Draudzes lūgšanu un gavēņa ķēde

M

 

Mazs paskaidrojums

par draudzes lūgšanu

un gavēņa ķēdi

 

 

Norādes lūgšanai un gavēnim

Pelnu trešdiena – 17.02. 2021. – sākam gavēt katrs savā laikā 40 dienas līdz … 04.2021.

 1. Gavēnis ir garīgā cīņa. Mēs, kuri esam pieņēmuši Jēzu par savu personīgo glābēju, esam Uzvarētāju komanda, tādēļ ieteicams IK RĪTU, lai es dzirdu vārdus, lai es izsaku savu sirdi, lai šī lūgšana nāk no sirds:
  • JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ ES SADRAGĀJU VELNA PLĀNUS, SHĒMAS UN PROGRAMMAS ŠAI DIENAI VISĀS MANAS DZĪVES JOMĀS ( var nosaukt katru – veselības, finanšu, ģimenes, attiecību, darba, ticības u.c.) UN JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ ES PASLUDINU PILNĪGU DIEVA GRIBU ŠAI DIENAI UN KRISTUS UZVARU …………. JOMĀS!
 2. Ķēdes posmiņu vienotībai ( vismaz no rītiem) svētīsim tās dienas gavētājus (var nolasīt Skaitļu grāmata 6, 24-26).
  • TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! • TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! • TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!
  • Visu, kas notiek un notiks saistībā ar šo lūgšanu un tās augļiem, lai Dievs sargā un svētī caur Jēzu Kristu!
 3. Savā gavēšanas laikā drīkstam lietot ŪDENI un/vai TĒJU (var būt ar citronu vai medu) un nepieciešamos medikamentus.
 4. Gavēņa laikā IETEICAMS LŪGTIES (piem., Rožukroni, Krusta ceļu, Dieva Žēlsirdības kronīti, novennu Dievmātei, kas atraisa samezglojumus, Es ticu… , Tēvs mūsu… , šautru lūgšanas u.tml.), lasīt Svētos Rakstus, pieņemt Sv. Komūniju gavēņa ķēdes nodomos.
 5. Gavēņa laikā ieteicama kāda papildus apņemšanās.
 6. Gavēņa laikā ieteicams praktizēt žēlsirdības darbus.
 7. Ja aizmirstam pagavēt, atvainojamies visai gavēņa ķēdes grupiņai (Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs!) un turpinām gavēt.

Lūgšanu nodomi gavēnim:

 • par situāciju, kādā atrodas mūsu zeme un visa pasaule, lai tajā visā notiek Dieva prāts un lai īstenojas Viņa valstība;
 • par ģimenes svētumu saskaņā ar Dieva plānu un par atbilstošu tam likumdošanu valsts līmenī, arī par draudzes ģimenēm (īpaši par tām, kuras prasīja aizlūgumu palīdzību);
 • par draudzes atjaunošanos Svētajā Garā, īpaši par tiem, kuri ir attālinājušies;
 • par garīdzniekiem, īpaši par priesteri Pāvilu, lai Dievs Svētais Gars vada un stiprina viņus savā kalpošanā,
 • par klostermāsām, kuras bija un ir, lai Dievs viņām dāvā žēlastību izturēt savā aicinājumā!

Lai Dievs mums palīdz!

Draudzes lūgšanu un gavēņa ķēdes koordinatore
Aivita Skalbe
(tel.: 28 381 064)

 

 

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.Mt 5, 9