Mk 14, 10-17

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 14, 10-17

10. Un viens no tiem divpadsmit, Jūdass Iskariots, aizgāja pie augstajiem priesteriem, lai Viņu tiem nodotu. 11. Un kad viņi to dzirdēja, tie priecājās un apsolīja viņam dot naudu. Un tas meklēja, kā Viņu nodot izdevīgā brīdī.

12. Bet pirmā neraudzētās maizes dienā, kad upurēja Lieldienu jēru, Viņa mācekļi sacīja Viņam: Kur tu vēlies, lai mēs ejam un sagatavojam Tev Lieldienu maltīti? 13. Un Viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un sacīja tiem: Ejiet pilsētā, un jūs sastaps cilvēks, kas nes ūdens krūzi; sekojiet viņam! 14. Un kur viņš ieies, tur sakiet nama kungam, ka Mācītājs jautā: kur ir man telpa, kur es ar saviem mācekļiem varētu ēst Lieldienu jēru? 15. Un viņš jums ierādīs iekārtotu lielu istabu; un tur sagatavojiet mums. 16. Un Viņa mācekļi aizgāja un iegāja pilsētā, un atrada, kā Viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja Lieldienas. 17. Vakaram iestājoties, Viņš atnāca ar tiem divpadsmit.


Jaunais tulkojums: 

10 Bet Jūda Iskariots, viens no tiem divpadsmit, aizgāja pie virspriesteriem, lai tiem Jēzu nodotu. 11 Tie, to dzirdēdami, priecājās un solīja viņam sudrabu. Un viņš meklēja izdevīgu brīdi, lai viņu nodotu. 

12 Pirmajā Neraudzētās maizes dienā, kad kāva Pashas jēru, mācekļi viņam sacīja: “Kur tu gribi, lai mēs ejam un sagatavojam tev Pashas mielastu?” 13 Viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja: “Ejiet uz pilsētu! Jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūzi ar ūdeni; ejiet tam līdzi. 14 Kurā namā viņš ieies, tā saimniekam sakiet: Skolotājs jautā: kur ir tā telpa, kur es ar saviem mācekļiem varu ēst Pashas jēru? 15 Un viņš jums ierādīs lielu augšistabu, izklātu un sataisītu; tur mums arī sagatavojiet.” 16 Mācekļi izgāja un nonāca pilsētā, un atrada visu, kā viņš tiem bija sacījis. Un viņi sagatavoja Pashas jēru. 17 Vakaram iestājoties, viņš nāca ar tiem divpadsmit. 


Rakstu vieta: Mk 14, 10-11

Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 14-16;
 • Lk 22, 3-6

Līdzīga tēma:

 • J 6,70-71;
 • J 13,2;
 • J 13,11;
 • J 13,27

Atsauces:

 • Mk 14, 11 par: J 11,57; Zah 11,2.13; Izc 21,32; Mt 27,3.9; 28,12.15.

Rakstu vieta: Mk 14, 12-17

Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 17-20;
 • Lk 22, 7-14

Līdzīga tēma:

 • J 13,1

Atsauces:

 • Mk 14, 12 par.: Izc 12,3-10.18; At 16,16.
 • Mk 14,13 par.: Mt 21,2nn; Lk 19,30nn; 1 Sam 10,1n; Joz 9,21nn.
 • Mk 14,14 par.: Izc 12,48; Sk 9,2-5 (LXX); 1 Sam 1,18; 9,22; Sīr 14,25; Izc 4,24; Lk 2,7.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16