Aktivitātes

Tuvojas 2. februāris, kad svinēsim Kunga Prezentācijas svētkus, jeb Sveču dienu. Viens no šīs dienas simboliem ir svece, kuru svinīgā Dievkalpojumā pasvētīsim. Piedāvājam, lai mūsu draudzes visa vecuma bērni uz šo Dievkalpojumu 2. februārī ierodas ar skaisti pašizrotātām svecēm. Visskaistākās sveces autori tiks apbalvoti. Gribam, lai mūsu bērni, kopā ar vecākiem parāda savas idejas un talantus. Pie mūsu baznīcas darbosies sveču darbnīca. Aicinām gan bērnus, gan vecākus piedalīties nodarbībā, kad izgreznosim mūsu sveces, gatavojoties 2. februārim, un varēsim uzzināt daudz interesanta par sveču simbolu Baznīcā. Gaidīsim jūs nākošajā sestdienā (26.01.2019 g.) pl.11.00 , pēc Sv. Mises mūsu baznīcas pagrabstāvā. Precīzāk varat uzzināt pie māsām.

*10.01. CETURTDIENA Sv. Filomenas dzimšanas diena.

Šajā dienā būs DVĒSELES UN MIESAS ATBRĪVOŠANAS un DZIEDINĀŠANAS LITURĢIJA ar SV. FILOMENAS AIZBILDNIECĪBU.

Tas nozīmē, ka būs iespēja lūgt Dievu par veselību, brīvību un dziedināšanu sev un saviem tuviniekiem caur Sv. Filomenas aizbildniecību, kuras relikvijas ir mūsu baznīcā. Ar šo dienu aizsāksim Sv. Filomenas godināšanas kultu visa gada garumā – katra mēneša 10-tajā datumā, jo tas ir Sv. Filomenas dzimšanas un miršanas datums.

10.00 SV. MISE un Vissvētākā sakramenta adorācija.

15:00 sāksies liturģija “Sv. Filomena aizbildne mūsu laikos.

Liturģiju vadīs Pr. Arnis Maziļevskis Rīgas  Garīgā Semināra garīgais tēvs.  

15:00 lūgšana par auglīgu un labu šīs liturģijas norisi un bagātu Svēta Gara augļu piedzīvošanu katra mēneša 10-tajos datumos, Sv. Filomenas Kronītis, Rožukronis, individuāli aizlūgumi, adorācija, grēksūdze, iepazīšanās ar Sv. Filomenas dzīvi un brīnumiem.

17:30 MĀCĪBA

19.00-SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību,

pēc Sv. Mises aizlūgumi, svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām.


Gandarīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij mēneša pirmajās sestdienās

Mēneša pirmās sestdienas dievbijības forma sevišķā veidā ir izcelta pēc Dievmātes parādīšanās trīs bērniem – Lūcijai, Jacintai un Francisko – mazā ciematiņā Fatimā, Portugālē 1917. gadā. Abus pēdējos par svētiem pasludināja pāvests Francisks 2017. gada 13. maijā, apmeklējot Fatimu, bet Lūcijai piešķīra Dieva Kalpones titulu tā paša gada 13. februārī.

Fatimas vēstījums – aicinājums uz lūgšanu un gandari – aizvien ir ļoti aktuāls. Aktuāla ir arī šī vēstījuma nodošana tālāk, jo, kā atklāj māsa Lūcija, “Dievs vēlas iedibināt pasaulē Bezvainīgās Marijas Sirds godināšanu”. Pati Dievmāte atklāj veidu, kā gandarīt – viņa aicina uz pirmo piecu mēneša sestdienu veltīšanu kā gandari viņas Bezvainīgajai Sirdij. Īpaši jāuzsver, ka Dievmāte lūdz veikt gandarīšanu tieši mēneša pirmajās sestdienās, nevis, piemēram, mēneša 13. datumos, kad notika Viņas parādīšanās Kova da Irijā.

Dievmātes apsolījums
Parādīšanās laikā Fatimā 1917. gada 13. jūlijā Dievmāte teica: “Jūs redzējāt elli, uz kuru aiziet nabaga grēcinieku dvēseles. Lai glābtu grēciniekus, Dievs vēlas pasaulē iedibināt Manas Bezvainīgās Sirds godināšanu. Ja jūs darīsiet to, ko es jums teikšu, daudzas dvēseles tiks glābtas un pasaulē iestāsies miers.”

“Es prasīšu Krievijas veltīšanu Manai Bezvainīgajai Sirdij un gandarījuma Svēto Komūniju piecu mēnešu pirmajās sestdienās. Ja Manas vēlēšanās tiks izpildītas, Krievija atgriezīsies un pasaulē iestāsies miers. Ja nē, tad Krievija izplatīs savus maldus visā pasaulē, uzsāks karus un Baznīcas vajāšanas. Taisnīgie kļūs mocekļi, Svētais Tēvs daudz cietīs, vairākas tautas tiks iznīcinātas. Bet beigās Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs.”

Gan Krievija, gan visa pasaule, kā arī daudzas valstis, tai skaitā Latvija (2009. gada 15.augustā) ir veltīta Marijas Bezvainīgajai Sirdij.

Septiņus gadus pēc Fatimas atklāsmju beigām, Dievmāte ļāva māsai Lūcijai atklāt Fatimas noslēpuma otrās daļas saturu, kurā Dievmāte aicina godināt Viņas Bezvainīgo Sirdi, lai apturētu sodu, ko cilvēce pati sev sagatavo ar saviem grēkiem.

1925. gada 10. decembrī Lūcijai parādījās Vissvētākā Jaunava un blakus uz mirdzoša mākonīša bija Bērns. Vissvētākā Jaunava uzlika viņai roku uz pleca un parādīja otrā rokā ērkšķiem apvītu Sirdi. Tajā pašā mirklī Bērns teica: „Esi līdzjūtīga savas Vissvētākās Mātes Sirdij, kuru ar ērkšķiem apvij nepateicīgie ļaudis un caurdur to katru mirkli, un nav neviena, kas izpirktu grēkus, lai tos izvilktu ārā.”

Tad Vissvētākā Jaunava teica: „Skaties, manu meitiņ, uz Manu Sirdi, kuru ar ērkšķiem apvij nepateicīgie cilvēki un ar zaimiem un nepateicību To caurdur katru mirkli. Vismaz tu mēģini mani iepriecināt un manā vārdā stāsti visiem, ka Es apsolos ierasties nāves stundā ar visām dvēseles glābšanai nepieciešamajām žēlastībām pie visiem, kas katra mēneša pirmajā sestdienā – piecus mēnešus pēc kārtas – ar nodomu gandarīt ies pie grēksūdzes, saņems Svēto Komūniju, lūgsies piecus Rožukroņa noslēpumus un 15 minūtes meditēs par vienu vai vairākiem Rožukroņa noslēpumiem.”

