Mk 14, 1-9

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 14, 1-9

1. Bet pēc divām dienām bija Lieldienas un neraudzētās maizes svētki; un augstie priesteri un rakstu mācītāji meklēja, kā Viņu viltīgi apcietināt un nonāvēt. 2. Bet viņi sacīja: Tikai ne svētku dienā, lai kādreiz nesaceļas tautā nemiers!

3. Un kad Viņš bija Betānijā, Sīmaņa spitālīgā namā, un, Viņam pie galda esot, nāca sieviete, kurai bija alabastra trauks ar dārgu, tīras nardes svaidāmo eļļu, un, trauku sasitusi, viņa izlēja to uz Viņa galvas. 4. Bet bija daži, kas sevī apskaitās un sacīja: Kāpēc notikusi šī eļļas izšķērdība? 5. Jo varēja šo eļļu pārdot vairāk nekā par trīs simti denārijiem un atdot nabagiem. Un tie kurnēja pret Viņu. 6. Bet Jēzus sacīja: Lieciet viņu mierā! Ko jūs viņu apgrūtināt? Viņa man labu darbu darījusi. 7. Jo trūcīgie ir vienmēr pie jums, un, ja jūs gribēsiet, varēsiet viņiem labu darīt; bet es neesmu vienmēr pie jums. 8. Ko viņa varēja, to tā darīja; viņa jau iepriekš svaidīja manu miesu apbedīšanai. 9. Patiesi es jums saku: kur vien visā pasaulē sludinās šo evaņģēliju, viņas piemiņai tiks stāstīts, ko tā darījusi.


Jaunais tulkojums: 

1 Līdz Pashas un Neraudzētās maizes svētkiem bija divas dienas. Virspriesteri un rakstu mācītāji apspriedās, kā tie Jēzu ar viltu varētu sagūstīt un nonāvēt. 2 “Svētku laikā gan ne,” tie sacīja, “ka neizceļas tautā nemieri.”  

3 Un, viņam Bētanijā spitālīgā Sīmaņa namā sēžot, nāca kāda sieviete ar ļoti dārgu un tīru nardu eļļu alabastra trauciņā. Sasitusi trauciņu, tā izlēja eļļu viņam uz galvas. 4 Bet daži sašutuši sarunājās viens ar otru: “Kādēļ tāda lieka izšķērdība? 5 Šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par trīs simti denārijiem un naudu izdalīt nabagiem.” Un tie bija sašutuši par viņu. 6 Bet Jēzus sacīja: “Lieciet viņu mierā! Ko jūs uzmācaties viņai? Tā labu darbu man ir darījusi. 7  Nabagi vienmēr būs pie jums, un jūs varēsiet tiem darīt labu, kad vien gribēsiet, bet es nebūšu vienmēr pie jums. 8 Viņa ir darījusi, ko spējusi; tā jau iepriekš manu miesu ir svaidījusi apbedīšanai. 9 Patiesi es jums saku: kur vien evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, tur arī stāstīs, ko šī sieviete ir darījusi, viņai par piemiņu.”


Rakstu vieta: Mk 14, 1-2

Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 1-5;
 • Lk 22, 1-2;

Līdzīga tēma:

 • Mk 11, 18-19; Lk 19,47-48; 21,37
 • J 11, 45-53 

Atsauces:

 • Mk 14, 1 (par Lieldienām): At 31,1 
 • Mk 14, 1 (→ Mt 26,2): 1 Kor 5,7; Mt 16,21 par.; 17,22n par.; 20,18n par.
 • Mk 14, 1 (→ Mt 26,4): Mt 12,14; 22,15; 27,1.7; Ps 9,28; 34,20; 51,2; 54,11; Sak 12,20; Jer 5,27.

Rakstu vieta: Mk 14, 3-9

Paralēlās vietas:

 • Mt 26, 6-13;
 • J 12, 1-8

Līdzīga tēma:

 • Mt 9,22
 • Mt 9,29-30
 • Mk 5,34
 • Mk 10,52  
 • Lk 10,38-42  
 • Lk 17,19
 • Lk 8,48
 • Lk 18,42
 • Lk 7,36-50  ;
 • J 11,2
 • J 7,59-8,11

Atsauces:

 • Mk 14, 3a par.: Mt 21,17; Lk 11,37; 14,1; Mk 1,40 par.; Lk 17,12.  
 • Mk 14, 3ba par.: Dz 1,12; 4,13n; Ps 23,5.
 • Mk 14,5: Mt 9,30; Mk 1,43; J 11,33.38.
 • Mk 14, 6 par.: Mt 12,15; 16,8; 22,18; Lk 11,7; 18,5; Gal 6,17.
 • Mk 14, 7 par.: At 15,11; Mk 2,19 par.
 • Mk 14, 8 par.: Mk 16,1 par.
 • Mk 14, 9 par.: Mt 24,14; 28,19; Mk 13,10; 16,15; Sīr 50,6.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16