Lk 9, 7-9

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 9, 7-9

7. Bet tetrarhs Herods, dzirdēdams par visu, ko Viņš darīja, uztraucās, jo daži runāja, 8. Ka Jānis esot uzcēlies no miroņiem; bet citi, ka Elijs parādījies; bet vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem augšāmcēlies. 9. Un Herods sacīja: Jānim es nocirtu galvu; bet kas šis ir, par ko es dzirdu tādas lietas, un meklēja Viņu redzēt.


Jaunais tulkojums: 

7  Tetrarhs Hērods dzirdēja visu, kas notika, un bija nesaprašanā, jo daži sacīja: “Jānis ir uzcēlies no mirušajiem,” 8 citi atkal: “Elija ir parādījies,” vēl citi: “Kāds no senajiem praviešiem ir augšāmcēlies.” 9 Hērods sacīja: “Jānim es nocirtu galvu. Bet kas tad ir šis, par kuru dzirdu tādas lietas?” Un viņš meklēja iespēju to redzēt.


Paralēlās vietas:

  • Mt 14, 1-2
  • Mk 6, 14-16 

Līdzīga tēma: 

  • Mt 16, 13b-14 → Mk 8, 27b-28 → Lk 9, 18b-19

Atsauces:

  • Lk 9, 7 par.: Mk 6,2 utt.; J 10,41.
  • Lk 9, 78 par.: MaI 3,1.23; 4,5n; Sīr 48,10n; Mk 9,11nn; Mt 17,10nn; J 1,21; Mt 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 4,19; 6,14; 7,40; 9,17.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16