Kāpēc Dievmāte ir izvēlējusies tieši piecas pirmās mēneša sestdienas?
Atbildi Lūcijai sniedza Kungs Jēzus 1930. gadā, kad naktī no 29. uz 30.maiju viņa pavadīja adorācijā, atklājot, ka ir piecu veidu apvainojumi un zaimi pret Marijas Bezvainīgo Sirdi, tādēļ arī nepieciešams gandarīt piecas mēneša sestdienas:

1) zaimi pret Marijas Bezvainīgo ieņemšanu;

2) zaimi pret Marijas jaunavību;

3) zaimi pret Dievmātes mātišķību, kad Viņa tiek atzīta tikai kā Cilvēka Māte, nevis kā tas ir patiesībā – Dieva Māte;

4) to cilvēku zaimi, kuri atklāti cenšas iepotēt bērnu sirdīs vienaldzību, nicinājumu un pat naidu pret Bezvainīgo Māti;

5) to cilvēku zaimi, kuri tiešā veidā apsmej Mariju Viņas svētajos attēlos.

Jēzus sacīja māsai Lūcijai: “Tā ir patiesība, mana meita, ka daudzas dvēseles sāk, bet maz ir tādu, kas beidz, un tiem, kas pabeidz, ir mērķis saņemt apsolītās žēlastības. Tomēr es dodu priekšroku tiem, kas veltīs piecas pirmās mēneša sestdienas ar mērķi gandarīt Debesu Mātes Bezvainīgajai Sirdij, nekā tiem, kas veltīs piecpadsmit, bezjūtīgi un vienaldzīgi.”

Kā gandarīt Marijas Bezvainīgajai Sirdij?
Saskaņā ar Dievmātes lūgumu, pirmajās piecās mēneša sestdienās pēc kārtas, ir jāizpilda sekojoši noteikumi ar nodomu gandarīt Marijas Bezvainīgajai Sirdij par visiem grēkiem, ar kuriem Tā tiek apvainota:

1. noteikums – Grēksūdze (pirmajā mēneša sestdienā vai agrāk)

Ja nav iespējams doties pie grēksūdzes pirmajā mēneša sestdienā, to var darīt arī 8 dienas pirms vai pēc mēneša pirmās sestdienas (vai pat ar vēl lielāku laika atstarpi ar noteikumu, ka Svētā Komūnija pirmajā mēneša sestdienā ir pieņemta žēlastības stāvoklī, t.i., bez smaga grēka).

Svarīgi, lai pie grēksūdzes pieietu ar nodomu gandarīt par apvainojumiem pret Marijas Bezvainīgo Sirdi. Nodomu sevī var uzmodināt gatavojoties grēksūdzei vai arī grēku atlaišanas brīdī grēksūdzes laikā.

Pirms grēksūdzes var lūgties šādu vai līdzīgu lūgšanu: “Dievs, tagad vēlos pieņemt Izlīgšanas sakramentu, lai saņemtu grēku piedošanu, īpaši to, ar kuriem apzināti vai neapzināti esmu sāpinājis Marijas Bezvainīgo Sirdi. Lai šī grēksūdze izlūdz Tavu žēlsirdību man un nabaga grēciniekiem, lai mūsos triumfētu Marijas Bezvainīgā Sirds.”

Grēku atlaišanas brīdī var izteikt arī sekojošu nožēlas aktu: “Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs, īpaši par maniem grēkiem pret Marijas Bezvainīgo Sirdi.”

2. noteikums – Svētā Komūnija pirmajā mēneša sestdienā

Pēc Svētās Komūnijas pieņemšanas svarīgi ir uzmodināt sevī nodomu gandarīt.

Var lūgties šādu vai kādu citu lūgšanu:

“Vissvētākā Jaunava, Dieva Māte un mana Māte! Vienojoties ar Tavu Sirdi, vēlos atlīdzināt par tik daudzu cilvēku grēkiem pret Tavu Bezvainīgo Sirdi. Neskatoties uz savu nabadzību un vājumu, es vēlos darīt visu, lai gandarītu par šiem apvainojumiem un zaimiem. Vissvētākā Māte, no visas sirds vēlos Tevi godināt un mīlēt. To no manis sagaida Dievs. Tieši tādēļ, ka Tevi mīlu, darīšu visu, kas manos spēkos, lai visi Tevi godinātu un mīlētu. Un Tu, vismīļākā Māte, Grēcinieku patvērums, pieņem šo gandarīšanas aktu. Pieņem to arī kā aizlūgumu par tiem, kuri nesaprot, ko runā, runājot ļaunu par Tevi. Izlūdz viņiem no Dieva atgriešanos, lai caur šo žēlastību vēl vairāk atklātos Tava mātišķā labestība, spēks un žēlsirdība. Lai arī viņi godinātu Tevi un slavētu Tavu svētumu un labestību, sakot, ka Tu esi svētīta starp sievietēm, Dieva Māte, kuras Bezvainīgā Sirds nepagurst maigā mīlestībā uz katru cilvēku. Amen.”

3. noteikums – lūgties vienu Rožukroņa daļu pirmajā mēneša sestdienā

Lūgties kādu no sekojošām Rožukroņa daļām: Priecīgo daļu, Gaismas daļu, Sāpīgo daļu vai Augšāmcelšanās daļu.

„Vissvētākā Jaunava šajos pēdējos laikos vēlējusies piešķirt rožukroņa lūgšanai īpašu auglīgumu. Nepastāv tāda problēma, pat vissarežģītākā, materiālas dabas problēma vai vēl jo vairāk garīga problēma, problēma, kas skar mūsu personīgo dzīvi vai mūsu ģimeņu dzīvi un ģimenes pasaulē, reliģisko kopienu dzīvi vai pat veselu tautu un nāciju dzīvi, ko nevarētu atrisināt ar šīs lūgšanas palīdzību,” atgādina māsa Lūcija.

Pirms Rožukroņa lūgšanas jāuzmodina sevī nodoms gandarīt. Var saviem vārdiem pateikt Dievmātei, ka lūgsimies, lai glābtu grēciniekus un izrādītu viņai savu mīlestību

Lūdzoties kopā, pirms Rožukroņa var lūgties šādu lūgšanu:

“Svētā Rožukroņa Karaliene, esam uz ceļiem, lai pirmajā mēneša sestdienā lūgtos rožukroni, kā Tu vēlējies. Ar to vēlamies gandarīt par saviem, mūsu tuvinieku, Tēvzemes un visas pasaules grēkiem. Vēlamies lūgties īpaši par tiem, kuri no Dieva ir aizgājuši vistālāk un kuriem visvairāk ir vajadzīga Viņa žēlsirdība. Palīdzi mums, lai mēs atcerētos par šo nodomu, kurā Tu mūs lūdzi lūgties. Palīdzi ar šo Rožukroņa lūgšanu gandarīt par visām Tavas Bezvainīgās Sirds un Jēzus Vissvētākās Sirds ciešanām.”

Pēc katra Rožukroņa noslēpuma lūdzas sekojošu lūgšanu:

“Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.”

4. noteikums – pirmajā mēneša sestdienā 15 minūtes apdomāt (meditēt) vienu vai vairākus Rožukroņa noslēpumus.

