Lk

M

 

Bībeles stunda


Evaņģēlijs, kuru uzrakstījis svētais Lūkass

— fragmentu saraksts —
Lk 7

 • Lk 7, 1-

Lk 8

 • Lk 8, 1-

Lk 9

 • Lk 9, 1-

Lk 10

 • Lk 10, 1-

Lk 11

 • Lk 11, 1-

Lk 12

 • Lk 12, 1-

Lk 13

 • Lk 13, 1-

Lk 14

 • Lk 14, 1-

Lk 15

 • Lk 15, 1-

Lk 16

 • Lk 16, 1-

Lk 17

 • Lk 17, 1-

Lk 18

 • Lk 18, 1-

Lk 19

 • Lk 19, 1-

Lk 20

 • Lk 20, 1-

Lk 21

 • Lk 21, 1-

Lk 22

 • Lk 22, 1-

Lk 23

 • Lk 23, 1-

Lk 24

 • Lk 24, 1-

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16