Lk 4

†M

 

Bībeles stunda


Evaņģēlijs, kuru uzrakstījis svētais Lūkass


Ceturtā nodaļa

Lk 4, 1-13 

Lk 4,14-30

Lk 4, 31-37

 

                                        

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos,
pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā!
Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs
psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas! 

(Kol 3,16)