Svarīgi atcerēties, ka 15 minūšu apcere (meditācija) par vienu vai vairākiem Rožukroņa noslēpumiem ir atsevišķi veicama lūgšana no Rožukroņa lūgšanas, kas, protams, neizslēdz pienākumu arī Rožukroņa laikā attiecīgos noslēpumus apdomāt.

Svarīgi ir uzmodināt nodomu gandarīt par grēciniekiem, kuri nevēlas klausīties Vissvētākajā Mātē, nevēlas būt viņas bērni, kuri izrāda vienaldzību un pat viņu neieredz un dara visu, lai mazinātu viņas godu.

Ja kāds šos noteikumus nevar izpildīt pirmajā mēneša sestdienā, vai drīkst to darīt svētdienā?

Māsa Lūcija saka: “Tāpat gandarīšana tiks pieņemta arī svētdienā, kura seko pirmajai mēneša sestdienai, ja mani priesteri, ņemot vērā attaisnojošus iemeslus, to dvēselēm atļaus.”

Kādas žēlastības apsolītas tiem, kuri gandarīs Marijas Bezvainīgajai Sirdij pirmajās mēneša sestdienās?
“Dvēselēm, kuras šādā veidā cenšas man gandarīt – saka Dievmāte – apsolu nāves stundā būt līdzās ar visām pestīšanai nepieciešamajām žēlastībām.”

Gandarīšanas nodomā
Cik svarīgs ir nodoms gandarīt, atgādina pats Jēzus, sakot Lūcijai, ka pirmo mēnešu sestdienu vērtība ir atkarīga no tā, “vai cilvēku nodoms ir gandarīt Marijas Bezvainīgajai Sirdij”. Tādēļ māsa Lūcija sāk savus pierakstus ar atzīmi: “Neaizmirstiet par nodomu gandarīt, kas ir pirmo mēnešu sestdienu svarīgs elements.”

Noteikumi ir viegli, bet – vai tiek izpildīti?
“Ja izpildīsiet visu, ko jums saku, daudzas dvēseles tiks izglābtas, un pasaulē iestāsies miers. Karš beigsies” – saka Marija. Ir jāizpilda tas, ko lūdz Debesis. Lai gandarījums būtu pieņemts, jātiek izpildītiem visiem nosacījumiem, nevis tikai brīvi izvēlētiem, turklāt piecas pirmās mēneša sestdienas pēc kārtas.

Tulkoja un materiālu sagatavoja LRKB IC
Avots: www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica

Atgriezties uz sadaļu “Garīgā dzīve”

————————————————————————————————————————————————————————-

Rankas muižas Lurdas Dievmātes un
Sv. Bernadetes Romas katoļu kapelā
ceturtās Adventa laika nedēļas Svētā Mise
Sestdien, 22. decembrī,
plkst. 14:00
Sv. Misi celebrēs pr. Andžejs Stoklosa
un Smiltenes draudzes prāvests pr. Juris Škapars
Pēc Sv. Mises kapelā ar Adventa/Ziemassvētku dziesmām mūs priecēs draudzes locekles Paula Ābola un Dita Ceriņa

 

 • Pāvesta vizītes programma būs šāda:

08:20         Ierašanās Rīgas starptautiskajā lidostā

08:50         OFICIĀLĀ SAGAIDĪŠANAS CEREMONIJA/ pie Rīgas pils (Visi laipni aicināti!)

09:30         Pāvesta uzruna valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiskajam korpusam/ Rīgas pilī (Ieeja ar ielūgumiem.)          Svētā tēva uzruna

10:10         ZIEDU NOLIKŠANA pie Brīvības pieminekļa (Visi laipni aicināti!)

Ceļš “papamobilī” no Brīvības pieminekļa uz Rīgas Domu (Visi laipni aicināti! Kaļķu iela, Šķūņu iela, Doma laukums.)

10:40         EKUMENISKS DIEVKALPOJUMS/ Rīgas Domā (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva uzruna

Ceļš “papamobilī” no Rīgas Doma uz Rīgas Sv. Jēkaba katedrāli (Visi laipni aicināti! Jēkaba iela, Klostera iela.)

11:50         RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLES APMEKLĒJUMS (Ieeja ar ielūgumiem.)      Svētā tēva sveiciens

16:30         SVĒTĀ MISE Aglonā (Visi laipni aicināti! Ieejas kartes varēs saņemt katoļu draudzēs, sākot no 9. septembra; ieeja Aglonas bazilikas laukumā no plkst. 9.00. Ļoti ieteicams ierasties jau līdz plkst. 14.00.) Svētā tēva homīlija

Visas dienas garumā pie Brīvības pieminekļa un Doma laukumā būs novietoti ekrāni, uz kuriem varēs vērot pāvesta Franciska vizītes gaitu citās norises vietās.

 

INFORMĀCIJA PAR SVĒTCEĻOJUMU UZ AGLONU.

 • No mūsu draudzes 14. augustā ir paredzēts autobuss uz Aglonas svētkiem, atgriešanās Gulbenē būtu 15. augusta vakarā. Lūdzu pieteikties pie Genovefa (t. 22464362) tuvākajā laikā tiem, kas vēlētos braukt uz Aglonu, lai mēs zinātu, cik liels autobuss jāpasūta.

INFORMĀCIJA PAR SVĒTCEĻOJUMU UZ POLIJU.

 

Izbraucam 4.05. rītā (ap plkst. 10.00) no baznīcas (600km).

Mūsu ceļojuma mērķis ir Różanystok (Rožu kalns) un Sokulka, kur notika Euharistiskais brīnums; apmeklēsim arī citas svētvietas.

Astoņas stundas braucam līdz Różanystok. Tur būs dzīvošana, naktsmītne trīs naktis, brokastis un vakariņas. Cena 60 eiro. Katru dienu no Różanystok brauksim apmeklēt svētvietas, bet vakarā atgriezīsimies pārnakšņot.

Aptuveni 18.00 iebrauksim Różanystok, tur būs sv. Mise un lūgšana.

* Różanystok ir Dievmātes Brīnumdarītājas svētglezna un Dievmātes sanktuārijs.

*Sokółka, kur nesen notika Euharistiskais brīnums.

*Lipskā atrodas svētīgās Mariannas Bernadskas sanktuārijs. Marianna Bernadska ir aizbildne vedeklām, vīramātēm un sievasmātēm.

*Studzieņiczna ir Dievmātes Brīnumdarītājas sanktuārijs. Sanktuārijs ir uz salas.

*Suvałki ir Dieva žēlsirdības sanktuārijs. Suvalkos mūsu draudzes prāvests Andžejs strādāja četrus gadus.

*Sejny-atrodas Dievmātes Brīnumdarītājas sanktuārijs. Dievmāte ir aizbildne mammām, kuras gaida bērniņu.

*Krasny Bór ( Sarkanais mežs) ir Dievmātes Brīnumdarītājas sanktuārijs.

