LBK par draudžu darbībām (no 5.12.2020.)

Latvijas bīskapu konferences  

paziņojums par draudžu darbības ierobežojumu izmaiņām

(no 5.12.2020.)

 

Šie ierobežojumi ir saistoši līdz ārkārtējās situācijas beigām.