Mk 15, 1-5

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 15, 1-5

53. Un tūlīt rīta agrumā augstie priesteri ar vecajiem un rakstu mācītājiem un visa augstā tiesa taisīja spriedumu un, sasējuši Jēzu, lika To aizvest un nodeva Viņu Pilātam. 2. Un Pilāts Viņam jautāja: “Vai Tu esi Jūdu ķēniņš?” Un Viņš atbildēdams tam saka: “Tu to saki.” 3. Un augstie priesteri Viņu smagi apsūdzēja. 4. Bet Pilāts Viņam atkal vaicāja: “Vai Tu nekā neatbildi? Redzi, cik smagi tie Tevi apsūdz!” 5. Bet Jēzus neatbildēja vairāk nekā, tā ka Pilāts brīnījās.


Jaunais tulkojums: 

1 Rīta agrumā virspriesteri ar vecajiem un rakstu mācītājiem un visu sinedriju apspriedās un, Jēzu sasējuši, aizveda un nodeva to Pilātam. 2 Pilāts viņam jautāja: “Vai tu esi jūdu Ķēniņš?” Jēzus tam atbildēja: “Tu to saki.” 3 Bet virspriesteri pret viņu cēla daudz apsūdzību. 4 Pilāts viņam jautāja tālāk: “Tu neko neatbildēsi? Redzi, cik daudz lietās viņi tevi apsūdz.” 5 Bet Jēzus vairs neko neatbildēja, tā ka Pilāts brīnījās.


Rakstu vieta: Mk 15,1 

Paralēlās vietas:

 • Mt 27, 1-2;
 • Lk 22, 66; 23, 1;
 • J 18,28 

Līdzīga tēma:-

 Atsauces:

 • Mk 15,1 (par sapulci) par.: Lk 20,1; Apd 22,5; 5,21.
 • Mk 15, 1 (par Jēzus siešanu un nodošanu) par.: J 18,33; 19,9; Mk 15,16; Mt 27,27.

Rakstu vieta: Mk 15, 2-5

Paralēlās vietas:

 • Mt 27,11-26;
 • Lk 23, 2-5.13-25
 • J 18, 29 – 19, 1

Līdzīga tēma:-

Atsauces:

 • Mk 15,2 par.: J 19,7; Mk 15,12.26 par.
 • Mk 15,2 (Jēzus atbilde) → salīdzini ar J 18,37: J 16,28; 1,14; 3,16-21.31-36; 8,46n; 10,26nn.  
 • Mk 15,4 par.: Is 53.7; Mk 14,61; Mt 26,62n; Lk 23,10; J 19,9.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16