Kūrijas paziņojums par Covid-19 (no 24. 11.2020.) 

M

 

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas jaunais paziņojumu saistībā ar Covid-19 no 24. 11.2020. 

Sestdienā, 24. oktobrī, pēc valdības sēdes ir pieņemtas izmaiņas epidemioloģiskajos noteikumos arī attiecībā uz Baznīcām.

  • Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi (maskas un sejas vairogi).
  • Izmaiņas skar pulcēšanos uz privātiem pasākumiem (kristībām, laulībām un bērēm). Ir samazināts dalībnieku skaits: iekštelpās vienlaikus uzturas ne vairāk kā 10 cilvēku un ne vairāk kā 100 cilvēku ārtelpās. Šī norma ir saistoša no šā gada 26. oktobra līdz 31. decembrim.
  • Kārtējā dievkalpojumā tiek nodrošināts, ka: vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpas (šīs prasības ievērošanai kopējās lūgšanu zāles platība jāizdala ar 3 un var zināt cik cilvēku var pulcēties uz vienu dievkalpojumu);
  • Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā.
  • Priesteriem un kalpotājiem, kas dala Sv. Komūniju, jādezinficē rokas un ieteicams Sv. Komūnijas laikā lietot mutes un degunu aizsegu.