Mk

M

 

Bībeles stunda


Evaņģēlijs, kuru uzrakstījis svētais Marks

— fragmentu saraksts —


|Mk 01|    |Mk 02|    |Mk 03|    |Mk 04|    |Mk 05|    |Mk 06|    |Mk 07|    |Mk 08|    |Mk 09|    |Mk 10|    |Mk 11|    |Mk 12|    |Mk 13|    |Mk 14|    |Mk 15|    |Mk 16|
 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16