*Smolany atrodas sv. Filomenas relikvijas un Medžugorjes Dievmātes statuja.

*Siemiatycze kalpo Māsa Deogrācija. Varbūt būsim, jo tas ir ļoti tālu no Różanystok

Transports – cena atkarīga no transporta ar kādu brauksim, un no tā, cik daudz mēs būsim.

Tiem, kuri vēlas braukt svētceļojumā, līdz ceturtdienai, 17.05, vajag pierakstīties pie mūsu draudzes prāvesta Andžeja un samaksāt 10 eiro.

Atpakaļ uz Gulbeni brauksim pa nakti, izbrauksim ap pusdienām.

*1.05. Otrdiena sv. Jāzepa, strādnieka – piemiņas diena. *DRAUDZES PADOMES TIKŠANĀS.

*5.05 Mēneša I sestdiena V.J.M.B.S. godināšana 16:00  Aizlūdzēju par garīdzniekiem un konsekrētājiem tikšanās un agape ar groziņiem. Pēc tam 18.00 – SV. MISE…

 

*Mīļie draudzes locekļi! Šis gads ir ļoti nozīmīgs mums un visai mūsu tautai, tāpēc arī šogad mēs esam pieteikuši mūsu baznīcas dalību “BAZNĪCU NAKTĪ 2018 (01.06.2018. piektdiena) no 18:00-24:00 un ļoti ceram uz Jūsu aktivitāti un iesaistīšanos! Esiet īpaši aicināti piedalīties mūsu draudzes kopīgajā pasākuma organizēšanā. Lūdzu, izvērtējiet savu aicinājumu un iespēju piedalīties šajā Dievam un cilvēkiem veltītajā kalpojumā. Kalpojumam pieteikties varat internetā draudzes mājas lapā vai grafikā uz galdiņa zem kora.

*Lūdzu, atnesiet pa vienai vismīļākajai fotogrāfijai, kura tapusi mūsu baznīcā (jaunajā vai vecajā) 20. gadu laikā, lai varam kopīgi izgatavot savu īpašo garīgo mirkļu dāvanu (izstādi pagrabtelpā)Dieva godam ! Sirsnīgs paldies.   (Var norādīt arī vārdu/ uzvārdu , laiku, vietu un notikumu). Sirsnīgs paldies!

*1.05. 2018. pl 20:00 Tikšanās par “Baznīcu nakts 2018”norisi mūsu baznīcā! Visi laipni lūgti

*Mūsu draudzes svētceļojumu uz Poliju plānojam no 4.-7. jūnijam. Kas vēlētos braukt pieteikties pie manis.

 

 

 

 

 

Jauniešu nometne Spānijā!

Ja Tev ir 15 – 26 gadi, esi aicināts piedalīties spāņu – latviešu jauniešu nometnē – mūs aicina Avilas jaunieši, lai dalītos ticības pieredzē un iepazīt spāņu kristietības tradīcijas, Dzīvošana, brokastis un vakariņas – bez maksas, uzņem vieģimenes.

Ceļojuma laiks 18.-28. jūnijs 

Dalības maksa – 450 eiro (lidojums un ceļojumi Spānijā)

Pieteikšanās līdz 25.martam pa e.pastu: bjkarmelites@gmail.com vai pie draudzes prāvesta.

ar tēmu:  Spāņu jauniešu nometne. Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, telefona numurs.

Organizatoriskā sapulce 25. martā plkst 18.00, Rīgā, Kristus Karaļa draudzē, Meža prospekts 86. Pirmā iemaksa līdz 25.martam 250 eiro.

 Bet vel ir iespejams

Organizē Bērniņa Jēzus māsas Karmelītes

Jautājumi: 29931767 (m. Sofija sākot ar 23. februāri), 27470783 (m. Stefana līdz 23.februārim)

Tiem, kas vēlas atbalstīt materiāli jauniešus no nabadzīgām ģimenēm, lai daļēji apmaksāt ceļojuma izdevumus konta nr ziedojumiem, lūdzam norādīt maksājuma mērķi – spāņu jauniešu nometnei:

 

GULBENES ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Reģ.Nr.90000083764

Konts: (EUR) LV49PARX0012759900001

Kods: PARXLV22

† TRĪS SVĒTĀS DIENAS 2018 †

Dievkalpojumu kārtība

GULBENES VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA DRAUDZĒ

 

*29.03. Lielā Ceturtdiena KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA

18.00 KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Svēta MISE, pēc tam Vissvētākā Sakramenta adorācija

 

*30.03 Lielā Piektdiena KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA
Ekumeniskais Krustaceļš pa Gulbenes pilsētu, kas sāksies plkst. 12.00 Luterāņu baznīcā

15:00 – KUNGA CIEŠANU LITURĢIJA

 

*31.03 Lielā Sestdiena Vissvētākā Sakramenta adorācija.

10:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00 – Ēdienu svētīšana

20:00 – LIELDIENU VIGĪLIJAS SVINĒŠANA. Pēc svētās Mises Rezurekcijas procesija

 

*1.04. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS (Lieldienu svētdiena) , obligātās svinības

10:00 – SV. MISE par Gulbenes un Alūksnes draudzēm

18.00 Sv. MISE

 

No 17. – 19.martam mūsu draudzē GAVĒŅA LAIKA REKOLEKCIJAS,

tās vadīs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis

 • 17.03. SESTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 8

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE par Margrietiņām, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.   

15.05 SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Artūra, Lauras un Viestura  veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 18.03. GAVĒŅA PIEKTĀ SVĒTDIENA NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 9

9.00 Rožukronis, Litānija V.J. Marijas godam. + Rūgtās Asaras (2.daļa).

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE par mirušajiem Vili un Anastasiju, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:00 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 • 19.03. PIRMDIENA SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

9:15 – Rožukronis un Litānija V. J. Marijas godam

10:00 – SV. MISE  par Gulbenes un Alūksnes draudzēm, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

15.05 SV. MISE PAR LABU GARĪGU SAGATAVOŠANOS, NORISI UN SVĒTĀ GARA AUGĻU PIEDZĪVOŠANU BAZNĪCAS JUBILEJAS GADĀ VISAI DRAUDZEI, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

18:30 – SV. MISE par Līviju, lūdzot veselību caur svētā Jāzepa aizbildniecību, pēc Svētās Mises būs Dieva žēlsirdības dievkalpojums.

