Dievkalpojumi

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 23.09.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 

*23.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA. Rudens sākums. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi.

18.00 Sv. MISE par Ābolu ģimeni

 • 24.09. PIRMDIENA PĀVESTS FRANCISKS LATVIJĀ

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Pāvestu Francisku
16:30 – SV. MISE AGLONĀ

 • 25.09. Otrdiena

17.15. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

18.00. SV. MISE par mirušo Franci Kaminski

 • 26.09. Trešdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Aldi (v) lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

11.00 . LĪGO APRŪPES CENTRĀ. Sv. Mise par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

 • 27.09. Ceturtdiena sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Vanesu dzimšanas dienā.

18:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc  vakara Sv. Mises Bībeles stunda.

 • 28.09. Piektdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00- SV.MISE par Juri dziedināšanu

 • 29.09. Sestdiena SV. ERCEŅĞEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA SVĒTKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Dzērves ğimeni

18.00 SV. MISE PAR MŪSU PILSĒTAS UN NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM UN PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJIEM

 • 30.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVI SVĒTDIENA. 

  ————–RAŽAS SVĒTKI MŪSU DRAUDZĒ. ZEMES AUGĻUS, KURUS NOGĀDĀSIET BAZNĪCAI————-

  ———————–ZIEDOSIM RĪGAS GARĪGAJAM SEMINĀRAM——————–

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Draudzi

18:00 – SV. MISE par m. Eliju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 16.09.2018

*16.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA  BŪS TRANSPORTA LĪDZEKĻU SVĒTĪŠANA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par draudzi.
18
.00 Sv. MISE par Damianu un Magdu. Par dziedināšanu un atbrīvošanu. Smolany

*17.09. Pirmdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par mirušajiem Petri un Sofiju

*18.09. Otrdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena. V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
18.00 Sv. MISE par Ausmu veselību

*19.09Trešdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena. DEVĪTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA to vadīs misionārs T. Tomašs Dudziuks

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušajām Veroniku un Mariju

15:05 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

18:30 – SV. MISE par…

*20.09. Ceturtdiena  sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

10.00 SV. MISE. m. Tabitu. Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

18.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

*21.09 Piektdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

17.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
18.00 Sv. MISE par Ābolu ģimeni

*22.09 Sestdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm
18.00 SV. MISE par Ābolu ģimeni

*23.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA. Rudens sākums. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi.

18.00 Sv. MISE par Ābolu ģimeni

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 10.09.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 9.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA. VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, svētku atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  10:00 – SV. MISE par Draudzi.
  18:00 – SV. MISE

 *10.09. Pirmdiena

10:00 – SV. MISE par Nidu

 *11.09. Otrdiena

18:00 – SV. MISE par pr. Tadeušu

 *12.09. Trešdiena Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena

7:30 – SV. MISE par draudzi J.P.II

 *13.09. Ceturtdiena sv. Jāņa Hrizostoma, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.

10.00 SV. MISE par pr. Wojciech.

Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei

18.00- SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.* Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 *14.09 Piektdiena SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS svētki

18.00 Sv. MISE par m. Mariju

 *15.09 Sestdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS , Sāpju Mātes piemiņas diena

10.00 SV. MISE par Margrietiņām

14.00 SV. MISE Ranka…

*16.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA

10:00 – SV. MISE par draudzi

18.00 Sv. MISE…..

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 02-09.09.2018

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 2.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša 1 svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
  10:00- SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem.
  19:00 – SV. MISE par mirušo Ivo, lai Dievs dāvā viņam mūžīgo mieru un prieku.
 • 3.09. Pirmdiena sv. Gregora Lielā, pāvesta un Baznīcas doktora, piemiņas diena
 • Šodien sākas jaunais mācību gads.
  7:30 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
  7:30 SV. MISE par Inesi un viņas ģimeni
 • 4.09. Otrdiena
  17:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par m. Eliju
 • 5.09. Trešdiena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE…
 • 6.09. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena
  9.00
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes
  18:00 – SV. MISE par mirušo Donatu.
  Pēc vakara Sv. Mises
  SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas
 • 7.09. Piektdiena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā

V.E. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam konsekrācijas gadadiena (kons. 07.09.2013]
17:00
 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam
18:00 – SV. MISE par slimniekiem.

 • 8.09. Sestdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, svētki.
  9.00
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE…
  18:00 – SV. MISE…
 • 9.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA. VISSV. JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANA, Svētku atlaidas mūsu draudzē. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija. Šodien var svētīt graudus
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  10:00 – SV. MISE par Draudzi.
  18:00 – SV. MISE

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 26.08.2012

 • 26.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par draudzi

19.00 Sv. MISE par Mariju.

 • 27.08. Pirmdiena sv. Monikas, piemiņas diena

7.00 SV. MISE par Mariju

7.30  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

 • 28.08. Otrdiena sv. Augustīna, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00  SV. MISE par Mariju

 • 29.08. Trešdiena sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāves, piemiņas diena

18.15  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas

19.00 Sv. Mise par mirušo Valeriju

 • 30.08. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Eugeniju Kalvane

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 31.08. Piektdiena

!!!!!!!!!!!!!!!!! 7:00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!! 7:30 Sv. Mise par mirušo Viktoru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 1.09. Sestdiena Mēneša I sestdiena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE…

15.00 – Laulību  SV. MISE…

19.00 – SV. MISE par Idu un Simonu…

 • 2.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša 1 svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem.

19:00 – SV. MISE par mirušo Ivo, lai Dievs dāvā viņam mūžīgo mieru un prieku.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 19,08,2018

 • 19.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA
  ASTOTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE…

19.00 Sv. MISE…

 • 20.08. PIRMDIENA sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Silviju

 • 21.08. OTRDIENA sv. Pija X, pāvesta, piemiņas diena

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par Aivitu, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 22.08. TREŠDIENA Vissv. Jaunavas Marijas – Karalienes piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā

 • 23.08. CETURTDIENA sv. Rozes no Limas, jaunavas, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Mariju (2)

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā.
Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 24.08. PIEKTDIENA SV. APUSTUĻA BARTOLOMEJA, svētki

18.15 .Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par Irēnu un Jaroslavu Schabieņscy, lūdzot Dieva svētību ğimenē un darbā.

 • 25.08. SESTDIENA sv. Jāzepa no Kalasantas, sv. Ludviga, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

19.00 – SV. MISE par mirušo Pēteri

 • 26.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Draudzi.

19:00 – SV. MISE par Mariju (3)

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 12.08. 2018.

*12.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par draudzi

19:00 – SV. MISE par mirušo Jadvigu

 • 13.08. Pirmdiena sv. Maksimiliāna Marijas Kolbe, priestera un mocekļa sv. Ponciāna, pāvesta, un Hipolīta, priestera, mocekļu, piemiņas diena

 7.00 SV. MISE: 1)par Mariju lūdzot Dieva svētību. 2)par svētceļiniekiem un labdariem

 • 14.08. Otrdiena SV. BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svinības

 Sv. Mise [Aglonā]: 1) par svētceļiniekiem un labdariem. 2) par Ingu, par labdariem

 • 15.08. Trešdiena VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, obligātās svinības. Šodien var svētīt lauku zāles, augļus

12.00 Sv. Mise [Aglonā] par svētceļiniekiem un labdariem

18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 (Gulbene) Sv. Mise par draudzi

 • 16.08. Ceturtdiena sv. Stefana no Ungārijas piemiņas diena, Sv. Rohs.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Astru lūdzot Dieva svētību.

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 17.08. Piektdiena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par Ingu, par labdariem.

 • 18.08. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Ģertrūdes ģimeni, par dēliem un mazbērniem, lūdzot Dieva svētību.

14.00- SV. MISE RANKA

 • 19.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA

ASTOTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Draudzi, PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

19:00 – SV. MISE par Ģertrūdes ģimeni, par dēliem un mazbērniem, lūdzot Dieva svētību..

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

AGLONA  SVĒTKU KĀRTĪBA 2018

Svētdiena, 12. augusts. ĢIMENĒM VELTĪTA DIENA

10:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise, laulībā doto solījumu atjaunošana
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – Svētā Mise saderinātajiem, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Pirmdiena 13. augusts

07:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – Svētā Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam
             Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Lūgšanu vakars
24:00 – Svētā Mise, nakts  adorācija bazilikā

Otrdiena, 14. augusts

07:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09:00 – Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11:00 – Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12:00 – Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
16:00 – Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  obligātās svinības

18.00  Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)

18.30  Vesperes

19.00  Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija,  Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)

22.00  Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā

24.00  Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)

1.00-7.00 adorācija bazilikā    

15.augusts, trešdiena

7.00   Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski

9.00   Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.

10.00  Sprediķis krievu valodā    

11.00   Rožukronis (pie pāvesta altāra

12.00  Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija,      pāvesta sūtnis Baltijas valstīs V.E. arhibīskaps. Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)        Pedro Lopess Kintana, bīskapi koncelebrē  

19.00  Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)    bazilikas priesteri

19.00 (Gulbene) Sv. Mise par draudzi

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 05.08. 2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*5.08 Parastā liturģiskā laikposma  XVIII svētdiena Mēneša I svētdienā. Ziedojumi Rīgas garīgā semināra uzturēšanai. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze

19:00 – SV. MISE par Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

 • 6.08. Pirmdiena  KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS svētki

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas. 

 • 7.08. Otrdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.
 • 8.08. Trešdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.
 • 9.08. Ceturtdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.
 • 10.08. Piektdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018.
 • 11.08. Sestdiena Svētceļojums Gulbene – Aglona 2018SV. FILOMENA, PIEMIŅAS DIENA
  15.00 – laulibas
  19:00 – SV. MISE par Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.
 • 12.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze

19:00 – SV. MISE par mirušo Jadvigu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 29.07. 2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*29.07 Parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze, par mirušajiem no mūsu ģimenēm, mirušajiem, kas apbedīti mūsu draudzes kapsētās

12:00 – VECAJĀ KAPSĒTĀ KATOĻU KAPUSVĒTKI.

15:00 JAUNAJĀ KAPSĒTĀ – EKUMENISKI KAPUSVĒTKI. Aicinu Jūs piedalīties lūgšanās par mūsu mirušajiem.

19:00 – SV. MISE par mirušo Jāni- 40 dienā.

 • 30.07. Pirmdiena sv. Pētera Hrizologa, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

7.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā

 • 31.07. Otrdiena sv. Ignāta no Lojolas, priestera piemiņas diena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par Inesi un Viņas ğimeni

 • 1.08. Trešdiena sv. Alfona Marijas Liguri, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – Sv. Mise par mirušo Normundu

 • 2.08. Ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena Porcjunkula atlaidas, sv. Pēteria Juliana Eimarda, priestera, sv. Euzēbija no Vercellas, bīskapa, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

19:00 – SV. MISE  par Raimonda veiksmīgu operāciju un atveseļošanās periodu

 • 3.08. Piektdiena Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par  Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

 • 4.08. Sestdiena Mēneša I sestdiena  V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā, sv. Jāņa Marijas Vianeja, priestera, piemiņas diena

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par  Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.
Pēc Mises svētceļnieki izies uz Aglonu

 • 5.08. Parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudze

19:00 SV. MISE par  Antonīnas un Jāņa ğimeni, lai ar Dieva palīdzību atrisinātos visas problēmas.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 22.07.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

21-22. jūlijā Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē 

 

*22.07 Parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA obligātās svinības  Ziedojumi pāvesta Franciska vizītes vajadzībām

Svētā Mise ir tikai viena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

 • 23.07. Pirmdiena SV. BRIGITAS, MŪĶENES, EIROPAS AIZBILDNES, svētki

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Bartku

 • 24.07. Otrdiena sv. Sarbēlija Makhlūfa , priestera, piemiņas diena

9:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Kristīni un m. Eliju vārda dienā

 • 25.07. Trešdiena SV. APUSTUĻA JĒKABA, svētki

18.15  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19:00 Sv. Mise par m. Konsuēlu

 • 26.07. Ceturtdiena sv. Joahima un sv. Annas, V. J. Marijas vecāku, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par pr. Andžeju

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 27.07. Piektdiena V.E. arhibīskapam Pedro Lopesam Kintanam dzīves 65 gadi.

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par mirušo Broņislavu (v) un Marijannu

 • 28.07. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

19.00 – SV. MISE par Vītolu un Priedesleipu dzimtas mirušajiem

 • 29.07. Parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena sv. Martas, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzi.

12:00 – Vecajā kapsētā KAPU SVĒTKI. 15:00 Janajā kapsētā –  KAPU SVĒTKI.

19:00 – SV. MISE par mirušo Jāni- 40 dienā.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 15.07.2018.

*15.07 Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena sv. Bonaventūras, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena. Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE par Annu un Annas ğimeni

 • 16.07. Pirmdiena Vissv. Jaunavas Marijas – Karmela kalna Dievmātes piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Svētā Gara gaismu un vadību Elvijam.

 • 17.07. Otrdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00  SV. MISE par m. Deogrāciju dzimšanas dienā

 • 18.07. Trešdiena  

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
10.00  SV. MISE par mirušo Albertu 4 gadi

 • 19.07. Ceturtdiena SEPTĪTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. Vadīs priesteris Juris Zarāns. Visu dienu Vissvētākā sakramenta adorācija, grēksūdze, sarunas ar priesteriem, aizlūgšanas, tēja, kafija. Iespēja saņemt pilnas atlaidas par kopīgu Rožukroņa lūgšanu un adorāciju. Svētās Mises ar konferenci.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Guntu, Indru un Daci un viņu ģimenem…

15:00 DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS STUNDA

15.05 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

18:30 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 20.07. Piektdiena sv. Apolinārija, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00  SV. MISE par mirušo Dzintaru

 

21-22. jūlijā Viņa Ekselences Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu draudzē .

 • 21.07. Sestdiena sv. Laurencija no Brindisi, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Magdalēnu un viņas ģimeni …

17:00 Sv. Mise Rankas muižas kapelā.

 • 22.07. Parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA – obligātās svinības. Ziedojumi pāvesta Franciska vizītes vajadzībām. Svētā Mise būs tikai viena.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 8.-15.07.2018. 

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 

*8.07. Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE par Domicelu; Petrovsku un Krevicu ģimenēm.

 • 9.07. Pirmdiena sv. Augustīna Zhao Ronga, priestera, un viņa biedru, mocekļu piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par grēcinieku atgriešanos

 • 10.07. Otrdiena

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par mirušo + Mildu

 • 11.07. Trešdiena  SV. BENEDIKTA, ABATA UN EIROPAS AIZBILDŅA svētki

9.00. Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 – Sv. Mise par mirušo + Silvestru

 • 12.07. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE lūdzot, lai notiek Dieva griba pie Adriāna

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 13.07. Piektdiena Sv. Henrika piemiņas diena

18:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00- SV.MISE par Juri un Kristīni veselību

 • 14.07. Sestdiena sv. Kamila no Lellisas, priestera piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

19:00 – SV. MISE…

 • 15.07. Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena. sv. Bonaventūras, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena. Ūdens un sāls svētišana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE par Annu un Annas ğimeni.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 

*1.07 Parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena Mēneša I svētdienā

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi  + Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija

19:00 – SV. MISE par Mariju un Samantu

 

 • 2.07. Pirmdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par labdariem

 

 • 3.07. Otrdiena SV. APUSTUĻA TOMA svētki

09:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE. par labdariem

 

 • 4.07. Trešdiena  sv. Elizabete no Portugāles piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00Sv. Mise par Dieva svētību Brigitai

 

 • 5.07.  Mēneša I ceturtdiena sv. Antona Marijas Zaharija, priestera piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

19:00 – SV. MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc  vakara Sv. Mises  Svētā stunda

 

 • 6.07. Mēneša I piektdiena sv. Marijas Goreti, jaunavas un mocekles piemiņas diena

18:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00 – SV.MISE par Ainu lūdzot viņai veselību

 

 • 7.07. Sestdiena V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par labdariem

19.00 – SV. MISS par Gulbenes un Alūksnes draudzi

 

 • 8.07. Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi

19:00 – SV. MISE par Domicelu; Petrovsku un Krevicu ģimenēm.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 17.-24.06.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 17.06. Parastā liturģiskā laikposma XI svētdienaŪdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzi + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19.00 – SV. MISE par mirušo Jevgēniju 

 • 18.06. Pirmdiena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19.00- SV. MISE par mirušo Teklu + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam 

 • 19.06. Otrdiena SESTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA

10.00 – Sv. Mise…+ Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

15:00 DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS STUNDA

15.05- Sv. Mise PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI

18.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:30 – SV. MISE par mirušajiem Veroniku un Mariju

 • 20.06. Trešdiena  sv. Romualda, abata, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par Marijas veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 21.06. Ceturtdiena sv. Aloizija Gonzaga, mūka, piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par Dzintras un Gunāra veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 22.06. Piektdiena sv. Jāņa Fišera, bīskapa, un sv. Toma Mora, mocekļu un sv. Paulīna no Nolas, bīskapa, piemiņas diena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE… + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 23.06. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE…. + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19:00 – SV. MISE par

 • 24.06. Parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena.
  JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANA, svinības. MŪSU DRAUDZES TITULSVĒTKI, ATLAIDAS

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzi. +Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, Euharistiskā procesija

19:00 – SV. MISE par Jāni, lai Dievs svētī.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 • 10.06. Parastā liturģiskā laikposma X svētdiena.

