Mk 13, 1-13

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 13, 1-13

1. Un Viņam izejot no svētnīcas, viens no Viņa mācekļiem sacīja Viņam: Mācītāj, lūk, kādi akmeņi un kādas celtnes! 2. Un Jēzus atbildēdams sacīja viņam: Vai tu redzi visas šīs lielās celtnes? Akmens uz akmens nepaliks, kas netaptu sagrauts. 

3. Un kad Viņš sēdēja iepretim svētnīcai Olīvkalnā, Pēteris un Jēkabs, un Jānis, un Andrejs atsevišķi jautāja Viņam: 4. Saki mums, kad tas notiks un kāda zīme būs, kad tas viss sāks piepildīties?

5. Un Jēzus atbildēdams sāka viņiem runāt: Skatieties, ka jūs kāds nepieviļ! 6. Jo daudzi nāks manā vārdā, sacīdami: Es tas esmu, un daudzus pievils. 7. Bet kad jūs dzirdēsiet par kariem un karu nostāstus, nebīstieties, jo tam ir jānotiek, bet vēl nav gals. 8. Jo tauta celsies pret tautu, un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un bads. Tas būs bēdu sākums.

9. Bet paši sevī skatieties! Jo viņi jūs nodos tiesai un sinagogās jūs šaustīs, un manis dēļ jūs stāsieties valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem par liecību. 10. Un pirms tā jātop evaņģēlijam pasludinātam visām tautām. 11. Un kad viņi jūs vedīs nodošanai, iepriekš nedomājiet par to, kas jums būs jārunā; bet kas jums tanī stundā tiks dots, to runājiet, jo jūs neesat tie, kas runā, bet Svētais Gars. 12. Bet brālis nodos nāvei brāli un tēvs – dēlu; un bērni sacelsies pret vecākiem un nonāvēs viņus. 13. Un mana vārda dēļ jūs visi ienīdīs. Bet kas izturēs līdz galam, tas izglābsies.


Jaunais tulkojums: 

1 Kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja: “Skolotāj, paskat, kādi akmeņi un kādas celtnes!” 2 Un Jēzus tam sacīja: “Vai redzi šīs milzīgās celtnes? Te akmens uz akmens nepaliks, kas netiktu nopostīts.”

3 Kad viņš sēdēja Olīvkalnā iepretī templim, Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs izjautāja viņu atsevišķi: 4 “Saki mums, kad tas notiks un kāda būs zīme, kad tas viss piepildīsies?” 

5 Un Jēzus sāka tiem stāstīt: “Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. 6 Daudzi nāks manā vārdā, sacīdami: es tas esmu, – un tie pievils daudzus. 7 Bet ikreiz, kad jūs dzirdēsiet runājam par kariem un vēstis par kariem, neuztraucieties: jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. 8 Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, dažviet būs zemestrīces un bads; tas viss būs dzemdību sāpju sākums. 

9  Bet uzmanieties, jo tie jūs nodos tiesās un šaustīs sinagogās, un jūs stāsieties valdnieku un ķēniņu priekšā, lai viņiem liecinātu par mani. 10 Un evaņģēlijam vispirms ir jātiek pasludinātam visās tautās. 11 Kad tie jūs aizvedīs, lai jūs nodotu, neesiet norūpējušies iepriekš par to, ko runāsiet, bet, kas jums tajā brīdī tiks dots, to runājiet, jo ne jūs esat tie, kas runā, bet Svētais Gars. 12 Brālis brāli nodos nāvei un tēvs – bērnu, un bērni sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs. 13  Visi jūs nicinās mana vārda dēļ, bet, kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts.


Rakstu vieta: Mk 13, 1-2 

Paralēlās vietas:

 • Mt 24, 1-3;
 • Lk 21, 5-7 

Līdzīga tēma:

 • Lk 19, 41-44 

Atsauces:

 • Mk 13,2 par.: Mih 3,12; Jer 9,11.14; 48,8; Ez 24,21; Mk 14,58; 15,29; Apd 6,14; Mt 23,38; Lk 13,35; Mt 26,61; 27,40.

Rakstu vieta: Mk 13, 3-8

Paralēlās vietas:

 • Mt 24, 4-14
 • Lk 21, 8-19

Līdzīga tēma:

 • Mk 24,11; Lk 17,21
 • Mt 24,23-26; Mk 13,21-23; Lk 17,23

Atsauces:                   

 • Mk 13,3: Mk 5,37; 14,33 par.; Mt 17,1.
 • Mk 13, 4 par.: Zah 14,4; Mt 5,1; 15,29; Mt 13,39n.49; 28,20; Dan 11,35; 12,4.13; 8,13; 12,6. Ebr 9,26.
 • Mk 13,6 par.: J 5,43; Mk 9,37.39; Apd 5,36n; 21,38; Mt 24,24.
 • Mk 13,7 par.: Dan 2,28; Atkl 1,1; 4,1; 22,6.
 • Mk 13,8a: Is 19,2; 2 Hr 15,6; Is 8,21; 13,13 utt.
 • Mk 13,8b: Is 26,17; 66,7n; Jer 22,23; Mih 4,9; 1 Tes 5,3.

Rakstu vieta: Mk 13, 9-13             

Paralēlās vietas:                                                 

 • Mt 10,17-22;

Līdzīga tēma:

 • Mt 24,5; Mk 13,6; Lk 21,8b
 • Mt 24,24;  13,22
 • Mt 10,30
 • Lk 12,7
 • Lk 21,12-17

Atsauces:

 • Mk 13,9a par.: Mt 23,34; Apd 5,27.40; 6,12; 22,19; 24,10; 25,6.23; 27,24; 2 Kor 11,23nn; Mt 10,21.28; J 16,1n.
 • Mk 13,9b par.: Ps 119,46; At 31,26; Īj 13,6; Flp 1,19; Mk 1,44; 6,11; Lk 5,14; Rom 11,25; Apd 25,23; 27,24; Mt 28,19; Mk 16,15; Lk 24,47.
 • Mk 13,11  par.: Izc 4,12; Apd 4.8; 6,10; 7,55 utt.; Rom 2,15; 2 Kor 12,19; 1 Kor 2,13?.
 • Mk 13,12 par.: Mt 10,35; Lk 12,53; Mih 7,6; Is 19,2.
 • Mk 13,13: Ebr 10,36.39; Atkl 13,10; Dan 12,12; 2 Hr 15,7; Mk 8,35; 10,26; J 15,21; 1 J 3,11; Mt 5,11; 24,13; 2 Tim 2,12.

Rakstu vieta: Mk 13, 13   

Līdzīga tēma:

 • Mt 24, 9-14;
 • Lk 21, 17-19

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16