Mk 3, 20-21.31-35

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 3, 20-21. 31-35

20. Un viņi atnāk mājās; un daudz ļaužu atkal sapulcējās, tā ka viņi nevarēja pat maizi ēst. 21. Un kad Viņa piederīgie to dzirdēja, tie izgāja Viņu aizturēt, jo tie sacīja: Viņš kļuvis bezprātīgs. (…)

31.Un atnāca Viņa māte un brāļi; un tie, ārā stāvēdami, sūtīja pie Viņa un aicināja Viņu. 32. Un ļaudis sēdēja ap Viņu un sacīja Viņam: Lūk, Tava māte un Tavi brāļi ārā meklē Tevi. 33. Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: Kas ir mana māte un mani brāļi? 34. Un Viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap Viņu sēdēja, un sacīja: Lūk, mana māte un mani brāļi! 35. Jo, kas pilda Dieva prātu, tas ir mans brālis un mana māsa, un māte.


Jaunais tulkojums: 

  20 Tad viņš devās uz mājām, un sanāca atkal ļaužu pūlis, tā ka viņi nevarēja pat maizi paēst. 21 Un, kad savējie to dzirdēja, tie iznāca viņu apvaldīt, jo tie runāja: “Viņam nav prāta.” 

31 Tad viņa māte un viņa brāļi nāca un, ārpusē nostājušies, sūtīja pie viņa, lai viņu pasauc. 32 Ap viņu sēdēja ļaužu pūlis. Un tie viņam sacīja: “Redzi, tava māte un tavi brāļi, un tavas māsas ārpusē tevi meklē.” 33 Un viņš tiem atbildēja: “Kas ir mana māte un mani brāļi?” 34 Uzlūkojis ap sevi sēdošos, viņš sacīja: “Redzi, mana māte un mani brāļi. 35 Kas dara Dieva gribu, tas ir mans brālis un māsa, un māte.”


Rakstu vieta: Mk 3, 20-21

Paralēlās vietas: –

Līdzīga tēma:-

  Atsauces:

  • Mk  3,20: Mk 2,2.15; 6,31; Lk 19,3; Izc 2,20 u.t.t.; Mk 7,5; J 6,23.31.51.
  • Mk 3,21: Sak 31,21 (LXX); Ps 69,9; Mt 13,57 par.; J 4,44; 7,5; Mt 12,46 par.; Lk 8,19; Dan 13,33; 1 Mak 9,44; Gudr 5,4; Zah 13,3; Mk 6,17 u.t.t..; J 7,20; 8,48.52; 10,20; Mt 11,18 par.; 2 Kor 5,13.

Rakstu vieta: Mk 3, 31-35

Paralēlās vietas:

  • Mt 12, 46-50;
  • Mk 3,20-21.31-35;
  • Lk 8, 19-21

Līdzīga tēma: –

 Atsauces:

  •  Mk 3,31: par.: Ps 69,9; Lk 2,49; Mt 13,55-56 par.; Mk 4,10-11; J 6,42; 7,5; Apd 1,14.
  •  Mk 3,32: par.: Lk 9,9; 19,3; 23,8; J 12,21.
  •  Mk 3,33 par.: At 33,9; J 2,4.
  •  Mk 3,34 par.: Mk 3,5; 10,23.29; Ps 22,23; Mt 28,10; J 20,17; Rom 8,29 u.t.t.
  •  Mk 3,35 par.: Mt 13,23 par.; 19,29 par.; Mk 1,20; Lk 11,28; J 8,31.51; 14,23; 15,14; Jk 1,22-.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16