Lk 18, 15-17

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 18, 15-17

15. Bet arī bērnus Viņam atnesa, lai Viņš tiem pieskartos. Kad mācekļi to redzēja, tie norāja tos.16. Bet Jēzus pasauca viņus un sacīja: Laidiet bērnus pie manis nākt un neliedziet viņiem to, jo tādiem pieder Dieva valstība!17. Patiesi es jums saku: kas Dieva valstību nepieņems kā bērns, tas tanī neieies. 


Jaunais tulkojums: 

15 Ļaudis nesa pie viņa bērniņus, lai viņš tiem pieskartos, bet mācekļi, to redzēdami, viņus norāja. 16 Bet Jēzus sauca viņus klāt, sacīdams: “Ļaujiet bērniņiem pie manis nākt un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. 17 Patiesi es jums saku: kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas neieies tajā.”


Rakstu vieta: Lk 3534534534 5435

Paralēlās vietas:

  • Mt 19,13-15
  • Mk 10,13-16

Līdzīga tēma:

  • J 3,3.5 (nr 27)
  • Mt 18,2,4n; Mk 9,35-37; Lk 9,47-48 (nr 166)

Atsauces:

  • Mt 19,13 par.: Mk 5,23; 6,5; 7,32; 8,23.25; 16,18; Lk 4,40; 13,13; Mk 3,10; 5,27 par.; 6,56 par.; 9,38; Lk 9,49.
  • Mt 19,14 par.: Mk 1,41; 10,14; 14,4; 9,38n; Apd 8,36; 10,47; 11,17.
  • Mt 18,3 par.: Mt 19,14; Mk 10,14; Lk 18,16.
  • Mt 19,15 par.: Rad 48,10.14.17n; Sk 27,18.23; .At 34,9; Tob 10,14; 11,17; Ps 139,5; Apd 8,17.19; 19,6; Mt 9,18; Mk 6,5; 7,32; 8,23.25; 9,36; Lk 4,40; Apd 9,12.17; 28,8.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16