Mk

M

 

Bībeles stunda


Evaņģēlijs, kuru uzrakstījis svētais Marks

— fragmentu saraksts —


 Mk 7

  • Mk 7, 1- 

Mk 8

  • Mk 8, 1-

Mk 9

  • Mk 9, 1-

Mk 10

  • Mk 10, 1- 

Mk 11

  • Mk 11, 1-

Mk 12

  • Mk 12, 1-

Mk 13

  • Mk 13, 1- 

Mk 14

  • Mk 14, 1-

Mk 15

  • Mk 15, 1-

Mk 16

  • Mk 16, 1- 

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16