Mk 6, 53-56

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 6, 53-56

53. Un pārcēlušies viņi nāca Ģenezaretes zemē un piestājās malā. 54. Kad viņi izkāpa no laivas, ļaudis tūlīt pazina Viņu. 55. Un tie skrēja pa visu to apgabalu un sāka gultās nest tos, kas slimoja, turp, kur tie dzirdēja Viņu esam. 56. Un kur vien Viņš iegāja miestos vai ciemos, vai pilsētās, visur tie lika neveselos ielās un lūdza Viņu atļaut pieskarties Viņa drēbju šuvei; un kas Viņam pieskārās, tie kļuva veseli.


Jaunais tulkojums: 

  53 Pārcēlušies tie nonāca Gennēsaretes zemē un piestāja krastā. 54 Viņiem no laivas izkāpjot, ļaudis tūdaļ viņu pazina 55 un, apskrējuši visu apvidu, sāka nest slimos nestuvēs uz vietu, kur tie dzirdēja viņu esam. 56 Un, kur vien viņš iegāja kādā ciemā vai pilsētā, vai laukos, tur tie neveselos izlika tirgus laukumos un lūdza viņu, lai kaut viņa drēbju malai varētu pieskarties, un, kas viņam pieskārās, kļuva veseli.


Paralēlās vietas:

  • Mt 14,34-36;
  • J 6,22-25  

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  • Mk 6,53 par.: 1 Mak 11,67.
  • Mk 6,55: Mk 6,33.
  • Mk 6,56 par.: Mk 8,22; Apd 5,15; 11,11n; Sk 15,38n; At 22,12.

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16