Mk 6, 7-13

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 6, 7-13

7. Un Viņš aicināja tos divpadsmit, un sāka tos sūtīt pa diviem, un deva tiem varu pār nešķīstajiem gariem. 8. Un Viņš pavēlēja tiem nekā neņemt ceļā līdz: ne somu, ne maizi, ne naudu jostā, bet tikai spieķi, 9. Un apaut sandales un neuzvilkt divus svārkus. 10. Un Viņš tiem sacīja: Kur jūs kādā mājā ieiesiet, tur palieciet, kamēr no turienes iziesiet. 11. Un ja kāds jūs neuzņemtu un jūs neuzklausītu, iziedami no turienes, nokratiet putekļus no savām kājām tiem par liecību! 12. Un viņi izgāja un sludināja grēku gandarīšanu. 13. Un viņi izdzina daudz ļauno garu un daudzus slimos svaidīja ar eļļu, un darīja tos veselus.


Jaunais tulkojums: 

7 Tad viņš aicināja divpadsmit mācekļus un, sūtīdams viņus pa divi, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. 8 Un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdzi ceļā kā vien spieķi, nedz maizi, nedz somu, nedz vara naudu jostā, 9 bet apaut apavus un nevilkt divus svārkus mugurā. 10 Un viņš tiem sacīja: “Kur jūs ieiesiet kādā namā, tur arī palieciet, līdz jūs no turienes aizejat. 11 Bet, ja kādā vietā jūs neuzņems un neuzklausīs, tad, aiziedami no turienes, nokratiet putekļus no savām kājām viņiem par liecību.” 12 Un tie aizgāja un sludināja, lai ļaudis atgriežas no grēkiem. 13 Un tie izdzina daudz dēmonu, svaidīja daudz slimo ar eļļu un tos dziedināja. 


Paralēlās vietas:

  • Mt 10,5-14
  • Mk 6,7-13;
  • Lk 9,1-6

Līdzīga tēma:

  • Mt 9,35;
  • Mt 10,1;

Atsauces:

  • Mk 6,6 par.:  Mt 4,23; Mk 1,39; 3,20-4,34; Lk 8,1.
  • Mk 6,7 par.:  Lk 4,36; Mt 3,2 par.; Mk 3,13; Mt 4,17 par.; Apd 13,1-3; Lk 10,1;  Mt 10,24.
  • Mk 6,8-9 par.:  Rad 32,10; Izc 12,11; 1 Tes 2,1-12; Apd 12,8; Lk 3,11; Izc 12,11; Sk 18,31; 2 Tes 3,9.
  • Mk 6,11 par.: Apd 13,51; 18,6; Mk 1,44; 13,9; Lk 5,14; 21,13.
  • Mk 6,12n par.: Is 1,6; Lk 10,34; Jk 5,14; Mk 3,14; 16,18.

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16