Mk 11, 1-11

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 11, 1-11

1 Un Viņš, kad tie tuvojās Jeruzalemei un Betānijai pie Olīvkalna, sūtīja divus no saviem mācekļiem 2. Un sacīja viņiem: Ejiet miestā, kas jūsu priekšā! Un jūs, ieiedami tur, tūdaļ atradīsiet piesietu kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks līdz šim nav sēdējis; atraisiet to un atvediet! 3. Un ja kāds jums sacīs, ko jūs darāt, tad sakiet, ka Kungam tā vajag! Un tūdaļ viņš to atlaidīs šurp. 4. Un nogājuši viņi atrada kumeļu, piesietu ārā pie durvīm uz ceļa; un viņi atraisīja to. 5. Un daži, kas tur stāvēja, sacīja viņiem: Ko jūs darāt, atraisīdami kumeļu? 6. Viņi tiem sacīja, kā Jēzus bija pavēlējis; un tie viņus atlaida. 7. Un viņi atveda kumeļu pie Jēzus un uzlika tam savas drēbes; un Viņš sēdās tanī. 8. Bet daudzi izklāja savas drēbes ceļā; bet citi cirta zarus no kokiem un klāja tos ceļā; 9. Un tie, kas gāja priekšā, un tie, kas sekoja, kliedza, sacīdami: Hozanna! 10. Slavēts, kas nāk Kunga vārdā! Slavēta lai ir mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk! Hozanna augstībā!

11. Un Viņš iegāja Jeruzalemē, dievnamā; un Viņš, visu apskatījis, vakara stundai jau iestājoties, ar tiem divpadsmit izgāja uz Betāniju.


Jaunais tulkojums: 

1 Kad tie tuvojās Jeruzālemei, Bētfagei un Bētanijai pie Olīvkalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus 2 un tiem sacīja: “Dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur iegājuši jūs tūlīt atradīsit piesietu ēzelīti, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisiet to un vediet šurp! 3 Ja kāds jums jautās: kādēļ jūs tā darāt? – tad sakiet: Kungam to vajag, un tūlīt viņš to atsūtīs atpakaļ.” 4 Un tie aizgāja un atrada ēzelīti, piesietu ārā pie durvīm, un to atraisīja. 5 Kādi no tiem, kas tur stāvēja, viņiem jautāja: “Ko jūs darāt, kādēļ jūs atraisāt ēzelīti?” 6 Un viņi atbildēja, kā Jēzus tiem bija teicis. Un tie viņus atlaida. 7 Tie atveda ēzelīti pie Jēzus, uzsedza tam savas drēbes, un viņš sēdās tam virsū. 8 Un daudzi izklāja uz ceļa savas drēbes, bet citi koku zarus, ko bija nocirtuši laukos. 9  Un tie, kas gāja pa priekšu, un tie, kas sekoja, kliedza: “Ozianna, lai svētīts, kas nāk Kunga vārdā! 10 Lai slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas! Ozianna augstībā!” 

11 Jēzus iegāja Jeruzālemē templī, un, kad viņš visu bija aplūkojis un bija jau vakara stunda, viņš ar tiem divpadsmit aizgāja uz Bētaniju.


Paralēlās vietas:

 • Mt 21, 1-11;
 • Lk 19, 28-40;
 • J 12, 12-19 

Līdzīga tēma:

 • Mt 23, 37-39;
 • Lk 13, 34-35  

Atsauces:

 • Mk 11,1 par.: Zah 14,4; Ez 11,23; 1 Sam 15,30nn; 24,50n; Apd 1,11n; Mk 11,11n; 14,3.
 • Mk 11,2 par.: Mt 26,18n; Mk 14,13-16; Lk 22,8.10-13; 23,53; Rad 49,11; Zah 9,9; Sk 19,2; At 15,19; 21,3; 1 Sam 6,7.
 • Mk 11,3: 1 Sam 10,2nn; Mk 13,35.
 • Mk 11,7 par.: Lev 23,40; 1 Ķēn 1,33; 2 Ķēn 9,13; 2 Mak 10,6n.
 • Mk 11,8 par.: Rad 14,17-20; Izc 15,20n; Ties 11,34; 2 Ķēn 9,13; 1 Sam 18,6; 1 Mak 13,51.
 • Mk 11,9 par.: Mt 23,39; Lk 18,43; Ps 118,25n; 12,2; 20,10; 28,9; 60,7; 108,7; 1 Sam 17,45; Is 57,15; Mt 11,3; Lk 1,32; J 11,27; 2 Sam 7,12nn; 14,4; 2 Ķēn 6,26; 149,1; Mt 9,27; 12,23; 20,30nn; Sof 3,15; J 6,15; Lk 2,14; 19,38; Mt 23,39 = Lk 13,35.
 • Mk 11,10: Sīr 44,49; Is 22,21n; 9,6; Apd 2,29; 4,25; Mt 20,20n; Apd 1,6; 148,1.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16