIELĀ NEDĒĻA

10:00 – SV. MISE par mirušo Jāni (māsas Edītes tēvu)

 • 27.03. OTRDIENA LIELĀ NEDĒĻA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Māsām: Helenu, Veroniku, Barbaru

 • 28.03. TREŠDIENA LIELĀ NEDĒĻA

7.30 Sv. Mise par Tēvu Stanislavu – dzimšanas dienā   

11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

Noslēdzas Lielā gavēņa laiks.

† TRĪS SVĒTĀS DIENAS †

 • 29.03. Lielā Ceturtdiena KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA 

V.Em. Jānim Kardinālam Pujatam ordinācijas gadadiena (ord. 29.03. 1951.)

Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nesaista

Par Visusvēto Sakramentu…(Tantum ergo…) dievbijīgu nodziedāšanu pilnas atlaidas

18:00 – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Svēta MISE (par krustmāti Joannu)

 • 30.03. Lielā Piektdiena KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA

Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem! Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā

Ekumeniskais Krustaceļš pa Gulbenes pilsētu, kas sāksies plkst. 12.00 Luterāņu baznīcā

15:00 – KUNGA CIEŠANU LITURĢIJA. Var saņemt pilnas atlaidas – par Kristus krusta adorāciju

 • 31.03. Lielā Sestdiena Vissvētākā Sakramenta adorācija

10:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00 – Ēdienu svētīšana. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.

Var saņemt pilnas atlaidas par Kristībā doto solījumu atjaunošanu

20:00 – LIELDIENU VIGILIJAS SVINĒŠANA. SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. Pēc svētās Mises Rezurekcijas procesija

* 1.04. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS (Lieldienu svētdiena). Mēneša I svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem.

Lieldienu oktāva

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  18.03. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS NO 17. – 19.MARTAM

*Ļoti sirsnīgi aicinu Jūs visus labi izmantot Draudzes rekolekciju laiku visu trīs dienu garumā. Tas ir Patiesības laiks. Šajā laikā, klausoties un esot Jēzus tuvumā, mēs noteikti uzzināsim un sadzirdēsim kaut ko par sevi, un noteikti saņemsim sev  daudz dažādu Dieva žēlastību, jo tas ir Dieva Žēlsirdības svētceļojums. Tas būs arī laiks, kad ar savu izvēli parādīsim, cik savā dzīvē pagodinām savu Pestītāju. Vai varam šajās 3 dienās atvēlēt dažas stundas Jēzum? Tas būs mierinājums no mums katra Jēzus ievainotajai Sirdij. Pēc katras Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

*18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA  NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 15:05 SV. MISE…

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 18:00 Sv. MISE

*19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki. TREŠĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. Ūdens un sāls svētīšana.


10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm  15:05 SV. MISE…18:30 – SV. MISE…

*20.03. OTRDIENA 

18:00- SV. MISE …

*21.03TREŠDIENA

*10:00 Sv. Mise …

14:00 Sv. Mise Litenes aprūpes centrā.

*22.03CETURTDIENA 10:00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei
18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*23.03. PIEKTDIENA sv. Turībija no Mongrovejas, bīskapa piemiņas diena Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā
17:00 KRUSTACEĻŠ vadīs Jāzepa vīri un bērni. 18:00 SV. MISE…

*24.03. SESTDIENA DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS 7:30 – SV. MISE…

 DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības (www.healingoffamilies.com), vadīs pr. Arnis Maziļevskis. Uz rekolekcijām jāierodas ar AIZPILDĪTĀM ANKETĀM, kuras neviens cilvēks nelasīs, taču no to aizpildīšanas atkarīgi rekolekciju augļi Jūsu dzimtas dzīvajos/mirušajos/nākamajās paaudzēs. Uz rekolekcijām lūdzam pieteikties savlaicīgi pie Astras (tālr.27484427) un saņemt anketas, rakstot e-pastu uz adresi – 1astoklosa@gmail.com

LIELĀ NEDĒĻA

*25.03. PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18:00 Sv. MISE…

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS NO 17. – 19.MARTAM

*18.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15:05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasijupēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18:00 Sv. MISE  par Līviju, lūdzot veselībupēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki.

TREŠĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. Ūdens un sāls svētīšana.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēmpēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15:05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI. Pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 20.03. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Alīciju, lūdzot veselību.

 • 21.03. TREŠDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par mirušo Nadeždu

14:00 Sv. Mise Litenes aprūpes centrā.

 • 22.03. CETURTDIENA

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ivaru un viņa ģimeni, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 23.03. PIEKTDIENA sv. Turībija no Mongrovejas, bīskapa piemiņas diena

17:00 KRUSTACEĻŠ vadīs Jāzepa vīri un bērni

18:00 – SV. MISE par Vanesas mammu Mariju.

 • 24.03. SESTDIENA DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm.

LIELĀ NEDĒĻA

 • 25.03. PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Georgiju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS,

tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis

*Ļoti sirsnīgi aicinu Jūs visus labi izmantot Draudzes rekolekciju laiku visu trīs dienu garumā. Tas ir Patiesības laiks. Šajā laikā, klausoties un esot Jēzus tuvumā, mēs noteikti uzzināsim un sadzirdēsim kaut ko par sevi, un noteikti saņemsim sev  daudz dažādu Dieva žēlastību, jo tas ir Dieva Žēlsirdības svētceļojums. Tas būs arī laiks, kad ar savu izvēli parādīsim, cik savā dzīvē pagodinām savu Pestītāju. Vai varam šajās 3 dienās atvēlēt dažas stundas Jēzum? Tas būs mierinājums no mums katra Jēzus ievainotajai Sirdij.

 • 17.03. SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 8

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Artūra, Lauras un Viestura  veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 9

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēmpēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasiju, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēmpēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  11.03. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

*11.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM2
9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. Rūgtās Asaras (1.daļa) 10:00 – SV. MISE par Gulbenes
un Alūksnes draudzēm. 18
:00 Sv. MISE…

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*12.03.  PIRMDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM3 18:00 – SV. MISE

*13.03. OTRDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM4 Pāvestam Franciskam izvēlēšanas par pāvestu gadadiena (2013) 18:00- SV. MISE…

*14.03TREŠDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM5 14. martā mūsu Baznīcā būs Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes un māsas Faustīnes relikviju atvešana no Alūksnes. 15:00 Dieva Žēlsirdības svētceļojuma svinības sāksies mūsu draudzē. 15:05 SV. MISE… 18:30  Sv. Mise …

*15.03CETURTDIENA  NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM6
10:00 SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 15:05 SV. MISE…*18:30 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*16.03. PIEKTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM7
15:05 Sv. Mise   17:30 KRUSTACEĻŠ, ko vadīs tēvs Staņislavs 18:30 SV. MISE

      NO 17. – 19.MARTAM MŪSU DRAUDZĒ GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS.

 TĀS VADĪS KAPUCĪNU TĒVS STAŅISLAVS KOVAĻSKIS.
Būs Sv. Mises ar konferencēm, svētība ar relikvijām, grēksūdzes, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas.

*17.03. SESTDIENA  NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM8 sv. Patrika, bīskapa piemiņas diena. Rīgas garīgajā seminārā – atvērto durvju diena

10:00 – SV. MISE … 15:05 SV. MISE… 18:00 –SV. MISE…

*18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA  NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM9
9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa)
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm15:05 SV. MISE… 18:00 Sv. MISE…

* 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki
9:15 –
 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam  10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 15:05 SV. MISE…18:30 – SV. MISE…

*Piedāvāju iespēju OTRDIEN UN TREŠDIEN plkst. 8:00 braukt uz Alūksnes draudzi, lai piedalītos Dieva Žēlsirdības svētceļojuma svinībās. Lūdzu pieteikties pie manis.

*Ļoti sirsnīgi aicinu Jūs visus labi izmantot Draudzes rekolekciju laiku visu trīs dienu garumā. Tas ir Patiesības laiks. Šajā laikā, klausoties un esot Jēzus tuvumā, mēs noteikti uzzināsim un sadzirdēsim kaut ko par sevi, un noteikti saņemsim sev  daudz dažādu Dieva žēlastību, jo tas ir Dieva Žēlsirdības svētceļojums. Tas būs arī laiks, kad ar savu izvēli parādīsim, cik savā dzīvē pagodinām savu Pestītāju. Vai varam šajās 3 dienās atvēlēt dažas stundas Jēzum? Tas būs mierinājums no mums katra Jēzus ievainotajai Sirdij.

*Paldies vīriem par malkas ievešanu. Paldies par Baznīcas sakopšanu un grīdas vaskošanu.

*Paldies 4. Rozei par Krustaceļa vadīšanu. Krustaceļu 23. martā vadīs Jāzepa vīri un bērni.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 11.03.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*11.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM2

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE  par Daci dzimšanas dienā.

 • 12.03. PIRMDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM3

17.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Vizuļu un Slišānu dzimtas mirušajiem.

 • 13.03. OTRDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM4

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam  

18:00 – SV. MISE par Intara, Dinas un Ievas ğimeni.

 • 14.03. TREŠDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM5

No 14. – 19.martam mūsu Baznīcā būs Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde un svētās māsas Faustīnes relikvijas.

15.05 SV. MISE par tēva Staņislava Kovaļska veselību

18.30 Sv. Mise par mirušo Domicellu

 • 15.03. CETURTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM6

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Pirmās Rozes dalībniecēm

15.05 SV. MISE par Astru un Baložu dzimtas mirušajiem un dzīvajiem tuviniekiem

18:30 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 16.03. PIEKTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM7

15.05 SV. MISE par m. Eliju

17:30 KRUSTACEĻŠ tās vadīs tēvs Staņislavs

18:30 – SV. MISE par mirušo Birutu

No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS,

tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis

 • 17.03. SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM8 – sv. Patrika, bīskapa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

15.05 SV. MISE… par Līviju, lūdzot veselību.

18:00 – SV. MISE par Artūra, Lauras un Viestura  veselību

 • 18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM9

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

15.05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasiju

18:00 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

15.05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS

pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības

www.healingoffamilies.com

GULBENES ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ

2018.gada 24.martā

Sākums plkst.9.00- reģistrācija Romas katoļu baznīcā

Gaitnieku ielā 14, Gulbenē:

9.30 – 12.30 divas lekcijas ar nelielu pārtraukumu

13.00 – 14.00 pusdienas (iekļautas ziedojumā un tiks nodrošinātas uz vietas)

14.00 – 16.30 divas lekcijas ar nelielu pārtraukumu

17.00 –paraliturģija (vadīs pr.Arnis Maziļevskis)

18.00- SVĒTĀ MISE

 • Uz rekolekcijām jāierodas ar AIZPILDĪTĀM ANKETĀM, kuras neviens cilvēks nelasīs, taču no to aizpildīšanas atkarīgi rekolekciju augļi Jūsu dzimtas dzīvajos/mirušajos/nākamajās paaudzēs.

 

 • Uz rekolekcijām lūdzam pieteikties savlaicīgi
  pie Astras (tālr.27484427) un saņemt anketas,
  rakstot e-pastu uz adresi: andrstok@gmail.com

Ieteicamais ziedojums 8 eiro (bet, ja nauda ir šķērslis dalībai rekolekcijās, tad informējiet, kopīgu risinājumu atradīsim).

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  4.03. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

*4.03. GAVĒŅA TREŠĀ SVĒTDIENA  Mēneša I svētdiena sv. Kazimira piemiņas diena
Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij,
himna Pretī Visuaugstākam
. Rūgtās Asaras (3.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības . 18.00 Sv.MISE…

*5.03.  PIRMDIENASv. Mise  SV.MISE 10.00…

*6.03. OTRDIENA 18.00- SV. MISE  ………..*DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

*7.03TREŠDIENA sv. Perpetujas un sv. Felicitas, mocekļu piemiņas diena. 10:00 SV. Mise…+ Litānija Sv. Jāzepa godam

*14:00 Sv. Mise ….. Daukstes aprūpes centrā.  18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*8.03CETURTDIENA Starptautiskā sieviešu diena  sv. Jāņa no Dieva, mūka piemiņas diena
10:00 – SV. MISE..Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija.
18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*Dārgās sievietes,sirsnīgi sveicu Jūs Starptautiskajā sieviešu dienā! Lai Dievs svētī un piepilda ar mīlestību katru Jūsu dienu, lai svētī Jūsu ğimeni un darba vietu.

*9.03. PIEKTDIENA sv. Franciskas, romietes piemiņas diena. 17:00 KRUSTACEĻŠ.   18.00 SV. MISE Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā

*10.03. SESTDIENA Sākas novenna sv. Jāzepa godam

10:00 – SV. MISE …

14.00- Sv. Mise Rankā

 18.00 –SV. MISE…  

*11.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 18.00 Sv. MISE…

*No 4. februāra līdz 15. aprīlim Latvijā norisināsies svētās māsas Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojums pa Latvijas draudzēm. No 14. – 19.martam tās būs mūsu Baznīcā.
No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS, tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis.

*24.martā DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības (www.healingoffamilies.com), vadīs pr. Arnis Maziļevskis. Uz rekolekcijām jāierodas ar AIZPILDĪTĀM ANKETĀM, kuras neviens cilvēks nelasīs, taču no to aizpildīšanas atkarīgi rekolekciju augļi Jūsu dzimtas dzīvajos/mirušajos/nākamajās paaudzēs. Uz rekolekcijām lūdzam pieteikties savlaicīgi pie Astras (tālr.27484427) un saņemt anketas, rakstot e-pastu uz adresi – 1astoklosa@gmail.com

*Pateicos  garīgās atjaunošanās lūgšanu grupai par kalpošanu Svētajā Misē ceturtdien un svētās stundas vadīšanu, par lūgšanām un slavēšanu.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

*Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

 

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*4.03. GAVĒŅA TREŠĀ SVĒTDIENA  Mēneša I svētdiena sv. Kazimira piemiņas diena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo mammu Staņislavu.

 • 5.03. PIRMDIENA

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ausmu, Agru un …😊

 • 6.03. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Rubinu un Skudru dzimtu mirušajiem.

 • 7.03. TREŠDIENA sv. Perpetujas un sv. Felicitas, mocekļu piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise  par dvēselēm šķīstītavā.

14:00 Sv. Mise … Daukstes  aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 8.03. CETURTDIENA Starptautiskā sieviešu diena sv. Jāņa no Dieva, mūka piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par sievietēm

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda.

 • 9.03. PIEKTDIENA sv. Franciskas, romietes piemiņas diena

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Vanesu un viņas ğimeni, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 10.03. SESTDIENA. NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 1

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem un par tiem kam vārda dienas

14.00- Sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par Jāni, lūdzot veselību.

