Mk 13, 33-37

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 13, 33-37

33. Skatieties, esiet modri un lūdziet Dievu, jo jūs nezināt, kad tas laiks būs. 34. Tas ir tā: cilvēks, aizceļodams tālumā, atstāja savu namu un deva saviem kalpiem varu pār katru darbu, un durvju sargam pavēlēja būt nomodā. 35. Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama Kungs nāks: vakarā vai nakts vidū, vai gaiļiem dziedot, vai agri no rīta. 36. Ka viņš, nejauši atnākot, neatrod jūs guļot. 37. Bet ko es jums saku, to es saku visiem: Esiet nomodā!


Jaunais tulkojums: 

33 Pielūkojiet, ka esat nomodā, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir klāt. 34  Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot atstāj savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu, un pavēl durvju sargam būt nomodā. 35 Tad nu esiet nomodā: jūs taču nezināt, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaiļiem dziedot, vai rīta agrumā – 36 ka, pēkšņi nākdams, tas neatrod jūs guļam. 37 Bet, ko es jums saku, to es saku visiem: esiet nomodā!”


Paralēlās vietas:

  • Mt 24, 42;
  • Mt 25, 13-15;
  • Lk 19, 12-13

Līdzīga tēma:

  • Lk 12,40
  • Lk 21,34-36
  • Mt 23,13; Lk 12,40

Atsauces:

  • Mk 13,33 par.: Mt 24,50.
  • Mk 13,34 par.: Mt 24,45-47; 25,14; Lk 19,12. Rom 12,3a6n; 1 Kor 7,7; 12,4-31.
  • Mk 13,35 → Mt 24,42: Mt 24,44.50; Apd 20,31; Atkl 3,20; Mk 14,72 par.; 1 Kor 16,13; 1 Tes 5,6; 1 P 5,8; Atkl 3,2n; 16,15n.
  • Mk 13,36: Mt 25,5.

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16