Mk 8, 22-26

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 8, 22-26

22. Un viņi nonāca Betsaidā; un pie Viņa atveda neredzīgo un lūdza Viņu, lai Viņš tam pieskartos. 23. Un Viņš, paņēmis neredzīgo aiz rokas, izveda to ārpus miesta; ar siekalām apslapinājis viņa acis un uzlicis tam savas rokas, Viņš jautāja, vai viņš ko redzot? 24. Un tas, atvēris acis, sacīja: Es redzu cilvēkus kā kokus staigājam. 25. Tad Viņš atkal uzlika rokas uz tā acīm; un tas sāka redzēt. Un tas kļuva vesels, tā ka visu skaidri redzēja. 26. Un Viņš sūtīja to mājās, sacīdams: Ej savās mājās un, kad ieiesi miestā, nesaki nevienam!


Jaunais tulkojums: 

22 Tad viņi nāca Bētsaīdā. Pie viņa atveda kādu aklo un lūdza viņu, lai viņš tam pieskaras. 23 Paņēmis aklo pie rokas, viņš izveda to no ciema un, spļāvis viņa acīs, uzlika tām rokas un jautāja: “Vai tu ko redzi?” 24 Un, acis pavēris, tas sacīja: “Es redzu cilvēkus, kokiem līdzīgus, staigājam.” 25 Tad viņš atkal uzlika rokas tā acīm, un viņa acis atvērās, un viņš kļuva vesels un redzēja visu skaidri. 26 Tad viņš to sūtīja uz mājām, sacīdams: “Dodies uz savām mājām un nevienam ciemā neko nestāsti!”


Paralēlās vietas: – 

Līdzīga tēma:

  • J 9,1-7 

Atsauces:

  • Mk 8,22: Mk 3,10; 5,27n par.; 6,56; 7,32; Apd  5,15; 19,11n.
  • Mk 8,23: Mk 7,33; 6,5; 7,32; 16,18; Mt 9,18; 19,13; 20,34; Lk 4,40; 7,33;13,13; Apd  6,6; Am 7,2; Zah 4,2; 5,2.
  • Mk 8,26: Mk 1,34.44 par.; 3,12; 5,43 par.; 7,36; 8,30 par.; 9,9 par.; Mt 9,30; 12,16.

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16