8.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

9:00 – SV. MISE par Jāņa un Annas veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19.00 SV. MISE par labdariem

 • 11.06. Pirmdiena sv. Barnabas, apustuļa, piemiņas diena

9.15 .Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par mirušo Juri  + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 12.06. Otrdiena

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – Sv. Mise par Aivitu, lai Dievs dod žēlastības + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 13.06. Trešdiena  sv. Antona no Padujas, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par labdariem

19:00 – SV. MISE par pr. Juri pateicībā par dzīvības un ticības dāvanu, lai Dievs dod žēlastības
+ Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 14.06. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Agnesi Golubova + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 15.06. Piektdiena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE par Ritu, par viņas veselību, sirdsmieru un prieku + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 16.06. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par labdariem

19.00 – SV. MISE par Dievmātēs nodomiem  + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

 • 17.06. Parastā liturģiskā laikposma XI svētdienaŪdens un sāls svētišana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes draudzi. + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

19:00 – SV. MISE par mirušo Jevģēniju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

  • 3.06 Parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;

  8.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

  9:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzi+ Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

  19.00 – SV. MISE pateicības Mise

  * 4.06. PIRMDIENA

  7.00 Rožukronis un Litānija V.J. Marijas godam

  7.30 – SV. MISE par labdariem +Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

  • 5.06. Otrdiena sv. Bonifācija, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

  – SV. MISE nenotiks

  • 6.06. Trešdiena sv. Norberta, bīskapa, piemiņas diena

  9.00 Rožukronis un Litānija V.J. Marijas godam

  10:00 – Sv. Mise par pr. Pāvilu pateicībā, lai Dievs dod katru vajadzīgo žēlastību. + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

  • 7.06. Mēneša I ceturtdiena Vissv. Sakramenta oktāvas noslēgums. Var svētīt bērnus un lauku zāles

  18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

  19.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes+ Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam  

   • 8.06. Piektdiena VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS, lieli svētki. Var saņemt pilnas atlaidas par uzupurēšanās aktu Vissv. Jēzus Sirdij. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

   9.00Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

   10:00 – SV.MISE par veselību un lai Dievs dāvā bērniņu Ğērmaņu ğimenei + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

   19.00 – SV. MISE par labdariem

   • 9.06. Sestdiena Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds piemiņas diena. Vēlams noskaitīt uzupurēšanās aktu V.J.M. Bezvainīgajai Sirdij

   9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

   10.00 – SV. MISE par labdariem

   19.00 – SV. MISE par Ata veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

   • 10.06. Parastā liturģiskā laikposma X svētdiena.

   18.15 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

   9:00 – SV. MISE par Jāņa un Annas veselību + Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

   19.00 – SV. MISE par labdariem

   Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 27.05. Parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena. VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātās svinības. Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
  10:00 – SV. MISE par Gulbenes draudzēm
  19.00 Sv. MISE par mirušo Antonīnu
 • 28.05. Pirmdiena
  7.00 – SV. MISE par mirušo Juri lai Dievs viņa dāvā mūžīgo mieru
  7.30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

SVĒTKU KĀRTĪBA.

 • 29.05. Otrdiena
  18.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana un  adorācija.
  19:00 – SV. MISE par mirušajiem Kozakieviču, Birznieku, Rižovu dzimtam
 • 30.05. Trešdiena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
 • 10:00 – Sv. MISE par mirušajiem Mariju un Evaldu
  19:00 – SV. MISE par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos.
 • 31.05. Ceturtdiena KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, obligātās svinības
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE  par Gulbenes draudzēm.
  19:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.
 • 1.06. Mēneša I piektdiena BAZNĪCU NAKTS 2018 no 18:00-24:00. Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana. V. Em. kardinālam Jānim Pujatam konsekrācijas gadadiena.
  18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19:00 – SV.MISE par slimniekiem
 • 2.06. Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana
  18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19.00 sv. MISE par Sarmīti, Veltu, Viktoru, Svetlanu, Eviju, Jāni, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības
 • 3.06. Parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena. Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
  8.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  9:00 – SV. MISE  par Gulbenes draudzēm,

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 20.05.2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*20.05. Lieldienu  svētdiena   SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS obligātās svinības. (Vasarsvētki). Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.  Pirmās Svētās Komūnijas Svētā Mise.
19.00 Sv. MISE  par Agnesi Golubovu

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 21.05. Pirmdiena Vissv. Jaunavas Marijas, Baznīcas Mātes, svētki. Ūdeni un sals svetišana.
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 – SV. Mise par Dieva aizsardzību ģimeni Ingai, lai Dievs…
  19:00 – SV. Mise saskaņā ar ziedotāju nodomu (Smolany)
 • 22.05. Otrdiena sv. Ritas no Kaskijas, mūķenes, piemiņas diena. *Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim ordinācijas gadadiena (ord. 22.05.1977.)
  18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19:00 – SV. Mise saskaņā ar ziedotāju nodomu (Smolany)
 • 23.05. Trešdiena
  7.00
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  7.30– Sv. Mise par mirušo Annu
  14.00 sv. Mise par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos. Līgo aprūpes centrā.
  18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?
 • 24.05. Ceturtdiena MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, AUGSTAIS UN MŪŽĪGAIS PRIESTERIS, svētki. Vissv. Jaunavas Marijas – Kristīgo Palīdzības piemiņas diena
  9.00
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 -SV. MISE par mirušo Stanislavu Majevski
  19:00 – SV. MISE par Agnesi Golubovu.
 • 25.05. Piektdiena sv. Filomena jaunava un mocekle, piemiņas diena. Pēc Svētas Misēs svētās Filomenas relikviju godināšana viņas kapa atvēršanas gadadienā, kas notika 1802. gadā.
 • 18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  19:00 – SV.MISE par mirušo Ināru Ratsepa
 • 26.05. Sestdiena sv. Filipa Neri, priestera piemiņas diena
  9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10.00 – SV. MISE par jaunām ğimenēm, par jauniešiem un bērniem
  14.00 Sv. Mise Ranka
 • 27.05. Parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena. VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātās svinības
  sv. Augustīna no Kenterberijas, bīskapa, piemiņas diena
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 
  10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,
  19:00 – SV. MISE par mirušo Antonīnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 Dievkalpojumu kārtība 13.05.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*13.05. Lieldienu VII svētdiena  V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena
Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*18:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE par mirušo Līviju

 • 14.05. Pirmdiena SV. APUSTUĻA MATIJA, svētki Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mirušajiem Annu, Teodoru un Māri (v)

19.00 Sv. MISE par m. Sofiju

 • 15.05. Otrdiena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE par Domicellu.

 • 16.05. Trešdiena sv. Andreja Boboļas, priestera un mocekļa piemiņas diena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

10:00 – Sv. Mise par Marku

14.00  sv. Mise par Pr. Pāvilu – Litenes aprūpes centrā.

18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 17.05. Ceturtdiena . Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par atbrīvošanu no bailēm un lūdzot atgriešanās žēlastību.

19.00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc  vakara Sv. Mises slavēšana

 • 18.05. Piektdiena sv. Jāņa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE saskaņā ar ziedotāju nodomu (Smolany)

 • 19.05. Sestdiena PIEKTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. Pie mums viesosies V. E. Kardināls Jānis Pujats. Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

 • 20.05. Lieldienu svētdiena SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS obligātās svinības. (Vasarsvētki)

Himna Svētā Gara godam. Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu pilnas atlaidas

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

19:00 – SV. MISE par mirušo Agnesi Golubovu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

*6.05. Lieldienu VI svētdiena  Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*18:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

19.00 Sv. MISE  par mirušo Annu

 • 7.05. Pirmdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE mana pateicības Mise

 • 8.05. Otrdiena

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE lūdzot Dieva svētību un Dievmātes gādību Mariuša 31 dzimšanas gadadienā.

 • 9.05. Trešdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušo Moniku.

14.00  sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. (Smolany) Tirzas aprūpes centrā.

18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 10.05. Ceturtdiena MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU DEBESKĀPŠANAS obligātās svinības,
 1. Izidora Arāja piemiņas diena * Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

19:00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc  vakara Sv. Mises

 • 11.05. Piektdiena Šodien sākas Novenna Dieva Svētā Gara godam

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE par mirušajiem par Jāņa ğimeni.

