Draudzes lūgšanu un gavēņa ķēde (2022)

M

 

 

Sakarā ar situāciju pasaulē 2022. gadā mūsu draudze izveidoja draudzes lūgšanu un gavēņa ķēdi par mieru Ukrainā un pasaulē.

  • Šī garīgā cīņas iesākās kopā ar sv. Jāzepu, tādā ziņā, ka 10.03.2022. – dienā, kad sākas novenna pirms svētā Jāzepa lielajiem svētkiem (kas parasti notiek 19.03.)
  • Lūgšanu un gavēņa ķēdes koordinatore ir Aivita Skalbe (tel.: 28 381 064).
  • Zemāk atrodams mazs paskaidrojums par lūgšanas un gavēņa ķēdi.

 

 

Mazs paskaidrojums

par draudzes lūgšanu un gavēņa ķēdi

 

1. Gavēnis ir garīgā cīņa. Mēs, kuri esam pieņēmuši Jēzu par savu personīgo Glābēju, esam Uzvarētāju komanda, tādēļ ieteicams ik rītu lūgties ar kādu stiprinājuma lūgšanu, piemēram “Tev mūsu” + “Esi sveicināta” + 91. psalms

2. Ķēdes posmu vienotībai (vismaz no rītiem) svētīsim tās dienas gavētājus (var izmantot svētību, kas atrodama Skaitļu grāmata 6, 24-26):

TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! • TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! • TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!

Visu, kas notiek un notiks saistībā ar šo lūgšanu un tās augļiem, lai Dievs sargā un svētī caur Jēzu Kristu! Āmen.

3. Gavēņa ķēde sastāv no gavēšanas stundām (20:00 – 12:00 vai 8:00 – 16:00 vai 12:00 – 20:00 vai 16:00 – 8:00). Savā gavēšanas laikā drīkstam lietot ūdeni un/vai tēju (var būt ar citronu vai medu) un protams – nepieciešamos medikamentus. Tomēr var arī gavēt ar maizi un ūdeni visu diennakti – šādiem gavētajiem NAV jāievēro maltīšu laiki (pašam ir jāēd sev izvelētajā laikā).

4. Gavēņa laikā ieteicams lūgties (piemēram, Rožukroni, Krustaceļu, Dieva žēlsirdības kronīti, Es ticu…, Tēvs mūsu…, šautru lūgšanas u.c.), lasīt Svētos Rakstus, piedalīties Svētajā Misē un pieņemt Svēto Komūniju gavēņa ķēdes nodomos.

5. Gavēņa laikā ieteicams papildus kādu apņemšanos (piemēram, vairāk teikt mīļus vārdus cilvēkiem, atteikties no TV skatīšanās pēc pl.21, sērfošanas sociālajos tīklos, pārmērībām kaut kādās lietās, jomās utml.)

6. Gavēņa laikā ieteicams praktizēt vairāk žēlsirdības darbus, kā arī upurēt savas ciešanas, sāpes, vājumu gavēņa ķēdes nodomos.

7. Ja aizmirstam pagavēt, ieteicams atvainoties visai gavēņa ķēdes lūgšanu grupiņai (“Kungs, esi man ……….. (vārds) grēciniekam žēlīgs!”) un izsūdzēt to Dieva priekšā caur grēksūdzes sakramentu.

 


Lai Dievs mums palīdz!

Draudzes lūgšanu un gavēņa ķēdes koordinatore
Aivita Skalbe
(tel.: 28 381 064)

 

 

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.Mt 5, 9