Lk 3

†M

 

Bībeles stunda


Evaņģēlijs, kuru uzrakstījis svētais Lūkass


Trešā nodaļa

Lk 3, 1-6 

Lk 3, 7-14

Lk 3, 15-20

Lk 3, 21-38

 

 

                                        

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos,
pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā!
Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs
psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas! 

(Kol 3,16)