 • 11.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA. NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Daci dzimšanas dienā.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

Pirmā novennas diena – 10. marts * Dziesma

Pasludināšanas brīdī Marija bija “saderināta ar vīru vārdā Jāzepu no Dāvida cilts”. Kaut arī jau bija “saderināta” ar Jāzepu, palika jaunava, jo Bērns, kuru nēsāja zem sirds no eņģeļa pasludināšanas brīža, tika ieņemts no Svētā Gara. “Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās šķirties” (Mt 1, 19). Jāzeps nezināja, kā uzvesties attiecībā uz Marijas “brīnumaino” mātišķību. Meklējot atbildi uz viņu mokošo jautājumu, pirmkārt, meklēja izeju no šīs grūtās situācijas. Bet, “kad viņš par to domāja, redzi, Kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu; tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem” (Mt. 1, 20-21). “Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis” (Mt 1,24). Tādā veidā parādīja savu gatavību, līdzīgi kā Marija, izpildīt to, ko Dievs pieprasīja caur savu sūtni. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 2 un 3

Lūgsimies. Svētais Jāzep, esi mums piemērs, kā izpildīt un paklausīt Dieva pavēlēm! Tev Dievs caur eņģeli atklāja Dieva Dēla iemiesošanās noslēpumu. Aizbildini par mums, lai Svētais Gars apgaismotu mūs ar savu žēlastību un mācītu mūs uzticīgi ar viņu līdzdarboties ceļā uz atpestīšanu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Katru novennas dienu skaitām:

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Otrā novennas diena – 11. marts * Dziesma

Jāzepam tika atklāts noslēpums, kurš pirms mūžīgiem laikiem bija apslēpts Dievā, un tas piepildījās viņa acu priekšā. Viņš bija kopā ar Mariju Betlēmes naktī, vienlaicīgi bija liecinieks, kā pasaulē nāca Dieva Dēls. Bija aculiecinieks arī tam, kā gani un Austrumu Gudrie atdeva Jēzum godu. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 10

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tu, uzticoties Dieva Apredzībai, klusējot cieti, nevarēdams Betlēmē atrast pienācīgu vietu, kur piedzimt ilgi gaidītajam Pestītājam. Iemāci mūs klusi un mierīgi paciest visa veida ciešanas un sāpes. Tu, kurš priecājies par to, kā vienkār-šie gani atdeva Jēzum godu, kā arī par Gudro, kuri salika Viņam karaliskās dā-vanas, pazemīgo ticību, stiprini arī mūsu sirdis ar dzīvu ticību Pestītājam, lai mēs to apliecinātu ne tikai ar savām lūpām, bet ar visu savu dzīvi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Trešā novennas diena – 12. marts * Dziesma

“Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti” (Mt 2,13). Tādus vār-dus Jāzeps izdzirdēja sapnī. Eņģelis brī-dināja viņu, lai bēg ar Bērnu, jo draud viņam nāves briesmas. Jāzeps, kurš pa-sargāja Jēzu no Heroda, no tā brīža kļūst mums par lielu aizbildni pār cilvēka dzīvi no ieņemšanas brīža līdz pat dabīgai nāvei. Vēlamies šodien atkal no jauna uzti-cēt Dieva Apredzībai un svētajam Jāze-pam cilvēku, sevišķi vēl nedzimušo bēr-nu, dzīvi mūsu Tēvijā un visā pasaulē. Dzīvība ir visskaistākā Dieva dāvana (..) Tauta, kura nogalina savus bērnus, ir tauta bez nākotnes. Jānis Pāvils II, mācība sv. Jāzepa svētvietā Kališā 1997. gadā.

Lūgsimies. Svētais Jāzep, stiprini mūs ar savu piemēru un palīdzi, lai mēs vienmēr būtu gatavi liecināt, upurēties un veltīt savu dzīvi kalpošanai citiem. Lai mēs sargātu un rūpētos par katra bērna, katra cilvēka, īpaši jau veca, slima un nespējīga, dzīvību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir..

Ceturtā novennas diena – 13. marts * Dziesma

Dievs paaicināja svēto Jāzepu, lai viņš kalpotu Jēzus personai un misijai. Tieši šādā veidā Jāzeps ņem līdzdalību atpestīšanas vēsturē un ir patiess “atpestīšanas kalps” Piešķirot Jāzepam tēva varu pār Jēzu, Dievs piepildīja viņu ar tēvišķo mīlestību, ar to mīlestību, kuras sākums meklējams Debesu Tēvā, no kura savu nosaukumu ņem katra tēvišķība debesīs un virs zemes”. Jēzus pieaugšana “gudrībā, gados un žēlastībā” notika Svētajā Ģimenē, Jāzepa acu priekšā. Uz Jāzepa pleciem balstījās uzdevums “skolot”, tātad barot un apģērbt, mācīt Likumu un amatu. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 8 un 16.

Lūgsimies. Svētais Jāzep, Dievs tev uzticēja Jēzu – neaprakstāmu dārgumu debesīs un virs zemes. Tu pēc Jaunavas Marijas starp visiem svētajiem esi mūsu mīlestības un cieņas cienīgs, jo tiki izvēlēts par Dieva Dēla audzinātāju. Aizbildini pie Dieva par visiem tēviem, īpaši partiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nepilda savus tēva pienākumus. Izlūdz viņiem žēlastību atgriezties pie savām ģimenēm un bērniem, izlūdz arī žē-lastību kalpot savai ģimenei, upurējoties, mīlot un godīgi izpildot savus pienākumus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Piektā novennas diena – 14. marts * Dziesma

Ikdienas mīlestības izpausme Nazaretes ģimenē bija darbs. Evaņģēlijā lasām par galdnieka darbu, pateicoties kuram, Jāzeps spēja uzturēt savu ģimeni. Vārds “darbs” parāda visus Nazaretes pilsētā nodzīvotos gadus. Baznīca īpašā veidā to uzsver, 1. maijā svinot sv. Jāzepa – strādnieka svētkus. Nazaretes ģimene ir svētuma paraugs un piemērs visām ģimenēm, līdzīgi arī Jēzus darbs kopā ar svēto Jāzepu piemērs visiem strādājošajiem. Varam teikt, ka darbs (Nazaretē) īpašā veidā “tika atpestīts”. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 22

Lūgsimies. Svētais Jāzep, aizbildini par mums pie Dieva, lai mēs saprastu un pilnā mērā izdzīvotu sava darba jēgu, lai mēs caur to tuvotos Dievam, Radītājam un Atpestītājam. Iededz mūsos degsmi godīgi izpildīt mūsu ikdienas pienākumus un darbus. Lūdzam arī par visiem tiem, kuri ir bez darba un nespēj pienācīgi uzturēt savas ģimenes un bērnus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Sestā novennas diena – 15. marts* Dziesma

Cik gan bagāta mācība plūst no Svētās Ģimenes mūsdienu ģimenēm! Ģimenes būtība un uzdevums ir apzīmēts, pateicoties mīlestībai, ģimene saņem sargāšanas, atklāšanas un mīlestības nodošanas misiju, kas ir dzīvs Dieva mīlestības atspulgs un attēls, kā arī Kristus mīlestība uz Baznīcu, viņa Līgavu. Katrai kristīgai ģimenei vajadzētu līdzināties Svētajai Ģimenei, tai pirmatnējai “mājas Baz-nīcai”. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 7

Lūgsimies. Svētais Jāzep, Dieva Dzemdētājas Līgavaini un Pestītāja sar-gātāj, izlūdz visām ģimenēm tādu mīlestību, lai laulātie, pateicoties sakramentālai Kristus klātbūtnei un brīvprātīgi saliktam solījumam, kļūtu par upurgatavu dāvanu citiem. Pateicoties tai mīlestībai, lai ģimenes dzimst, veidojas, nobriest un ir miera, vienotības un laimes avots bērniem un vecākiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

 

Septītā novennas diena – 16. marts * Dziesma

Jāzeps savu dzīvi pārveidoja par kalpošanu, salika to iemiesošanās noslēpuma upurī un ar to vienotā atpestīšanas misijā; izmantoja pienākošos varu Svētajā Ģimenē, lai saliktu pilnīgu dāvanu no sevis, no savas dzīves, no sava darba; pārveidoja savu cilvēcisko ģimenes mīlestības paaicinājumu uz pārdabisko upuri no sevis, no savas sirds mīlestībā, kas atdota kalpošanai Mesijam, kurš uzauga viņa mājās. (…) Izskaidrojumu šādai rīcībai atrodam garīgās dzīves dziļumos, kura vadīja viņa dzīves izvēles. Jāzepa personīgais ceļš – viņa svētceļojums ticībā – beigsies ātrāk, pirms nekā Marija stāvēs krusta pakājē Golgātā. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 6, 8 un 26

Lūgsimies. Svētai Jāzep, kurš savu dzīvi noslēdzi Jaunavas Marijas un Jēzus Kristus klātienē, izlūdz mums žēlastību izturēt Dieva žēlastībā līdz galam un kopā ar Jēzu un Mariju atnāc pie mums pēdējā mūsu dzīves brīdī, lai mēs varētu laimīgi ieiet Gaismas valstībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Astotā novennas diena – 17. marts * Dziesma

Jāzeps, Jaunavas Marijas līgavainis un Viņas Dēla pieņemtais tēvs, nebija priesteris, bet viņam bija līdzdalība vis-pārējā priesterībā. Kā Jēzus sargātājs un apgādnieks viņš turēja Viņu un nēsāja uz savām rokām. Tāpēc arī priesteri vēršas pie svētā Jāzepa ar kvēlu lūgumu, lai ar tādu pašu cieņu un mīlestību varētu celebrēt Euharistisko Upuri. Tās rokas, kuras skar Kristus euharis-tisko Miesu, vēlas izlūgt no svētā Jāzepa tādu šķīstību un cieņu, kādu svētais Nazaretes galdnieks izrādīja savam audžudēlam. Jānis Pāvils II, mācība sv. Jāzepa svētvietā Kališā 1997. gadā.

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tu saņēmi žēlastību pieskarties un ar cieņu savās rokās nēsāt no Jaunavas Marijas Vien-piedzimušo Dieva Dēlu, lūdz par visiem priesteriem, lai viņi, tāpat kā tu, žēlastībā kalpotu pie Dieva altāra sirds šķīstībā un nevainībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

 

Devītā novennas diena – 18. marts * Dziesma

Kad Baznīcu piemeklēja grūti laiki, pāvests Pijs IX, vēlēdamies uzticēt to sevišķai svētā Patriarha gādībai, izsludināja Jāzepu par “Katoļu Baznīcas aizbildni”. (…) Ir nepieciešams nepārtraukti lūgties par šo aizbildniecību; tā Baznīcai ir ne tikai sargs, bet arī kā stiprinājums pret tām grūtībām, kuras rodas, uzņemoties pasaules un jaunās Evaņģelizācijas uz-devumu, kas apņem valstis un tautas, kurās kādreiz reliģija un kristīgā dzīve plauka, bet šodien tiek pakļautas smagam pārbaudījumam. Lai svētais Jāzeps izlūdz Baznīcai un pasaulei, katram no mums Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara svētību. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 28

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tavs uzde-vums bija rūpēties, sargāt, būt nomodā un uzturēt Jēzu un Mariju. Šodien šāda veida rūpes vajadzīgas Kristus Baznīcai. Lūdzam tavu aizbildniecību, lai mēs va-rētu darboties pasaulē. Tavs uzdevums ir mūsu uzdevums: mums ir jāsargā Kristus, jāļauj Viņam augt mūsos un mums apkārt Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  25.02.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

*25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras ( 2.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.18.00Sv. MISE...

*26.02.  PIRMDIENA 7:30 SV.MISE…

*27.02. OTRDIENA 18.00- SV. MISE  …

*28.02TREŠDIENA  Sv.MISE 7:30… +Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*1.03CETURTDIENA  Mēneša I ceturtdiena

10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises svētā stunda

*2.03.PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena Slimnieku apmeklēšana. 17:00 KRUSTACEĻŠ, kuru vadīs 3 Roze
18.00 SV. MISE… Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā

*3.03. SESTDIENA  V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

10:00 – SV. MISE …… 18.00 –SV. MISE  

*4.03. GAVĒŅA TREŠĀ SVĒTDIENA  Mēneša I svētdiena sv. Kazimira piemiņas diena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 18.00 Sv. MISE…

*11 martā – visu svētdienu pie mums kalpos pr. Ingars Stepkāns

*No 4. februāra līdz 15. aprīlim Latvijā norisināsies svētās māsas Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojums pa Latvijas draudzēm. No 14. – 19.martam tās būs mūsu Baznīcā. No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS, tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis.

DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības (www.healingoffamilies.commūsu DRAUDZĒ 2018.gada 24.martā vadīs pr. Arnis Maziļevskis.
Uz rekolekcijām jāierodas ar AIZPILDĪTĀM ANKETĀM, kuras neviens cilvēks nelasīs, taču no to aizpildīšanas atkarīgi rekolekciju augļi Jūsu dzimtas dzīvajos/mirušajos/nākamajās paaudzēs. Uz rekolekcijām lūdzam pieteikties savlaicīgi pie Astras un saņemt anketas, rakstot e-pastu uz adresi– 1astoklosa@gmail.com

*Paldies vīriem par malkas ievešanu.

*Paldies Valentīnai un māsām, par Baznīcas jubilejas gada bukletu, jubilejas lapas un krūzīšu sagatavošanu.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

*Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 26.02. PIRMDIENA. GREG

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE  par Astru dzimšanas dienā

 • 27.02. OTRDIENA GREG

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Igoru

 • 28.02. TREŠDIENA GREG 30

7:30 Sv. Mise par Dzintras un Gunāra ğimeni, lūdzot veselību

11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 1.03. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Svētā stunda

 • 2.03. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par mirušo Staņislavu Majevski

 • 3.03. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par priesteriem: Vjačeslavu, Māri, Pāvilu, Andžeju, Ingaru, t. Tomašu un par Andžeju Keziku, par kuriem lūdzos Margrietiņās.

