Mk 4, 35-41

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 4, 35-41

35. Un tanī pat dienā, kad vakars bija iestājies, Viņš tiem sacīja: Pārcelsimies pretējā krastā! 36. Un tie, ļaudis atlaiduši, tā ka Viņš bija laivā, ņēma Viņu līdz, arī citas laivas bija pie Viņa. 37. Un sacēlās liela vētra, un gāza viļņus laivā, tā ka laiva pildījās. 38. Bet Viņš gulēja laivas galā uz spilvena; un tie modināja Viņu un sacīja Viņam: Mācītāj, vai Tev nerūp, ka mēs ejam bojā? 39. Un uzcēlies, Viņš piedraudēja vējam un sacīja jūrai: Paliec klusu, nomierinies! Un vējš nostājās, un iestājās liels klusums. 40. Un Viņš tiem sacīja: Kāpēc jūs esat tik bailīgi? Vai jums vēl trūkst ticības? 41. Un viņi ļoti izbijās un jautāja viens otram: Kā tev šķiet, kas Viņš ir, ka Viņam vēji un jūra paklausa? 


Jaunais tulkojums:

35 Tajā dienā, vakaram nākot, viņš tiem sacīja: “Celsimies pāri uz otru krastu.” 36 Ļaužu pūli atlaiduši, tie devās ar laivu, kurā viņš bija, un vēl citas laivas viņam sekoja. 37 Tad sacēlās liela vētra, un viļņi gāzās pāri laivai, tā ka laiva pildījās ar ūdeni. 38 Viņš pats gulēja laivas galā uz spilvena. Un tie viņu modināja un sacīja: “Skolotāj, vai tev nerūp, ka ejam bojā?” 39 Viņš piecēlies apsauca vēju un pavēlēja jūrai: “Klusu, rimsties!” Un vējš norima, un iestājās liels klusums. 40 Un viņš tiem sacīja: “Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?” 41 Viņus pārņēma lielas bailes, un viņi cits citam sacīja: “Kas viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra viņam paklausa?”


Paralēlās vietas:

 • Mt 8,18.23-27;
 • Mk 4, 35-41;
 • Lk 8,22-25 

Līdzīga tēma:

 • Jon 1,4-16;
 • Ps 107,23-32.

 Atsauces

 • Mk 4,35 par.: Mt 14,22; 16,5; Mk 4,2; 5,1.21; 6,45; 8,13; J 6,1.17.22.25.
 • Mk 4,37 par.: Jon 1,4; Jer 25,32; Mt 14,24; Mk 6,48; J 6,18.
 • Mk 4,38 par.: Jon 1,6; Ps 4,9.
 • Mk 4,39: Mk 1,25; Mt 12,41; Lk 11,32; Rad 8,1; Ps 74,13n; 104,4-9.
 • Mk 4,40 + Mt 8,26 par.: J 14,27; 2 Tim 1,7; Atkl 21,8; Mt 6,30; 14,31; 16,8; 17,20; Lk 12,28; Ps 65,8; 89,10; 107,23-32; Mt 14,32; Mk 6,51.
 • Mk 4,41 par.: Jon 1,10.16; Mk 1,27; Lk 4,36.

 

                                        

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16