Lk 1, 5-25

ⴕM

Bībeles stunda


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 1, 5-25

Lk 5, 5. Jūdejas ķēniņa Heroda laikā dzīvoja kāds Abijas kārtas priesteris, vārdā Zaharijs, un viņa sieva, vārdā Elizabete, no Ārona cilts. 6. Bet abi viņi bija taisnīgi Dieva priekšā un nevainojami pildīja visus Kunga baušļus un noteikumus. 7. Bet viņiem nebija bērnu, jo Elizabete bija neauglīga; un abi bija veci gados. Un notika, ka viņš savureiz pildīja priestera pienākumus Dieva priekšā, 9. Un viņam, pēc priestera paražas lozējot, bija jāiet Kunga svētnīcā kvēpināt; 10. Un visi daudzie ļaudis ārā lūdza Dievu kvēpināšanas stundā. 11. Tad viņam parādījās Kunga eņģelis, stāvot kvēpināšanas altāra labajā pusē. 12. Un Zaharijs, to redzēdams, izbijās, un viņu pārņēma bailes. 13. Bet eņģelis sacīja viņam: Nebīsties, Zaharij, jo tava lūgšana ir uzklausīta: tava sieva Elizabete dzemdēs tev dēlu un tu nosauksi viņu vārdā Jānis. 14. Un Tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu. 15. Jo viņš būs liels Kunga priekšā; vīnu un reibinošus dzērienus viņš nedzers; un Svētais Gars viņu piepildīs jau mātes miesās. 16. Un daudzus Izraēļa bērnus viņš atgriezīs pie Kunga, viņu Dieva. 17. Un tas ies viņa priekšā Elija garā un spēkā, pievērsdams tēvu sirdis bērniem un neticīgos taisnīgo gudrībai, lai sagatavotu Kungam paklausīgu tautu. 18. Un Zaharijs sacīja eņģelim: Kā lai es to zinu? Jo es esmu vecs, un mana sieva arī gados. 19. Un eņģelis viņam atbildēja un sacīja: Es esmu Gabriels, kas stāv Dieva priekšā, un es esmu sūtīts, lai tev to sacītu un tev pasludinātu šo prieka vēsti. 20. Un, lūk, tu kļūsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kamēr tas notiks, tāpēc ka tu neticēji maniem vārdiem, kas savlaicīgi piepildīsies. Un ļaudis gaidīja Zahariju un brīnījās, kāpēc viņš kavējas svētnīcā. 22. Bet viņš iznācis nevarēja tos uzrunāt; un tie noprata, ka viņš dievnamā redzējis parādību. Un viņš māja tiem un palika mēms. 23. Un notika, ka izbeidzās viņa kalpošanas laiks; un viņš aizgāja savās mājās. 24. Bet pēc šīm dienām viņa sieva Elizabete kļuva grūta un nerādījās piecus mēnešus, sacīdama: 25. Tā Kungs mani svētījis; Viņš izraudzījis šīs dienas, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā.

 

Paralēlās vietas:

Līdzīga tēma:

Atsauces:

 • Lk 1,5: Jer 1,2n; Am 1,1; Dan 14,2; Mt 2,1; 1 Hr 24,10; Neh 12,4.17; Ties 13,2; Izc 6,23.
 • Lk 1,6: Rad 6,9; 7,1; 17,1; 26,5; Sk 36,13; At 4,40; 1 Ķēn 8,61; 2 Ķēn 17,4; 1 Ķēn 8,61; Ps 119,1; Ez 20,13; Mt 1,19; Lk 2,25; 23,50; Mk 6,20; Apd 10,22; Flp 3,6.
 • Lk 1,7: Lk 1,18; 2,36; 1,36; Rad 18,11; 24,1; Joz 13,1; 23,1; 1 Sam 1,1n; Rad 25,21; 29,31; 1 Ķēn 1,1.
 • Lk 1,8n: Izc 30,7n; 1 Sam 2,13; 1 Mak 1,21n; Dan 9,21; Apd 3,1.
 • Lk 1,10: Jer 26,17; Ps 141,ln; Atkl 8,3n.
 • Lk 1,11: Ties 6,12 itd.; Lk 1,28; 2,9; Apd 10,3.
 • Lk 1,12: Izc 15,16; Tob 12,16; Judt 15,ln; Ties 13,6; 6,22; Dan 7,15; 8,17; 10,11; Is 6,5 utt..; Lk 1,65; 2,9; 7,16; Apd 2,42; 5,5.11; 19,17; Atkl 11,11.
 • Lk 1,13: Lk 1,30; 2,10; Mt 1,20; 28,10; Apd 27,24; Atkl 1,17; Ties 6,23; 2 Ķēn 20,5; Dan 10,12.19; Sīr 51,11 (Rad 17,19; 26,24 itd.; Is 41,10.14); Apd 10,31; Lk 1, 60.
 • Lk 1,15: 1 Sam 2,21; Lk 1,32; Sk 6,3 (Ties 13,4n; 1 Sam 1,11); Ef 5,18; Lk 7,28.33; 1,41.67; Apd 2,4 itd.; Ties 13,5.7; 16,17; Is 49,1; Jer 1,5; Ps 22,10; Sīr 49,7.
 • Lk 1,16: 2 Hr 19,4.
 • Lk 1,17: Lk 1,76; Mt 11,10; Mk 1,2; Lk 7,27; Mal 3,1.22nn; 2 Ķēn 2,9.15; Sīr 48,10; ls 40,l nn; Mt 11,14; 17,11n; Mk 9,12n; J 1,21.25; Lk 1,76; Mt 11,10 par.
 • Lk 1,18: Rad 15,8; Ties 6,36nn; 1 Sam 10,2; 2 Ķēņ 20,8; Rad 17,17; 18,11n; Rom 4,19nn; Lk 1,7.
 • Lk 1,19: Lk 1,26; por. Dan 8,16; 9,21; 10,11.
 • Lk 1,20: ls 7,12; Lk 1,45; Apd 13,11.
 • Lk 1,23: 2 Mak 7,27; Lk 1,39.
 • Lk 1,25: Rad 21,6; 30,21; 1 Sam 1,11.

 

                                        

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos,
pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā!
Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs
psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas! 

(Kol 3,16)