Lk 18, 18-23

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 18, 18-23

18. Un kāds priekšnieks jautāja Viņam, sacīdams: Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?19. Bet Jēzus viņam sacīja: Kāpēc tu mani sauc par labo? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs.20. Baušļus tu zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs nepatiesu liecību dot; tev būs tēvu un māti godāt.21. Tas sacīja: To visu esmu izpildījis kopš jaunības.22. Jēzus, to dzirdēdams, sacīja viņam: Vēl viena tev trūkst: pārdod visu, kas tev pieder, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un nāc, seko man!23. To dzirdēdams, viņš noskuma, jo bija ļoti bagāts.


Jaunais tulkojums: 

18 Kāds augsts vīrs viņam jautāja: “Labais Skolotāj, kas man būtu jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?” 19  Bet Jēzus tam sacīja: “Kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. 20  Vai baušļus tu zini? Nepārkāp laulību; nenogalini; nezodz; nedod nepatiesu liecību; godā savu tēvu un māti!” 21 Bet tas sacīja: “To visu es esmu pildījis kopš jaunības.” 22 To dzirdējis, Jēzus viņam sacīja: “Vienas lietas tev vēl trūkst. Pārdod visu, kas tev pieder, un izdali to nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un nāc, seko man.” 23 Bet viņš, to dzirdējis, kļuva gauži bēdīgs, jo bija ļoti bagāts.


Rakstu vieta: Lk 3534534534 5435

Paralēlās vietas:

  • Mt 19,16-22
  • Mk 10,17-22

Līdzīga tēma:

  • Mt 6,20; Lk 12,33 (nr 64)
  • Mt 22,34-40; Mk 12,28-32; Lk 10,25-28 (nr 182)

Atsauces:

  • Mt 19,16 par.: Lk 10,28; Mt 24,46.
  • Mt 19,17 par.: At 6,4; Lev 18,5.
  • Mt 19,18n par.: Izc 20,12-16; At 5,16-20; Izc 21,10; Lev 19,13.18; At 24,14; Sīr 4,1; Mt 22,35-40.
  • Mt 19,19: Lev 19,18; Gal 5,14; Jk 2,8.
  • Mt 19,20 par.: Sīr 15,15; Flp 3,6.
  • Mt 19,21 par.: Mt 6,19-21; 13,44-46; Lk 12,33; Mt 24,47; 25,14.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16