Lk 3, 7-14

ⴕM

Bībeles stunda


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 3, 7-14 

7. Viņš runāja ļaudīm, kas nāca pie viņa kristīties: Jūs, odžu dzimums! Kas jūs mācīja bēgt no nākamajām dusmām? 8. Tāpēc nesiet grēku nožēlošanas cienīgus augļus un nesāciet sacīt: Mums Ābrahams ir tēvs. Jo es jums saku, ka Dievs spējīgs no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus. 9. Jau cirvis pielikts pie koku saknēm. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un ugunī iemests. 10. Un ļaudis jautāja viņam, sacīdami: Ko tad mums darīt? 11. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja: Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav; un kam pārtika, lai dara tāpat. 12. Bet nāca arī muitnieki kristīties; un tie sacīja viņam: Mācītāj, ko lai mēs darām? 13. Un viņš tiem sacīja: Neņemiet vairāk, nekā jums noteikts. 14. Bet jautāja viņam arī kareivji, sacīdami: Ko mums būs darīt? Un viņš tiem sacīja: Nedariet nevienam pārestību un netaisnību un esiet mierā ar savu algu!

Jaunais tulkojums: 

7 Uz ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja: “Jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? 8 Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt: mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. 9 Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes – katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī.” 10 Ļaudis viņam jautāja: “Ko lai mēs darām?” 11 Un viņš tiem atbildēja: “Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav, un, kam ir ko ēst, lai dara tāpat.” 12 Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja: “Skolotāj, ko lai mēs darām?” 13 Tiem viņš sacīja: “Neņemiet vairāk, kā jums noteikts.” 14 Arī kareivji viņu izjautāja: “Un mēs, ko lai mēs darām?” Un viņš sacīja tiem: “Neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu.”

 

Rakstu vieta: Lk 3,7-9

Paralēlās vietas:

 • Mt 3,7-10

Līdzīga tēma:

 • Mt 23,33;
 • Mt 7,19

Atsauces:

 • Lk 3,7 par.: Mt 12,34; 16,1.11n; 1 Mak 1,64; Gudr 5,20; Rom 1,18; 2,5; 1 Tes 1,10; Ef 5,6; KoI 3,6; Dan 7,9-11; Is 13,9; Sof 1,15; 2,2n; MaI 4,1.
 • Lk 3,8a par.: Rom 2,17-29; 4,12; J 8,33.37.39.
 • Lk 3,8b par.: J 8,33.39; Mt 8,10n; Rom 2,28n; 4,11; 9,6-8; Gal 3,7.29.
 • Lk 3,9 par.: Lk 13,6-9; J 15,6; Tit 3,14; Dan 7,9-11; Is 13,9; Sof 1,15; 2,2n; MaI 4,1.

 

Rakstu vieta: Lk 3, 10-14 

Paralēlās vietas:

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

 • Lk 3,10: Apd 2,37; 16,30; 22,10; Mk 10,17; Lk 10,25; 18,18; Mt 19,16; J 6,28.
 • Lk 3,11: Mih 6,8; Os 4,1; Tob 4,8.11.
 • Lk 3,12: Lk 7,29.
 • Lk 3,14: 1 Kor 9,7; Lk 19,8.

 

                                        

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos,
pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā!
Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs
psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas! 

(Kol 3,16)