 • 4.03. GAVĒŅA TREŠĀ SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena sv. Kazimira piemiņas diena

Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo mammu Staņislavu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  18.02. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 

*18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA.
9.00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18:00 Sv.MISE

*19.02. PIRMDIENA OTRO JUBILEJAS GARĪGO SAGATAVOŠANOS visas dienas garumā.
Vadīs
 Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes prāvests Māris Zviedris. Svētās Mises ar konferenci 10:00, 15:05 un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*20.02. OTRDIENA 18.00- SV. MISE…

*21.02TREŠDIENA sv. Pētera Damiāna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena
10:00 – SV.MISE…+ Litānija Sv. Jāzepa godam
14:00 – Sv. Mise Litenes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novadaaprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*22.02CETURTDIENA  SV. PĒTERA KATEDRA svētki
10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei
18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda

*23.02. PIEKTDIENA sv. Polikarpa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

*17:00 KRUSTACEĻŠ. 18:00 SV. MISE Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā

*24.02. SESTDIENA  
10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm. 18:00 –SV. MISE  

*25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA
9.00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (2.daļa)
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18:00 Sv. MISE…

*Paldies māsām par dekorāciju.

*Paldies Valentīnai, māsām, Annai-Inārai, Ausmai un visiem, kuri radoši un ar iniciatīvu iesaistās Baznīcas jubilejas gada pasākumu organizēšanā – paldies par bukletu, banneru, jubilejas lapas, garīgo dāvanu grāmatas sagatavošanu.

*Paldies vīriem par malkas ievešanu.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18:00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 19.02. PIRMDIENA OTRĀ BAZNĪCAS jubilejas garīgās sagatavošanās diena.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:05 Sv. Mise par pr. Pāvilu

18:30 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 20.02. OTRDIENA GREG.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Staņislavu.

 • 21.02. TREŠDIENA sv. Pētera Damiāna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušo Irēnu

14:00 – Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā(SMOLANY). Litenes aprūpes centrā.

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 22.02. CETURTDIENA SV. PĒTERA KATEDRA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISEpar mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 23.02. PIEKTDIENA sv. Polikarpa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena GREG.

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas mammu Elgu

 • 24.02. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras  (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

LŪGŠANA KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ (Pēc sv. Komūnijas) Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  11.02. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena, svētība slimniekiem
10:00 – SV. MISE
 par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18.00 Sv. MISE…

*12.02.  PIRMDIENA 10.00 – SV. MISE… 18.00- SV. MISE..Pēc vakara Sv. Mises visi sirsnīgi aicināti uz tikšanos pirms Lielā Gavēņa ar pankūkām vai citiem gardumiem savā groziņā.

*13.02. OTRDIENA 18.00- SV. MISE  ...

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

*14.02 PELNU TREŠDIENA (Lielā Gavēņa sākums) SV. CIRILA, MŪKA, UN SV. METODIJA, BĪSKAPA, EIROPAS AIZBILDŅU svētki. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
10.00 Sv. Mise … + Litānija Sv. Jāzepa godam
*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 18.00 –SV. MISE…  

*15.02CETURTDIENA 
10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei
18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

*16.02. PIEKTDIENA. 17:00 KRUSTACEĻŠ, kuru vadīs 1 Roze.18.00 –SV. MISE…  

*17.02. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par Margrietiņām. 18.00 –SV. MISE…  

*18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA. + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE…..

*19.februārī mūsu baznīcas OTRO jubilejas garīgo sagatavošanos visas dienas garumā vadīs

Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes prāvests Māris Zviedris. Svētās Mises ar konferenci 10:00, 15:05 un 18:30.

Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*Pāvests Francisks aicina visus uz Evaņģēlija lasīšanu, lai labāk iepazītu Jēzu. Tāpēc Lielā Gavēņa laikā pēc katras Sv. Mises lasīsim Evaņģēliju lai dziļāk iepazītu Jēzus dzīvi, darbību un Viņa sludināto Labo Vēsti. Lūdzu neaizejiet uzreiz projām!

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

*Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 12.02. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušiem Juri un Jāni

18.00- SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 13.02. OTRDIENA, GREG

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE Par Arvi (v), lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 • 14.02. TREŠDIENA PELNU TREŠDIENA (Lielā Gavēņa sākums) SV. CIRILA, MŪKA, UN SV. METODIJA, BĪSKAPA, EIROPAS AIZBILDŅU svētki

10.00  Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. SMOLANY

14:00 Sv. Mise Tirza par mirušo Irēnu.

18.00 Sv. Mise par Valentīnu Birznieci

 • 15.02. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 16.02. PIEKTDIENA GREG

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas tēta Voldemāra veselību

 • 17.02. SESTDIENA Var pieminēt septiņus svētos, Servitu Ordeņa dibinātājus

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  4.02. 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv.MISE… Ūdens un sāls svētīšana.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

*5.02.  PIRMDIENA sv. Agates piemiņas diena  10.00 – SV. MISE…, 18.00- SV. MISE  … Sv. Agatas piemiņas dienā var svētīt maizi un ūdeni

*6 .02. OTRDIENA sv. Pāvila Miki un biedru piemiņas diena  18.00- SV. MISE  …

*7.02TREŠDIENA 10.00. – SV. MISE  …+ Litānija Sv. Jāzepa godam

*14:00 Sv. Mise Daukstes.aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novadaaprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*8.02CETURTDIENA  sv. Hieronīma Emiliāna, sv. Žozefīnes Bakhitas, jaunavas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*9.02. PIEKTDIENA

18.00 SV. MISE…

*10.02. SESTDIENA  sv. Sholastikas, jaunavas piemiņas diena.

10:00 – SV. MISE par Priesteriem no Dzīvās rozes14.00 Sv. Mise Rankā… 18.00 –SV. MISE…  

*11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena.Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena, svētība slimniekiem

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv. MISE…

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

*Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

*Paldies visiem, kuri piedalījās vakar Baznīcas sakopšanā un dekorāciju novākšanā. Tas bija ļoti operatīvi.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
18.00 Sv. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 5.02. PIRMDIENA. sv. Agates piemiņas diena
  9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par mirušo Jāni dvēseles šķīstīšanu un atbrīvošanu.
  18
  .00 Sv. MISE GREG. par mirušo Irēnu
 • 6.02. OTRDIENA, sv. Pāvila Miki un biedru piemiņas diena . GREG
  17:15 
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par māmiņas Melānijas dvēseli
 • 7.02. TREŠDIENA
 • 9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
 • 10.00 Sv. Misepar mirušo Deilu (s) un Laimoni (v)
  14:00 Sv. Mise GREG. par mirušo Irēnu. Daukstes aprūpes centrā.
  18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
 • 8.02. CETURTDIENA sv. Hieronīms Emiliāns un sv. Žozefīne Bakhita, jaunava 
  9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam 
  10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu
  18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda
 • 9.02. PIEKTDIENA GREG
  17.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par mirušo Juri, lai Dievs viņa dvēseli ieved mūžīgajā mierā.
 • 10.02. SESTDIENA sv. Sholastikas, jaunavas piemiņas diena
  9:15 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par Priesteriem no Dzīvās rozes
  14.00 Sv. Mise Rankā…
  18:00 – SV. MISE 
  GREG. par mirušo Irēnu
 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA. Vispasaules slimnieku diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
  10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,
  18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  28.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA

V.Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18.00 Sv. MISE…

*29.01.  PIRMDIENA  Rīgas garīgā semināra svētki. Es būšu Rīgā. SV. MISE nenotiks.
Par mirušo Jurkāni Annu SV. MISE BŪS PIEKTDIEN.

*30 .01. OTRDIENA  18.00- SV. MISE… Sv. Filomenas pasludināšanas par svēto, atceres diena un relikviju godināšana.

*31.01TREŠDIENA sv. Jāņa Bosko piemiņas diena

10.00 – SV. MISE … + Litānija Sv. Jāzepa godam

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

*1.02CETURTDIENA  Mēneša I ceturtdiena  10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.
*Pēc  vakara Sv. Mises Svētā stunda

*2.02PIEKTDIENA KUNGA PREZENTĀCIJAS svētki (Konsekrēto personu diena). Mēneša I piektdiena. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši
(sveču svētīšana un procesija).

10:00 – SV. MISE… 18.00 SV. MISE…

*3.02. SESTDIENA  V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā. Sv. Blazija, bīskapa un mocekļapiemiņas diena, šajā dienā svētī sveces un ar tām dod svētību pret kakla slimībām.

10:00 – SV. MISE par labdariem…  Pēc SV. Mises aicinu visus palīdzēt novākt eglītes un dekorācijas. 18.00 –SV. MISE…

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. Ūdens un sāls svētīšana.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 18.00 Sv. MISE…

*Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

*Piektdien Baznīcai tika atvesta malka 40 m3, samaksājām par to 1000€

*Paldies vīriem par malkas ievešanu.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

*Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 28.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA V.Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18
.00 Sv. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

 • 29.01. PIRMDIENA. Rīgas garīgā semināra svētki
  SV. MISE nenotiks. Es būšu Rīgā. Par mirušo Jurkāni Annu SV. MISE BŪS PIEKTDIENĀ.
 • 30.01. OTRDIENA.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāni Tabūnu

 • 31.01. TREŠDIENA. sv. Jāņa Bosko piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par Artūru lai Dievs dāvā veselību

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 1.02. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā stunda

 • 2.02. PIEKTDIENA. KUNGA PREZENTĀCIJAS svētki (Konsekrēto personu diena) Mēneša I piektdiena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Jurkāni Annu. 18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 3.02. SESTDIENA. V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā
 1. Blazija, bīskapa un mocekļa un sv. Oskara, bīskapa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem

18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

 • 4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena

Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

1918  –  1998  –  2018

Mūsu draudzes Jubilejas Gads

 Dārgās māsas un brāļi Kristū! Šogad Dievs savā bezgalīgajā labestībā un žēlsirdībā ir dāvājis mūsu draudzei īpašu dāvanu – divus bezgala skaistus svētkus – mūsu Latvijas simto jubileju un mūsu draudzes jaunās baznīcas divdesmito jubileju. Aicinām jūs visus apvienot sagatavošanos šiem svētkiem un katram pārdomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt savai Latvijai un savai draudzei svētkos. Dāvanas var būt dažādas, gan materiālas, gan garīgas, bet tās ir jāsagatavo savlaicīgi, lai abas apaļās jubilejas mēs visi varētu svinēt ar patiesu prieku un gandarījumu par paveikto.

Mūsu Arhibīskaps aicināja, lai īpaši Jubilejas Gadā „mēs viens otram sniedzam atbalstu un skatāmies viens uz otru ar mīlestības, ar Dieva acīm, nevis ar tādu tiesājošu un kritikas pilnu skatienu! Lai tādā veidā mainās gaisotne visā mūsu sabiedrībā, mūsu draudzē un mūsu ģimenēs.”

Laiks rit ļoti ātri, tādēļ uzsāksim gatavošanos abiem nozīmīgajiem svētkiem jau šodien un izmantosim katru iespēju augt garīgumā un mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko, un palīdzēt citiem cilvēkiem atjaunot savu ticību un augt garīgumā un tuvākmīlestībā.

Mūsu draudzē šajā jubilejas gadā būs daudz dažādu piedāvājumu, tādēļ katrs varēs atrast sev piemērotu veidu, kā iesaistīties svētku sagatavošanā. Aiciniet arī citus cilvēkus ar savu piemēru un labu vārdu.

Jubilejas gadā mūsu baznīcā atklājam

Draudzes garīgo dāvanu grāmatu.

Kas tas ir?

Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām, kuras saturu veidosim mēs paši. Tajā mēs varēsim visa gada garumā ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Piemēram, ģimene var apsolīt kopīgi lūgt Rožukroni vai citas lūgšanas katru dienu vai vienu dienu nedēļā visa gada garumā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Padomājiet un izmantojiet iespēju dot savu ieguldījumu svētku sagatavošanā! Aicinām iesaistīties visu vecumu cilvēkus, gan bērnus un jauniešus, gan vecāko paaudzi. Šo grāmatu noliksim Svētās Mises laikā 19.janvārī uz altāra kopā ar upurdāvanām.

Aicinām visus piedalīties mūsu baznīcas Jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Tā būs 100 cilvēku brīvprātīga iesaistīšanās regulārās lūgšanās mūsu Tēvzemes nodomā vienu stundu katru mēnesi. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Sīkāku informāciju par šo akciju varēsiet iegūt, izlasot bukletus.

Gulbenes draudzei 2018.gads ir īpašs, jo šogad svinēsim mūsu Latvijas 100 gadu jubileju un 19.decembrī apritēs 20 gadi, kopš varam lūgties mūsu draudzes jaunajā baznīcā.

Tādēļ aicinām visu vecumu cilvēkus, kuriem Latvija un Baznīca ir sirds lieta, iesaistīties jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Latvijas 100 gadu jubilejai veltīsim regulāras lūgšanas mūsu Tēvzemes nodomā. Aicinām tajās brīvprātīgi iesaistīties 100 cilvēkus, kuri lūgsies  visa gada garumā vienu stundu mēnesī, vienalga kādā laikā un kurā vietā. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Dievs zina visas mūsu vajadzības, bet Viņš gaida, lai mēs Viņu lūdzam. Nepaliksim vienaldzīgi!!!

KĀ UN KO LŪGT VIENAS STUNDAS LAIKĀ PAR LATVIJU?

 Šajā stundā tu vari lūgties, lasot Svētos Rakstus, lūgties Rožukroni vai citas lūgšanas. Vari arī klusā sirds lūgšanā adorēt Vissvētāko Sakramentu.

Tev ir iespēja savu stundu sadalīt vairākās daļās un katrā no tām lūgt par konkrētām lietām, piemēram:

 • Lūdz par valdībām un varām, likumdošanu, par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus.
 • Lūdz par cilvēkiem, kurus pazīsti, par radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem kurus mīli, un par tiem, kurus mīli par maz.
 • Lūdz par Baznīcu Latvijā, par garīdzniekiem, draudzēm, paaicinājumiem, kristiešu vienotību un Latvijas garīgo atmodu;
 • Lūdz par evaņģelizāciju, lai Dieva vārds skanētu katra cilvēka sirdī Latvijā un pasaulē;
 • Lūdz par visiem slimiem, atstātiem, vientuļiem un tiem, kurus Dievs tev sūta katru dienu;
 • Lūdz par jaunatni, bērniem un izglītības iestādēm, lai Dievs atver viņu sirds acis patiesai mīlestībai, taisnībai un ticībai.

 

Lūgšana par Latviju:

Lūgsimies par mūsu Latviju un īpaši par tiem, kas ir ziedojuši sevi tās neatkarībai un brīvībai, kā arī par tiem, kas ir cietuši no represijām, miruši trimdā, izsūtījumā. Mēs pateicamies viņiem un Tev, Dievs, par viņu upuri un lūdzam darīt mūs viņu piemiņas cienīgus. Lai viņu mantojums mūs dara pazemīgus, modrus un garā stiprus! Lai piedošana ieved mūs izlīgšanā, žēlsirdība – mīlestībā un pateicība – patiesā lūgšanas garā. Kungs Jēzu, Tu esi mums atvēris durvis uz brīvību, māci mums to meklēt, atrast un īstenot no dienas dienā!

Mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus. Kungs, apturi, lūdzu, visus lēmumus, kas var Latvijai un tās tautai kaitēt. Dāvā savu gudrību cilvēkiem, kas ir pie varas.

Kungs, atver mūsu acis, lai mēs redzam, cik daudz dāvanu esam saņēmuši no Dieva. Mums ir sava valoda, brīva valsts un labi cilvēki, mēs varam apmeklēt baznīcu bez bailēm no vajāšanas par mūsu ticību.

Lūdzam Tevi, Kungs, par visām ģimenēm, par bērniņiem, kas tiek gaidīti, un par tiem, kuri nav gaidīti.

Kungs, dāvā ikvienam Latvijas cilvēkam žēlastību un gudrību atbildīgi dzīvot savā zemē un to gudri pārvaldīt. Tēvs, atmodini mūsos drosmi šodien un vienmēr izdarīt to izvēli, kas nāk par svētību mūsu ģimenēm, kopienām un tautai. Atmodini mūsos drosmi mīlēt Tevi, Dievs, mīlēt savu ģimeni, līdzcilvēkus un savu valsti. Svētī, Dievs, un sargā katru Latvijas cilvēku, lai visas paaudzes no zīdaiņa līdz sirmgalvim ir laimīgas savās mājās.

DIEVA MĀTE, Māras zemes Karaliene, aizlūdz par Latviju!

KRISTU, Dieva Dēls, apžēlojies par mums un uzklausi mūs!

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!!!

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība  21.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 *21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENASv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE…

*22.01.2018  PIRMDIENA sv. Vincenta, diakona un mocekļa piemiņas diena

10,00- SV. MISE … Paldies pr. Ingaram un visiem, kas piedalījās Baznīcas jubilejas pirmajā garīgās sagatavošanās dienā. Atsaucība bija liela. Es vēlētos dzirdēt un uzzināt Jūsu viedokli un atsauksmes par šo dienu norisi turpmāk. Tāpēc pirmdien, visas dienas garumā, gaidīšu Jūsu telefona zvanus, vai uz sarunām Baznīcā tos, kuri piedalījās.

*23 .01. OTRDIENA  18.00- SV. MISE … Sirsnīgs paldies par visiem Baznīcas jubilejas gada logo iesniegtajem projektiem – tie ir skaisti. Tāpēc pēc Sv. Mises būs Baznīcas jubilejas gada pasākumu organizatoru tikšanās lai pārdomātu kā tos vislabāk izmantot. Aicinu!

*24.01TREŠDIENA sv. Franciska no Sales, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena
7:30 Sv. Mise… + Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00 Sv. Mise …Līgo aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem! 18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

*25.01CETURTDIENA SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki. Šodien noslēdzas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību ( No 18. – 25. janvārim lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. Pilnas atlaidas, ja piedalās lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā).

10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā, par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda.

*26.01. PIEKTDIENA sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena 

18.00 SV. MISE …

*27.01. SESTDIENA  sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE … 18.00 –SV. MISE  

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA. Sv. Toma no Akvīnas, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena. V. Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE…

* Marijas Skola aicina uz sesiju no 16 līdz 18. februārim Balvos.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE  par Inesi un Vanesu.

 • 22.01.2018 PIRMDIENA. sv. Vincenta, diakona un mocekļa piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agnesi vārda dienā.

 • 23.01. OTRDIENA. 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Edgaru, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības ceļā uz pestīšanu.

 • 24.01. TREŠDIENA sv. Franciska no Sales, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Ābolu ğimeni

11:00 Sv. Mise… Līgo aprūpes centrā

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās..

 • 25.01. CETURTDIENA SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki. Šodien noslēdzas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ābolu ğimeni

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 26.01. PIEKTDIENA sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Eleonoru un Antonu

 • 27.01. SESTDIENA sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Broņislavu

 • 28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 14.I 2018.

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE…

*15.01.2018  PIRMDIENA  10.00 – SV. MISE…

*16 .01. OTRDIENA  18.00- SV. MISE  …

*17.01TREŠDIENA sv. Antonija, abata, piemiņas diena 10.00 – SV. MISE… + Litānija Sv. Jāzepa godam  

*14:00 Sv. Mise … Litenes aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novadaaprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18.01CETURTDIENA  Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. No 18. – 25. janvārim lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. Ja iespējams, pēc sv. Mises pie atvērta tabernakula jānoskaita kāda no apstiprinātajām litānijām. Var arī dziedāt Svētais Dievs, pievienojot lūgšanu Par Baznīcas vienību no lūgšanu grāmatas Slavējiet Kungu, 234. lpp. Pilnas atlaidas, ja piedalās lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā

10:00 – SV. MISE… Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. *18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc  vakara Sv. Mises Slavēšana

*19.01. PIEKTDIENA  (garīga sagatavošanās) PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos,visas dienas garumā, vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns. 10:00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI. 15:05; 18:30.

*20.01. SESTDIENA sv. Fabiāna, pāvesta un mocekļa un sv. Sebastiāna, mocekļa piemiņas diena

10:00 – SV. MISE… 18.00 – SV. MISE…

*21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA sv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00-Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. 18.00 Sv. MISE.

*Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās. Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

*Līdz 17-ajam janvārim tiek izsludināts konkurs par Baznīcas 20 gadu jubilejas logo jeb emblēmu, – vizuālo veidolu, ko visa gada garumā varētu izmantot afišās, ielūgumos, baneros un reklāmai.

*19 janvārī PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos, visas dienas garumā, vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns. Sv. Mises ar konferenci: 10:00; 15:05un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas, par kopīgo Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam iesaistīties Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumu organizēšanā. Ir liels prieks, ka mūsu draudzē ir cilvēki, kuri grib kalpot, kuriem ir daudz labu ideju, bet es zinu, ka noteikti vēl ir cilvēki, kuriem ir skaistas idejas un kuri var personīgi aktīvi iekļauties to realizēšana šī gada laikā. Gaidām uz Jūsu atsaucību.

*Paldies vīriem par malkas ievešanu.

*17. febr. 18.00 Rēzeknē piedāvājam apmeklēt Gruzīnu komponista Kančeli kino un teātra mūzikas koncertu pieteikties pie Luda.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

* 14.01.2018 II SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISEpar Aleksandru un Elizabeti.

 • 15.01. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Elizabeti Mikolajczyk 62 dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās
žēlastības un Dieva svētību

 • 16.01. OTRDIENA, 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par priesteri Wojciechu dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības un svētību kalpojumā.

 • 17.01. TREŠDIENA sv. Antonija, abata, piemiņas diena

10.00 Sv. Mise par Anniju, lūdzot Dieva aizsardzību, atbrīvošanu un veselību.

14:00 Sv. Mise… Litenes aprūpes centrā.

 • 18.01. CETURTDIENA Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valdi, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības atrast atrast patiesības ceļu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana.

 • 19.01. PIEKTDIENA (garīga sagatavošanās).

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

15:05 – SV. MISE   

18:30 – SV. MISE   

 • 20.01. SESTDIENA sv. Fabiāna, pāvesta un mocekļa un sv. Sebastiāna, mocekļa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par Rudzīšu, Nagļu un Skroderu dzimtas mirušajiem.

 • 21.01. III SVĒTDIENA sv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Inesi un Vanesu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

(http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/ekumenisms/lugsanu-nedela-par-kristiesu-vienotibu.html)

No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām. 1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem – sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir, pāvestu, no kura arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība. Savukārt, 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu. Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno 349 Baznīcas, kas tiecas uz vienotību, vēlas kopīgi liecināt un kalpot. Katoliskā Baznīca piedalās šajā ekumeniskajā iniciatīvā, kaut gan nav iestājusies Pasaules Baznīcu padomē. Materiālus pārdomām lūgšanu nedēļā Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome kopīgi izstrādā kopš 1968. gada.

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 7.I 2018

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*7.01. SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētkiMēneša I svētdienā Vissv.Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;

*10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. *18.00 Sv. MISE…

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

Pēc Kompletorija noslēdzas Kristus dzimšanas svētku laiks

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*8.01.2018 PIRMDIENA *10.00 -SV. MISE …

*9.01. OTRDIENA *18.00- SV. MISE … Pēc Sv. Mises tikšanās Baznīcas jubilejas pasākumu organizēšanā.

*10.01TREŠDIENA Sv. Filomenas mocekle dzimšanas diena. *10.00 SV. MISE …+ Litānija Sv. Jāzepa godam. *14.00 – SV. MISE… Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*11.01CETURTDIENA  *10:00 – SV. MISE … Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. *Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles Stunda

*12.01. PIEKTDIENA   *18.00 SV. MISE …

*13.01. SESTDIENA  sv. Hilārija, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

*10:00 – SV. MISE par jubilāriem… *14.00 Sv Mise Rankā… *18.00 –SV. MISE …

*14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

*10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

*18.00 Sv. MISE …

*Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās: tikšanās ar priesteriem, kuri šeit kalpojuši, lūgšanas, slavēšana, rekolekcijas vai kas cits… Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

Tāpēc, ļoti aicinu visus, kuri var, grib un spēj iesaistīties šo Baznīcas jubilejas pasākumu organizēšanā, atbalstīšanā ar idejām, savām spējām zīmēšanā, noformēšanā, žurnālistikā, darbā ar datoru, pasākumu koordinēšanā vai sniedzot citu palīdzību. Aicinu otrdien pēc Sv. Mises uz tikšanos.

*Līdz 17-ajam janvārim tiek izsludināts konkurss par Baznīcas 20 gadu jubilejas logo jeb emblēmu, – vizuālo veidolu, ko visa gada garumā varētu izmantot afišās, ielūgumos, baneros un reklāmai.

***19 janvārī PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos,visas dienas garumā,***

***  vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns.***

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Paldies par jūsu dāvanām un mīlestību.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 7.01. SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu.

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 8.01.2018 PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agritu un viņas ğimeni lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības

 • 9 .01. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Tīnu Strupku, lūdzot nepieciešamās žēlastības un Dieva svētību.

 • 10.01TREŠDIENA

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise par mirušajiem- Mariju, Veroniku un Aleksandri.

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā

 • 11.01. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par atbrīvošanu no Jezebelas gara

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 12.01. PIEKTDIENA

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Guntas (s) veselību pēc operācijas.

 • 13.01. SESTDIENA sv. Hilārija, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par jubilāriem

14.00- Sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par m. Eliju un vecākiem, pateicībā par visām žēlastībām.

 • 14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Aleksandru un Elizabeti

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 • VISIEM MŪSU DĀRGAJIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM UN CIEMIŅIEM . NOVĒLAM JAUNAJĀ GADĀ DIEVA ŽĒLASTĪBAS PERSONĪGAJĀ DZĪVĒ, ĢIMENĒS UN DARBĀ.

LAI DIEVS DĀVĀ MĪLESTĪBU, MIERU, PRIEKU, PACIETĪBU, OPTIMISMU UN LABU VESELĪBU.

 • LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU JAUNĀ GADA DIENU!

Lai Dievs svētī caur sava vis mīļā Dēla Sirdi!

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 31.XII 2017

JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LAIKS.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI Svētība ģimenēm Svētās Ģimenes svētkos. 10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv. MISE. PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU. Vecā gada noslēgumā pēc Sv. Mises 18:00 būs Vissv. Sakramenta uzstādīšana un himna Dievs, mēs Tevi slavējam…(Te Deum laudamus…). Par himnas dievbijīgu nodziedāšanu vai recitēšanu Baznīca dod iespēju saņemt pilnas atlaidas.

*1.01.2018 PIRMDIENA VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svētki. Jaunais gads – Miera diena. Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Nāc, Svētais Gars…” 10.00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. *18,00- SV. MISE par Eināru, lai Dievs pasargā no ļaunā gara viltībām un palīdz nosargāt ģimenes mieru, mīlestību un īpašumu. Sv.Mises laikā būs iespēja uzsākt lūgšanu kāda nedzimuša bērna nodomā, kura dzīvība ir apdraudēta. Būs bērna garīgā adopcija.

*2 .01. OTRDIENA sv. Bazilija Lielā un sv. Gregora no Naziansas, bīskapu un Baznīcas doktoru,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem: Dominiku, Vitoldu, Juri un Mariju. *DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

*3.01TREŠDIENA Vissvētā Jēzus Vārda piemiņas diena 10:00 par Ābolu ģimeni… + Litānija Sv. Jāzepa godam *14:00 Sv. Mise Daukstu aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*4.01CETURTDIENA Mēneša 1 ceturtdiena 10:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu un visu viņas ģimeni (PL). Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. *18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā Stunda.

*5.01. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena Slimnieku apmeklēšana. 18.00 SV. MISE par elektropreču veikala vadītāju Aināru un viņa ģimeni.

*6.01. SESTDIENA  KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) obligātas svētki. Mēneša I sestdiena. Krīta, vīraka, zelta un sudraba rotaslietu svētīšana. Ar pasvētīto krītu mēs apzīmējam māju durvis ar burtiem C + M + B. Nozīme tam ir trijos līmeņos. 1) Kristus Epifānijas svētki ir sasaistīti ar trim gadījumiem: ar Jēzus kristību (latiņu valodā:  “Baptesimus”)ar kāzām Kānā (lat.: “Matrimonium”), ar triju Ķēniņu apmeklēšanu (tas ir izrunāt ar latiņu vārdu “Cogito”, kas nozīmē „es iepazīstu”). 2) Šie burti ir no vārdiem: “Christus Multorum Benefactor” jeb “Christus Mansionem Benedicat”, kas nozīmē „Kristus daudziem labdariem svētī” jeb „Kristus mājokļus svētī”. 3) No IX gadsimta šos burtus ņemtu, lai atgādinātu triju Ķēniņu vārdus: Casper (Kacper), Melchior un Baltazar. Pāvesta sūtnim Baltijas valstīs V.E. Pedro Lopesam Kintanam konsekrācijas gadadiena (kons. 06.01.2003.). V.E. bīskapam emeritus Antonam Justam konsekrācijas gadadiena (konsekrēts 1996.g.06.01.).

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 -SV. MISE par Edgaru, Nikolaju un Dace, par veselību, atbrīvošanu un veiksmi.