 • 12.05. Sestdiena sv. Nereja un sv. Ahileja, mocekļu un sv. Pankratija, mocekļa, piemiņas diena

Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem 2 diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE  par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

19.00  SV. MISE par mirušo Līviju

 • 13.05. Lieldienu VII svētdiena V. J. Marijas no Fatimas piemiņas diena

Novenna pirms Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem 3 diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

19:00 – SV. MISE par mirušo Līviju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

*29.04. Lieldienu V svētdiena SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS, JAUNAVAS UN BAZNĪCAS DOKTORES, EIROPAS AIZBILDNES SVETKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE  par krustmāti Joannu dzimšanas dienā.

 • 30.04. Pirmdiena sv. Pija V, pāvesta piemiņas diena

7:00 – SV. MISE par m. Natāliju dzimšanas dienā

7:30 –  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

 • 1.05. Otrdiena sv. Jāzepa, strādnieka – piemiņas diena 1.maijā sākas dievkalpojumi V.J.M. godam.

18.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV. MISE par Valteru dzimšanas dienā un Ralfu kristību gadadienā.

 • 2.05. Trešdiena sv. Atanāzija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9:00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušajiem Alfrēdu un Elzu

14.00 – Sv. Mise Daukstes  aprūpes centrā.

15:30  Laulības. Anrita un Lauris

18.30- Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 3.05. Mēneša I ceturtdiena SV. APUSTUĻU FILIPA UN JĒKABA, svētki

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

19:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc  vakara Sv. Mises  Svētā stunda pirms mēneša I piektdienas

 • 4.05. Mēneša I piektdiena Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

18.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

19:00 – SV.MISE par slimniekiem

 • 5.05. Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mirušo Austru

18.00  SV. MISE par labdariem, īpaši par tiem, kuri atbalsta un palīdz priesteriem.

 • 6.05. Lieldienu VI svētdiena Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

19:00 – SV. MISE par mirušo Annu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*22.04. Lieldienu IV svētdiena- Labā Gana svētdiena.  Lūgsimies par aicinājumiem uz garīgo kārtu

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, par tautu.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 – Sv. MISE par Artūru dzimšanas dienā. 

 • 23.04. Pirmdiena sv. Adalberta, bīskapa un mocekļa un sv. Jura, mocekļa piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteri Vojciechu vārda dienā, un arī par citiem Vojciechiem maniem draugiem.

 • 24.04. Otrdiena sv. Fidela no Sigmaringas, priestera un mocekļa piemiņas diena

17.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Jāni un Ivetu dzimšanas dienā:):):)

 • 25.04. Trešdiena SV. EVAŅĢĒLISTA MARKA svētki

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – sv. Mise par mirušo Agritu

18.00 – sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā ( SMOLANY).

 • 26.04. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par mirušo Vladislavu

18:00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc vakara Sv. Mises Bībeles stunda

 • 27.04. Piektdiena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV.MISE par Žaņa un Diānas dzimtas mirušajiem.

 • 28.04. Sestdiena sv. Ludviga Marijas Grignion no Montfortas, priestera un sv. Pētera Šanela, priestera un mocekļa piemiņas diena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

18:00 – SV. MISE par + mammu dzimšanas gadadienā.

 • 29.04. Lieldienu V svētdiena SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS, JAUNAVAS UN BAZNĪCAS DOKTORES, EIROPAS AIZBILDNES SVETKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, par tautu.

18:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu dzimšanas dienā

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*15.04. Lieldienu III svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18:00 Sv. MISE par m. Vianneju

 • 16.04. Pirmdiena

9:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Aleksandru

 • 17.04. Otrdiena

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo tēvu Bernardu

 • 18.04. Trešdiena

10:00 – Sv. Mise par + mammu dzimšanas gadadienā

14:00 – Sv. Mise …Litenes aprūpes centrā

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās ?

 • 19.04. Ceturtdiena CETURTĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 -SV. MISE par labu garīgu sagatavošanos draudzes jubilejai

15:05  SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

18:30 Sv. Mise par Bp Viktoru

 • 20.04. Piektdiena

17:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV.MISE  par Juri un Kristīni dzimšanas dienā.

 • 21.04. Sestdiena sv. Anzelma bīskapa un baznīcas doktora piemiņas diena

9:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

18:00 –  SV. MISE par Diānu Strupka dzimšanas dienā

 • 22.04. Lieldienu IV svētdiena Labā Gana svētdiena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, par tautu

18:00 – SV. MISE par Artūru dzimšanas dienā

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu laiks

*8.04. Lieldienu II svētdiena – Dieva žēlsirdības svētki  Lieldienu oktāvas noslēgums
Vissvētākā Sakramenta adorācija. Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18.00 Sv. MISE par māsu Joannes

 • 9.04. Pirmdiena KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki (2018.gadā pārcelti no 25.03. uz 9.04.)
  Uz simbola Es ticu…vārdiem… iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks… jāloka ceļus.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Dzintras un Gunāra ğimeni, par veselību.

18.00 – SV. MISE par Zinaidu vārdā diena 😊

 • 10.04. Otrdiena

7.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. MISE par svētās Filomenas figūras veiksmīgu, ātru un skaistu izveidošanu.

 • 11.04. Trešdiena sv. Staņislava, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

9.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par jaunās ambonas finansētājiem.

14.00 – Sv. Mise par mirušajiem ( par dvēselēm šķīstītavā) Tirzas aprūpes centrā

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 12.04. Ceturtdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par visiem, kuri darījuši ļaunu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 13.04. Piektdiena sv. Mārtiņa I, pāvesta un mocekļa piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV.MISE Pateicības sv. Mise no Konstances par saņemtajām žēlastībām.

 • 14.04. Sestdiena

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par cietsirdīgo grēcinieku atgriešanos

14:00 – SV. MISE – Rankā

 • 15.04. Lieldienu III svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par m. Vianneju

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

Lieldienu oktāva

*25.03. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS (Lieldienu svētdiena)  Mēneša I svētdiena. Šajā dienā ziedojumi diecēžu kūrijām. Dieva Žēlsirdības novenna, 3. d.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE  par mirušajiem

 • 2.04. Pirmdiena Lieldienu oktāva Dieva Žēlsirdības novenna, 4. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE lai Veronika, Maris, Viktorija, Inguna, Ligita, Gundars, Juris, Mārīte, Jānis un Gatis vienmēr priecājas veselību un Dieva svētību.

18.00 – SV. MISE par mirušo Eriku

 • 3.04. Otrdiena Lieldienu oktāva. Dieva Žēlsirdības novenna, 5. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par Hannu, Magdalenu un Karolu

18:00 – SV. MISE par Boldānu ģimeni kāzu gadadienā

 • 4..04. . Trešdiena Lieldienu oktāva. Dieva Žēlsirdības novenna, 6. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušajiem Mariju un Donatu  

14:00 – Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā.

18.30-  Sv. Mise par Rafaelu, Aliciju un mammu, Ameliju, Aleksandru, Helenu…

 • 5.04. Ceturtdiena Lieldienu oktāva Mēneša I ceturtdiena Dieva Žēlsirdības novenna, 7. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 -SV. MISE par priesterim no Dzīvās Rozes

18:00 – SV. MISE MISE  par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

*Pēc  vakara Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 6.04. Piektdiena Lieldienu oktāva Mēneša I piektdiena. Dieva Žēlsirdības novenna, 8. d.
  Vissv. Jēzus Sirds godināšana. Slimnieku apmeklēšana. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 –  SV. MISE par mirušo Arnoldu

18:00 – SV.MISE par grēcinieku atgriešanos

 • 7.04. Sestdiena Lieldienu oktāva Mēneša I sestdiena Dieva Žēlsirdības novenna, 9. d

9.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

18:00 –  SV. MISE par grēcinieku atgriešanos

 • 8.04. Lieldienu II svētdiena – Dieva žēlsirdības svētki Lieldienu oktāvas noslēgums.  Vissvētākā Sakramenta adorācija. Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par masu Joannes

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi! ALLELUJA!!!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 25.03.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

LIELĀ NEDĒĻA

*25.03. LIELĀ GAVĒŅA VI SVĒTDIENA , PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA

Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.

Šodien ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE  par mirušo Georgiju

 • 26.03. PIRMDIENA LIELĀ NEDĒĻA

10:00 – SV. MISE par mirušo Jāni (māsas Edītes tēvu)

 • 27.03. OTRDIENA LIELĀ NEDĒĻA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Māsām: Helenu, Veroniku, Barbaru

 • 28.03. TREŠDIENA LIELĀ NEDĒĻA

7.30 Sv. Mise par Tēvu Stanislavu – dzimšanas dienā   

11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

Noslēdzas Lielā gavēņa laiks.