 

 

NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM

Pirmā novennas diena – 10. marts * Dziesma

Pasludināšanas brīdī Marija bija “saderināta ar vīru vārdā Jāzepu no Dāvida cilts”. Kaut arī jau bija “saderināta” ar Jāzepu, palika jaunava, jo Bērns, kuru nēsāja zem sirds no eņģeļa pasludināšanas brīža, tika ieņemts no Svētā Gara. “Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās šķirties” (Mt 1, 19). Jāzeps nezināja, kā uzvesties attiecībā uz Marijas “brīnumaino” mātišķību. Meklējot atbildi uz viņu mokošo jautājumu, pirmkārt, meklēja izeju no šīs grūtās situācijas. Bet, “kad viņš par to domāja, redzi, Kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu; tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem” (Mt. 1, 20-21). “Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis” (Mt 1,24). Tādā veidā parādīja savu gatavību, līdzīgi kā Marija, izpildīt to, ko Dievs pieprasīja caur savu sūtni. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 2 un 3

Lūgsimies. Svētais Jāzep, esi mums piemērs, kā izpildīt un paklausīt Dieva pavēlēm! Tev Dievs caur eņģeli atklāja Dieva Dēla iemiesošanās noslēpumu. Aizbildini par mums, lai Svētais Gars apgaismotu mūs ar savu žēlastību un mācītu mūs uzticīgi ar viņu līdzdarboties ceļā uz atpestīšanu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Katru novennas dienu skaitām:

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Otrā novennas diena – 11. marts * Dziesma

Jāzepam tika atklāts noslēpums, kurš pirms mūžīgiem laikiem bija apslēpts Dievā, un tas piepildījās viņa acu priekšā. Viņš bija kopā ar Mariju Betlēmes naktī, vienlaicīgi bija liecinieks, kā pasaulē nāca Dieva Dēls. Bija aculiecinieks arī tam, kā gani un Austrumu Gudrie atdeva Jēzum godu. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 10

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tu, uzticoties Dieva Apredzībai, klusējot cieti, nevarēdams Betlēmē atrast pienācīgu vietu, kur piedzimt ilgi gaidītajam Pestītājam. Iemāci mūs klusi un mierīgi paciest visa veida ciešanas un sāpes. Tu, kurš priecājies par to, kā vienkār-šie gani atdeva Jēzum godu, kā arī par Gudro, kuri salika Viņam karaliskās dā-vanas, pazemīgo ticību, stiprini arī mūsu sirdis ar dzīvu ticību Pestītājam, lai mēs to apliecinātu ne tikai ar savām lūpām, bet ar visu savu dzīvi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Trešā novennas diena – 12. marts * Dziesma

“Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti” (Mt 2,13). Tādus vār-dus Jāzeps izdzirdēja sapnī. Eņģelis brī-dināja viņu, lai bēg ar Bērnu, jo draud viņam nāves briesmas. Jāzeps, kurš pa-sargāja Jēzu no Heroda, no tā brīža kļūst mums par lielu aizbildni pār cilvēka dzīvi no ieņemšanas brīža līdz pat dabīgai nāvei. Vēlamies šodien atkal no jauna uzti-cēt Dieva Apredzībai un svētajam Jāze-pam cilvēku, sevišķi vēl nedzimušo bēr-nu, dzīvi mūsu Tēvijā un visā pasaulē. Dzīvība ir visskaistākā Dieva dāvana (..) Tauta, kura nogalina savus bērnus, ir tauta bez nākotnes. Jānis Pāvils II, mācība sv. Jāzepa svētvietā Kališā 1997. gadā.

Lūgsimies. Svētais Jāzep, stiprini mūs ar savu piemēru un palīdzi, lai mēs vienmēr būtu gatavi liecināt, upurēties un veltīt savu dzīvi kalpošanai citiem. Lai mēs sargātu un rūpētos par katra bērna, katra cilvēka, īpaši jau veca, slima un nespējīga, dzīvību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Ceturtā novennas diena – 13. marts * Dziesma

Dievs paaicināja svēto Jāzepu, lai viņš kalpotu Jēzus personai un misijai. Tieši šādā veidā Jāzeps ņem līdzdalību atpestīšanas vēsturē un ir patiess “atpestīšanas kalps” Piešķirot Jāzepam tēva varu pār Jēzu, Dievs piepildīja viņu ar tēvišķo mīlestību, ar to mīlestību, kuras sākums meklējams Debesu Tēvā, no kura savu nosaukumu ņem katra tēvišķība debesīs un virs zemes”. Jēzus pieaugšana “gudrībā, gados un žēlastībā” notika Svētajā Ģimenē, Jāzepa acu priekšā. Uz Jāzepa pleciem balstījās uzdevums “skolot”, tātad barot un apģērbt, mācīt Likumu un amatu. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 8 un 16.

Lūgsimies. Svētais Jāzep, Dievs tev uzticēja Jēzu – neaprakstāmu dārgumu debesīs un virs zemes. Tu pēc Jaunavas Marijas starp visiem svētajiem esi mūsu mīlestības un cieņas cienīgs, jo tiki izvēlēts par Dieva Dēla audzinātāju. Aizbildini pie Dieva par visiem tēviem, īpaši partiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nepilda savus tēva pienākumus. Izlūdz viņiem žēlastību atgriezties pie savām ģimenēm un bērniem, izlūdz arī žē-lastību kalpot savai ģimenei, upurējoties, mīlot un godīgi izpildot savus pienākumus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Piektā novennas diena – 14. marts * Dziesma

Ikdienas mīlestības izpausme Nazaretes ģimenē bija darbs. Evaņģēlijā lasām par galdnieka darbu, pateicoties kuram, Jāzeps spēja uzturēt savu ģimeni. Vārds “darbs” parāda visus Nazaretes pilsētā nodzīvotos gadus. Baznīca īpašā veidā to uzsver, 1. maijā svinot sv. Jāzepa – strādnieka svētkus. Nazaretes ģimene ir svētuma paraugs un piemērs visām ģimenēm, līdzīgi arī Jēzus darbs kopā ar svēto Jāzepu piemērs visiem strādājošajiem. Varam teikt, ka darbs (Nazaretē) īpašā veidā “tika atpestīts”. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 22

Lūgsimies. Svētais Jāzep, aizbildini par mums pie Dieva, lai mēs saprastu un pilnā mērā izdzīvotu sava darba jēgu, lai mēs caur to tuvotos Dievam, Radītājam un Atpestītājam. Iededz mūsos degsmi godīgi izpildīt mūsu ikdienas pienākumus un darbus. Lūdzam arī par visiem tiem, kuri ir bez darba un nespēj pienācīgi uzturēt savas ģimenes un bērnus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Sestā novennas diena – 15. marts* Dziesma

Cik gan bagāta mācība plūst no Svētās Ģimenes mūsdienu ģimenēm! Ģimenes būtība un uzdevums ir apzīmēts, pateicoties mīlestībai, ģimene saņem sargāšanas, atklāšanas un mīlestības nodošanas misiju, kas ir dzīvs Dieva mīlestības atspulgs un attēls, kā arī Kristus mīlestība uz Baznīcu, viņa Līgavu. Katrai kristīgai ģimenei vajadzētu līdzināties Svētajai Ģimenei, tai pirmatnējai “mājas Baz-nīcai”. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 7

Lūgsimies. Svētais Jāzep, Dieva Dzemdētājas Līgavaini un Pestītāja sar-gātāj, izlūdz visām ģimenēm tādu mīlestību, lai laulātie, pateicoties sakramentālai Kristus klātbūtnei un brīvprātīgi saliktam solījumam, kļūtu par upurgatavu dāvanu citiem. Pateicoties tai mīlestībai, lai ģimenes dzimst, veidojas, nobriest un ir miera, vienotības un laimes avots bērniem un vecākiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

 

Septītā novennas diena – 16. marts * Dziesma

Jāzeps savu dzīvi pārveidoja par kalpošanu, salika to iemiesošanās noslēpuma upurī un ar to vienotā atpestīšanas misijā; izmantoja pienākošos varu Svētajā Ģimenē, lai saliktu pilnīgu dāvanu no sevis, no savas dzīves, no sava darba; pārveidoja savu cilvēcisko ģimenes mīlestības paaicinājumu uz pārdabisko upuri no sevis, no savas sirds mīlestībā, kas atdota kalpošanai Mesijam, kurš uzauga viņa mājās. (…) Izskaidrojumu šādai rīcībai atrodam garīgās dzīves dziļumos, kura vadīja viņa dzīves izvēles. Jāzepa personīgais ceļš – viņa svētceļojums ticībā – beigsies ātrāk, pirms nekā Marija stāvēs krusta pakājē Golgātā. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 6, 8 un 26

Lūgsimies. Svētai Jāzep, kurš savu dzīvi noslēdzi Jaunavas Marijas un Jēzus Kristus klātienē, izlūdz mums žēlastību izturēt Dieva žēlastībā līdz galam un kopā ar Jēzu un Mariju atnāc pie mums pēdējā mūsu dzīves brīdī, lai mēs varētu laimīgi ieiet Gaismas valstībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

Astotā novennas diena – 17. marts * Dziesma

Jāzeps, Jaunavas Marijas līgavainis un Viņas Dēla pieņemtais tēvs, nebija priesteris, bet viņam bija līdzdalība vis-pārējā priesterībā. Kā Jēzus sargātājs un apgādnieks viņš turēja Viņu un nēsāja uz savām rokām. Tāpēc arī priesteri vēršas pie svētā Jāzepa ar kvēlu lūgumu, lai ar tādu pašu cieņu un mīlestību varētu celebrēt Euharistisko Upuri. Tās rokas, kuras skar Kristus euharis-tisko Miesu, vēlas izlūgt no svētā Jāzepa tādu šķīstību un cieņu, kādu svētais Nazaretes galdnieks izrādīja savam audžudēlam. Jānis Pāvils II, mācība sv. Jāzepa svētvietā Kališā 1997. gadā.

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tu saņēmi žēlastību pieskarties un ar cieņu savās rokās nēsāt no Jaunavas Marijas Vien-piedzimušo Dieva Dēlu, lūdz par visiem priesteriem, lai viņi, tāpat kā tu, žēlastībā kalpotu pie Dieva altāra sirds šķīstībā un nevainībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

 

Devītā novennas diena – 18. marts * Dziesma

Kad Baznīcu piemeklēja grūti laiki, pāvests Pijs IX, vēlēdamies uzticēt to sevišķai svētā Patriarha gādībai, izsludināja Jāzepu par “Katoļu Baznīcas aizbildni”. (…) Ir nepieciešams nepārtraukti lūgties par šo aizbildniecību; tā Baznīcai ir ne tikai sargs, bet arī kā stiprinājums pret tām grūtībām, kuras rodas, uzņemoties pasaules un jaunās Evaņģelizācijas uz-devumu, kas apņem valstis un tautas, kurās kādreiz reliģija un kristīgā dzīve plauka, bet šodien tiek pakļautas smagam pārbaudījumam. Lai svētais Jāzeps izlūdz Baznīcai un pasaulei, katram no mums Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara svētību. Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 28

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tavs uzde-vums bija rūpēties, sargāt, būt nomodā un uzturēt Jēzu un Mariju. Šodien šāda veida rūpes vajadzīgas Kristus Baznīcai. Lūdzam tavu aizbildniecību, lai mēs va-rētu darboties pasaulē. Tavs uzdevums ir mūsu uzdevums: mums ir jāsargā Kristus, jāļauj Viņam augt mūsos un mums apkārt Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litāniju * Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir…

 

DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS

pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības

www.healingoffamilies.com

GULBENES ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ

2018.gada 24.martā

Sākums plkst.9.00- reģistrācija Romas katoļu baznīcā

Gaitnieku ielā 14, Gulbenē:

9.30 – 12.30 divas lekcijas ar nelielu pārtraukumu

13.00 – 14.00 pusdienas (iekļautas ziedojumā un tiks nodrošinātas uz vietas)

14.00 – 16.30 divas lekcijas ar nelielu pārtraukumu

17.00 –paraliturģija (vadīs pr.Arnis Maziļevskis)

18.00- SVĒTĀ MISE

 • Uz rekolekcijām jāierodas ar AIZPILDĪTĀM ANKETĀM, kuras neviens cilvēks nelasīs, taču no to aizpildīšanas atkarīgi rekolekciju augļi Jūsu dzimtas dzīvajos/mirušajos/nākamajās paaudzēs.

 

 • Uz rekolekcijām lūdzam pieteikties savlaicīgi
  pie Astras (tālr.27484427) un saņemt anketas,
  rakstot e-pastu uz adresi: andrstok@gmail.com

Ieteicamais ziedojums 8 eiro (bet, ja nauda ir šķērslis dalībai rekolekcijās, tad informējiet, kopīgu risinājumu atradīsim).

 

1918  –  1998  –  2018

Mūsu draudzes Jubilejas Gads

 

Dārgās māsas un brāļi Kristū! Šogad Dievs savā bezgalīgajā labestībā un žēlsirdībā ir dāvājis mūsu draudzei īpašu dāvanu – divus bezgala skaistus svētkus – mūsu Latvijas simto jubileju un mūsu draudzes jaunās baznīcas divdesmito jubileju. Aicinām jūs visus apvienot sagatavošanos šiem svētkiem un katram pārdomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt savai Latvijai un savai draudzei svētkos. Dāvanas var būt dažādas, gan materiālas, gan garīgas, bet tās ir jāsagatavo savlaicīgi, lai abas apaļās jubilejas mēs visi varētu svinēt ar patiesu prieku un gandarījumu par paveikto.

Mūsu Arhibīskaps aicināja, lai īpaši Jubilejas Gadā „mēs viens otram sniedzam atbalstu un skatāmies viens uz otru ar mīlestības, ar Dieva acīm, nevis ar tādu tiesājošu un kritikas pilnu skatienu! Lai tādā veidā mainās gaisotne visā mūsu sabiedrībā, mūsu draudzē un mūsu ģimenēs.”

Laiks rit ļoti ātri, tādēļ uzsāksim gatavošanos abiem nozīmīgajiem svētkiem jau šodien un izmantosim katru iespēju augt garīgumā un mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko, un palīdzēt citiem cilvēkiem atjaunot savu ticību un augt garīgumā un tuvākmīlestībā.

Mūsu draudzē šajā jubilejas gadā būs daudz dažādu piedāvājumu, tādēļ katrs varēs atrast sev piemērotu veidu, kā iesaistīties svētku sagatavošanā. Aiciniet arī citus cilvēkus ar savu piemēru un labu vārdu.