*7.01. II SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki. Mēneša I svētdienā Vissv.Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam…

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18.00 Sv. MISE MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

* Pēc Kompletorija noslēdzas Kristus dzimšanas svētku laiks.

*Paldies visiem, kuri bijāt kopā ar mums Kristus Dzimšanas svētku oktāvas svētajās Misēs un citos pasākumos.

*Paldies Gulbenes mūzikas skolas orķestrim un meiteņu ansamblim par skaisto koncertu, paldies to vadītājiem un diriģentam Donātam. 

*Paldies kas piedalījāties draudzes eglītes sagatavošanā, par telpu dekorēšanu, dāvanu gatavošanu. Māsām paldies par sagatavoto teātri un citiem pārsteigumiem. Paldies visiem kas bija kopā eglīte sadraudzībā.

*Paldies par jūsu dāvanām un mīlestību.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

Sv. Mises laikā laulātie varēs atjaunot laulības solījumus. Un pēc tam speciāla svētība ģimenēm.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE. PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

 • 1.01.2018 PIRMDIENA VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svētki. Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Nāc, Svētais Gars…” Sv. Mises laikā būs bērna garīgā adopcija.

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00  SV. MISE par Eināru, lai Dievs pasargā no ļaunā gara viltībām un palīdz nosargāt ģimenes mieru, mīlestību un īpašumu

 • 2 .01. OTRDIENA sv. Bazilija Lielā un sv. Gregora no Naziansas, bīskapu un Baznīcas doktoru,

17.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem: Dominiku, Vitoldu, Juri un Mariju

 • 3.01TREŠDIENA Vissvētā Jēzus Vārda piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 –  Sv. MISE par Ābolu ģimeni   

14:00 – SV. MISE Daukstu aprūpes centrā

 • 4.01. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu un visu viņas ģimeni (PL)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā Stunda

 • 5.01. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par elektropreču veikala vadītāju Aināru un viņa ģimeni

 • 6.01. Mēneša I sestdiena KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) obligātās svētki

Krīta, vīraka, zelta un sudraba rotaslietu svētīšana.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 – SV. MISE par Edgaru, Nikolaju un Dace, par veselību, atbrīvošanu un veiksmi

 • 7.01.II SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam…

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! 

 Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 24.XII 2017

Svetīgus+Kristus+Dzimšanas+Svētkus!

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši.

10:00-SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7).

19.15–Draudzes ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts.

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise, par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,  pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

*25.12. PIRMDIENA  MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI 10.00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. 18,00- SV. MISE  par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (8). Ūdens un sāls svētīšana.      Ziedojumi diecēžu kūrijām

*26 .12. OTRDIEN A SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI 10.00 –SV. MISE  par Valentīnu 84. dzimšanas dienā. 16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS. 18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (9)

*27.12TREŠDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI 11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā; par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (10). Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpo cilvēkiem! Aicināti pievienoties visi, kuri dzīvo Līgo tuvumā. 18.00 Sv. Mise par mirušajiem (Gulbenes baznīcā)

*28.12CETURTDIENA  SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, svētki; SVĒTĪBA BĒRNIEM

10:00 – SV. MISE par Jāņa Sietiņa dzimtas mirušajiem. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramentauzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*29.12. PIEKTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU  oktāva   10:00.SV. MISE par Valentīnu un Pēteri, lai Dievs dāvā veselību. Pēc Sv. Mises sagatavošanās darbi draudzes eglitei.
 18.00 SV. MISE lūdzot Dieva svētības priestera Andžeja kalpojumam.

*30.12. SESTDIENA  JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU  oktāva 10:00 – SV. MISE par pilsētas un novada vadību, policistiem, ugunsdzēsējiem, zemessargiem un mediķiem.

 *11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM. 18.00 –SV. MISE  lai Dievs svētī Irēnu viņas dzimšanas dienā un dāvā visas nepieciešamās žēlastības. 

*31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēmSv. Mises laikā laulātie varēs atjaunot laulības solījumus. Un pēc tam speciāla svētība ģimenēm.

18.00 SV. MISE PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

* 1.01.2018  PIRMDIENA  VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svinības. Sv. Mises laikā būs iespēja uzsākt lūgšanu kāda nedzimuša bērna nodomā, kura dzīvība ir apdraudēta. Būs bērna garīgā adopcija.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā.

 • Paldies visiem, kuri palīdzējāt Kristus dzimšanas svētku sagatavošanā un norisē:
 • Paldies ansamblim “Gaismas stariņi” par visiem Adventa laika koncertiem un arī šī vakara koncertu. Īpašs paldies vadītājai Ditai un Tīnai.
 • Paldies māsām Edītei un Konsuelai par dāvanu sagatavošanu Litenes pansionāta cilvēkiem, par baznīcas dekorācijām un par visu citu palīdzību.
 • Paldies draudzes vīriem par eglīšu atvešanu un malkas sagādi kurinātavā.
 • Paldies Staņislavam Gžibovskim par dāvātajām eglītēm.
 • Paldies Žanim elektriskajiem darbiem un citu palīdzību.
 • Paldies Aleksandrai, paldies, par logu dekorācijām.
 • Paldies Visiem, kuri tīrīja baznīcu, sniegu ap to un palīdzēja baznīcas sakārtošanā, paldies jums.
 • Paldies Jānim Brūniņam par dažādu darbu organizēšanu svētkiem.
 • Paldies Ludim par traktora dokumentu pārrakstīšanu.
 • Paldies Visiem, kuri šovakar kalpoja liturģijā, ministrantiem, dziedātājiem, ērģelniecei Indrai.
 • Paldies elektropreču veikala vadītājam Aināram par dāvātajām konfektēm bērnu eglītei.
 • Paldies Ābolu ģimenei par dāvināto un sagādāto malku.
 • Paldies Aivitai, par prezbitērija un zakristijas uzkopšanu. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA

Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts. 

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

 • 25.12. PIRMDIENA, MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS obligātās svinības.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00  SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (8).

Ūdens un sāls svētīšana.      Ziedojumi diecēžu kūrijām

 • 26.12. OTRDIENA SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Valentīnu 84. dzimšanas dienā

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (9)

 • 27.12TREŠDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI

11.00 Līgo AC aprūpes centrā SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (10).

18:00 SV. MISE par mirušajiem.

 • 28.12. CETURTDIENA SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, SVĒTKI; SVĒTĪBA BĒRNIEM

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jāņa Sietiņa dzimtas mirušajiem

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 29.12. PIEKTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva . sv. Toma Beketa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valentīnu un Pēteri, lai Dievs dāvā veselību

18:00 – SV. MISE lūdzot Dieva svētības priestera Andžeja kalpojumam

 • 30.12. SESTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par pilsētas un novada vadību, policistiem, ugunsdzēsējiem, zemessargiem, skolotajiem un mediķiem.

*11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

18:00 – SV. MISE  lai Dievs svētī Irēnu viņas dzimšanas dienā un dāvā visas nepieciešamās žēlastības. 

 • 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 17.XII 2017

ADVENTA LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*18.12. PIRMDIENA 10.00– SV. MISE(1) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.

Pēc Sv. Mises baznīcas uzkopšanas, tīrīšanas talka.

*19.12. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE (2) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.

*20.12TREŠDIENA 10:00 – SV. MISE (3) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu + LitānijaSv. Jāzepa godam

*14:00 Sv. Mise Litenes aprūpes centrā.  Aicināti visi kas dzīvo Litenes un tuvu šai vietai! Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mums šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*21.12CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE (4) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu. Pēc Sv.Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā.

*22.12. PIEKTDIENA  10:00.SV. MISE (5) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu. Pēc Sv. Mises eglīšu uzstādīšana un baznīcas dekorēšana svētkiem.

*23.12. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par běrniem, jauniešiem un jaunām ğimeněm. 18:00 – SV. MISE (6) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši.10:00 – SV. MISE (7) par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu.*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts. *20:00 – Vigīlijas Svētā Misepar Gulbenes un Alūksnes draudzēm. Pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

*25 XII: PIRMDIENA Kristus dzimšanas svētki   * 10:00, 18:00 – Svētā Mise. Ūdens un sāls svētīšana.

*26 XII: Otrdiena sv. Stefana, pirmā baznīcas mocekļa svētki * 10:00, *18:00 – Svētā Mise.

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

*27 XII: Trešdiena SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS JĀNIS svētki                 *11.00 Līgo AC, *18:00-Svētā Mise

*28 XII: Ceturtdiena sv. nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki       *10:00, *18:00 – Svētā Mise

*29 XII: Piektdiena Kristus Dzimšanas svētku oktāvā                 *10:00, *18:00 – Svētā Mise

*30 XII: Sestdiena Kristus Dzimšanas svētku oktāvā                   *10:00, *18:00 –  Svētā Mise

11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

*31 XII: SVĒTDIENA SV. ĢIMENE – JĒZUS, MARIJA UN JĀZEPS, svētki    *10:00, 18:00 – Svētā Mise

*01 I: PIRMDIENA VISSV. JAUNAVA MARIJA, dIEVA MĀTE, obligātās svinības *10:00, 18:00 – Svētā Mise

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Sirsnīgi pateicos par pienu, torti u.c. saldumu ziedošanu un sagatavošanu kakao bērniem sestdienā pēc rīta Rorātu svētās Mises.

*Paldies pr. Arnim par mūsu draudzes rekolekciju vadīšanu un pr. Ingaram par iespēju pieņemt grēksūdzes. Paldies par Jūsu atsaucību un līdzdalību rekolekcijās, tās bija labi apmeklētas un lai Dievs dod arī bagātus Svētā Gara augļus!

*Baznīcas teritorijā bija veca kļava, kas no iekšpuses bija sākusi trupēt. Tā varēja sašķelties un, lūztot, apdraudēt cilvēku dzīvības, un sabojāt baznīcas žogu. Tāpēc draudzes padomē tika pieņemts lēmums to nozāģēt, kas arī šonedēļ ceturtdien tika izdarīts.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

 • 18.12. PIRMDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (1)

 • 19.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (2)

 • 20.12TREŠDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (3)+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise…  Litenes aprūpes centrā

 • 21.12. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (4)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 22.12. PIEKTDIENA

9.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (5)

 • 23.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (6).

 • 24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
Pēc sv. Mises – oblāšu kopīga laušana 
un salūts.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 10.XII 2017

ADVENTA LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu

*‘’Caritas Latvija’’ aicina iegādāties īpašās ‘’Caritas’’ labdarības sveces, tādā veidā ar ziedojumiem atbalstot ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām un trūcīgos. Lai šīs sveces gaisma spīd arī mūsu mājās.

* Mises laikā pasvētījām oblātes. Tā ir vienkārša maize, kuru lauzīsim pie Kristus Dzimšanas svētku galda novēlot Dieva svētību. Tāds žests aicina mūs savstarpēji viens otram piedot un censties būt dāsniem kā maize. Par oblātēm varam brīvprātīgi ziedot malkai un draudzes remontiem uzliktajā blakus kastītē.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*11.12. PIRMDIENA sv. Damāzija I, pāvesta.  10:00  SV. MISE par Eugeniju

*12.12. OTRDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes. 18:00 – SV. MISE par Lucijanovu dzimta mirušajiem

*13.12TREŠDIENA sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena. Pāvestam Franciskam ordinācijas (ord. 13.12.1969.)10:00- SV. MISE par + Jāzepu miršanas gadadienā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par dvēselēm šķīstītavā.

18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem.

*14.12CETURTDIENA.  Sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena.  Rekolekciju diena draudzē būs konferences, grēksūdzes, sarunas ar priesteriem. Rekolekcijas vadīs pr. Arnis Maziļevskis. Grēksūdzes pieņems arī mūsu dekanāta priesteri.  

10:00 – SV. MISE par Juri, lai atgriežas pie Dieva + konference

Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija.

15:05 – SV. MISE… + konference  

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. + konference.

*15.12. PIEKTDIENA 10.00 SV. MISE par priesteri Karolu (8)

*16.12. SESTDIENA  7:30 – Rorātu Sv. Mises(ar svecēm)– par tiem kas lūdzas Margrietiņās

Sv. Mise Rankas muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas katoļu kapelā, plkst. 14.00. Sv. Misi celebrēs Smiltenes draudzes prāvests pr. Juris Škapars. Dziedās Gulbenes katoļu draudzes bērnu ansamblis “Gaismas stariņi”.

*17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Didzi lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*18 decembrī pēc Sv. Mises 10:00 baznīcas uzkopšanas, tīrīšanas talka.

* 22 decembrī pēc Sv. Mises 10:00 eglīšu uzstādīšana un baznīcas dekorēšana svētkiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Kā katru gadu varēsiet ziedot arī saldumus– pie Baznīcās durvīm lielajā kastē- bet šoreiz tie būs Litenes pansionāta cilvēkiem, kuri ir kā bērni un vienmēr ļoti gaida saldumus.

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

* 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu

 • 11.12. PIRMDIENA sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena

9.15– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Eugeniju lai Dievs dāvā savu žēlastību  

 • 12.12. OTRDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Lucijanovu dzimtas mirušajiem

 • 13.12TREŠDIENA sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena Viņa Svētībai pāvestam Franciskam ordinācijas (ord. 13.12.1969.)

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par + Jāzepu miršanas gadadienā.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. TIRZAS aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 14.12CETURTDIENA REKOLEKCIJU DIENA DRAUDZĒsv. Jāņa no Krusta piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Juri lai atgriežas pie Dieva. + KONFERENCE

15:05 – SV. MISE… + KONFERENCE

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. + KONFERENCE

 • 15.12. PIEKTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteri Karolu (8)

 • 16.12. SESTDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – Rorātu Sv. Mises(ar svecēm)  par Margrietiņām

14.00 – SV. MISE Ranka            /           Pļaviņas

 • 17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

                                  Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!                  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

  

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 3.XII 2017

ADVENTA LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*03.12. Adventa I SVĒTDIENA Vissv. Sakramenta adorācija mēneša I svētdiena

10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadienā lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*04.12. PIRMDIENA sv. Barbaras un sv. Jāņa no Damaskas piemiņas diena 7:30 – SV. MISE par Barbaru, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības

*05.12. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mirušo + Aleksandru (v). Draudzes padomes tikšanās un aicinu  visus , kuriem ir vēlēšanās, labā griba un tuvākmīlestība, lai organizētu, vadītu palīdzētu Kristus dzimšanas svētku pasākumos mūsu draudzē.

