Mk 6, 1-6

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 6, 1-6

1. Un Viņš, izgājis no turienes, gāja uz savu dzimteni; un Viņa mācekļi sekoja Viņam. 2. Un, kad atnāca sabats, Viņš sāka mācīt sinagogā; un daudzi, Viņu dzirdēdami, brīnījās par Viņa mācību, sacīdami: No kurienes Viņam tas viss? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un tādi brīnumi, kas notiek ar Viņa rokām? 3. Vai Viņš nav galdnieks, Marijas dēls, Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis? Un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ieļaunojās no Viņa. 4. Un Jēzus sacīja viņiem: Nekur pravietis nav bez cieņas, izņemot savu dzimteni, savu māju un savus radus. 5. Un Viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, tik vien nedaudzus slimniekus Viņš dziedināja, uzlikdams rokas. 6. Un Viņš brīnījās par viņu neticību; un mācīdams Viņš apstaigāja apkārtnes miestus.


Jaunais tulkojums: 

1 Un viņš no turienes aizgāja un devās uz savu tēvzemi, un mācekļi gāja viņam līdzi. 2 Kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi, viņu dzirdēdami, brīnījās un runāja: “No kurienes viņam tas? Kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi notiek caur viņa rokām? 3 Vai viņš nav namdaris, Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis? Vai viņa māsas nav šeit pie mums?” Un tā viņi apgrēkojās viņa dēļ. 4 Tad Jēzus tiem sacīja: “Pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē, savos rados un savā namā.” 5 Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien, rokas uzlicis, dziedināja dažus slimos. 6 Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Viņš mācīdams pārstaigāja apkārtnes ciemus. 


Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 53-58;
 • Mk 6, 1-6;
 • Lk 4, 16-30

Līdzīga tēma: –

 Atsauces:

 • Mk 6,1-2 par.: Mt 19,1; 11,1 (7,28; 26,1); Mk 1,9.24 u.t.t..; 1,21; 3,1-6. 
 • Mk 6,1: Apd 7,20n; 22,3; Lk 2,51; Apd 17,2; 13,14; 16,13.
 • Lk 4,22 par.: Mk 1,22; 7,27; 10,26; 11,18; Mt 7,28; 19,25; 22,33; Apd 14,3; 20,24.32; Ps 45,3; Lk 2,40; Apd 4,33; 6,8; 7,10; Is 55,11 u.t.t.; Kol 4,6.
 • Mk 6,2b par.: Mt 13,58 par.; Mk 9,39; 7,37 u.t.t.; Apd 19,11; 2 Kor 12,12.
 • Mk 6,3 par.: 1 Sam 13,19; Ties 11,1n; 1 Ķēn 7,17; Lk 7,12; Apd 16,1; 23,16; Ga 4,21; Lk 3,23; Mk 3,21.31 par.; J 7,5; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19; 2,9.12; Apd 12,17; 15,13; 21,18; 1 Kor 15,7.
 •  Mk 6,3 (par vārdu „brāļi” un „māsa”): sal. Rad 13,8; 14,16; 29,15; Lev 10,4; 1 Hr 23,22n; J 7,3n; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19)
 •  Mk 6,4: J 4,44;
 •  Mk 6,5 par.: Mt 8,10; Apd 7,58; 14,19.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16