Jubilejas gadā mūsu baznīcā atklājam

Draudzes garīgo dāvanu grāmatu.

Kas tas ir?

Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām, kuras saturu veidosim mēs paši. Tajā mēs varēsim visa gada garumā ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Piemēram, ģimene var apsolīt kopīgi lūgt Rožukroni vai citas lūgšanas katru dienu vai vienu dienu nedēļā visa gada garumā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Padomājiet un izmantojiet iespēju dot savu ieguldījumu svētku sagatavošanā! Aicinām iesaistīties visu vecumu cilvēkus, gan bērnus un jauniešus, gan vecāko paaudzi. Šo grāmatu noliksim Svētās Mises laikā 19.janvārī uz altāra kopā ar upurdāvanām.

 

Aicinām visus piedalīties mūsu baznīcas Jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Tā būs 100 cilvēku brīvprātīga iesaistīšanās regulārās lūgšanās mūsu Tēvzemes nodomā vienu stundu katru mēnesi. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Sīkāku informāciju par šo akciju varēsiet iegūt, izlasot bukletus.

Gulbenes draudzei 2018.gads ir īpašs, jo šogad svinēsim mūsu Latvijas 100 gadu jubileju un 19.decembrī apritēs 20 gadi, kopš varam lūgties mūsu draudzes jaunajā baznīcā.

Tādēļ aicinām visu vecumu cilvēkus, kuriem Latvija un Baznīca ir sirds lieta, iesaistīties jubilejas akcijā

„100 rozes Latvijai”

Latvijas 100 gadu jubilejai veltīsim regulāras lūgšanas mūsu Tēvzemes nodomā. Aicinām tajās brīvprātīgi iesaistīties 100 cilvēkus, kuri lūgsies  visa gada garumā vienu stundu mēnesī, vienalga kādā laikā un kurā vietā. Pienākums nebūs grūts, bet tā augļi nesīs mums visiem, mūsu draudzei un Tēvzemei lielu svētību. Tā būs mūsu reāla dāvana mūsu draudzei un Latvijai. Dievs zina visas mūsu vajadzības, bet Viņš gaida, lai mēs Viņu lūdzam. Nepaliksim vienaldzīgi!!!

KĀ UN KO LŪGT VIENAS STUNDAS LAIKĀ PAR LATVIJU?

 

Šajā stundā tu vari lūgties, lasot Svētos Rakstus, lūgties Rožukroni vai citas lūgšanas. Vari arī klusā sirds lūgšanā adorēt Vissvētāko Sakramentu.

 

Tev ir iespēja savu stundu sadalīt vairākās daļās un katrā no tām lūgt par konkrētām lietām, piemēram:

 

 • Lūdz par valdībām un varām, likumdošanu, par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus.
 • Lūdz par cilvēkiem, kurus pazīsti, par radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem kurus mīli, un par tiem, kurus mīli par maz.
 • Lūdz par Baznīcu Latvijā, par garīdzniekiem, draudzēm, paaicinājumiem, kristiešu vienotību un Latvijas garīgo atmodu;
 • Lūdz par evaņģelizāciju, lai Dieva vārds skanētu katra cilvēka sirdī Latvijā un pasaulē;
 • Lūdz par visiem slimiem, atstātiem, vientuļiem un tiem, kurus Dievs tev sūta katru dienu;
 • Lūdz par jaunatni, bērniem un izglītības iestādēm, lai Dievs atver viņu sirds acis patiesai mīlestībai, taisnībai un ticībai.

 

 

Lūgšana par Latviju:

Lūgsimies par mūsu Latviju un īpaši par tiem, kas ir ziedojuši sevi tās neatkarībai un brīvībai, kā arī par tiem, kas ir cietuši no represijām, miruši trimdā, izsūtījumā. Mēs pateicamies viņiem un Tev, Dievs, par viņu upuri un lūdzam darīt mūs viņu piemiņas cienīgus. Lai viņu mantojums mūs dara pazemīgus, modrus un garā stiprus! Lai piedošana ieved mūs izlīgšanā, žēlsirdība – mīlestībā un pateicība – patiesā lūgšanas garā. Kungs Jēzu, Tu esi mums atvēris durvis uz brīvību, māci mums to meklēt, atrast un īstenot no dienas dienā!

Mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, kuriem šodien Latvijā ir vara pieņemt lēmumus, kas skar mūs visus. Kungs, apturi, lūdzu, visus lēmumus, kas var Latvijai un tās tautai kaitēt. Dāvā savu gudrību cilvēkiem, kas ir pie varas.

Kungs, atver mūsu acis, lai mēs redzam, cik daudz dāvanu esam saņēmuši no Dieva. Mums ir sava valoda, brīva valsts un labi cilvēki, mēs varam apmeklēt baznīcu bez bailēm no vajāšanas par mūsu ticību.

Lūdzam Tevi, Kungs, par visām ģimenēm, par bērniņiem, kas tiek gaidīti, un par tiem, kuri nav gaidīti.

Kungs, dāvā ikvienam Latvijas cilvēkam žēlastību un gudrību atbildīgi dzīvot savā zemē un to gudri pārvaldīt. Tēvs, atmodini mūsos drosmi šodien un vienmēr izdarīt to izvēli, kas nāk par svētību mūsu ģimenēm, kopienām un tautai. Atmodini mūsos drosmi mīlēt Tevi, Dievs, mīlēt savu ģimeni, līdzcilvēkus un savu valsti. Svētī, Dievs, un sargā katru Latvijas cilvēku, lai visas paaudzes no zīdaiņa līdz sirmgalvim ir laimīgas savās mājās.

DIEVA MĀTE, Māras zemes Karaliene, aizlūdz par Latviju!

KRISTU, Dieva Dēls, apžēlojies par mums un uzklausi mūs!

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!!!

 

 

*Sagaidot mūsu BAZNĪCAS KONSEKRĀCIJAS 20-mit GADU JUBILEJU – 19-tajā DECEMBRĪ, katra mēneša 19-tajā datumā, draudzē notiks kāda garīga sagatavošanās: tikšanās ar priesteriem, kuri šeit kalpojuši, lūgšanas, slavēšana, rekolekcijas vai kas cits… Ar šiem mūsu Baznīcas 20 gadu jubilejas pasākumiem mēs piedalīsimies arī Latvijas 100 gadu jubilejas sagaidīšanā. Jo stipra Valsts būs tad , ja būs garīgi stipras un veselas ģimenes un arī Baznīca būs stipra, ja būs  garīgi vesela draudze.

Tāpēc, ļoti aicinu visus, kuri var, grib un spēj iesaistīties šo Baznīcas jubilejas pasākumu organizēšanā, atbalstīšanā ar idejām, savām spējām zīmēšanā, noformēšanā, žurnālistikā, darbā ar datoru, pasākumu koordinēšanā vai sniedzot citu palīdzību. Aicinu otrdien pēc Sv. Mises uz tikšanos.

*Līdz 17-ajam janvārim tiek izsludināts konkurss par Baznīcas 20 gadu jubilejas logo jeb emblēmu, – vizuālo veidolu, ko visa gada garumā varētu izmantot afišās, ielūgumos, baneros un reklāmai.

***19 janvārī PIRMO jubilejas garīgo sagatavošanos,visas dienas garumā,***

***  vadīs Viceprāvests Ingars Stepkāns.***

 

Svētā Mise
Rankas muižas Lurdas Dievmātes un
Sv. Bernadetes Romas Katoļu kapelā
Sestdien, 13. janvārī,
plkst. 14.00
Sv. Misi celebrēs draudzes prāvests pr.
Andžejs Stoklosa.

 

 

Svetīgus+Kristus+Dzimšanas+Svētkus!

24 XII: SVĒTDIENA Kristus dzimšanas svētku vigīlija * 10.00 – Svētā Mise.

*19.15 – Draudzes  ansambļa „Gaismas stariņi” koncerts.

20:00 – Vigīlijas Svētā Mise, pēc Mises – oblāšu kopīga laušana un salūts.

25 XII: PIRMDIENA Kristus dzimšanas obligātās svinības   * 10:00, 18:00 – Svētā Mise.

Ūdens un sāls svētīšana.      Ziedojumi diecēžu kūrijām.

26 XII: OTRDIENA sv. Stefana, pirmā baznīcas mocekļa svētki * 10:00, 18:00 – Svētā Mise

16.00 – GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRA KONCERTS.

27 XII: TREŠDIENA SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS JĀNIS svētki*11.00 Līgo AC,*18:00-Svētā Mise

28 XII: CETURDIENA  sv. nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki * 10:00, 18:00 – Svētā Mise

29 XII: PIEKTDIENA Kristus Dzimšanas svētku oktāvā * 10:00, 18:00 – Svētā Mise

30 XII: SESTDIENA Kristus Dzimšanas svētku oktāvā * 10:00 – Svētā Mise

*11:00 – DRAUDZES “EGLĪTE” BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

* 18:00 – Svētā Mise

31 XII: SVĒTDIENA SV. ĢIMENE – JĒZUS, MARIJA UN JĀZEPS, svētki *10:00, 18:00 – Svētā Mise

01 I: PIRMDIENA VISSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, obligātās svinības*10:00, 18:00 – Svētā Mise

 Izmantojiet iespēju savlaicīgi pieiet pie gandarīšanas un izlīgšanas sakramenta.

Gulbenes Romas katoļu draudzes prāvests – pr. Andžejs Stoklosa (mob. 202-75-175)

 

REKOLEKCIJU DIENA DRAUDZĒ

14.12. CETURTDIENA.

Rekolekciju diena draudzē būs konferences, grēksūdzes, sarunas ar priesteriem. Rekolekcijas vadīs pr. Arnis Maziļevskis. Grēksūdzes pieņems arī mūsu dekanāta priesteri.  

10:00 – SV. MISE … + konference.

Pēc Sv. Mises Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija.

15:05 – SV. MISE+ konference.

18:00 – SV. MISE… + konference.

 

Sludinājums bērniem –bērnu stūrītis 03.12.2017g.

1.Advents ir laiks, kad gatavojam savas sirdis Jēzus atnākšanai. Vislabāk varēsim izmainīt savu sirsniņu, pildot labus darbus.  Katru labo darbu, kuru jūs izdarīsiet  līdz Kristus  Dzimšanas Svētkiem, varat uzrakstīt uz lapiņas, kuru  atnesīsiet  uz baznīcu. Šeit priekšā stāv tukša silīte, un jūs ar saviem labiem darbiņiem, kā ar sieniņu klāsiet mazajam Jēzum, sagatavotu vietu. Aicinu iesaistīties  visus bērnus.

 

 1. Lai apgaismotu tumšo Adventa laiku visiem apkārt, „ķersim zvaigznes”.

Katru dienu visa Adventa garumā, bērni, kuri piedalīsies Sv. Misē, kopa ar svētību dabūs  zvaigznīti, kuru ir jāsaglabā iedotajā maisiņā. Zvaigznītes var vākt līdz Kristus Dzimšanas Svētkiem (līdz 24.12.2017) un tad atnesīsiet tās uz baznīcu. Tad redzēsim, kuram no jums izdevās  savākt  visvairāk zvaigznītes. Uzvārētājus apbalvosim !

* SV. MISE par tiem, kas lūdzās par priesteriem Margrietiņās. Pēc Mises tikšanās.

*Piedāvājam iespēju! 27. oktobrī (piektdienā) apmeklēt Baha ērģeļmūzikas koncertu Rēzeknē koncertzālē GORS. Biļetes cena 10 eiro. Ja ir interese pieteikties pie Luda jo biļetes jāpasūta iepriekš.

 

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča

Uzaicinājums.

Noslēdzoties simtgadei kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā, aicinu iespēju robežās šā gada

13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas.

Parādoties bērniem, Jaunava Marija aicināja viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir vienīgie līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās.

Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei.

Arī Svētais tēvs Francisks ir aktualizējis Fatimas vēstījumu un ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā.

Vēlu Dieva svētību un izturību labajā!

 

 

 

   Lūdzieties, lūdzieties daudz.

 Katru dienu lūdzieties rožukroni.

                                   Sv. Jānis Pavils II

  Gribētos, lai pēc iespējām  vairāk bērnu un viņu ģimeņu iesaistās rožukroņa lūgšanā gan mājās, gan baznīcā īpaši oktobra mēnesī.

                                                          Tāpēc

visiem mūsu draudzes bērniem izsludinām konkursu  visskaistākā   rožukroņa uztaisīšanai.

Vienlaicīgi gribam, lai mūsu bērni parāda savas idejas un talantus. 

Šajā konkursā, bērniem vajadzēs uztaisīt visdažādākos rožukroņus  individuāli, vai maziem bērniem kopīgi ar vēcāku palīdzību.   Rožukroni var taisīt no dažādiem pieejamiem materiāliem. Vērtēsim jūsu idejas un metodes.

Konkursa laiks ir viss oktobra mēnesis. Visus darbus varēsim redzēt mūsu baznīcā.

Konkursa beigās visskaistākie mākslas darbi būs apbalvoti.

Savus darbus  jūs varēsiet salikt kastē, kura atrodas pie baznīcas ieejas. Iepriekš  parakstiet to ar vārdu, uzvārdu, bērna vecumu un telefona numuru.  Gaidām jūsu atsaucību!!!

 

 

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Ielūdzam uz harizmātisko slavēšanas vakaru, kas veltīts Latvijas ģimenēm,

Rīgas Kristus Karaļa draudzē,

šoreiz īpaši aicinām piedalīties bērnus un jauniešus

29 septembrī plkst. 18:00, Meža prospektā 86-1, Rīgā.

Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise,

aizlūgšana par bērniem un jauniešiem.

Organizē: Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sievu grupa “Marta un Marija”, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās”, “Effata”.

Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048)