*06.12TREŠDIENA sv. Nikolaja, bīskapa piemiņas diena 10.00- SV. MISE par priesteri Jaremu.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

*14:00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā. Aicināti visi kas dzīvo Daukstēs, Staros un tuvu šai vietai!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

*07.12CETURTDIENA  Mēneša I ceturtdiena, sv. Ambrozija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.
10:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes. Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramentauzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*PĒC VAKARA SV. MISES BĪBELES STUNDA.

*08.12. PIEKTDIENA VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS obligātās svinības. Īpaša Mātes Marijas ’’Žēlastības stundas’’ diena: http://katolis.eks.lv/Dokumenti/zelastibas%20stunda.htmAicinu draudzi pulcēties uz kopīgu lūgšanu plkst.12–13, žēlastības stundā, uz kuru mūs aicina Dievmāte  Montihiari 1974 g. ar apsolījumu uzklausīt visas mūsu lūgšanas. Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša 10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.
18.00 – SV. MISE par mirušo Aldi (v).

*09.12. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par Jubilāriem.
Rorātu Sv. Mises(ar svecēm) šogad būs sestdienās plkst. 18:00. SV. MISE par priesteri Tadeušu Bialousa.

*10.12. ADVENTA II SVĒTDIENA. Pēc sv. Mises tiks  pasvētītas oblātes.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. Pēc Sv. Mises mūsu draudzē ciemosies Litenes pansionāta cilvēki ar 20 minūšu teātra izrādi. Lūdzu ieplānojiet arī tam laiku. 18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Liels paldies visiem bērniem, kuri gatavoja Rožukroņus. Šodien jūs to varat ņemt uz mājām. Bet vēl 3 bērni nav saņēmuši dāvanas par piedalīšanos konkursā.

* BĒRNI!!!     Advents ir laiks, kad gatavojam savas sirdis Jēzus atnākšanai. Vislabāk varēsim izmainīt savu sirsniņu, pildot labus darbus.  Katru labo darbu, kuru jūs izdarīsiet  līdz Kristus  Dzimšanas Svētkiem, varat uzrakstīt uz lapiņas, kuru  atnesīsiet  uz baznīcu. Šeit priekšā stāv tukša silīte, un jūs ar saviem labiem darbiņiem, kā ar sieniņu klāsiet mazajam Jēzum, sagatavotu vietu. Aicinu iesaistīties  visus bērnus.
*
Lai apgaismotu tumšo Adventa laiku visiem apkārt, „ķersim zvaigznes”. Katru dienu visa Adventa garumā, bērni, kuri piedalīsies Sv. Misē, kopa ar svētību dabūs  zvaigznīti, kuru ir jāsaglabā iedotajā maisiņā. Zvaigznītes var vākt līdz Kristus Dzimšanas Svētkiem (līdz 24.12.2017) un tad atnesīsiet tās uz baznīcu. Tad redzēsim, kuram no jums izdevās  savākt  visvairāk zvaigznītes. Uzvārētājus apbalvosim !

*Kā katru gadu varēsiet ziedot arī saldumus– pie Baznīcās durvīm lielajā kastē- bet šoreiz tie būs Litenes pansionāta cilvēkiem, kuri ir kā bērni un vienmēr ļoti gaida saldumus.

*Paldies t. Tadeušam par kalpošanu šeit Gulbenē manas prombūtnes laikā.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

* Adventa laika Sv. Mise Rankas muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas katoļu kapelā, Sestdien, 16. decembrī, plkst. 14.00. Sv. Misi celebrēs Smiltenes draudzes prāvests pr. Juris Škapars. Dziedās Gulbenes katoļu draudzes bērnu ansamblis “Gaismas stariņi”.

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 03.12.2017g.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA Vissv. Sakramenta adorācija mēneša I svētdiena.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadienā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.

 • 04.12. PIRMDIENA sv. Barbaras un sv. Jāņa no Damaskas.

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Barbaru, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 05.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo + Aleksandri (v)

 • 06.12TREŠDIENA sv. Nikolaja, bīskapa.

9:30 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par priesteri Jaremu. + Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā.

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 07.12CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena, sv. Ambrozija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISEpar priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 08.12. PIEKTDIENA VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS obligātās svinības.

Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. No 12.00-13.00 īpaša Mātes Marijas ’’Žēlastības stundas’’ diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Aldi (v).

 • 09.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jubilāriem.

18:00 – RORĀTU SV. MISE par priesteri Tadeušu Białousa

 • 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  PAR GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 26.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*26.11.parastā laikposma XXXIV svētdienā, MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS, obligātās svinības Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija. Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības. + Jāzepa vīru tikšanās.

*27.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (7)

*28.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem.

*29.11TREŠDIENA 7:30- SV. MISE par mirušo Valeriju.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

Garīgās atjaunotnes tikšanās 18:30

*30.12CETURTDIENA sv. Apustulis Andrejs, svētki10:00 – SV. MISE pateicība Dievam.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

*01.12. PIEKTDIENAVissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena, slimnieku apmeklēšana

18:00 – SV. MISE par mirušo Valeriju.

*02.12. SESTDIENA, mēneša I. sestdiena. 10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par  mirušo Wladyslawa Majewska

*03.12. Adventa I SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadiena.

Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, notiks: 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

 • 27.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (7)

 • 28.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 29.11TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par mirušo Valeriju.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

11.00 – Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

 • 30.11CETURTDIENA sv. Apustulis Andrejs, svētki

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE pateiciba Dievam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana

 • 01.12. PIEKTDIENA, Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena, slimnieku apmeklēšana

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Valeriju.

 • 02.12. SESTDIENA, mēneša I. sestdiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par  mirušo Wladyslawa Majewska

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadiena.  

                             Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!           

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 19.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*20.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

*21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem.

*22.11TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena 7.30 – SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības + Litānija Sv. Jāzepa godam

Sv. Mise Līgo aprūpes centrā ne notiek.

*23.11CETURTDIENA  sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena. 18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā. Lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

*25.11. SESTDIENA  sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena 10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm 18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

*26.11.parastā laikposma XXXIV svētdienā, MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS, obligātās svinības Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija. Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, notiks: 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem

*Sirsnīgs paldies ziedu pārdevējai Lūcijai par dāvātajiem ziediem baznīcai.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Mariju un Jāni

 • 20.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

 • 21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 22.11TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

 • 23.11CETURTDIENA sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

17.30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 25.11. SESTDIENA sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

                             Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!           

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 12.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

     10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*13.11. PIRMDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru  

*14.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mūsu mirušajiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

*15.11TREŠDIENA 7.30 – SV. MISE par priesteri Karolu (1)Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors + Litānija Sv. Jāzepa godam

*11:00 Sv. Mise  Litenes pansionātā  Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*16.11CETURTDIENA  Sv. Margarita no Skotijas.  Sv. Ģertrūde, jaunava 10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (3) Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visu dienu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

*17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7:30 – SV. MISE par Priesteri Karolu (4)

18.11. SESTDIENA  Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena. Lūgsimies, lai Dievs sargā un svētdari Māras zemi un Tās tautu. Sv. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena. 10:00 – SV. MISE par Margrietiņām… 18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu.

*19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.  

     10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks: 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu

 • 13.11. PIRMDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru

 • 14.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 15.11TREŠDIENA Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Priesteri Karolu (1)  + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā.

 • 16.11CETURTDIENA Sv. Margarita no Skotijas. Sv. Ģertrūde, jaunava.

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (2)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7: 00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Priesteri Karolu (3)

 • 18.11. SESTDIENA Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena
 1. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

                                Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!               

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 5.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības..

*6.11. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 *7.11. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem. Draudzes padomes tikšanās.

*8.11TREŠDIENA 7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam.

*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*9.11CETURTDIENA  LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki 10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības. Pēc Sv.Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

* Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

*10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

18.00- SV. MISE par + Jāzepu, Stanislavu un Henriku

11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. gadadiena (Lāčpleša diena) Pieminēsim savās lūgšanās tos, kuri atdeva savu dzīvību par Latvijas neatkarību.

10:00 – SV. MISE par Jubilāriem 14:00 sv. Mise Rankā 18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

*12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks: 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi! .

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

 • 6.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 • 7.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem

 • 8.11TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību

18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 9.11CETURTDIENA LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00.- SV. MISE par +Jāzepu, Stanislavu un Henriku

 • 11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. Gadadiena     

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem

14:00 sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī
viņas kalpošanu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 29.X 2017

*29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA. Dievkalpojumi pēc ziemas laika.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*30.10. PIRMDIENA Sv. Mise Dieva Svētā Gara godam. 7:30 – SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.
*31.10
. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

*1.11TREŠDIENA 10.00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēmVISI SVĒTIE, obligātās svinības.
 + Litānija Sv. Jāzepa godam. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

*14:00 Sv. Mise Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

*2.11CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA Ziedojumi diecēžu kūrijām.
10:00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes. 
Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).  

18:00 SV. MISE par mirušajiem, (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

*3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. SLIMNIEKU APMEKLĒŠANA. Sv. Mārtiņa no Porres, mūka, piemiņas diena. 18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

*4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena. 10:00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

    18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

*5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Helenu.

* 17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim.
Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties.

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, ja :- laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās. Lai mums būtu vieglāk saņemt šo dāvanu (pēc iespējām katru dienu), tad vai pēc vakara Mises vai 18:00, mēs kopā dosimies uz kapiem, lai tur aizlūgtu par mirušajiem. Lūdzu, paņemiet kādas svecītes, kā mūsu lūgšanas zīmi, kuru atstāsim kapos.

No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos Sakrālās kulturas centrā. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

* Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

* Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

 • 30.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena.

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

7:30 SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 31.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 1.11TREŠDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10.00 SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

17:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

19:00 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 2.11CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena. VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA.

10:00 SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam- par mūsu mirušajiem tuviniekiem.

18:00 SV. MISE par mirušajiem (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

 • 3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

 • 4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā. Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena.

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V. J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 SV. MISE par mirušo Helenu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! 

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 22.X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*23.10. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par Kutru ģimenes mirušajiem sv. Jāņa Kapestrāna piem. diena

*24.10. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

*25.10TREŠDIENA 7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri(v).+LitānijaSv. Jāzepa godam.

*11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*26.10CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.
Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.*Pēc  vakara Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

*27.10. PIEKTDIENA  18:00 – SV. MISE par mirušajiem-Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija

*28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki 10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm. 18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

*29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA Dievkalpojumi pēc ziemas laika

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE…

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Vakardien bija tikšanās tiem, kuri lūdzās par priesteriem “Margrietiņās”. Sirsnīgs paldies par jūsu lūgšanām, tās mums ir ļoti svarīgas! Tikšanās laikā bija doma izvedot “Margrietiņu” bīskapam Viktoram Stulpinam, kurš ir kalpojis šeit Gulbenē. Tos kuri gribētu lūgties par bīskapu Viktoru, lūdzu pieteikties pie Astras.

*Sirsnīgi pateicamies Jānim Brūniņam un Jānim Strapcānam par darbu pie žoga metināšanas.

*Piektdien pirmo reizi ar mūsu draudzes traktoru vedām malku. Liels paldies Ludim par traktora remontu un sagatavošanu gan zāles pļaušanai, gan malkas vešanai un īpaši par piekabes konstruēšanu un izgatavošanu.

*Sirsnīgi pateicamies vīriem par malkas savešanu kurtuvē un sakraušanu pie šķūņa.

*Paldies visiem bērniem, kuri jau izgatavojuši savu Rožukroni un atgādinu, ka vēl ir laiks līdz oktobra beigām to izdarīt. * Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties

*No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

 • 23.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Kutru ğimenes mirušajiem

 • 24.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi

 • 25.10TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri (v)+ Litānija    Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Līgo aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 26.10CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

 • 27.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija.

 • 28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE…

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 15.X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA. Šodien Baznīca aicina lūgties par misijām. Šodien ziedojumi misiju atbalstam *Ūdens un sāls svētīšana. Svētdienas skolas nodarbības plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī plkst. 17.00.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

*16.10. PIRMDIENA 7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselībuPL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienāSv. Mise māsu klosterī.

 *17.10. OTRDIENA 18:00 – SV. MISE  Par mirušo Albertu. Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

*18.10TREŠDIENA 7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni. Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

*11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*19.10CETURTDIENA 10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti ErnuPēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises Slavēšana.

*20.10. PIEKTDIENA 18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļuticību.

*21.10. SESTDIENA 10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās. Pēc Mises tikšanās.

18:00 – SV. MISE…

*22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

Mūsu draudzes baznīcā īpašie aizlūgumi par visiem mirušajiem, kuru  vārdus Jūs ierakstīsiet aizlūgumu lapiņā, notiks:2., 7., 14., 21., 28. XI. Tad būs celebrēta Svētā Mise un citas lūgšanas par mirušajiem. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim.
Tas ir jāizdara līdz 2. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties

No 3.-5. novembrim Marijas skolas rudens sesija notiks Balvos Sakrālās kulturas centrā. Pieteikties pie Ivetas 26426063.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*Paldies visiem Fatimas vakara dalībniekiem par kopīgu lūgšanu.

*25.oktobrī  11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara

 • 16.10. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselību. PL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienā, Sv. Mise māsu klosterī

 • 17.10. OTRDIENA Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Albertu

 • 18.10TREŠDIENA Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Litenes pansionātā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 19.10CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti Ernu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana

 • 20.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļu ticību.

 • 21.10. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās

18:00 – SV. MISE

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā

                              Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 08. X 2017

*8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā.

*9.10. Pirmdiena 7:30 – SV. MISE par Zandu viņas dzimšanas dienā.

Sirsnīgi pateicos visiem, kas piedalījās malkas talkā! Aicinu ap pulksten 17.00 uz malkas talkas turpinājumu, ja ir labi laika apstākļi, ja nelīs lietus.

*10.10. Otrdiena 18:00 – SV. MISE par Ženiju.

*11.10Trešdiena 7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā.

*14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā. Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Tāpēc visi aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas piedalījās ar mani šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!

*18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ar lūgšanu ,slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib ieiet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei, un dalīties ar to.

*12.10ceturtdiena 10:00 – SV. MISE Dantis ( Szczecinki 4).Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramentauzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv.Misei.

*18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām,kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

*13.10. piektdiena 18:00 – SV. MISE par mirušo Annu Jasminu.

*Pēc Sv. Mises visus  aicinām uz pēdējo Fatimas vakaru kopš Dievmātes parādīšanās Fatimas bērniem pirms 100 gadiem. Fatimas vakars sāksies; 17:00 ar Stundiņu dziedājumiem Vissvētākās Jaunavas Marijas godam un slavēšanu. 18:00 Sv. Mise, pēc Sv. Mises, Rožukronis, Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai un individuāla svētība ar Vissvētāko Sakramentu. Vakara nobeigumā visi aicināti uz sadraudzību un agapi, līdzi ņemot groziņus.

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča Uzaicinājums.

Noslēdzoties simtgadei kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā, aicinu iespēju robežās šā gada 13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas. Parādoties bērniem, Jaunava Marija aicināja viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir vienīgie līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās. Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei. Arī Svētais tēvs Francisks ir aktualizējis Fatimas vēstījumu un ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā. Vēlu Dieva svētību un izturību labajā!

*14.10. sestdiena 10:00 – SV. MISE par šī mēneša jubilāriem, par tiem kam vārda dienas un citām jubilejām .

18:00 – SV. MISE  par mirušo Uldi…

*15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

*Baznīca aicina lūgties par misijām. ZIEDOJUMI MISIJU ATBALSTAM.

*Ūdens un sāls svētīšana.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

*Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

*18. oktobrī 11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā

*25.oktobrī  11:00  Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

*Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus

*https://www.facebook.com/katolujauniesi –mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

 

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 • 1.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni, lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

 • 2.10. Pirmdiena Sv. Sargeņģeļi, piemiņas diena.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Svētās Terēzes no Lizjē godinātājiem

 • 3.10. Otrdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Dzīvā Rožukroņa 1. Rozes dalībniekiem

 • 4.10Trešdiena Sv. Francisks no Asīzes, piemiņas diena.

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE …..+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14.00 – SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”. Par slimniekiem un visiem, kuri cieš, lai viņi meklētu savu patvērumu un dziedināšanu Jēzus Kristus brūcēs. Lai Jēzus apžēlojas un dziedina viņus

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 5.10ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 6.10. piektdiena Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena. Sv. Bruno, priesteris

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Antonu

 • 7.10. sestdiena V.J. Marija, Rožukroņa Karaliene, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas Dzīvajās Rozēs un viņu ģimenēm.

18.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

 • 8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi 01. X 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 1. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
 • 10.00 Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, mežā un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • 1. oktobrī sākas Rožukroņa mēnesis.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 1. oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Otrdienā pēc Sv. Mises 18.00 būs draudzes padomes tikšanās.
 • Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī būs svētdienās plkst. 17.00.
 • Trešdienās plkst. 18.30 notiek tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem.Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiek Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā.Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem kuri piedalījās ar mani šajās Svētajās Misēs un kalpoja cilvēkiem.
 • 4. oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • 11. oktobrī Svētā Mise Tirzas aprūpes centrā
 • 18. oktobrī 11:00 Svētā Mise Litenes pansionātā.
 • 25. oktobrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
 • 7. oktobrī pēc Sv. Mises “Dzīvās Rozes” formācijas tikšanas.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem.
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi – mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus
 • . Svētās Filomenas figūras projekts ir sagatavots. Drīz to varēsiet apskatīt arī jūs un izteikt savu viedokli par to.
 • Sirsnīgs paldies visiem par ziediem un rudens veltēm, kas grezno mūsu baznīcu. Un ļoti īpašs paldies klostermāsām par darbu ziedu un dekorāciju veidošanā.
 • Paldies vīriem par darbu malkas talkā. Un pirmdien pirms 17.00 aicinu atnākt vēl ne tikai vīrus, bet arī stiprākas sievas, jo malka ir sausa un viegla.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 24.09. svētdiena parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9.00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību.

 • 25.09. Pirmdiena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par mirušo Valentīnu Nukšu

 • 26.09. Otrdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par finansiālo brīvību

 • 27.09. Trešdiena sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. Mise par Vanesu dzimšanas dienā, lūdzot svētību veselību un nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

11.00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanu lūgšanu grupas tikšanās 

 • 28.09 ceturtdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. † pāvests Jānis Pāvils I 1978

Pēc sv. Mises slavēšana

 • 29.09 piektdiena SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki

7.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 Sv. Mise par Ansi Līpenīti, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu.

 • 30.09. sestdiena sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par svētceļniekiem un svētceļojuma garīgajiem un materiālajiem labdariem un viņu ģimenēm.

14.00 Sv. MISE RANKĀ par godu baznīcas gadadienai.

18.00 sv. Mise par mūsu pilsētas un novada iedzīvotājiem un pašvaldību vadītājiem.

 • 01.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; (euharistiskā procesija). Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Paziņojumi 24. IX 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 24. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena
 • 29. septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki
 • 30. septembrī, plkst. 14.00. Svētā Mise par godu baznīcas gadadienai Rankas Muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas Katoļu Kapelā, Svēto Misi celebrēs Priesteris Juris Škapars, Smiltenes draudzes prāvests
 • 1. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
 • 10.00 Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, mežā un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • 1. oktobrī sākas Rožukroņa mēnesis.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 1. oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Ansambļa „Gaismas Stariņi” nodarbības arī būs svētdienās plkst. 17.00.
 • Trešdienās plkst. 18.30 notiek  tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem.Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiek Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā.Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem kuri piedalījās ar mani šajās Svētajās Misēs un kalpoja cilvēkiem.
 • 27. septembrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
 • 4. oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • 11. oktobrī Svētā Mise Tirzas aprūpes centrā
 • 18. oktobrī 11:00 Svētā Mise Litenes pansionātā.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem.
 • Sirsnīgi pateicos par uzdāvināto sūkni baznīcas centrālapkurei un par sūkņa apmaiņu
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi – mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.
 • 29 septembrī plkst. 18:00 ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm, Rīgas Kristus Karaļa draudzē, Meža prospektā 86-1, Rīgā. Šoreiz īpaši aicinām piedalītiesbērnus un jauniešus. Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā MiseAIZLŪGŠANA PAR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM. Organizē: Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”. Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, grīdas vaskošanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

 • 17.09. Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 SV. MISE par Kristīni un viņas vīru, lai Dievs svētī viņu ğimeni un dāvā Svētā Gara gudrību bērnu kristīgā audzināšanā.

 • 18.09. Pirmdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena *V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par priesteri Pāvilu

 • 19.09. Otrdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par mirušo Pēteri.

 • 20.09. Trešdiena sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. Mise par Viju, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

10:00 Sv.  Mise LITENES PANSIONĀTĀ  par mirušo + Weronika  Kozļowska (PL)

 • 21.09 ceturtdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par + Miliju un Baložu dzimtas mirušajiem

18:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.  + BĪBELES STUNDA

 • 22.09 piektdiena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Māri vārda dienā, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

14:00 Sv. Mise TIRZAS APRŪPES CENTRĀ par Pr. Karolu lai Dievs svēti un sarga. 

 • 23.09. sestdiena sv. Pio no Pjetrelčīnas (Francesco Forgione), priestera, piemiņas diena

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 SV. Mise par Māri dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu .

 • 24.09. parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9:00 Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm,

Rīgas Kristus Karaļa draudzē, šoreiz īpaši aicinām piedalīties

 BĒRNUS UN JAUNIEŠUS

29 septembrī plkst. 18:00, Meža prospektā 86-1, Rīgā.

Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise,

aizlūgšana par bērniem un jauniešiem.

Organizē: Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”.

Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048)

 

 

Paziņojumi 17. IX 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZE

 • 17. septembrī Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena.
 • 21, septembrī SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS MATEJS, svētki.
 • 24, septembrī Parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena.
 • 29, septembris plkst. 18:00 Slavēšana Rīgā Kristus Karaļa draudzē, Slavēšanas nodoms veltīts Latvijas ģimenēm: bērniem un jauniešiem. Īpašs aizlūgums par bērniem un jauniešiem
 • 30, septembrī 10:00 ar Sv. Misi sāksies mūsu draudzes svētceļnieku tikšanās. Aicināti ari visi svētceļojuma garīgie un materiālie labdari ar savam ģimenēm.
 • 1, oktobrī Sv. Misē pateiksimies Dievam par Viņa dāvāto Svētību mūsu laukos, dārzos, meža un saimniecībās un ari par šī gada savākto ražu. Svinēsim ražas svētkus.
 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies oktobrī plkst. 17.00. Gaidīsim bērnus kopā ar vecākiem. Svētdienas skola sagatavo bērnus Grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie skolotājas Palmīras tel. 26480153.
 • Katru trešdienu plkst. 18.30 būs tikšanās ar lūgšanu, slavēšanu, mācību un aizlūgumiem. Aicinu visus, kas grib iet dziļāk savā personīgā lūgšanā un garīgajā dzīvē, kas vēlas aizlūgt par citiem un kopīgā lūgšanā meklēt Dieva gribu mūsu draudzes garīgās dzīves izaugsmei un dalīties ar to.
 • Katru trešdienu notiks Svētās Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātā. Tāpēc, aicinu visus, kuri var iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus, vai satiktos un parunātos ar šiem cilvēkiem un nestu Dieva mīlestību.
  • septembrī 10:00 Svētā Mise būs Litenes pansionātā.
  • septembrī, piektdien 14:00 Svētā Mise būs Tirzas aprūpes centrā.
  • septembrī 11:00 Svētā Mise būs Līgo aprūpes centrā.
  • oktobrī 14:00 Svētā Mise būs Daukstes aprūpes centrā ‘Dzērves’.
 • Pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu Rīgas Garīgajam Semināram, lūdzu Jūs, kā katru gadu, atbalstīt Semināra virtuvi ar dārzeņiem, ievārījumiem, sulām un citām rudens veltēm no Jūsu dārziem..
 • https://www.facebook.com/katolujauniesi–mūsu draudzes jauniešu aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook”.
 • Mobilajiem tālruņiem iespējams internetā lejupielādēt aplikāciju „Convocatis”, kas satur dažādu vērtīgu lūgšanu tekstus.
 • Paldies arhitektei Annai-Inārai par darbu organizēšanu un vadīšanu malkas šķūņa jumta labošanā un žoga remontdarbu projekta izveidošanā. Paldies ari darba brigādei, kas šo darbu veica.
 • Mūsu dārzi ir izrotāti ar skaistiem ziediem. Sirsnīgi lūdzu neaizmirst arī par to, lai ziedi no dārziem kā mūsu darba auglis rotātu arī mūsu draudzes baznīcas altārus. Gaidu Jūsu atvērtību un no sirds pateicos visiem, kuri nes ziedus no saviem puķudārziem baznīcas izrotāšanai. Parasti ziedu maiņa notiek sestdienās, lai sagatavotu baznīcu svētdienai. Tāpēc sirsnīgi lūdzu, lai ziedus nestu piektdienās vai sestdienās no rīta. Lai Dievs, visa skaistuma Radītājs, ir mūžam slavēts!
 • PateicosJums par baznīcas sakopšanu, grīdas vaskošanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

DIEVA SVĒTĪBA LAI JŪS PAVADA VISU NĀKAMO NEDĒĻU!

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

No 22.-24. septembrim notiks nedēļas nogales rekolekcijas par aicinājuma izzināšanu. Īpaši noderīgas tās būs tiem, kuri vēl apsver domu šogad uzsākt Samuēla gadu. Pieteikšanās pie m. Zanes, rakstot kalpones@gmail.com līdz 20. septembrim.

 1. septembrī notiks draudžu Caritas grupu kalpotāju tikšanās. Plkst. 10:00 Rīgas Sv. Franciska baznīcā būs Svētā Mise, pēc tam sekos tikšanās Katoļu ielā 14. Būs kopīga lūgšana, Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska uzruna, kalpotāju liecības un sadraudzība. Visi laipni aicināti!

Rīgas Katoļu ģimnāzija šī gada 30. septembrī svin 25 gadu jubileju. Aicināti skolas absolventi un skolotāji. Vairāk informācija sekos RKĢ mājaslapā rkgimnazija.lv un Facebook, un Katolis.lv

Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6” Saldū

Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.
Semināra norises laiks: 22.09. plkst. 19.00 – 24.09.2017. plkst. 14.00.
Semināra norises vieta: Saldus Sv. Gregora kristīgas misijas centrs, Lielā iela 26, Saldus.
Semināra dalības maksa: 25.00 EUR
Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.
Pieteikšanās semināram līdz 17.09.2017.
Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064
Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods (apliecībai), draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pats.
Līdzi jāņem: gultas veļa, apavi dejas nodarbībai un možs noskaņojums. Tā kā katrā istabiņā ir arī virtuvīte, līdzi var ņemt kafiju, tēju personīgām kafijas pauzēm.

Semināra programma

22.09. Piektdiena
18.00-19.00 Ierašanās, reģistrācija un iekārtošanās (katrā istabiņā ir visas labierīces un virtuvīte. Jāņem gultas veļa)
19.00 – 19.45 Vakariņas
20.00 – 21.30 Interaktiva nodarbība „Etniskā un kristīgā identitāte”. Vada katehēzes speciālists Matias Heins (Matthias Hein)
21.30 Vakara lūgšana
22.00 Naktsmiers

23.09. Sestdiena
8.00 Lūgšana
8.30 Brokastis
9.00 – 10.30 Inkulturācija evaņģelizācijas un katehizācijas procesā. Pr. Pēteris Skudra (Vidzeme)
11.00 – 12.30 Latviskas tradīcijas katoļu Baznīcā. Pr. Aigars Bernāns (Latgale)
12.45 – 13.30 Pusdienas
14.00 – 15.30 Jāņa Rozentāla muzeja apmeklējums un brīvais laiks
15,30 – 17.30 Tikšanās ar Suitu sievām. Sadziedāšanās
18.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16
19.00 -19.30 Vakariņas
19.45 – 21.15 Latvietība un kristietība. Pr. Andris Vasiļevskis (Kurzeme)
21.15 Uzruna, svētība un stiprinājums jaunajam mācību gadam. Pr. Aleksandrs Stepanovs
22.30 Izvēles programma (naktsmiers, dalīšanās iespaidos, uc.)

24.09. Svētdiena
8.00 Rīta lūgšana
8.30 Brokastis
9.00 – 10.30 Dejas meditācija „Deja un identitāte”. Nodarbību vada māsa Diāna OP
11.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16
12.00 Pusdienas
12.45 – 13.45 Apaļais galds (dalīšanās ar iespaidiem, idejas turpmākai sadarbībai, uc.)
14.00 Mājupceļš

Jubilejas gads

1918  –  1998  –  2018

Mūsu draudzes Jubilejas Gads

 • Pāvesta vizītes programma būs šāda:

08:20         Ierašanās Rīgas starptautiskajā lidostā

08:50         OFICIĀLĀ SAGAIDĪŠANAS CEREMONIJA/ pie Rīgas pils (Visi laipni aicināti!)

