Lk 9, 18-21

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 9, 18-21

18. Un notika, ka Viņš viens pats lūdza Dievu; arī mācekļi bija pie Viņa; un Viņš tiem jautāja, sacīdams: Par ko ļaudis mani uzskata? 19. Viņi atbildēja un sacīja: Par Jāni Kristītāju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, ka uzcēlies viens no senajiem praviešiem. 20. Un Viņš tiem sacīja: Bet par ko jūs mani turat? Sīmanis Pēteris atbildēja, sacīdams: Par Dieva Svaidīto. 21. Un Viņš tiem noliedza un pavēlēja nevienam par to neteikt,


Jaunais tulkojums: 

18 Reiz, kad viņš vientuļā vietā lūdza Dievu un arī mācekļi bija ar viņu, viņš tos izjautāja: “Ko ļaudis runā par mani – kas es esmu?” 19 Tie atbildēja: “Jānis Kristītājs, bet citi – Elija, vēl citi – kāds no senajiem praviešiem esot augšāmcēlies.” 20  Tad viņš jautāja: “Bet ko jūs sakāt – kas es esmu?” Pēteris atbildēja: “Dieva Svaidītais.” 21 Bet viņš tos apsauca, piekodinādams nevienam to nestāstīt,


Paralēlās vietas:

 • Mt 16, 13-16.20
 • Mk 8, 27-30

Līdzīga tēma:

 • Mt 10, 2a
 • Mt 18, 18
 • Mt 14, 1-2 → Mk 6, 14-16 → Lk 9, 7-9
 • J 6, 68-69

Atsauces:

 • Lk 9, 18 par.: Lk 6,12; Mt 10,23; 13,41; 14,13.
 • Lk 9, 19 par.: MaI 3,1; 4,5n; 2 Mak 15,13-16; Mt 11,14; Mk 6,15; Mt 17,10; 14,2; 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 1,25.
 • Lk 9, 20b (Sīmanis Pēteris atbildēja, sacīdams…) par.: Mk 10,28; 11,20n; Mt 4,8; 10,2.
 • Lk 9, 20c (Par Dieva Svaidīto.) par.: 1 Sam 7,4-16; Ps 2,6-8.12; At 5,26; Ps 42,2; 84,2; Mt 14,33; 1,1; 9,27; 12,23; 15,22; J 4,29; 7,26nn.41; 9,22; Mt 26,63; J 6,57; 11,27; 20,31; Apd 14,15; Rom 9,26 (Os 2,1); 1 Tim 3,15; 4,10 utt.: 2 Mak 1,33; 15,4.
 • Lk 9, 21 par.: Mk 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26.30; 9.9; Mt 8,4; 9,30; 12,16; 17,9.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16