† TRĪS SVĒTĀS DIENAS †

 • 29.03. Lielā Ceturtdiena KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA 

V.Em. Jānim Kardinālam Pujatam ordinācijas gadadiena (ord. 29.03. 1951.)

Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nesaista

Par Visusvēto Sakramentu…(Tantum ergo…) dievbijīgu nodziedāšanu pilnas atlaidas

18:00 – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Svēta MISE (par krustmāti Joannu)

 • 30.03. Lielā Piektdiena KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA

Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem! Var saņemt pilnas atlaidas par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā

Ekumeniskais Krustaceļš pa Gulbenes pilsētu, kas sāksies plkst. 12.00 Luterāņu baznīcā

15:00 – KUNGA CIEŠANU LITURĢIJA. Var saņemt pilnas atlaidas – par Kristus krusta adorāciju

 • 31.03. Lielā Sestdiena Vissvētākā Sakramenta adorācija

10:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00 – Ēdienu svētīšana. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.

Var saņemt pilnas atlaidas par Kristībā doto solījumu atjaunošanu

20:00 – LIELDIENU VIGILIJAS SVINĒŠANA. SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm. Pēc svētās Mises Rezurekcijas procesija

* 1.04. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS (Lieldienu svētdiena). Mēneša I svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem.

Lieldienu oktāva

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS NO 17. – 19.MARTAM

*18.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15:05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasijupēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18:00 Sv. MISE  par Līviju, lūdzot veselībupēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki.

TREŠĀ BAZNĪCAS JUBILEJAS GARĪGĀS SAGATAVOŠANĀS DIENA. Ūdens un sāls svētīšana.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēmpēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15:05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI. Pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 20.03. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Alīciju, lūdzot veselību.

 • 21.03. TREŠDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par mirušo Nadeždu

14:00 Sv. Mise Litenes aprūpes centrā.

 • 22.03. CETURTDIENA

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ivaru un viņa ģimeni, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 23.03. PIEKTDIENA sv. Turībija no Mongrovejas, bīskapa piemiņas diena

17:00 KRUSTACEĻŠ vadīs Jāzepa vīri un bērni

18:00 – SV. MISE par Vanesas mammu Mariju.

 • 24.03. SESTDIENA DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm.

LIELĀ NEDĒĻA

 • 25.03. PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Georgiju

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS,

tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis

*Ļoti sirsnīgi aicinu Jūs visus labi izmantot Draudzes rekolekciju laiku visu trīs dienu garumā. Tas ir Patiesības laiks. Šajā laikā, klausoties un esot Jēzus tuvumā, mēs noteikti uzzināsim un sadzirdēsim kaut ko par sevi, un noteikti saņemsim sev  daudz dažādu Dieva žēlastību, jo tas ir Dieva Žēlsirdības svētceļojums. Tas būs arī laiks, kad ar savu izvēli parādīsim, cik savā dzīvē pagodinām savu Pestītāju. Vai varam šajās 3 dienās atvēlēt dažas stundas Jēzum? Tas būs mierinājums no mums katra Jēzus ievainotajai Sirdij.

 • 17.03. SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 8

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.   

15.05 SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Artūra, Lauras un Viestura  veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 9

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasiju, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS,

tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis

 • 17.03. SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 8

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.   

15.05 SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Artūra, Lauras un Viestura  veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 9

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasiju, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 11.03.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*11.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM2

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE  par Daci dzimšanas dienā.

 • 12.03. PIRMDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM3

17.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Vizuļu un Slišānu dzimtas mirušajiem.

 • 13.03. OTRDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM4

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam  

18:00 – SV. MISE par Intara, Dinas un Ievas ğimeni.

 • 14.03. TREŠDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM5

No 14. – 19.martam mūsu Baznīcā būs Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde un svētās māsas Faustīnes relikvijas.

15.05 SV. MISE par tēva Staņislava Kovaļska veselību

18.30 Sv. Mise par mirušo Domicellu

 • 15.03. CETURTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM6

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Pirmās Rozes dalībniecēm

15.05 SV. MISE par Astru un Baložu dzimtas mirušajiem un dzīvajiem tuviniekiem

18:30 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 16.03. PIEKTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM7

15.05 SV. MISE par m. Eliju

17:30 KRUSTACEĻŠ tās vadīs tēvs Staņislavs

18:30 – SV. MISE par mirušo Birutu

No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS,

tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis

 • 17.03. SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM8 – sv. Patrika, bīskapa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

15.05 SV. MISE… par Līviju, lūdzot veselību.

18:00 – SV. MISE par Artūra, Lauras un Viestura  veselību

 • 18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM9

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

15.05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasiju

18:00 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

15.05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA04.03.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*4.03. GAVĒŅA TREŠĀ SVĒTDIENA  Mēneša I svētdiena sv. Kazimira piemiņas diena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam+ Rūgtās Asaras (3.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo mammu Staņislavu.

 • 5.03. PIRMDIENA

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ausmu, Agru un …😊

 • 6.03. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Rubinu un Skudru dzimtu mirušajiem.

 • 7.03. TREŠDIENA sv. Perpetujas un sv. Felicitas, mocekļu piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise  par dvēselēm šķīstītavā.

14:00 Sv. Mise … Daukstes  aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 8.03. CETURTDIENA Starptautiskā sieviešu diena sv. Jāņa no Dieva, mūka piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par sievietēm

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda.

 • 9.03. PIEKTDIENA sv. Franciskas, romietes piemiņas diena

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Vanesu un viņas ğimeni, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 10.03. SESTDIENA. NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM – 1

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem un par tiem kam vārda dienas

14.00- Sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par Jāni, lūdzot veselību.

 • 11.03. GAVĒŅA CETURTĀ SVĒTDIENA. NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam+ Rūgtās Asaras (1.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Daci dzimšanas dienā.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 26.02. PIRMDIENA. GREG

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE  par Astru dzimšanas dienā

 • 27.02. OTRDIENA GREG

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Igoru

 • 28.02. TREŠDIENA GREG 30

7:30 Sv. Mise par Dzintras un Gunāra ğimeni, lūdzot veselību

11:00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 1.03. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc vakara Sv. Mises Svētā stunda

 • 2.03. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par mirušo Staņislavu Majevski

 • 3.03. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par priesteriem: Vjačeslavu, Māri, Pāvilu, Andžeju, Ingaru, t. Tomašu un par Andžeju Keziku, par kuriem lūdzos Margrietiņās.

 • 4.03. GAVĒŅA TREŠĀ SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena sv. Kazimira piemiņas diena

Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (3.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo mammu Staņislavu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18:00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 19.02. PIRMDIENA OTRĀ BAZNĪCAS jubilejas garīgās sagatavošanās diena.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:05 Sv. Mise par pr. Pāvilu

18:30 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 20.02. OTRDIENA GREG.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Staņislavu.

 • 21.02. TREŠDIENA sv. Pētera Damiāna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – Sv. Mise par mirušo Irēnu

14:00 – Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā(SMOLANY). Litenes aprūpes centrā.

18:30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 22.02. CETURTDIENA SV. PĒTERA KATEDRA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE. par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 23.02. PIEKTDIENA sv. Polikarpa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena GREG.

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas mammu Elgu

 • 24.02. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu.

 • 25.02. GAVĒŅA OTRĀ SVĒTDIENA

9:00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis + Rūgtās Asaras  (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

LŪGŠANA KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ (Pēc sv. Komūnijas) Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 11.02.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA Vispasaules slimnieku diena Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības .

18.00 Sv. MISE par mirušo Irēnu

 • 12.02. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušiem Juri un Jāni

18.00- SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 13.02. OTRDIENA, GREG

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE Par Arvi (v), lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 • 14.02. TREŠDIENA PELNU TREŠDIENA (Lielā Gavēņa sākums) SV. CIRILA, MŪKA, UN SV. METODIJA, BĪSKAPA, EIROPAS AIZBILDŅU svētki

10.00  Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. SMOLANY

14:00 Sv. Mise Tirza par mirušo Irēnu.

