Lk 9, 51-56

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 9, 51-56

51. Bet notika, kad izpildījās Viņa uzņemšanas diena, viņš vērsa savu seju, lai ietu uz Jeruzalemi.

52. Un Viņš sūtīja pirms sevis vēstnešus; un tie gāja un iegāja kādā samariešu pilsētā, lai sagatavotu Viņam (vietu). 53. Un tie Viņu neuzņēma, jo Viņa seja bija vērsta, lai ietu uz Jeruzalemi. 54. Bet, to redzot, viņa mācekļi Jēkabs un Jānis sacīja: Kungs, ja tu vēlies, mēs teiksim, lai uguns nāk no debesīm un iznīcina viņus. 55. Un Viņš pagriezies norāja tos, sacīdams: Jūs nezināt, kāda gara jūs esat. 56. Cilvēka Dēls nenāca dvēseles pazudināt, bet pestīt. Un viņi aizgāja uz citu pilsētu.


Jaunais tulkojums: 

51 Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai dotos turp.

52 Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu viņam naktsmājas. 53 Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālemi. 54 To redzēdami, mācekļi Jānis un Jēkabs sacīja: “Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunij nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Elija darīja?” 55 Jēzus pagriezies tos apsauca. Tad viņi gāja uz citu ciemu.


Rakstu vieta: Lk 9, 51

Paralēlās vietas:

  • Mt 19, 1-2
  • Mk 10, 1

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  • Lk 9, 51 par.: Mt 7,28; 11,1; 13,53; 26,1; Apd 2,1; Mk 9,33; Lk 9,53; 13,22.33; 17,11; 18,31.35; 19,1.11.28; Mt 16,21; 20,17; Mk 10,32.

Rakstu vieta: Lk 9, 52-56

Paralēlās vietas: –

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  • Lk 9,52: 2 Ķēņ 17,24-41; Mt 21,1n; Mk 11,1n; Lk 19,29n; 7,27; 10,1; Apd 8,4-25; Mt 11,10; Mk 1,2; MaI 3,1; Izc 23,20.
  • Lk 9,52n: Mt 10,5; Lk 10,10.33; 17,16; J 4,4nn.20; 8,48; Apd 1,8; 3,17; 8,14.25; Lk 10,8.10; 2 Sam 17,11.
  • Lk 9,54: Mk 3,17 par.; 2 Ķēn 1,10.12; 13,1-0; Atkl 11,5.
  • Lk 9,55n: Mk 8,33; Lk 7,9.44 utt.; Lk 9,5; 10,10-16; 2 Sam 16,10.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16