Vai tā patiesi ir vispārizglītojošās skolas alternatīva?

Kas ir Valdorfa skola?

Vai tā patiesi ir vispārizglītojošās skolas alternatīva?

GULBENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ. Gaitnieku iela 14. Gulbenē

Svētdien 25. augustā pēc Sv. Mises 11:00 tikšanās un saruna ar vispārizglītojošās izglītība iestādes “Mīlestības māja” direktori psiholoģijas maģistri, bijušo Valdorfa skolas skolotāju Inu Grasmani un šīs skolas izpilddirektoru, Reliģijas zinātņu bakalauru Normundu Grasmani.

Aicinām.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Valdorfpedago%C4%A3ija

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_%C5%A0teiners

Aglonas svētku kārtība 2019

Aglonas svētku kārtība 2019

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kārtība Aglonas Dievmātes sanktuārijā 2019. gadā

  1. augusts, svētdiena SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

10.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, svētība slimniekiem
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija

  1. augusts, pirmdiena ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Svētā Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

  1. augusts, otrdiena

7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Svētā Mise
15.00 Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30 
Vesperes
19.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00 Lūgšanu vakars
24.00 Pusnakts Svētā Mise, nakts adorācija bazilikā

  1. augusts, trešdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
16.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBAS
17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa “Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Svētā Mise, iestiprināšana, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (pie pāvesta altāra)
24.00 Svētā Mise (pie pāvesta altāra)
Nakts adorācija bazilikā

  1. augusts, ceturtdiena

7.00 Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Svētā Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), iestiprināšana
10.00 Svētā Mise (bazilikas apakšstāvā, sprediķis krievu valodā)
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētā Mise, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra)

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175 +: andrstok@gmail.com

chttp://www.gulbenes.rkd.lv

Svētceļojuma Gulbene – Aglona 2019 maršruts

Svētceļojuma Gulbene – Aglona 2019 maršruts
1. diena – 4.augusts Gulbene – Litene 17,4km
2. diena – 5.augusts Litene – Balvi 18,0km
3. diena – 6.augusts Balvi – Rugāji 19,0km
4. diena – 7.augusts Rugāji – Bēzpils 17,9km
5. diena – 8.augusts Bērzpils – Gaigalava 15,2km
6. diena – 9.augusts Gaigalava – Viļāni 26,9km
7. diena – 10.augusts Viļāni – Galēni 9,0km
8. diena – 11.augusts Galēni – Riebiņi 19,0km
9. diena – 12.augusts Riebiņi – Kategrāde 20,8km
10. diena – 13.augusts Kategrāde – AGLONA 15,9km

informācija Žanis m.t.-26621279
Diāna m.t.-29242570
Astra m.t. -27484427
Pr. Andžejs m.t.- 20275175