Pa Dieva pēdām… (2021_10_17)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Dieva Svētā Gara rasa

 

Ūdens lāse… rasas piliens… cik tie ir skaisti… Raugoties tajos es slavēju, Tevi Dievs, ka Tavs skaistums ir mūžīgs, Tavs Svētais Gars ir tik apbrīnojams, pat ja ūdens lāse nokritīs un iesūksies zemē, tomēr Tu radīsi to atkal no jauna!

Dabā redzamais un neredzamais ūdens ir daudzviet. Pat gaisā ir ūdens, tikai neredzams, gluži kā Dievs Svētais Gars. Taču noteiktos apstākļos ūdens, kurš ir gaisā ir it kā neredzams – gāzveida, bet kondensējoties tas kļūst redzams un fiziski taustāms, pieskārienā sajūtams.

Tāda ir dzīve Dieva Svētajā Garā, lai gan neredzama, tomēr noteiktos apstākļos, piemēram, pēc grēksūdzes, lūgšanās, pēc Sv. Komūnijas vai citu sakramentu pieņemšanas vai pēc Dieva Vārda nolasīšanas, Viņš var “kondensēties” un kļūt mums Tuvs, sajūtams, fizisks un reāls!

Lāse pie lāses veido kaut ko lielāku – peļķi, upi, jūru, okeānu. Tāpat kā no Dieva Svētā Gara veidojas Baznīca. Varbūt Svēto Garu kaut kādā mērā var salīdzināt pat ar ēteri, kas ir gaistošs šķidrumus, kuru izmanto kā narkozes līdzekli, lai varētu realizēt ķirurģiskas operācijas. Protams, ja ļaujamies, ka Dievs nāk mūsu sirdīs un veic dziedināšanas operācijas. Ja atpūšamies, guļam, slavējam, pateicamies, strādājam un lūdzamies Svētajā Garā. Pat ēteris, kas ir smagāks par gaisu, noteiktos apstākļos var kondensēties, vēl jo vairāk Dieva Svētā Gara augļi kļūst redzami pat pēc smagām cilvēka dziedināšanas operācijām, kur tiek tīrītas un rekonstruētas, sašūtas dziļas brūces.

“Un pāri palikušie no Jēkaba namā būs citu tautu starpā kā Tā Kunga rasa un kā lietus pilieni uz zāles, kas nekā negaida no cilvēkiem un nepakļaujas uz cilvēku bērniem”

(Mih  5, 6)

Tāpat ir arī ar Dieva Svētā Gara augļiem, kas materializējas reālos darbos, ja lasām Dieva Vārdu. Tajā brīdī caur mūsu sirds atvērtību un “Jā”! Dieva darbībai visa mūsu būtība tiek “kondensētā” kā rasas vai lietus piliens un kļūst redzams, gan priekā, gan labvēlībā, gan Dieva slavēšanā ar muti, kustībām, rokām, kājām gan ar roku darbu vai radot kādu lietu Tavam godam. Lielisks piemērs šeit ir mūsu Rožukroņa Karaliene – Dievmāte! Viņas pieredze pestīšanas vēsturē ir unikāla, taču brīnišķīgs piemērs, ka Dievam viss ir iespējams un ka Dieva Svētais Gars ir pārsteidzošs Savā darbībā attiecībā uz katru no mums un pilnīgi prātam neaptverams!

Nāc Dievs Svētais Gars! Esi mūsu dvēseles kondensētā rasa, ko var baudīt mēs un mūsu tuvākie, ģimene, draugi, paziņas, kolēģi un pat svešinieki. Esi mūsu ticības liecības zīme pasaulei!

Mīļā Dievmāte, esi kopā ar mums, kad lūdzamies, lai arī mūs apēno Dieva Svētā Gara klātbūtne un “Dzīvais ūdens” ielīst mūsu izkaltušajās dvēselēs un atjauno Dieva sapņus mūsos – lai tie aug un nes augļus Debesu valstībai!

To lūdzu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Inese Stoklosa


Fotobilde tapa: 2019.05.30.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Madona; Madonas novads 

 


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20