Lk 10, 17-20

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 10, 17-20

17. Bet tie septiņdesmit divi atgriezās un priecādamies sacīja: Kungs, pat ļaunie gari mums Tavā vārdā padodas. 18. Un Viņš tiem sacīja: Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. 19. Lūk, es jums devu varu pār katru ienaidnieka spēku un čūsku un skorpiju samīšanai, un nekas jums nekaitēs. 20. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļauti, bet priecājieties, ka jūsu vārdi ierakstīti debesīs!


Jaunais tulkojums: 

17 Un tie septiņdesmit divi atgriezās un stāstīja ar lielu prieku: “Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas!” 18 Viņš tiem sacīja: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam! 19 Redzi, es jums esmu devis varu staigāt pāri čūskām un skorpioniem, un katram naidīgam spēkam – un jums nekas nekaitēs. 20 Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.”


Paralēlās vietas: –

Līdzīga tēma: 

  • Mk 16, 17-18
  • J 12, 31
  • Mt 14,12b-13; Mk 6,30; Lk 9,10a

Atsauces:

  • Lk 10,18: Īj 1,6-12; 2,1-7; Zah 3,1-2; Lk 9,49; 11,18 u.t.t.; Apd 19,13-14; Mt 17,19- par.; Lk 17,24; Mt 24,27; J 12,31; Atkl 12,8-9; 20,1-3.10; Rom 16,20; Is 14,12.
  • Lk 10,19: Sk 21,6-9; Sīr 21,2; 39,30; 1 Ķēn 12,11.14; Ps 91,13; Rad 3,15; At 8,15; Apd 28,3-. 

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16