Lk 6, 17-19

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 6, 17-19

17. Un viņš, nokāpis līdz ar tiem, apstājās līdzenā vietā, kur bija daudz viņa mācekļu un liels daudzums ļaužu no visas Jūdejas un Jeruzalemes, un jūrmalas, un Tiras, un Sidonas, 18. Kas bija nākuši, lai Viņu klausītos un lai tiktu izdziedināti no savām kaitēm. Arī tie, kurus mocīja nešķīstie gari, tika izdziedināti, 19. Un visi ļaudis tiecās Viņam pieskarties, jo spēks izgāja no Viņa; un Viņš visus izdziedināja. 


Jaunais tulkojums: 

17 Nokāpis līdz ar viņiem no kalna, viņš stāvēja klajā laukā, un kopā ar viņu bija liels pulks mācekļu un daudz ļaužu no visas Jūdejas un Jeruzālemes, un Tīras, un Sidonas piekrastes, 18 kuri nāca viņu klausīties un lai tiktu dziedināti no slimībām. Arī nešķīsto garu apsēstie tika dziedināti. 19 Viss ļaužu pūlis tiecās pieskarties viņam, jo no viņa izgāja spēks un visus dziedināja. 


Paralēlās vietas:

  • Mt 4,24-25;
  • Mk 3,7-13a;

Līdzīga tēma:

  • Mt 8,16-17;
  • Mt 14,35-36;
  • Mk 1,32-34;
  • Mk 6,54-56;
  • Lk 4,41

Atsauces:

  • Lk 6,17 par. (Mk 3,7-8): Mk 1,27-28.33-34; 4,1.24-25; 5,24.27.31; 7,24-30; 2 Ķēn 13,21; 1 Ķēn 17,21; 2 Ķēn 4,34; Mk 1,5; Lk 5,17; Mk 7,24.31; Mt 15,21 par.
  • Lk 6,19 par.: Mk 1,34; Mt 8,16; 15,30; 19,2; Lk 4,41; Mk 6,55-56; Mt 14,35-36; Mk 5,29.34; Lk 7,21.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16