Lk 6, 20-26

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 6, 20-26

20. Un Viņš, pacēlis acis uz saviem mācekļiem, sacīja: Svētīgi nabadzīgie, jo Dieva valstība ir jūsu. 21. Svētīgi, kas tagad ciešat izsalkumu, jo jūs tiksiet paēdināti. Svētīgi, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. 22. Svētīgi jūs būsiet, ja cilvēki jūs ienīdīs un jūs izslēgs no sava vidus, jūs lamās un jūsu vārdu izmetīs it kā kādu ļaunumu Cilvēka Dēla dēļ. 23. Priecājieties tanī dienā un līksmojiet, jo jūsu alga ir liela debesīs: to pašu viņu tēvi darījuši praviešiem.

24. Turpretim bēdas jums, bagātajiem, jo jūs savu iepriecinājumu jau saņemat! 25. Bēdas jums, kas esat paēduši, jo jūs cietīsiet izsalkumu! Bēdas jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsiet un raudāsiet! 26. Bēdas jums, ja jūs ļaudis lielīs, jo to pašu viņu tēvi darīja viltus praviešiem! 


Jaunais tulkojums: 

20 Pacēlis acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja: “Laimīgi jūs, nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. 21 Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti. Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. 22 Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis, un ķengās jūs, un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu Cilvēka Dēla dēļ. 23 Priecājieties tajā dienā un dejiet! Jo redzi – jūsu alga ir liela debesīs; jo tāpat viņu tēvi ir darījuši praviešiem.

24 Bet vai! jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši! 25 Vai! jums, kas tagad paēduši, jo jūs salksiet! Vai! jums, kas tagad smejaties, jo jūs sērosiet un raudāsiet! 26 Vai! jums, kad visi cilvēki par jums teic labu; tāpat viņu tēvi darīja viltus praviešiem!


Paralēlās vietas:

 • Mt 5,3-12

Līdzīga tēma:

 • 1 P 3,14;
 • 4,14 

Atsauces:

 • Lk 6,20 par.: Mt 13,16; Lk 10,23; Mt 16,17; Lk 1,45; Mt 24,46; Lk 12,43; Lk 14,14n; Mt 11,6 par.; Lk 11,28; J 20,29; 13,17; Lk 11,27; 23,29; Is 61,1; 57,15; 66,2; Ps 9,18; 33,18; 40,18; Sīr 25,9-12; 1 Kor l,27n, Jk 2,5; Mt 11,5 par.; Mt 19,21 par.; Mt 26,11 par.; Mk 12,43 par.; Mt 26,9 par.; Lk 4,18; 14,13.21; 16,20.22; 19,8; J 12,5n; 13,29; Ps 9,13; 35,10; Is 49,13; Mt 19,14 par.; 4,17 par.; 10,7 par.; 11,1 par.; 13,11 par.; 19,14 par.
 • Lk 6,21 par.: Ps 107,5nn; Am 8,11; Sīr 24,28n (21n); Is 55,1 utt.; Jer 31,25; Bar 2,18; Sak 21,20.
 • Lk 6,22 par.: Mt 10,22; Is 51,7; J 16,2; Apd 5,41; Jk 2,7; 1 P 4.12- 14.
 • Lk 6,23 par.: Rom 5,3; Jk 1,2; 1 P 1,6; 4,13; Atkl 19,7; 22,12; Rad 15,1; Ebr ll,33nn; Mt 5,44; 23,30n; Apd 7,52; Jk 5,10n.
 • bēdas”: Is 5,18-22; Hab 2,6-19 utt.; Mt 11,21 par.; 23,13nn.23.25.27.29 par.; Lk 11,43.46; Mt 18,7 par.; Mt 26,24 par.; 24,19 par.
 • Lk 6,24: Mt 6,2.4.16; Jk 5,1; Lk 12,33n; 11,41; 12,13-34; 16,1-13,19-31; 18,18-30; 19,1-10.
 • Lk 6,25: Is 5,22; 65,13n; Lk 1,53; Apd 14,17; 2 Sam 19,2; Neh 8,9; Mk 16,10; Jk 4,9; Atkl 18,11.15.19.
 • Lk 6,26: Is 30,9-11; Jer 5,31; 23,16n; Mih 2,11; Jk 4,4.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16