09:30         Pāvesta uzruna valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiskajam korpusam/ Rīgas pilī (Ieeja ar ielūgumiem.)          Svētā tēva uzruna

10:10         ZIEDU NOLIKŠANA pie Brīvības pieminekļa (Visi laipni aicināti!)

Ceļš “papamobilī” no Brīvības pieminekļa uz Rīgas Domu (Visi laipni aicināti! Kaļķu iela, Šķūņu iela, Doma laukums.)

10:40         EKUMENISKS DIEVKALPOJUMS/ Rīgas Domā (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva uzruna

Ceļš “papamobilī” no Rīgas Doma uz Rīgas Sv. Jēkaba katedrāli (Visi laipni aicināti! Jēkaba iela, Klostera iela.)

11:50         RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLES APMEKLĒJUMS (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva sveiciens

16:30         SVĒTĀ MISE Aglonā (Visi laipni aicināti! Ieejas kartes varēs saņemt katoļu draudzēs, sākot no 9. septembra; ieeja Aglonas bazilikas laukumā no plkst. 9.00. Ļoti ieteicams ierasties jau līdz plkst. 14.00.) Svētā tēva homīlija

Visas dienas garumā pie Brīvības pieminekļa un Doma laukumā būs novietoti ekrāni, uz kuriem varēs vērot pāvesta Franciska vizītes gaitu citās norises vietās.

 

 *Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās: tikšanās ar priesteriem, kuri šeit kalpojuši, lūgšanas, slavēšana, rekolekcijas vai kas cits… Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

*CETURTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. 

19.04.  jubilejas garīgo sagatavošanos, visas dienas garumā, vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Sv. Mises ar konferenci: 10:00; 15:05un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas, par kopīgo Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

*No 4. februāra līdz 15. aprīlim Latvijā norisināsies svētās māsas Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojums pa Latvijas draudzēm. No 14. – 19.martam tās būs mūsu Baznīcā. No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS, tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis. 3 jubilejas garīga sagatavošanās.

* DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības (www.healingoffamilies.com) mūsu DRAUDZĒ 2018.gada 24.martā vadīs pr. Arnis Maziļevskis.
Uz rekolekcijām jāierodas ar AIZPILDĪTĀM ANKETĀM, kuras neviens cilvēks nelasīs, taču no to aizpildīšanas atkarīgi rekolekciju augļi Jūsu dzimtas dzīvajos/mirušajos/nākamajās paaudzēs. Uz rekolekcijām lūdzam pieteikties savlaicīgi pie Astras un saņemt anketas, rakstot e-pastu uz adresi1astoklosa@gmail.com

19.februārī mūsu baznīcas OTRO jubilejas garīgo sagatavošanos visas dienas garumā vadīs Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes prāvests Māris Zviedris. Svētās Mises ar konferenci 10:00, 15:05 un 18:30. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju.

Sludinājums bērniem 

 Zelta graudi

  Mūsu bērni Lielā Gavēņa laikā, sākot no Pelnu trešdienas, katru svētdienu saņems īpašus graudiņus. Graudiņus vāksim speciālajā trauciņā, graudiņš pie graudiņa, lai uz Lieldienām …– tas būs pārsteigums mums visiem, kas būs no graudiņiem!!! Ceram, ka mūsu bērni aktīvi piedalīsies Sv. Misēs visa Gavēņa laikā, lai no graudiem mums  kaut kas interesants sanāktu. Aicinu visus bērnus!!!

Bērni saņems arī citus, garīgus graudiņus. Tas būs Lielā Gavēņa kalendārs katrai dienai un Dieva Vārdi no Evanģēlija lasījumiem. Tos saņems bērni katru svētdienu kopā ar svētību. Vecākiem un vecvecākiem vajadzēs palīdzēt mazākiem bērniem izlasīt un paskaidrot tekstu. Visus aicinu nedēļas laikā pārdomāt, ko Dievs grib mums pateikt caur Svētiem Rakstiem.

Vai tev ir 10 minūtes ?

Vai kādreiz domāji : kas ir 10  (…) minūtes tavas aizņemtās dienas laikā? Tas ir mazais brīdis, kurā īpaši neko daudz nevaram izdarīt. Bet, kā būtu, ja katru dienu 10 minūtes veltītu Svēto Rakstu lasīšanai? Grūti? Sarežģīti? Neiespējami? Bet varbūt izdosies?

Lai īstenotu Jēzus Vārdus:

„Atgriezieties un ticiet Evaņģēlijam” ,

gribam no jauna pieskarties tieši Evaņģēlija vārdiem.

Sākot no Lielā Gavēņa laika  piedāvājam tādu iespēju mūsu Baznīcā. Pēc katras Sv. Mises tieši 10 minūtes, ne mazāk, ne vairāk, kopīgi, skaļi lasīsim Evaņģēliju. Tie, kuri katru dienu nevar piedalīties Sv. Misē un attiecīgi Sv. Rakstu lasīšanai, var mājas apstākļos ari katru dienu pievienoties mūsu Bībeles maratonam. Pamēģiniet. Dodiet iespēju, lai Dievs caur Svētiem Rakstiem pārmaina mūsu dzīvi, mūsu ģimenes, mūsu Dzimteni un visu pasauli.

 

 

    Gatavojoties Latvijas valsts 100 un mūsu Gulbenes baznīcas konsekrācijas 20 gadu Jubilejai  organizējam   konkursu:

„SKAISTA IR MANA LATVIJA,

UN ŠEIT IR MANA BAZNĪCA”

Konkursā var piedalīties visi!!!

Konkursā aicinām atspoguļot  savu individuālo Latvijas valsts un mūsu Baznīcas redzējumu visplašākajā izpratnē.

 • Bērniem tas būs  zīmējumu konkurss.

Zīmējumu konkursā var piedalīties bērni līdz 13 gadu vecumam. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam, A4 izmērā, tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru. Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, un kontaktinformāciju.

 • Jauniešiem no 13 līdz  20 gadu vecuma tas būs fotogrāfijas konkurss. Savus darbus (1-3 fotogrāfijas) var iesniegt elektroniski vai personīgi.
 • Pieaugušajam šis būs dzejas konkurss

Piedalīties konkursā aicināts ikviens dzejas autors, kurš sasniedzis pilngadību, neatkarīgi no vecuma un pieredzes, un kurš nav izdevis savu dzejas krājumu. Jāiesniedz iepriekš nepublicēti dzejoļi; iesniedzot dzejoli vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs.

Konkursam katrs autors var iesūtīt gan fotogrāfijas gan dzejas  elektroniski uz e-pastu:  andrstok@gmail.com vai personīgi, atnesot uz mūsu baznīcu līdz 1. aprīlim 2018 gada.

Konkursa beigās visskaistākie mākslas darbi būs apbalvoti.

 

***Dārgās māsas un brāļi Kristū! Šogad Dievs savā bezgalīgajā labestībā un žēlsirdībā ir dāvājis mūsu draudzei īpašu dāvanu – divus bezgala skaistus svētkus – mūsu Latvijas simto jubileju un mūsu draudzes jaunās baznīcas divdesmito jubileju. Aicinām jūs visus apvienot sagatavošanos šiem svētkiem un katram pārdomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt savai Latvijai un savai draudzei svētkos. Dāvanas var būt dažādas, gan materiālas, gan garīgas, bet tās ir jāsagatavo savlaicīgi, lai abas apaļās jubilejas mēs visi varētu svinēt ar patiesu prieku un gandarījumu par paveikto.

Mūsu Arhibīskaps aicināja, lai īpaši Jubilejas Gadā „mēs viens otram sniedzam atbalstu un skatāmies viens uz otru ar mīlestības, ar Dieva acīm, nevis ar tādu tiesājošu un kritikas pilnu skatienu! Lai tādā veidā mainās gaisotne visā mūsu sabiedrībā, mūsu draudzē un mūsu ģimenēs.”

Laiks rit ļoti ātri, tādēļ uzsāksim gatavošanos abiem nozīmīgajiem svētkiem jau šodien un izmantosim katru iespēju augt garīgumā un mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko, un palīdzēt citiem cilvēkiem atjaunot savu ticību un augt garīgumā un tuvākmīlestībā.

Mūsu draudzē šajā jubilejas gadā būs daudz dažādu piedāvājumu, tādēļ katrs varēs atrast sev piemērotu veidu, kā iesaistīties svētku sagatavošanā. Aiciniet arī citus cilvēkus ar savu piemēru un labu vārdu.

Jubilejas gadā mūsu baznīcā atklājam

Draudzes garīgo dāvanu grāmatu.

Kas tas ir?

Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām, kuras saturu veidosim mēs paši. Tajā mēs varēsim visa gada garumā ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Piemēram, ģimene var apsolīt kopīgi lūgt Rožukroni vai citas lūgšanas katru dienu vai vienu dienu nedēļā visa gada garumā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Padomājiet un izmantojiet iespēju dot savu ieguldījumu svētku sagatavošanā! Aicinām iesaistīties visu vecumu cilvēkus, gan bērnus un jauniešus, gan vecāko paaudzi. Šo grāmatu noliksim Svētās Mises laikā 19.janvārī uz altāra kopā ar upurdāvanām.

 

Aicinām visus piedalīties mūsu baznīcas Jubilejas akcijā   „100 rozes Latvijai”

Tā būs 100 cilvēku brīvprātīga iesaistīšanās regulārās lūgšanās mūsu Tēvzemes nodomā vienu stundu katru mēnesi. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Sīkāku informāciju par šo akciju varēsiet iegūt, izlasot bukletus.

Gulbenes draudzei 2018.gads ir īpašs, jo šogad svinēsim mūsu Latvijas 100 gadu jubileju un 19.decembrī apritēs 20 gadi, kopš varam lūgties mūsu draudzes jaunajā baznīcā.

Tādēļ aicinām visu vecumu cilvēkus, kuriem Latvija un Baznīca ir sirds lieta, iesaistīties jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Latvijas 100 gadu jubilejai veltīsim regulāras lūgšanas mūsu Tēvzemes nodomā. Aicinām tajās brīvprātīgi iesaistīties 100 cilvēkus, kuri lūgsies  visa gada garumā vienu stundu mēnesī, vienalga kādā laikā un kurā vietā. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Dievs zina visas mūsu vajadzības, bet Viņš gaida, lai mēs Viņu lūdzam. Nepaliksim vienaldzīgi!!!

KĀ UN KO LŪGT VIENAS STUNDAS LAIKĀ PAR LATVIJU?

 Šajā stundā tu vari lūgties, lasot Svētos Rakstus, lūgties Rožukroni vai citas lūgšanas. Vari arī klusā sirds lūgšanā adorēt Vissvētāko Sakramentu.

Tev ir iespēja savu stundu sadalīt vairākās daļās un katrā no tām lūgt par konkrētām lietām, piemēram:

 • Lūdz par valdībām un varām, likumdošanu, par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus.
 • Lūdz par cilvēkiem, kurus pazīsti, par radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem kurus mīli, un par tiem, kurus mīli par maz.
 • Lūdz par Baznīcu Latvijā, par garīdzniekiem, draudzēm, paaicinājumiem, kristiešu vienotību un Latvijas garīgo atmodu;
 • Lūdz par evaņģelizāciju, lai Dieva vārds skanētu katra cilvēka sirdī Latvijā un pasaulē;
 • Lūdz par visiem slimiem, atstātiem, vientuļiem un tiem, kurus Dievs tev sūta katru dienu;
 • Lūdz par jaunatni, bērniem un izglītības iestādēm, lai Dievs atver viņu sirds acis patiesai mīlestībai, taisnībai un ticībai.

Lūgšana par Latviju:

Lūgsimies par mūsu Latviju un īpaši par tiem, kas ir ziedojuši sevi tās neatkarībai un brīvībai, kā arī par tiem, kas ir cietuši no represijām, miruši trimdā, izsūtījumā. Mēs pateicamies viņiem un Tev, Dievs, par viņu upuri un lūdzam darīt mūs viņu piemiņas cienīgus. Lai viņu mantojums mūs dara pazemīgus, modrus un garā stiprus! Lai piedošana ieved mūs izlīgšanā, žēlsirdība – mīlestībā un pateicība – patiesā lūgšanas garā. Kungs Jēzu, Tu esi mums atvēris durvis uz brīvību, māci mums to meklēt, atrast un īstenot no dienas dienā!

Mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus. Kungs, apturi, lūdzu, visus lēmumus, kas var Latvijai un tās tautai kaitēt. Dāvā savu gudrību cilvēkiem, kas ir pie varas.

Kungs, atver mūsu acis, lai mēs redzam, cik daudz dāvanu esam saņēmuši no Dieva. Mums ir sava valoda, brīva valsts un labi cilvēki, mēs varam apmeklēt baznīcu bez bailēm no vajāšanas par mūsu ticību.

Lūdzam Tevi, Kungs, par visām ģimenēm, par bērniņiem, kas tiek gaidīti, un par tiem, kuri nav gaidīti.

Kungs, dāvā ikvienam Latvijas cilvēkam žēlastību un gudrību atbildīgi dzīvot savā zemē un to gudri pārvaldīt. Tēvs, atmodini mūsos drosmi šodien un vienmēr izdarīt to izvēli, kas nāk par svētību mūsu ģimenēm, kopienām un tautai. Atmodini mūsos drosmi mīlēt Tevi, Dievs, mīlēt savu ģimeni, līdzcilvēkus un savu valsti. Svētī, Dievs, un sargā katru Latvijas cilvēku, lai visas paaudzes no zīdaiņa līdz sirmgalvim ir laimīgas savās mājās.

DIEVA MĀTE, Māras zemes Karaliene, aizlūdz par Latviju!

KRISTU, Dieva Dēls, apžēlojies par mums un uzklausi mūs!

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!!!

*Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās: tikšanās ar priesteriem, kuri šeit kalpojuši, lūgšanas, slavēšana, rekolekcijas vai kas cits… Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

Tāpēc, ļoti aicinu visus, kuri var, grib un spēj iesaistīties šo Baznīcas jubilejas pasākumuorganizēšanā, atbalstīšanā ar idejām, savām spējām zīmēšanā, noformēšanā, žurnālistikā,darbā ar datoru, pasākumu koordinēšanā vai sniedzot citu palīdzību. Aicinu otrdien pēc Sv. Mises uz tikšanos.

*Līdz 17-ajam janvārim tiek izsludināts konkurss par Baznīcas 20 gadu jubilejas logo jeb emblēmu, – vizuālo veidolu, ko visa gada garumā varētu izmantot afišās, ielūgumos, baneros un reklāmai.

***19 janvārī PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos,visas dienas garumā,***

***  vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns.***