18.00 Sv. Mise par Valentīnu Birznieci

 • 15.02. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 16.02. PIEKTDIENA GREG

17:00 KRUSTACEĻŠ

18:00 – SV. MISE par Gintas tēta Voldemāra veselību

 • 17.02. SESTDIENA Var pieminēt septiņus svētos, Servitu Ordeņa dibinātājus

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

 • 18.02. GAVĒŅA PIRMĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (1.daļa)

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena  Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
18.00 Sv. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 5.02. PIRMDIENA. sv. Agates piemiņas diena
  9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par mirušo Jāni dvēseles šķīstīšanu un atbrīvošanu.
  18
  .00 Sv. MISE GREG. par mirušo Irēnu
 • 6.02. OTRDIENA, sv. Pāvila Miki un biedru piemiņas diena . GREG
  17:15
  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par māmiņas Melānijas dvēseli
 • 7.02. TREŠDIENA
 • 9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
 • 10.00 Sv. Misepar mirušo Deilu (s) un Laimoni (v)
  14:00 Sv. Mise GREG. par mirušo Irēnu. Daukstes aprūpes centrā.
  18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās
 • 8.02. CETURTDIENA sv. Hieronīms Emiliāns un sv. Žozefīne Bakhita, jaunava
  9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu
  18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda
 • 9.02. PIEKTDIENA GREG
  17.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  18:00 – SV. MISE par mirušo Juri, lai Dievs viņa dvēseli ieved mūžīgajā mierā.
 • 10.02. SESTDIENA sv. Sholastikas, jaunavas piemiņas diena
  9:15 –Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam
  10:00 – SV. MISE par Priesteriem no Dzīvās rozes
  14.00 Sv. Mise Rankā…
  18:00 – SV. MISE
  GREG. par mirušo Irēnu
 • 11.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA VI SVĒTDIENA. Vispasaules slimnieku diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena
  9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

  10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,
  18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 28.I 2018

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA V.Em. Jānim kardinālam Pujatam kooptēšanas kardinālu kolēģijā gadadiena (28.01.2001.).

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.
18
.00 Sv. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

 • 29.01. PIRMDIENA. Rīgas garīgā semināra svētki
  SV. MISE nenotiks. Es būšu Rīgā. Par mirušo Jurkāni Annu SV. MISE BŪS PIEKTDIENĀ.
 • 30.01. OTRDIENA.

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāni Tabūnu

 • 31.01. TREŠDIENA. sv. Jāņa Bosko piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par Artūru lai Dievs dāvā veselību

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 • 1.02. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā stunda

 • 2.02. PIEKTDIENA. KUNGA PREZENTĀCIJAS svētki (Konsekrēto personu diena) Mēneša I piektdiena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo Jurkāni Annu. 18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

 • 3.02. SESTDIENA. V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā
 1. Blazija, bīskapa un mocekļa un sv. Oskara, bīskapa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem

18:00 – SV. MISE GREG. par mirušo Irēnu

 • 4.02. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA V SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena

Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE GREG.par mirušo Irēnu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 21.01.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*21.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00 – Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE  par Inesi un Vanesu.

 • 22.01.2018 PIRMDIENA. sv. Vincenta, diakona un mocekļa piemiņas diena

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agnesi vārda dienā.

 • 23.01. OTRDIENA. 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Edgaru, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības ceļā uz pestīšanu.

 • 24.01. TREŠDIENA sv. Franciska no Sales, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Ābolu ğimeni

11:00 Sv. Mise… Līgo aprūpes centrā

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās..

 • 25.01. CETURTDIENA SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki. Šodien noslēdzas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Ābolu ğimeni

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 26.01. PIEKTDIENA sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Eleonoru un Antonu

 • 27.01. SESTDIENA sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 – SV. MISE par mirušo Broņislavu

 • 28.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Tomašu Gajda vārda dienā

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 14.01.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

* 14.01.2018 II SVĒTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

*17:00Svētdienas skolas nodarbības un bērnu ansambļa “Gaismas Stariņi” nodarbības.

18.00 Sv. MISE. par Aleksandru un Elizabeti.

 • 15.01. PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Elizabeti Mikolajczyk 62 dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās
žēlastības un Dieva svētību

 • 16.01. OTRDIENA, 

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par priesteri Wojciechu dzimšanas gadadienā, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības un svētību kalpojumā.

 • 17.01. TREŠDIENA sv. Antonija, abata, piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise par Anniju, lūdzot Dieva aizsardzību, atbrīvošanu un veselību.

14:00 Sv. Mise… Litenes aprūpes centrā.

 • 18.01. CETURTDIENA Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valdi, lai Dievs dāvā vajadzīgās žēlastības atrast atrast patiesības ceļu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana.

 • 19.01. PIEKTDIENA (garīga sagatavošanās).

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI.

15:05 – SV. MISE   

18:30 – SV. MISE   

 • 20.01. SESTDIENA sv. Fabiāna, pāvesta un mocekļa un sv. Sebastiāna, mocekļa piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par Rudzīšu, Nagļu un Skroderu dzimtas mirušajiem.

 • 21.01. III SVĒTDIENA sv. Agneses, jaunavas un mocekles piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par Inesi un Vanesu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību

 (http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/ekumenisms/lugsanu-nedela-par-kristiesu-vienotibu.html)

No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām. 1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem – sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir, pāvestu, no kura arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība. Savukārt, 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu. Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno 349 Baznīcas, kas tiecas uz vienotību, vēlas kopīgi liecināt un kalpot. Katoliskā Baznīca piedalās šajā ekumeniskajā iniciatīvā, kaut gan nav iestājusies Pasaules Baznīcu padomē. Materiālus pārdomām lūgšanu nedēļā Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome kopīgi izstrādā kopš 1968. gada.

 

 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 07.01.2018.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 7.01. SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu.

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • 8.01.2018 PIRMDIENA.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Agritu un viņas ğimeni lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības

 • 9 .01. OTRDIENA

17:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Tīnu Strupku, lūdzot nepieciešamās žēlastības un Dieva svētību.

 • 10.01TREŠDIENA

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise par mirušajiem- Mariju, Veroniku un Aleksandri.

14.00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā

 • 11.01. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par atbrīvošanu no Jezebelas gara

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles Stunda

 • 12.01. PIEKTDIENA

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Guntas (s) veselību pēc operācijas.

 • 13.01. SESTDIENA sv. Hilārija, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par jubilāriem

14.00- Svētā Mise Rankas muižas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes Romas Katoļu kapelā.
Sv. Misi celebrēs draudzes prāvests pr. Andžejs Stoklosa.

18:00 – SV. MISE par m. Eliju un vecākiem, pateicībā par visām žēlastībām.

 • 14.01. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Aleksandru un Elizabeti

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA  31.12. 2017.

JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS  LAIKS

 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

Sv. Mises laikā laulātie varēs atjaunot laulības solījumus. Un pēc tam speciāla svētība ģimenēm.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE. PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

 • 1.01.2018 PIRMDIENA VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES obligātās svētki. Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Nāc, Svētais Gars…” Sv. Mises laikā būs bērna garīgā adopcija.

9.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00  SV. MISE par Eināru, lai Dievs pasargā no ļaunā gara viltībām un palīdz nosargāt ģimenes mieru, mīlestību un īpašumu

 • 2 .01. OTRDIENA sv. Bazilija Lielā un sv. Gregora no Naziansas, bīskapu un Baznīcas doktoru,

17.15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem: Dominiku, Vitoldu, Juri un Mariju

 • 3.01TREŠDIENA Vissvētā Jēzus Vārda piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 –  Sv. MISE par Ābolu ģimeni   

14:00 – SV. MISE Daukstu aprūpes centrā

 • 4.01. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par krustmāti Joannu un visu viņas ģimeni (PL)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Svētā Stunda

 • 5.01. PIEKTDIENA Mēneša I piektdiena

17.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par elektropreču veikala vadītāju Aināru un viņa ģimeni

 • 6.01. Mēneša I sestdiena KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) obligātās svētki

Krīta, vīraka, zelta un sudraba rotaslietu svētīšana.

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 – SV. MISE par Edgaru, Nikolaju un Dace, par veselību, atbrīvošanu un veiksmi

 • 7.01.II SVĒTDIENA KUNGA KRISTĪŠANAS svētki . Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam…

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Janīnu, lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības katru dienu

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

 

 • VISIEM MŪSU DĀRGAJIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM UN CIEMIŅIEM . NOVĒLAM JAUNAJĀ GADĀ DIEVA ŽĒLASTĪBAS PERSONĪGAJĀ DZĪVĒ, ĢIMENĒS UN DARBĀ.

LAI DIEVS DĀVĀ MĪLESTĪBU, MIERU, PRIEKU, PACIETĪBU, OPTIMISMU UN LABU VESELĪBU.

 • LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU JAUNĀ GADA DIENU!

