Lk 6, 39-45

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 6, 39-45

39. Bet Viņš sacīja tiem arī līdzību: Vai akls var vadīt aklu? Vai abi neiekritīs bedrē? 40. Māceklis nav augstāks par mācītāju, bet katrs būs pilnīgs, ja viņš būs kā tā mācītājs.

41. Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi, kas tavā acī, nesaskati? 42. Vai kā tu vari savam brālim teikt: ļauj, brāli, es izvilkšu skabargu no tavas acs, bet pats tu savā acī baļķi neredzi? Tu, liekuli, izmet vispirms baļķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs!

43. Jo tas koks nav labs, kas nes sliktus augļus; nedz koks slikts, ja tas nes labus augļus. 44. Ikvienu koku pazīst no tā augļiem. Jo no ērkšķiem nesalasa vīģes, un no dadžiem neievāc vīnogas. 45. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krājumiem sniedz labu; bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krājumiem sniedz ļaunu, jo no sirds pārpilnības mute runā.


Jaunais tulkojums: 

39 Un vēl viņš tiem stāstīja līdzību: “Vai tad akls var vest aklo? Vai tie abi neiekritīs bedrē? 40 Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, bet katrs, kas tapis pilnīgs, būs kā viņa skolotājs.

41 Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet savā acī baļķi nepamani? 42 Kā tu vari savam brālim teikt: brāl, laid, lai izņemu gruzīti no tavas acs, – pats savā acī baļķi neredzēdams? Liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acs.

43 Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāgs koks, kas nes labus augļus. 44 Katru koku pazīst pēc tā augļiem: jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no dadžiem. 45 Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais – no ļaunā krājumiem sniedz ļauno: jo no pārpilnas sirds mute runā.


Paralēlās vietas:

 • Mt 7,2.16-20

Līdzīga tēma:

 • (J 13,16 + 15,20a) → Mt 10,24-25a;
 • Mt 3,10;
 • Mt 15,14;
 • Mt 12,33-35;
 • Lk 3,9.

Atsauces:

 • Lk 6,39: Mt 15,14; 23,16.24; J 9,40; Rom 2,19.
 • Lk 6,40: Mt 10,24n; J 13,16; 15,20.
 • Lk 6,41-42 par.: Sīr 18,19nn; Mt 13,55; Mk 6,3.
 • Lk 6,43-44a (→ Mt 7,17-18): Mt 12,33; J 15,5n.8.16; Os 9,10; Jer 24,8; Ef 4,29; 1 J 3,9; Lk 13,6-9; Tit 3,14; Mt 13,40.
 • Lk 6,44b (→ Mt 7,16) par.: Sīr 27,6; Rad 3,18; Sk 13,23 utt.; Is 5,2.4; Īj 31,40; Mt 3,8.10; 21,43; J 15,2-8; Jk 3,12; Gal 5,19-23.
 • Lk 6,45 (→ Mt 12,35): Mt 13,52; Tit 1,15; Mt 9,38.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16