Mk 4, 10-12. 21-25

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 4,10-12. 21-25

10. Un kad Viņš bija viens pats, tie divpadsmit, kas ar Viņu bija, jautāja par līdzību. 11. Un Viņš tiem sacīja: Jums ir dots saprast Dieva valstības noslēpumus, bet tiem, kas ir ārā, tas viss notiek līdzībās, 12. Ka tie skatīdamies skatās, bet neredz, un klausīdamies dzird, bet nesaprot, ka tie neatgriežas, un grēki tiem netiek piedoti. (…)

21. Un Viņš sacīja tiem: Vai tad gaismu meklē, lai to liktu zem pūra vai zem gultas? Vai ne tāpēc, lai to liktu svečturī? 22. Jo nekas nepaliek apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepenībā, kas netaptu zināms. 23. Kam ir ausis dzirdēšanai, lai dzird!

24. Un Viņš tiem sacīja: Lieciet vērā, ko jūs dzirdat! Ar kādu mēru jūs mērīsiet, ar tādu jums atmērīs un vēl klāt pieliks. 25. Jo kam ir, tam tiks dots; un kam nav, arī tas, kas viņam ir, tiks no tā atņemts. 


Jaunais tulkojums: 

10 Kad viņš palika viens, tad tie, kas līdz ar tiem divpadsmit bija pie viņa, izvaicāja viņu par līdzībām. 11 Un viņš tiem sacīja: “Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumu, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās, 12 lai tie skatīdamies skatās, bet neredz un klausīdamies klausās, bet nesaprot, lai tie neatgriežas un tiem netiek piedots.”

21 Un viņš tiem sacīja: “Vai tad gaismekli ienes, lai to liktu zem pūra vai zem gultas? Vai ne tādēļ, lai to liktu lukturī? 22 Jo nav nekā apslēpta, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. 23 Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.”

24 Un viņš tiem sacīja: “Ievērojiet, ko dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums nomērīs un vēl pieliks klāt. 25 Jo, kam ir, tam tiks dots, bet, kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir.” 


Rakstu vieta: Mk 4,10-12

Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 10-15 
 • Mk 4, 10-12 

Līdzīga tēma:

 • Mt 5,15; 7,2; 10,26; 25,29

Atsauces: 

 • Mk 4,10 par.: Mt 13,34 par.; Mk 4,34 u.t.t.; Lk 8,11.
 • Mk 4,11 par.: Mt 11,25 par.; 16,1; 1 Kor 2,10; Dan 2,25-.47; Gudr 2,22; 1 Kor 5,12-13; Kol 4,5; 1 Tes 4,12; 1 Tim 3,7; Apd 5,13; 1 Tes 4,13; 5,6; Ez 17,2; Hab 2,6; Ps 49,5; Sak 1,6; Sīr 41,11.
 • Mk 4,12 par.: Is 6,9n; At 29,3; Jer 5,21; Ez 12,2; Mt 11,4 par.; 11,25 par.; Lk 19,42; J 6,36.40; 8,43; 9,40; 15,24; Apd 13,40n (Hab 1,5); Apd 28,26n; 1 Kor 14,21-22 (Is 28,11).

Rakstu vieta: Mk 4, 21-25 

Paralēlās vietas

 • Mk 4,21-25;
 • Lk 8, 9-10.16-18

Līdzīga tēma:

 • Lk 6,38; 11,33; 12,2; 19,26

Atsauces:

 •  Mk 4,21 par.: 2 Sm 22,29; 27,17; Zah 4,2; Ps 119,105; Gudr 18,4; Mt 23,13; Lk 11,52; J 5,35; 2 P 1,19; Atkl 18,23; 21,23; 22,5.
 •  Mk 4,22 par.: Mk 4,11; 9,9; J 18,20; Rz 2,16; 1 Kor 4,5.
 •  Mk 4,23 : Mt 11,15; 13,9 par.; 13,43; 25,29; Mk 4,9; 7,16; Lk 12,21; 13,9; 14,35; 21,4; Atkl 2,7.11.17 u.t.t.
 •  Mk 4,24 par.: Mk 4,3; 7,14; Rom 2,1-; 14,4; 1 Kor 4,5; 5,12; Jk 4,11; 5,9; J 8,7.
 • Mk 4,25 par.: Mt 25,29; Lk 19,26.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16