Lai Dievs svētī caur sava vis mīļā Dēla Sirdi!

 Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

*24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA

Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts. 

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts

 • 25.12 PIRMDIENA, MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS obligātās svinības.

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

18.00  SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (8).

 Ūdens un sāls svētīšana.      Ziedojumi diecēžu kūrijām

 • 26.12.  OTRDIENA SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Valentīnu 84. dzimšanas dienā

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (9)

 • 27.12. TREŠDIENA SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI

11.00 Līgo AC aprūpes centrā SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (10).

18:00 SV. MISE par mirušajiem.

 • 28.12. CETURTDIENA SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, SVĒTKI; SVĒTĪBA BĒRNIEM

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jāņa Sietiņa dzimtas mirušajiem

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 29.12. PIEKTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva . sv. Toma Beketa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Valentīnu un Pēteri, lai Dievs dāvā veselību

18:00 – SV. MISE lūdzot Dieva svētības priestera Andžeja kalpojumam

 • 30.12. SESTDIENA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU oktāva

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par pilsētas un novada vadību, policistiem, ugunsdzēsējiem, zemessargiem, skolotajiem un mediķiem.

*11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

18:00 – SV. MISE  lai Dievs svētī Irēnu viņas dzimšanas dienā un dāvā visas nepieciešamās žēlastības. 

 • 31.12. SVĒTDIENA SVĒTĀS ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA, SVĒTKI

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE PATEICĪBA DIEVAM PAR AIZVADĪTO 2017. GADU

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA  2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

* 17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

 • 18.12. PIRMDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (1)

 • 19.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (2)

 • 20.12. TREŠDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (3)+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise…  Litenes aprūpes centrā

 • 21.12. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (4)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 22.12. PIEKTDIENA

9.15..Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (5)

 • 23.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (6).

 • 24.12. ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA. Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gabrānu, Mortuļevu un Kuzovļevu dzimtu (7)

19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.
Pēc sv. Mises – oblāšu kopīga laušana
un salūts.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

* 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu

 • 11.12. PIRMDIENA sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena

9.15– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Eugeniju lai Dievs dāvā savu žēlastību  

 • 12.12. OTRDIENA V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Lucijanovu dzimtas mirušajiem

 • 13.12. TREŠDIENA sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena Viņa Svētībai pāvestam Franciskam ordinācijas (ord. 13.12.1969.)

9.15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par + Jāzepu miršanas gadadienā.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā. TIRZAS aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 14.12. CETURTDIENA REKOLEKCIJU DIENA DRAUDZĒ. sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Juri lai atgriežas pie Dieva. + KONFERENCE

*15:05 – SV. MISE… + KONFERENCE

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. + KONFERENCE

 • 15.12. PIEKTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE par priesteri Karolu (8)

 • 16.12. SESTDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – Rorātu Sv. Mises(ar svecēm)  par Margrietiņām

14.00 – SV. MISE Ranka            /           Pļaviņas

 • 17.12. ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

 9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Didzi, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības

                                  Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!                  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA Vissv. Sakramenta adorācija mēneša I svētdiena.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadienā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.

 • 04.12. PIRMDIENA sv. Barbaras un sv. Jāņa no Damaskas.

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Barbaru, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 05.12. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo + Aleksandri (v)

 • 06.12. TREŠDIENA sv. Nikolaja, bīskapa.

9:30 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 SV. MISE par priesteri Jaremu. + Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 Sv. Mise Daukstes aprūpes centrā.

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 07.12. CETURTDIENA Mēneša I ceturtdiena, sv. Ambrozija, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE par priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 08.12. PIEKTDIENA VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS obligātās svinības.

Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. No 12.00-13.00 īpaša Mātes Marijas ’’Žēlastības stundas’’ diena.

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Aldi (v).

 • 09.12. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Jubilāriem.

18:00 – RORĀTU SV. MISE par priesteri Tadeušu Białousa

 • 10.12. ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA Pēc sv. Mises tiks pasvētītas oblātes.

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  PAR GULBENES UN ALŪKSNES DRAUDZĒM.

18:00 – SV. MISE par mirušo Jāzepu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

IEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 26.11.2017.

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

 • 27.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (7)

 • 28.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 29.11. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par mirušo Valeriju.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

11.00 – Sv. Mise Līgo aprūpes centrā

 • 30.11. CETURTDIENA sv. Apustulis Andrejs, svētki

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE pateiciba Dievam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 01.12. PIEKTDIENA, Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena, slimnieku apmeklēšana

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Valeriju.

 • 02.12. SESTDIENA, mēneša I. sestdiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par labdariem.

18:00 – SV. MISE par  mirušo Wladyslawa Majewska

 • 03.12. Adventa I SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Oskaru 5 dzimšanas gadadiena.  

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Dievkalpojumu kārtība 19.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

 

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Mariju un Jāni

 • 20.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par priesteri Karolu (4)

 • 21.11. OTRDIENA V. J. Marijas prezentācija templī – piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00- SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 22.11. TREŠDIENA sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Anitu 70 gadu jubilejā, lūdzot Dieva svētību un nepieciešamās žēlastības.+ Litānija Sv. Jāzepa godam

 • 23.11. CETURTDIENA sv. Klementa I, pāvesta un mocekļa, piemiņas diena sv. Kolumbāna, abata, piemiņas diena

17.30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 24.11. PIEKTDIENA sv. Andreja Dung-Laka, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Inesi dzimšanas dienā lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

 • 25.11. SESTDIENA sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ģimenēm

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (5)

 • 26.11. SVĒTDIENA MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki. Pilnas atlaidas par aktu Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum, Karalim.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par priesteri Karolu (6)

                             Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!           

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Dievkalpojumu kārtība 12.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņas kalpošanu

 • 13.11. PIRMDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Dzintaru

 • 14.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem un aizlūgumi par visiem mirušajiem

 • 15.11. TREŠDIENA Sv. Alberts Lielais, bīskaps un Baznīcas doktors

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. MISE par Priesteri Karolu (1)  + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 Sv. Mise Litenes pansionātā.

 • 16.11. CETURTDIENA Sv. Margarita no Skotijas. Sv. Ģertrūde, jaunava.

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Priesteri Karolu (2)

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises slavēšana

 • 17.11. PIEKTDIENA Sv. Elizabete no Ungārijas, mūķene, piemiņas diena.

7: 00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 SV. MISE par Priesteri Karolu (3)

 • 18.11. SESTDIENA Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadiena
 1. Ap. Pētera un Pāvila baziliku iesvētīšanas gadadiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām…

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Jāzepu

 • 19.11. parastā liturģiskā laikposma XXXIII SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Mariju un Jāni.

                                Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!               

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

Dievkalpojumu kārtība 5.XI 2017

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par mirušo Helēnu

 • 6.11. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem + Jāzepu un Vladislavu Majevskiem

 • 7.11. OTRDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mūsu mirušajiem tuviniekiem

 • 8.11. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 Sv. Mise Tirzas aprūpes centrā par Ingusa veselību

18:30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 9.11. CETURTDIENA LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Bartolomeju dzimšanas dienā, lai Dievs svētī un dāvā nepieciešamās žēlastības

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Bībeles stunda

 • 10.11. PIEKTDIENA sv. Leona Lielā piemiņas diena

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00.- SV. MISE par +Jāzepu, Stanislavu un Henriku

 • 11.11. SESTDIENA sv. Mārtiņā no Turonas piemiņas diena

Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 98. Gadadiena     

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša Jubilāriem

14:00 sv. Mise Rankā

18:00 – SV. MISE par Bartolomeju vārda dienā

 • 12.11. parastā liturģiskā laikposma XXXII SVĒTDIENA sv. Jozafata piemiņas diena

9:00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 – SV. MISE par māsu Mateušu dzimšanas dienā, lai Dievs svētī
viņas kalpošanu.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv 

 29.X 2017 DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Pr. Vojcehu un M. Mariju.

 • 30.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena.

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

7:30 SV. MISE par mirušo Henriku un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 31.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušo Silvestru un visiem viņa ģimenes mirušajiem.

 • 1.11. TREŠDIENA VISI SVĒTIE, obligātās svinības. Pilnas atlaidas (kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem).

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10.00 SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.+ Litānija Sv. Jāzepa godam.

14:00 SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”- par Pr. Tadeušu.

17:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 Sv. Mise par Ingusu veselību.

19:00 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 2.11. CETURTDIENA. Mēneša I ceturtdiena. VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA.

10:00 SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

15:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā. Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes un arī mirušajiem  bīskapiem un priesteriem( mirušo prāvestu Jāzepu Mičuli ).

17:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam- par mūsu mirušajiem tuviniekiem.

18:00 SV. MISE par mirušajiem (aizlūgumi par mūsu mirušajiem). Pēc Sv. Mises Svētā stunda.

 • 3.11. PIEKTDIENA Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. Slimnieku apmeklēšana.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

18:00 SV. MISE par mirušajiem Jāni, Aivaru un Peteri.

 • 4.11. SESTDIENA V.J.M. godināšana mēneša I sestdienā. Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiņas diena.

9:15  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem.

18:00 SV. MISE par Hubertu lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības.

 • 5.11. parastā liturģiskā laikposma XXXI SVĒTDIENA. Mēneša I svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V. J. Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18:00 SV. MISE par mirušo Helenu.

 Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 Dievkalpojumu kārtība 22.X 2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā.

 • 23.10. PIRMDIENA sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Kutru ğimenes mirušajiem

 • 24.10. OTRDIENA sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Alfrēdu un Elzu Brūniņi

 • 25.10. TREŠDIENA

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par mirušajiem Mariju, Veroniku un Aleksandri (v)+ Litānija    Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Līgo aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 26.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušajiem Klements, Antonina, Aleksandris, Stanislavs, Lidija, Jāzeps, Pēteris, Izabella, Nelija, Anna, Anastasija, Jānis.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises BĪBELES STUNDA.

 • 27.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušajiem Anastasija, Albertīne, Lidija, Silvija.

 • 28.10. SESTDIENA SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm.

18:00 – SV. MISE par mirušo Ludmilu.

 • 29.10. parastā liturģiskā laikposma XXX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE…

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 15.10.2017.

 

 • 15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII SVĒTDIENA

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara

 • 16.10. PIRMDIENA

7:00– Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Jadvigu lūdzot Dieva svētību, ticību un veselību. PL

10:00 – SV.MISE māsas Edītes 45.dzimšanas dienā, Sv. Mise māsu klosterī

 • 17.10. OTRDIENA  Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un moceklis, piemiņas diena.

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par mirušo Albertu

 • 18.10. TREŠDIENA  Sv. Evaņģēlists Lūkass, svētki.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Rozāliju un viņas ģimeni + Litānija Sv. Jāzepa godam

11:00 – SV. MISE Litenes pansionātā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 19.10. CETURTDIENA

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par mirušo māti Jevgēniju, tēvu Voldemāru un krustmāti Ernu.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. Pēc Sv. Mises Slavēšana

 • 20.10. PIEKTDIENA

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Ilzi 40 gadu jubilejā lūdzot Dieva svētību un dziļu ticību.

 • 21.10. SESTDIENA

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās

18:00 – SV. MISE

 • 22.10. parastā liturģiskā laikposma XXIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 – SV. MISE par Andi 50 gadu jubilejā

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS 08. X 2017

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

9.00  Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm.

18.00 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā

 • 9.10. Pirmdiena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Zandu viņas dzimšanas dienā.

 • 10.10. Otrdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Ženiju.

 • 11.10. Trešdiena

7.00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE par dvēselēm šķīstītavā + Litānija Sv. Jāzepa godam

14:00 – SV. MISE Tirzas sociālajā aprūpes centrā

18.30 – Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 12.10. ceturtdiena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE Dantis ( Szczecinki 4).

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises BĪBELES STUNDA

 • 13.10. piektdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par mirušo Annu Jasminu.

 • 14.10. sestdiena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par šī mēneša jubilāriem.

18.00 – SV. MISE par mirušo Uldi…

 • 15.10. parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE par dzimtas atbrīvošanu no ļaunā gara.

                                  Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!                  

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 • 1.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni, lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

 • 2.10. Pirmdiena Sv. Sargeņģeļi, piemiņas diena.

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. MISE par Svētās Terēzes no Lizjē godinātājiem

 • 3.10. Otrdiena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 – SV. MISE par Dzīvā Rožukroņa 1. Rozes dalībniekiem

 • 4.10. Trešdiena Sv. Francisks no Asīzes, piemiņas diena.

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 – SV. MISE Litānija Sv. Jāzepa godam

14.00 – SV. MISE Daukstu sociālajā aprūpes centrā „Dzērves”. Par slimniekiem un visiem, kuri cieš, lai viņi meklētu savu patvērumu un dziedināšanu Jēzus Kristus brūcēs. Lai Jēzus apžēlojas un dziedina viņus

18.30 Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās.

 • 5.10. ceturtdiena Mēneša I ceturtdiena

9.15- Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 – SV. MISE Par priesteriem no Dzīvās Rozes.

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

Pēc Sv. Mises SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

 • 6.10. piektdiena Vissv. Jēzus sirds godināšana mēneša I piektdiena. Sv. Bruno, priesteris

17:30- Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18.00 – SV. MISE par mirušajiem Annu un Antonu

 • 7.10. sestdiena V.J. Marija, Rožukroņa Karaliene, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par tiem, kas lūdzas Dzīvajās Rozēs un viņu ģimenēm.

18.00 – SV. MISE par mūsu draudzes un personīgajiem labdariem

 • 8.10. parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

9.00  Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 – SV. MISE

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 • 24.09. svētdiena parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9.00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību.

 • 25.09. Pirmdiena

7:00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par mirušo Valentīnu Nukšu

 • 26.09. Otrdiena sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par finansiālo brīvību

 • 27.09. Trešdiena sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena

7.00 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30- SV. Mise par Vanesu dzimšanas dienā, lūdzot svētību veselību un nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

11.00 Sv. Mise Līgo aprūpes centrā.

18.30 atjaunošanu grupa

 • 28.09 ceturtdiena sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena

9.15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10.00 Sv. Mise

18:00 – SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes. † pāvests Jānis Pāvils I 1978

Pēc sv. Mises slavēšana

 • 29.09 piektdiena SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki

7.00  Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7.30 Sv. Mise par Ansi Līpenīti, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu.

 • 30.09. sestdiena sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par svētceļniekiem un svētceļojuma garīgajiem un materiālajiem labdariem un viņu ģimenēm.

14.00 Sv. MISE RANKĀ par godu baznīcas gadadienai.

18.00 sv. Mise par mūsu pilsētas un novada iedzīvotājiem un pašvaldību vadītājiem.

 • 01.10. parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; (euharistiskā procesija). Sākas Rožukroņa mēnesis.

9.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana + Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18.00 SV. MISE par Raivi un viņa ģimeni lai Dievs dāvā nepieciešamas žēlastības

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

 

 

 

 • 17.09. Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena sv. Roberta Bellarmīna, bīskapa un Baznīcas doktora piemiņas diena

9:00 Rožukronis, litānija V.J. Marijas godam.

10:00  – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18:00 SV. MISE par Kristīni un viņas vīru, lai Dievs svētī viņu ğimeni un dāvā Svētā Gara gudrību bērnu kristīgā audzināšanā.

 • 18.09. Pirmdiena sv. Staņislava Kostkas, mūka piemiņas diena *V.E. bīskapam emeritus Jānim Cakulam ordinācijas gadadiena (ord. 18.09.1949.)

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 – SV. Mise par priesteri Pāvilu

 • 19.09. Otrdiena sv. Januārija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena

17:30 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

18:00 Sv. Mise par mirušo Pēteri.

 • 20.09. Trešdiena sv. Andreja Kima Taegona, priestera, un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30- SV. Mise par Viju, lūdzot nepieciešamās Dieva žēlastības.+ Litānija sv. Jāzepa godam

10:00 Sv.  Mise LITENES PANSIONĀTĀ par mirušo + Wronika Kozļowska (PL)

 • 21.09 ceturtdiena SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 Sv. Mise par + Miliju un Baložu dzimtas mirušajiem

18:00 SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā  arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.  + BĪBELES STUNDA

 • 22.09 piektdiena

7:00 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

7:30 Sv. Mise par Māri vārda dienā, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības.

14:00 Sv. Mise TIRZAS APRŪPES CENTRĀ par Pr. Karolu lai Dievs svēti un sarga.

 • 23.09. sestdiena sv. Pio no Pjetrelčīnas (Francesco Forgione), priestera, piemiņas diena

9:15 Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 SV. MISE par bērniem, jauniešiem un jaunām ğimenēm

18:00 SV. Mise par Māri dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību un dziedināšanu.

 • 24.09. parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

9:00 Rožukronis, litānija V.J.Marijas godam.

10:00 SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm,

18:00 SV. MISE par Jāni 30 dzimšanas dienā, lūdzot Dieva svētību

 

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

Viceprāvests Ingars Stepkāns (: +37129479873 +: ingars.stepkans@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv