Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 25.08.2019

 

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 25.08.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*25.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi pēc Sv. Mises 11:00 tikšanās un saruna ar vispārizglītojošās izglītība iestādes “Mīlestības māja” direktori psiholoģijas maģistri, bijušo Valdorfa skolas skolotāju Inu Grasmani un šīs skolas izpilddirektoru, Reliģijas zinātņu bakalauru Normundu Grasmani. Kas ir Valdorfa skola? Vai tā patiesi ir vispārizglītojošās skolas alternatīva? https://lv.wikipedia.org/wiki/Valdorfpedago%C4%A3ija; https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_%C5%A0teiners

19.00- Sv. MISE

*26.08. PIRMDIENA SV. MISE  nenotiek

*27.08. OTRDIENA 19.00- SV. MISE sv. Monikas, piemiņas diena

*28.08. TREŠDIENA 8.00-SV. MISE. 11.00 – SV. MISE Līgo AC. sv. Augustīna, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena
Priestera un mocekļa VLADISLAVA LITAUNIEKA 110 dzimšanas diena

*29.08. CETURTDIENA sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāves, piemiņas diena

10.00- SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 19.00-SV. MISE

*30.08. PIEKTDIENA 19.00-SV. MISE 

*31.08. SESTDIENA10.00- SV. MISE. 19.00-SV. MISE

*1.09 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.
9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

18.00- SV.MISE

 • Pirms 80 gadiem sākās Otrais Pasaules Karš
 • Mūsu draudzē pirmo reizi Gaidu aktivitāte 29.-30. augustā. Aicinām pievienoties 11 līdz 18 gadus jaunas meitenes. 29. augustā sākums 10:00 no rīta, līdzi guļammaiss un matracītis, ēst gatavos Gaidas pašas. Vairāk informācijas pie Ditas.
 • Jaunā mācību gada sākumā lūdzu aiciniet uz sv. Misi un pie sv. Sakramentiem skolēnus, pedagogus, vecākus
 • Svētdienas skola nodarbības sāksies 29 septembrī. Tā gatavos bērnus pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai Komūnijai. Pieteikšanās pie prāvesta.
 • Paldies Ludim un Gatim par zāles pļaušanu
 • Mēs turpinām vākt ziedojumus malkas iegādei. Paldies Ābolu ģimenei par dāvināto malku. Kā redzat, to vajag sakārtot malkas talkā, tāpēc ari šajā nedēļā aicinu palīdzēt, kad jums ir laiks.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

* 25.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par Kaminsku dzimtu

 • 26.08. PIRMDIENA SV. MISE  nenotiek
 • 27.08. OTRDIENA sv. Monikas, piemiņas diena

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE pateicība Dievam par nodzīvoto mūžu

 • 28.08. TREŠDIENA sv. Augustīna, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena

7.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

8.00- SV. MISE par Jolantas Terēzes veselību un bērniņu

11.00 SV. MISE  Līgo AC

 • 29.08. CETURTDIENA sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāves, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00-SV. MISE par mirušo Anastasiju

19.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 30.08. PIEKTDIENA

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par Horohu Moniku un viņas ģimeni

 • 31.08. SESTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par mūsu pilsētas un novada  bērniem un iedzīvotājiem un pašvaldības vadītājiem

19.00 – SV. MISE par mirušo Donatu

 • 1.09. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA Mēneša I svētdiena Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE tiks svinēta par draudzi, bet īpaši par skolēniem, studentiem, bērnudārzu audzēkņiem, viņu ģimenēm, skolotājiem, pasniedzējiem, audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Pēc Mises tiks pasvētīti skolas piederumi: burtnīcas, klades, rakstāmrīki u.c. Aicinu uz šo Svēto Misi ierasties visus tos, kas grib saņemt Dieva svētību jaunajam mācību gadam.

18.00- SV. MISE par Margaritu lai Dievs svēti un pasarga

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 18.08.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 18.08.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*18.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- Sv. MISE

*19.08. PIRMDIENA sv. Jāņa no Eudes, priestera, piemiņas diena

10.00 SV. MISE

*20.08. OTRDIENA sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena

19.00- SV. MISE…  Pēc tam draudzes padomes tikšanās

*21.08. TREŠDIENA sv. Pija X, pāvesta, piemiņas diena

10.00-SV. MISE

14.00 SV. MISE Litenes AC

*22.08. CETURTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas – Karalienes, piemiņas diena

10.00 SV. MISE Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija visas dienas garumā līdz vakara Sv. Misei. 19.00-SV. MISE par priesteriem, … un konsekrētām personām.

*23.08. PIEKTDIENA sv. Rozes no Limas, jaunavas, piemiņas diena

19.00-SV. MISE 

*24.08. SESTDIENA SV. APUSTUĻA BARTOLOMEJA, svētki

10.00 SV. MISE

19.00-SV. MISE

*25.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00 SV. MISE

 • Mēs Sākam vākt ziedojumus malkas iegādei, liels paldies par Jūsu atbalstu.
 • Malkas talka. Aicināti visi!!!
 • Paldies visiem, kuri sagatavoja, atbalstīja ar ziedojumiem un lūgšanām un visiem kuri piedalījās un vadīja un bija atbildīgi par svētceļojumu uz Aglonu. Katram personīgi un visiem kopā – liels, sirsnīgs paldies! Lai Dievs svētī jūs un jūsu kalpojumu.
 • Paldies ari visiem, kuri piedalījās Aglonas svētkos 14. un 15. augustā un organizēja šo braucienu.
 • Otrdien – 20. augustā aicinu visus uz draudzes padomes tikšanos.
 • Lūdzu visus, kuri gribētu sagatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, pieteikties pie Astras: tel. 27484427.
 • Pateicos Jums par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Dieva svētība lai Jūs pavada visu nākamo nedēļu!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA  18.08.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 • 18.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA. Ūdens un sāls svētīšana

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par mieru ğimenē un sirdīs.

 • 19.08. PIRMDIENA sv. Jāņa no Eudes, priestera, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par mirušo Olgu

 • 20.08. OTRDIENA sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 SV. MISE par Edīti, lai Dievs dāvā nepieciešamās žēlastības Pēc tam draudzes padomes tikšanās

 • 21.08. TREŠDIENA sv. Pija X, pāvesta, piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE

14.00- SV. MISE Litenes AC

 • 22.08. CETURTDIENA Vissv. Jaunavas Marijas- Karalienes piemiņas diena

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00-SV. MISE par priesteri Pāvilu

19.00- SV. MISE par pāvestu Francisku, bīskapiem, priesteriem, diakoniem un konsekrētām personām, kā arī jauniem paaicinājumiem uz katru vajadzīgu Dievam kalpošanu Baznīcā Par mūsu draudzes priesteriem, kuri strādāja un nāk no mūsu draudzes.

 • 23.08. PIEKTDIENA sv. Rozes no Limas, jaunavas, piemiņas diena

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par Daci un Vili un par viņu ğimeni

 • 24.08. SESTDIENA SV. APUSTUĻA BARTOLOMEJA, svētki

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par bērniem un jauniešiem un jaunām ğimenēm

19.00 – SV. MISE

 • 25.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par Kaminsku dzimtu

 Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 11.08.2019

Paziņojumi un Dievkalpojumu kārtība 11.08.2019

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

*11.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- Sv. MISE

*12.08. PIRMDIENA sv. Joannas Franciskas de Šantāla, mūķenes, piemiņas diena

7.00- SV. MISE

*13.08. OTRDIENA SV. MISE  nenotiek

AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 13.08

18.30 VESPERES 19.00 VAKARA SV. MISE, LITĀNIJA, PROCESIJA AR FATIMAS DIEVMĀTES STATUJU APKĀRT BAZILIKAI

22.00 LŪGŠANU VAKARS

*14.08. TREŠDIENA SV. MISE  nenotiek

BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki

AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 14.08.

00.00 PUSNAKTS SV. MISE, NAKTS ADORĀCIJA BAZILIKĀ 7.00 RĪTA SV. MISE (BAZILIKĀ PIE DIEVMĀTES ALTĀRA) 9.00 DIENAS SV. MISE, GARĪGĀ ADOPCIJA (BAZILIKĀ PIE LIELĀ ALTĀRA 11.00 ROŽUKRONIS (BAZILIKĀ PIE LIELĀ ALTĀRA) 12.00 SV. MISE SVĒTCEĻNIEKIEM (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 15.00 ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS 16.00 SV. MISE (PIE DIEVMĀTES ALTĀRA BAZILIKĀ) 18.00 KONKURSA „DZIEDU DIEVMĀTEI” LAUREĀTU DZIEDĀJUMI (PIE BAZILIKAS) 18.30 VESPERES 19.00 VAKARA SV. MISE, , DIEVMĀTES LITĀNIJA, EUHARISTISKĀ PROCESIJA (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 22.00 TAUTAS KRUSTACEĻŠ (SAKRĀLAJĀ LAUKUMĀ)

*15.08. CETURTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki

AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 15.08.

00.00 PUSNAKTS SV. MISE (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 1.00 ADORĀCIJA BAZILIKĀ 7.00 RĪTA SV. MISE (BAZILIKĀ PIE DIEVMĀTES ALTĀRA, LATGALISKI) 9.00 SV. MISE JAUNIEŠIEM (PIE PĀVESTA ALTĀRA), IESTIPRINĀŠANA 10.00 SV. MISE SVEŠVALODĀ (APAKŠĒJĀ BAZNĪCĀ) 10.00 SPREDIĶIS KRIEVU VALODĀ 11.00 ROŽUKRONIS (PIE PĀVESTA ALTĀRA) 12.00 SVĒTKU GALVENĀ SV. MISE (PIE PĀVESTA ALTĀRA), LITĀNIJA, EUHARISTISKĀ PROCESIJA 19.00 VAKARA SV. MISE (PIE DIEVMĀTES ALTĀRA)

GULBENĒ 19.00- SV. MISE par Draudzi

*16.08. PIEKTDIENA sv. Stefana no Ungārijas, sv. Sv. Roha piemiņas diena

19.00-SV. MISE 

*17.08. SESTDIENA

10.00 SV. MISE

19.00-SV. MISE

*18.08 PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00 SV. MISE

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

* 11.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par Ilzes ģimeni, lai Dievs dāvā vajadzības žēlastības kritiskajās situācijās

 • 12.08. PIRMDIENA sv. Joannas Franciskas de Šantāla, mūķenes, piemiņas diena

7.00- SV. MISE

 • 13.08. OTRDIENA SV. MISE  nenotiek
 1. Maksimiliāna Marijas Kolbe, priestera un mocekļa piemiņas diena, sv. Ponciāna, pāvesta, un Hipolīta, priestera, mocekļu, piemiņas diena
 • 14.08. TREŠDIENA SV. MISE  nenotiek
 • BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki
 • MISE AGLONĀ
 • 15.08. CETURTDIENA

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki

MISE AGLONĀ

GULBENĒ 19.00- SV. MISE par Draudzi

 • 16.08. PIEKTDIENA sv. Stefana no Ungārijas, sv. Sv. Roha piemiņas diena

18.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

19.00 – SV. MISE par mirušo Ilvaru un Māri

 • 17.08. SESTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam

10.00- SV. MISE par Astru vārdā dienā

19.00 – SV. MISE par Margrietiņām un tiem kuri lūdzas par priesteriem

 • 18.08. PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. 

10.00 – SV. MISE par Draudzi

19.00- SV. MISE par mieru ğimenē un sirdīs

 Pateicos par baznīcas sakopšanu, ziedu kārtošanu, lūgšanām par mani, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību, dalīšanos pārtikā. Lai Dievs atalgo Jūsu labo sirdi!

Aglonas svētku kārtība 2019

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kārtība Aglonas Dievmātes sanktuārijā 2019. gadā

 1. augusts, svētdiena SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

10.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, svētība slimniekiem
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija

 1. augusts, pirmdiena ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

 1. augusts, otrdiena

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise
15.00 Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30 
Vesperes
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00 Lūgšanu vakars
24.00 Pusnakts Svētā Mise, nakts adorācija bazilikā

 1. augusts, trešdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
16.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBAS
17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa “Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Svētā Mise, iestiprināšana, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (pie pāvesta altāra)
24.00 Svētā Mise (pie pāvesta altāra)
Nakts adorācija bazilikā

 1. augusts, ceturtdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Svētā Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), iestiprināšana
10.00 Svētā Mise (bazilikas apakšstāvā, sprediķis krievu valodā)
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra)

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv